English
Senarai P.U. (A) bagi Tahun :

 

Senarai Perundangan Tambahan A (P.U. (A)) bagi Tahun 2017

 
Bil. Tarikh Pewartaan No. P.U. Tajuk Status Perundangan Perundangan Yang Berkaitan Muat Turun
1 16-08-2017 P.U. (A) 239/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 20) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
2 15-08-2017 P.U. (A) 238/2017 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 7) 2017
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
3 15-08-2017 P.U. (A) 237/2017 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 6) 2017
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
4 15-08-2017 P.U. (A) 236/2017 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 5) 2017
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
5 15-08-2017 P.U. (A) 235/2017 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 4) 2017
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
6 14-08-2017 P.U. (A) 234/2017 PERINTAH OPTIK (PINDAAN JADUAL KEDUA) (NO. 3) 2017
- Akta Optik 1991
IBU  
7 14-08-2017 P.U. (A) 233/2017 PERATURAN-PERATURAN OPTIK (PINDAAN) 2017
- Akta Optik 1991
IBU  
8 14-08-2017 P.U. (A) 232/2017 PERINTAH PASPORT (PENGECUALIAN VISA KEPADA ATLET, PEGAWAI SUKAN DAN PEGAWAI TEKNIKAL YANG TERLIBAT DALAM SUKAN SEA DAN SUKAN PARA ASEAN KUALA LUMPUR 2017) 2017
- Akta Pasport 1966
IBU  
9 11-08-2017 P.U. (A) 231/2017 PERINTAH EKSTRADISI (UKRAINE) 2017
- Akta Ekstradisi 1992
IBU  
10 09-08-2017 P.U. (A) 230/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 19) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
11 02-08-2017 P.U. (A) 229/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 18) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
12 01-08-2017 P.U. (A) 228/2017 PERATURAN-PERATURAN CUKAI PELANCONGAN 2017
- Akta Cukai Pelancongan 2017
IBU  
13 31-07-2017 P.U. (A) 227/2017 PERATURAN-PERATURAN KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN JAGAAN KESIHATAN SWASTA (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2017
- Akta Kemudahan Dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998
IBU  
14 28-07-2017 P.U. (A) 226/2017 PERINTAH SEKATAN BERAT (JALAN PERSEKUTUAN) (PINDAAN) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
PINDAAN P.U. (A) 478/1989  
15 28-07-2017 P.U. (A) 225/2017 PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) (PINDAAN) 2017
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 103/2017  
16 28-07-2017 P.U. (A) 224/2017 PERINTAH PERUBATAN TRADISIONAL DAN KOMPLEMENTARI (PENETAPAN BADAN PENGAMAL) 2017
- Akta Perubatan Tradisional Dan Komplementari 2016
IBU  
17 28-07-2017 P.U. (A) 223/2017 PERINTAH PERUBATAN TRADISIONAL DAN KOMPLEMENTARI (BIDANG AMALAN DIIKTIRAF) 2017
- Akta Perubatan Tradisional Dan Komplementari 2016
IBU  
18 28-07-2017 P.U. (A) 222/2017 PERINTAH TENAGA BOLEH BAHARU (PINDAAN JADUAL) 2017
- Akta Tenaga Boleh Baharu 2011
IBU  
19 28-07-2017 P.U. (A) 221/2017 KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (POTONGAN BAGI PERBELANJAAN KE ATAS TERBITAN ATAU PENAWARAN SUKUK PELABURAN MAMPAN DAN BERTANGGUNGJAWAB) 2017
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
20 27-07-2017 P.U. (A) 220/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 25) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
21 27-07-2017 P.U. (A) 219/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 24) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
22 27-07-2017 P.U. (A) 218/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 23)2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
23 27-07-2017 P.U. (A) 217/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 22) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
24 27-07-2017 P.U. (A) 216/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 21) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
25 27-07-2017 P.U. (A) 215/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 20) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
