English
Portal e-Warta Persekutuan merupakan portal rasmi bagi penyiaran semua perundangan persekutuan. Pewartaan secara atas talian ini akan dilaksanakan secara berperingkat mengikut fasa. Fasa pertama yang meliputi pewartaan perundangan subsidiari, iaitu P.U.(A) dan P.U.(B), telah dilaksanakan mulai 26 April 2011. Fasa kedua yang merangkumi pewartaan semua perundangan yang diluluskan oleh Parlimen mulai bulan Mac 2011 telah dilaksanakan pada 2 Jun 2011. Perundangan persekutuan boleh dicapai dan dimuat turun secara percuma dari portal ini mulai 26 April 2011. Walau bagaimanapun, pengguna diingatkan bahawa perundangan yang dimuat turun dan dicetak dari portal ini bukanlah salinan Warta yang dicetak oleh Pencetak Kerajaan, iaitu Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB), sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Akta Tafsiran 1948 dan 1967 [Akta 388].

   Akta Utama

AKTA 824AKTA LEMBAGA PROMOSI KESIHATAN MALAYSIA (PEMBUBARAN) 2019     
AKTA 823AKTA KEWANGAN 2019     
AKTA 822AKTA PUSAT PENCEGAHAN JENAYAH KEWANGAN NASIONAL 2019     
lagi...   

   Akta Pindaan

AKTA A1611AKTA KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (PINDAAN) 2019     
AKTA A1610AKTA PETROLEUM (CUKAI PENDAPATAN) (PINDAAN) 2019     
AKTA A1609AKTA CUKAI PENDAPATAN (PINDAAN) 2019     
lagi...   

Bilangan Pengunjung

343141

   Senarai P.U. (A)

P.U. (A) 26/2020PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 4) 2020
P.U. (A) 25/2020PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) 2020
P.U. (A) 24/2020PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) 2020
lagi...   

   Senarai P.U. (B)

P.U. (B) 49/2020PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12 
P.U. (B) 48/2020PELANTIKAN PEGAWAI AKHLAK 
P.U. (B) 47/2020NOTIS PENENTUAN MUKTAMAD NEGATIF PENYIASATAN DUTI ANTI-LAMBAKAN MENGENAI IMPORT KELUARAN BATANG PENULANGAN KONKRIT KELULI YANG BERASAL ATAU DIEKSPORT DARI REPUBLIK SINGAPURA DAN REPUBLIK TURKI 
lagi...   

two_letter_country_code : ZZ
three_letter_country_code : RES
country_name : Reserved