English

Pengumuman


e-Warta Persekutuan
Portal rasmi e-Warta Persekutuan telah dilancarkan secara rasmi oleh Y.B. Dato’ Seri Mohamed Nazri bin Abdul Aziz pada 26 April 2011 di Dewan Tan Sri Abdul Kadir Yusof, Jabatan Peguam Negara. Mulai 26 April 2011, perundangan subsidiari utama yang merangkumi P.U.(A) dan P.U.(B) boleh didapati dari portal ini.


Penyiaran Akta
Semua Akta yang diluluskan oleh Parlimen dalam bulan Mac 2011 boleh diakses menerusi portal ini mulai 2 Jun 2011.
P.U. (A) 59/2014
PERINTAH KASTAM (NILAI-NILAI) (MINYAK KELAPA SAWIT) (NO. 2) 2014


P.U. (A) 65/2014
PERINTAH KASTAM (NILAI-NILAI) (MINYAK MENTAH PETROLEUM) (NO. 6) 2014


P.U. (B) 96/2014
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 109/2014
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 110/2014
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 117/2014
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 129/2014
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 167/2014
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 168/2014
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 217/2014
PEMBERITAHUAN TEMPAT PERLINDUNGAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 42(1)


P.U. (B) 318/2014
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 321/2014
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 322/2014
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 374/2014
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12

Portal e-Warta Persekutuan merupakan portal rasmi bagi penyiaran semua perundangan persekutuan. Pewartaan secara atas talian ini akan dilaksanakan secara berperingkat mengikut fasa. Fasa pertama yang meliputi pewartaan perundangan subsidiari, iaitu P.U.(A) dan P.U.(B), telah dilaksanakan mulai 26 April 2011. Fasa kedua yang merangkumi pewartaan semua perundangan yang diluluskan oleh Parlimen mulai bulan Mac 2011 telah dilaksanakan pada 2 Jun 2011. Perundangan persekutuan boleh dicapai dan dimuat turun secara percuma dari portal ini mulai 26 April 2011. Walau bagaimanapun, pengguna diingatkan bahawa perundangan yang dimuat turun dan dicetak dari portal ini bukanlah salinan Warta yang dicetak oleh Pencetak Kerajaan, iaitu Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB), sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Akta Tafsiran 1948 dan 1967 [Akta 388].

Warta Hari Ini

 

   Akta Utama

AKTA 763AKTA YAYASAN GURU TUN HUSSEIN ONN 2014     
AKTA 762AKTA CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN 2014     
AKTA 761AKTA KEWANGAN 2014     
lagi...   

   Akta Pindaan

AKTA A1468AKTA PENGGALAKAN PELABURAN (PINDAAN) 2014     
AKTA A1467AKTA PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PINDAAN) 2014     
AKTA A1466AKTA PERBEKALAN TAMBAHAN (2014) 2014     
lagi...   

Bilangan Pengunjung

147747

   Senarai P.U. (A)

P.U. (A) 287/2014PERINTAH DUTI EKSAIS (PINDAAN) 2014
P.U. (A) 286/2014PERINTAH KASTAM (PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) (NO. 4) 2013) (PEMBATALAN) 2014
P.U. (A) 285/2014PERINTAH PERIHAL DAGANGAN (PENANDAAN PASANGAN PELAPIK BREK GANTIAN) 2014
lagi...   

   Senarai P.U. (B)

P.U. (B) 495/2014NOTIS PENENTUAN MUKTAMAD NEGATIF PENYIASATAN DUTI ANTI-LAMBAKAN MENGENAI IMPORT LEMBAR KONKRIT PRATEGASAN TUJUH WAYAR YANG BERASAL ATAU DIEKSPORT DARI REPUBLIK RAKYAT CHINA  
P.U. (B) 494/2014PEMBATALAN NOTIS PENENTUAN MUKTAMAD AFIRMATIF PENYIASATAN DUTI ANTI-LAMBAKAN MENGENAI IMPORT KONKRIT PRATEGASAN LEMBAR TUJUH WAYAR YANG BERASAL ATAU DIEKSPORT DARI REPUBLIK RAKYAT CHINA  
P.U. (B) 493/2014PELANTIKAN DAN PEMBATALAN PELANTIKAN AHLI LEMBAGA PENASIHAT 
lagi...   

two_letter_country_code : unkown
three_letter_country_code :
country_name :