26 27-07-2017 P.U. (A) 214/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 19) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
27 27-07-2017 P.U. (A) 213/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 18) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
28 27-07-2017 P.U. (A) 212/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 17) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
29 27-07-2017 P.U. (A) 211/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 16)2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
30 27-07-2017 P.U. (A) 210/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 15) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
31 27-07-2017 P.U. (A) 209/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 14) 2017 IBU  
32 27-07-2017 P.U. (A) 208/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 13) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
33 27-07-2017 P.U. (A) 207/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 12) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
34 27-07-2017 P.U. (A) 206/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 11) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
35 26-07-2017 P.U. (A) 205/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 17) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
36 25-07-2017 P.U. (A) 204/2017 PERINTAH PEMBERI PINJAM WANG (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2017
- Akta Pemberi Pinjam Wang 1951
IBU  
37 21-07-2017 P.U. (A) 203/2017 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 3) 2017
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
38 21-07-2017 P.U. (A) 202/2017 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 4) 2017
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 401/1989  
39 20-07-2017 P.U. (A) 201/2017 PERINTAH KANUN TANAH NEGARA (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2017
- Akta Kanun Tanah Negara 1965
IBU  
40 20-07-2017 P.U. (A) 200/2017 PERATURAN-PERATURAN MAKANAN (PINDAAN) (NO. 3) 2017
- Akta Makanan 1983
PINDAAN P.U. (A) 437/1985  
41 20-07-2017 P.U. (A) 199/2017 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 3) 2017
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 401/1989  
42 14-07-2017 P.U. (A) 198/2017 KAEDAH-KAEDAH KENDERAAN MOTOR (PENGANGKUTAN PERDAGANGAN) (PINDAAN) 2017
- Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan 1987
IBU  
43 14-07-2017 P.U. (A) 197/2017 KAEDAH-KAEDAH PROFESION UNDANG-UNDANG (PROSIDING TATATERTIB) 2017
- Akta Profesion Undang - Undang 1976
IBU  
44 14-07-2017 P.U. (A) 196/2017 PERINTAH DUTI KASTAM (PINDAAN) (NO. 3) 2017
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 5/2017  
45 14-07-2017 P.U. (A) 195/2017 PERATURAN-PERATURAN PERHIMPUNAN AMAN (TEMPAT PERHIMPUNAN YANG DITETAPKAN) (STADIUM DARUL MAKMUR PAHANG) 2017
- Akta Perhimpunan Aman 2012
IBU  
46 12-07-2017 P.U. (A) 194/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 16) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
47 12-07-2017 P.U. (A) 193/2017 KAEDAH-KAEDAH ISYARAT LALU LINTAS (SAIZ, WARNA DAN JENIS) (PINDAAN) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
48 07-07-2017 P.U. (A) 192/2017 PERINTAH INSTITUSI-INSTITUSI PELAJARAN (TATATERTIB) (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2017
- Akta Institusi-institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976
IBU  
49 06-07-2017 P.U. (A) 191/2017 PERINTAH PERSAINGAN (PENGECUALIAN BLOK BAGI PERJANJIAN PERKONGSIAN VESEL DAN PERJANJIAN PERBINCANGAN SUKARELA BERKENAAN DENGAN PERKHIDMATAN PELAYARAN TETAP) (PINDAAN) 2017
- Akta Persaingan 2010
PINDAAN P.U. (A) 195/2014  
50 05-07-2017 P.U. (A) 190/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 15) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
51 28-06-2017 P.U. (A) 189/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 14) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
52 28-06-2017 P.U. (A) 188/2017 PERATURAN-PERATURAN PERUBATAN 2017
