English
Portal e-Warta Persekutuan merupakan portal rasmi bagi penyiaran semua perundangan persekutuan. Pewartaan secara atas talian ini akan dilaksanakan secara berperingkat mengikut fasa. Fasa pertama yang meliputi pewartaan perundangan subsidiari, iaitu P.U.(A) dan P.U.(B), telah dilaksanakan mulai 26 April 2011. Fasa kedua yang merangkumi pewartaan semua perundangan yang diluluskan oleh Parlimen mulai bulan Mac 2011 telah dilaksanakan pada 2 Jun 2011. Perundangan persekutuan boleh dicapai dan dimuat turun secara percuma dari portal ini mulai 26 April 2011. Walau bagaimanapun, pengguna diingatkan bahawa perundangan yang dimuat turun dan dicetak dari portal ini bukanlah salinan Warta yang dicetak oleh Pencetak Kerajaan, iaitu Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB), sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Akta Tafsiran 1948 dan 1967 [Akta 388].

   Akta Utama

AKTA 813AKTA LEVI PELEPASAN 2019     
AKTA 812AKTA KEWANGAN 2018     
AKTA 811AKTA SURUHANJAYA PENGANGKUTAN AWAM DARAT (PEMBUBARAN) 2018     
lagi...   

   Akta Pindaan

AKTA A1605AKTA SYARIKAT (PINDAAN) 2019     
AKTA A1604AKTA STANDARD MINIMUM PERUMAHAN DAN KEMUDAHAN PEKERJA (PINDAAN) 2019     
AKTA A1603AKTA PERLEMBAGAAN (PINDAAN) 2019     
lagi...   

Bilangan Pengunjung

65566

   Senarai P.U. (A)

P.U. (A) 313/2019PERINTAH HAD LAJU (PERSIMPANGAN BERTINGKAT BANDAR PULAI JAYA) 2019
P.U. (A) 312/2019PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (PERSIMPANGAN BERTINGKAT BANDAR PULAI JAYA) 2019
P.U. (A) 311/2019PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 40) 2019
lagi...   

   Senarai P.U. (B)

P.U. (B) 572/2019PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA - NMR152 
P.U. (B) 571/2019PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA - DLFSTRE7  
P.U. (B) 570/2019PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 20003 PEKAN BATU CAVES 
lagi...   

two_letter_country_code : ZZ
three_letter_country_code : RES
country_name : Reserved