- Akta Perubatan 1971
IBU  
53 21-06-2017 P.U. (A) 187/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 13) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
54 21-06-2017 P.U. (A) 186/2017 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 2) 2017
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
55 21-06-2017 P.U. (A) 185/2017 KAEDAH-KAEDAH LALU LINTAS JALAN (LARANGAN PEMANDUAN KENDERAAN BARANGAN) (NO. 2) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
56 21-06-2017 P.U. (A) 184/2017 PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PEMBEKALAN BERKADAR SIFAR (PINDAAN) (NO. 2) (PEMBATALAN) 2017
- Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014
PEMBATALAN P.U. (A) 162/2017  
57 20-06-2017 P.U. (A) 183/2017 PERINTAH HAD LAJU (PERSIMPANGAN BERTINGKAT BANDAR TASIK PUTERI) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
58 20-06-2017 P.U. (A) 182/2017 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (PERSIMPANGAN BERTINGKAT BANDAR TASIK PUTERI) 2017
- Akta Jalan Persekutuan 1959
IBU  
59 20-06-2017 P.U. (A) 181/2017 PERINTAH RACUN (PINDAAN SENARAI RACUN) (NO. 3) 2017
- Akta Racun 1952
IBU  
60 19-06-2017 P.U. (A) 180/2017 PERINTAH RACUN (PINDAAN JADUAL KETIGA) 2017
- Akta Racun 1952
IBU  
61 16-06-2017 P.U. (A) 179/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) (NO. 5) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
62 16-06-2017 P.U. (A) 178/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 6) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
63 16-06-2017 P.U. (A) 177/2017 PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) (NO. 4) 2017
- Akta Kawalan Bekalan 1961
IBU  
64 16-06-2017 P.U. (A) 176/2017 PERINTAH HAD LAJU KEBANGSAAN (PEMBERHENTIAN SEMENTARA) (NO. 2) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
65 16-06-2017 P.U. (A) 175/2017 PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN (LARANGAN MASA TERTENTU) (NO. 2) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
66 15-06-2017 P.U. (A) 174/2017 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) (NO. 3) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
67 15-06-2017 P.U. (A) 173/2017 PERATURAN-PERATURAN CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN(PENGEMUKAAN MAKLUMAT) 2017
- Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014
IBU  
68 15-06-2017 P.U. (A) 172/2017 PERINTAH KANUN TANAH NEGARA (PINDAAN JADUAL KEENAM BELAS) 2017
- Akta Kanun Tanah Negara 1965
IBU  
69 14-06-2017 P.U. (A) 171/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 12) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
70 13-06-2017 P.U. (A) 170/2017 PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN SOSIAL PEKERJAAN SENDIRI (KADAR CARUMAN BAGI PEMANDU TEKSI) 2017
- Akta Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017
IBU  
71 09-06-2017 P.U. (A) 169/2017 PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) (NO. 3) 2017
- Akta Kawalan Bekalan 1961
IBU  
72 07-06-2017 P.U. (A) 168/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 11) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
73 07-06-2017 P.U. (A) 167/2017 PERATURAN-PERATURAN BANK NEGARA MALAYSIA (PELAKSANAAN KETETAPAN MAJLIS KESELAMATAN BANGSA-BANGSA BERSATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN REPUBLIK PERSEKUTUAN SOMALIA) 2017
- Akta Bank Negara Malaysia 2009
IBU  
74 07-06-2017 P.U. (A) 166/2017 PERINTAH PERUBATAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) (NO. 2) 2017
- Akta Perubatan 1971
IBU  
75 07-06-2017 P.U. (A) 165/2017 PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2017
- Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan Dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001
IBU  
76 07-06-2017 P.U. (A) 164/2017 PERATURAN-PERATURAN BANK NEGARA MALAYSIA (PELAKSANAAN KETETAPAN MAJLIS KESELAMATAN BANGSA-BANGSA BERSATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN NEGARA ERITREA) 2017
- Akta Bank Negara Malaysia 2009
IBU  
77 06-06-2017 P.U. (A) 163/2017 PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT DAN PENAMATAN PERKHIDMATAN) (PINDAAN) 2017
- Akta Perlembagaan Persekutuan
PINDAAN P.U. (A) 1/2012  
78 06-06-2017 P.U. (A) 162/2017 PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PEMBEKALAN BERKADAR SIFAR) (PINDAAN) (NO. 2) 2017
- Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014
IBU P.U. (A) 272/2014  
79 02-06-2017 P.U. (A) 161/2017 PERINTAH KOPERASI (PENGAMBILALIHAN KAWALAN) (PELANTIKAN) 2017
- Akta Koperasi 1993
IBU  
80 31-05-2017 P.U. (A) 160/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 10) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
81 31-05-2017 P.U. (A) 159/2017 PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PEMBEKALAN BERKADAR SIFAR) (PINDAAN) 2017
- Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014
PINDAAN P.U. (A) 272/2014  
82 31-05-2017 P.U. (A) 158/2017 PERATURAN-PERATURAN KANAK-KANAK (PASUKAN PELINDUNGAN KANAK-KANAK DAN PASUKAN KEBAJIKAN KANAK-KANAK) 2017
- Akta Kanak-kanak 2001
IBU  
83 30-05-2017 P.U. (A) 157/2017 PERINTAH CUKAI AKTIVITI PERNIAGAAN LABUAN (PENGECUALIAN) (NO. 2) 2013 (PINDAAN) 2017
- Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990
IBU  
84 30-05-2017 P.U. (A) 156/2017 PERINTAH CUKAI AKTIVITI PERNIAGAAN LABUAN (PENGECUALIAN) 2013 (PINDAAN) 2017
- Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990
IBU  
85 30-05-2017 P.U. (A) 155/2017 PERINTAH KASTAM (DUTI PELINDUNG MUKTAMAD) (PINDAAN) 2017
- Akta Pelindung 2006 dan
- Akta Kastam 1967
IBU  
86 30-05-2017 P.U. (A) 154/2017 PERATURAN-PERATURAN KANAK-KANAK (PEMBANTU PELINDUNG) 2017
- Akta Kanak-kanak 2001
IBU  
87 25-05-2017 P.U. (A) 153/2017 PERINTAH RACUN (PINDAAN SENARAI RACUN) (NO. 2) 2017
- Akta Racun 1952
IBU  
88 24-05-2017 P.U. (A) 152/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCITMAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 9) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
89 24-05-2017 P.U. (A) 151/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) (NO. 4) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
90 24-05-2017 P.U. (A) 150/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 5) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
91 24-05-2017 P.U. (A) 149/2017 PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) (NO. 2) 2017
- Akta Kawalan Bekalan 1961
IBU  
92 24-05-2017 P.U. (A) 148/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) (NO. 3) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
93 24-05-2017 P.U. (A) 147/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 4) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
94 24-05-2017 P.U. (A) 146/2017 PERINTAH DUTI KASTAM (PENGECUALIAN) (PINDAAN) (NO. 4) 2017
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 371/2013  
95 23-05-2017 P.U. (A) 145/2017 PERINTAH OPTIK (PINDAAN JADUAL KEDUA) (NO. 2) 2017
- Akta Optik 1991
IBU  
96 23-05-2017 P.U. (A) 144/2017 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 12) 2016 (PINDAAN) 2017
- Akta Cukai Pendapatan 1967
PINDAAN P.U. (A) 346/2016  
97 19-05-2017 P.U. (A) 143/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) (NO. 2) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
98 19-05-2017 P.U. (A) 142/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 3) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
99 19-05-2017 P.U. (A) 141/2017 PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA (AMAUN FAEDAH PENGURUSAN MAYAT) 2017
- Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969
IBU  
100 17-05-2017 P.U. (A) 140/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 8) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
101 17-05-2017 P.U. (A) 139/2017 PERINTAH LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (PEMERBADANAN) (PENGECUALIAN) 2017
- Akta Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (Pemerbadanan) 1973
IBU  
102 12-05-2017 P.U. (A) 138/2017 PERINTAH BANK NEGARA MALAYSIA (INSTITUSI KEWANGAN YANG DITETAPKAN) 2017
- Akta Bank Negara Malaysia 2009
IBU  
103 12-05-2017 P.U. (A) 137/2017 PERINTAH BANTUAN BERSAMA DALAM PERKARA JENAYAH (UKRAINE) 2017
- Akta Bantuan Bersama Dalam Perkara Jenayah 2002
IBU  
104 11-05-2017 P.U. (A) 136/2017 PERINTAH DUTI KASTAM (PENGECUALIAN) (PINDAAN) (NO. 3) 2017
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 371/2013  
105 10-05-2017 P.U. (A) 135/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 7) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
106 03-05-2017 P.U. (A) 134/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 6) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
107 03-05-2017 P.U. (A) 133/2017 PERINTAH PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (PINDAAN JADUAL 2 DAN 3) 2017
- Akta Pasaran Modal Dan Perkhidmatan 2007
IBU  
108 28-04-2017 P.U. (A) 132/2017 PERINTAH PERIKANAN (PELANTIKAN PEGAWAI DIBERI KUASA) 2017
- Akta Perikanan 1985
IBU  
109 26-04-2017 P.U. (A) 131/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 5) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
110 26-04-2017 P.U. (A) 130/2017 PERINTAH RACUN (PINDAAN SENARAI RACUN) 2017
- Akta Racun 1952
IBU  
111 19-04-2017 P.U. (A) 129/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 4) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
112 19-04-2017 P.U. (A) 128/2017 PERINTAH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (ASAS PEMASTIAN AMAUN PEMULANGAN BAGI SUMBANGAN TAKAFUL DAN PREMIUM) 2017
- Akta Perbadanan Insurans Deposit Malaysia 2011
IBU  
113 19-04-2017 P.U. (A) 127/2017 PERATURAN-PERATURAN PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (ATURAN KEUTAMAAN BAGI PEMBAYARAN KATEGORI YANG BERLAINAN BAGI DEPOSIT ISLAM, PENENTUAN DAN PENGELASAN ASET DAN PENGGUNAAN HASIL PELUPUSAN ASET DALAM PENGGULUNGAN ANGGOTA PENERIMA DEPOSIT) 2017
- Akta Perbadanan Insurans Deposit Malaysia 2011
IBU  
114 19-04-2017 P.U. (A) 126/2017 PERINTAH PERUBATAN (PENGECUALIAN TEMPOH PERKHIDMATAN AWAM) 2017
- Akta Perubatan 1971
IBU  
115 19-04-2017 P.U. (A) 125/2017 PERINTAH OPTIK (PINDAAN JADUAL PERTAMA DAN KEDUA) 2017
- Akta Optik 1991
IBU  
116 17-04-2017 P.U. (A) 124/2017 PERATURAN-PERATURAN PERSAINGAN (TRIBUNAL RAYUAN) 2017
- Akta Persaingan 2010
IBU  
117 14-04-2017 P.U. (A) 123/2017 PERINTAH KASTAM (DUTI PELINDUNG MUKTAMAD) (NO. 2) 2017
- Akta Pelindung 2006 dan
- Akta Kastam 1967
IBU  
118 13-04-2017 P.U. (A) 122/2017 PERINTAH KASTAM (DUTI PELINDUNG MUKTAMAD) 2017
- Akta Pelindung 2006 dan
- Akta Kastam 1967
IBU  
119 13-04-2017 P.U. (A) 121/2017 PERINTAH OPTIK (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2017
- Akta Optik 1991
IBU  
120 12-04-2017 P.U. (A) 120/2017 PERINTAH DUTI EKSAIS (PINDAAN) 2017
- Akta Eksais 1976
PINDAAN P.U. (A) 92/2017  
121 12-04-2017 P.U. (A) 119/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 3) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
122 12-04-2017 P.U. (A) 118/2017 PERINTAH DUTI KASTAM (PINDAAN) (NO. 2) 2017
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 5/2017  
123 10-04-2017 P.U. (A) 117/2017 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 2) 2017
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
124 07-04-2017 P.U. (A) 116/2017 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS PENAPISAN (TERENGGANU) SDN. BHD., KERTIH, TERENGGANU) 2017
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
125 07-04-2017 P.U. (A) 115/2017 PERINTAH BEKALAN ELEKTRIK (KUMPULAN WANG INDUSTRI ELEKTRIK) (SUMBANGAN OLEH TENAGA NASIONAL BERHAD) 2017
- Akta Bekalan Elektrik 1990
IBU  
126 06-04-2017 P.U. (A) 114/2017 PERINTAH PERKHIDMATAN KEWANGAN (PERINTAH INSURANS (PENGECUALIAN) 2009) (PENGECUALIAN) (PINDAAN) 2017
- Akta Perkhidmatan Kewangan 2013
PINDAAN P.U. (A) 136/2009  
127 06-04-2017 P.U. (A) 113/2017 PERINTAH PERKHIDMATAN KEWANGAN (PENGECUALIAN) (NO. 2) 2017
- Akta Perkhidmatan Kewangan 2013
IBU  
128 06-04-2017 P.U. (A) 112/2017 PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KEWANGAN (BROKER INSURANS MARIN, PENERBANGAN DAN TRANSIT YANG DILULUSKAN) 2017
- Akta Perkhidmatan Kewangan 2013
IBU  
129 06-04-2017 P.U. (A) 111/2017 PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KEWANGAN (PENANGGUNG INSURANS MARIN, PENERBANGAN DAN TRANSIT YANG DILULUSKAN) 2017
- Akta Perkhidmatan Kewangan 2013
IBU  
130 05-04-2017 P.U. (A) 110/2017 KAEDAH-KAEDAH PENGANGKUTAN JALAN (MATA DEMERIT) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
131 05-04-2017 P.U. (A) 109/2017 KAEDAH-KAEDAH PENGANGKUTAN JALAN (KESALAHAN YANG DIRAKAMKAN MELALUI KAMERA) (PINDAAN) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU P.U. (A) 309/2012  
132 05-04-2017 P.U. (A) 108/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 2) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
133 03-04-2017 P.U. (A) 107/2017 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (CAJ JALAN BAGI KENDERAAN MOTOR) (PINDAAN) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
PINDAAN P.U. (A) 38/2016  
134 03-04-2017 P.U. (A) 106/2017 PERATURAN-PERATURAN (DANDANG STIM DAN PENGANDUNG TEKANAN TAK BERAPI) KILANG DAN JENTERA (PINDAAN) 2017
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
PINDAAN P.U. (A) 5/1970  
135 03-04-2017 P.U. (A) 105/2017 PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) (NO. 6) 2017
- Akta Umur Persaraan Minimum 2012
IBU  
136 03-04-2017 P.U. (A) 104/2017 PERATURAN-PERATURAN MAKANAN (PINDAAN) (NO. 2) 2017
- Akta Makanan 1983
PINDAAN P.U. (A) 437/1985  
137 31-03-2017 P.U. (A) 103/2017 PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) 2017
- Akta Kastam 1967
IBU  
138 31-03-2017 P.U. (A) 102/2017 PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI EKSPORT) 2017
- Akta Kastam 1967
IBU  
139 31-03-2017 P.U. (A) 101/2017 PERINTAH DUTI KASTAM (PINDAAN) 2017
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 5/2017  
140 31-03-2017 P.U. (A) 100/2017 PERINTAH DUTI KASTAM (BARANG-BARANG BERASAL DARI NEGERI-NEGERI ASEAN) (TATANAMA TARIF BERHARMONIS ASEAN DAN PERJANJIAN PERDAGANGAN BARANGAN ASEAN) 2017
- Akta Kastam 1967
IBU  
141 31-03-2017 P.U. (A) 99/2017 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PENETAPAN PERTUBUHAN PERBADANAN) (PERBADANAN PERUMAHAN RAKYAT 1MALAYSIA) 2017
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
142 31-03-2017 P.U. (A) 98/2017 PERINTAH PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BERHAD (PENGECUALIAN LEVI) 2017
- Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad 2001
IBU  
143 31-03-2017 P.U. (A) 97/2017 PERATURAN-PERATURAN TABUNG HAJI (DEPOSIT DAN PENGELUARAN) (PINDAAN) 2017
- Akta Tabung Haji 1995
PINDAAN P.U. (A) 313/2002  
144 31-03-2017 P.U. (A) 96/2017 PERINTAH PASPORT (VISA KEPADA PELANCONG DARIPADA REPUBLIK RAKYAT CHINA) (PENGECUALIAN) (NO. 2) (PINDAAN) 2017
- Akta Pasport 1966
PINDAAN P.U. (A) 336/2016  
145 31-03-2017 P.U. (A) 95/2017 PERINTAH PASPORT (PENGECUALIAN VISA KEPADA PELANCONG WARGANEGARA INDIA) 2017
- Akta Pasport 1966
IBU  
146 31-03-2017 P.U. (A) 94/2017 PERINTAH PASPORT (PENGECUALIAN VISA KEPADA EKSPATRIAT WARGANEGARA INDIA) 2017
- Akta Pasport 1966
IBU  
147 31-03-2017 P.U. (A) 93/2017 PERINTAH DUTI EKSAIS (KENDERAAN BERMOTOR) (BAYARAN) 2017
- Akta Eksais 1976
IBU  
148 31-03-2017 P.U. (A) 92/2017 PERINTAH DUTI EKSAIS 2017
- Akta Eksais 1976
IBU  
149 31-03-2017 P.U. (A) 91/2017 PERATURAN-PERATURAN MAKANAN (PINDAAN) 2017
- Akta Makanan 1983
PINDAAN P.U. (A) 437/1985  
150 30-03-2017 P.U. (A) 90/2017 PERINTAH PERDAGANGAN STRATEGIK (BARANG STRATEGIK) (PINDAAN) 2017
- Akta Perdagangan Strategik 2010
PINDAAN  
151 29-03-2017 P.U. (A) 89/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
152 28-03-2017 P.U. (A) 88/2017 PERINTAH PERUBATAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2017
- Akta Perubatan 1971
IBU  
153 23-03-2017 P.U. (A) 87/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 10) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
154 23-03-2017 P.U. (A) 86/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 9) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
155 23-03-2017 P.U. (A) 85/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 8) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
156 23-03-2017 P.U. (A) 84/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 7) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
157 23-03-2017 P.U. (A) 83/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 6) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
158 22-03-2017 P.U. (A) 82/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 5) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
159 22-03-2017 P.U. (A) 81/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 4) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
160 21-03-2017 P.U. (A) 80/2017 PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) (NO. 5) 2017
- Akta Umur Persaraan Minimum 2012
IBU  
161 20-03-2017 P.U. (A) 79/2017 PERINTAH DUTI KASTAM (PENGECUALIAN) (PINDAAN) (NO. 2) 2017
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 371/2013  
162 16-03-2017 P.U. (A) 78/2017 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) 2017
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
163 16-03-2017 P.U. (A) 77/2017 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PENETAPAN PERTUBUHAN PERBADANAN) (BANK SIMPANAN NASIONAL) 2017
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
164 15-03-2017 P.U. (A) 76/2017 UNDANG-UNDANG KECIL LARANGAN MELUDAH (WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR) 2017
- Akta Kerajaan Tempatan 1976
IBU  
165 14-03-2017 P.U. (A) 75/2017 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA ASEAN BINTULU FERTILIZER SDN. BHD., BINTULU, SARAWAK) 2017
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
166 13-03-2017 P.U. (A) 74/2017 PERINTAH OPTIK (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2017
- Akta Optik 1991
IBU  
167 13-03-2017 P.U. (A) 73/2017 KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (POTONGAN BAGI PERBELANJAAN BERHUBUNG DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN VENDOR) (PINDAAN) 2017
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
168 10-03-2017 P.U. (A) 72/2017 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS GAS BERHAD, LOJI PEMPROSESAN GAS SANTONG, PAKA, TERENGGANU) 2017
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
169 09-03-2017 P.U. (A) 71/2017 PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) (NO. 4) 2017
- Akta Umur Persaraan Minimum 2012
IBU  
170 07-03-2017 P.U. (A) 70/2017 PERINTAH HAD LAJU (TANJAKAN HUBUNGAN KUCHAI) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
171 07-03-2017 P.U. (A) 69/2017 PERINTAH PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BERHAD (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2017
- Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad 2001
IBU  
172 07-03-2017 P.U. (A) 68/2017 PERINTAH PEMULIHARAAN HIDUPAN LIAR (PENGECUALIAN) 2017
- Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010
IBU  
173 02-03-2017 P.U. (A) 67/2017 PERINTAH SARAAN PEGUAM CARA (PINDAAN) 2017
- Akta Profesion Undang - Undang 1976
PINDAAN P.U. (A) 520/2005  
174 01-03-2017 P.U. (A) 66/2017 PERATURAN-PERATURAN ANTIPEMERDAGANGAN ORANG DAN ANTIPENYELUDUPAN MIGRAN (BAYARAN ELAUN KEPADA ORANG YANG DIPERDAGANGKAN) 2017
- Akta Antipemerdagangan Orang Dan Antipenyeludupan Migran 2007
IBU  
175 28-02-2017 P.U. (A) 65/2017 KAEDAH-KAEDAH PERIKANAN (AKUAKULTUR PERIKANAN DARAT) (WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN) 2017
- Akta Perikanan 1985
IBU  
176 28-02-2017 P.U. (A) 64/2017 PERINTAH FI (AGENSI ANGKASA NEGARA) 2017
- Akta Fi 1951
IBU  
177 28-02-2017 P.U. (A) 63/2017 PERATURAN-PERATURAN SKIM KEPENTINGAN 2017 - PEMBETULAN
- Akta Skim Kepentingan 2016
PEMBETULAN P.U. (A) 36/2017  
178 28-02-2017 P.U. (A) 62/2017 PERATURAN-PERATURAN SYARIKAT 2017 - PEMBETULAN
- Akta Companies Act 2016
PEMBETULAN P.U. (A) 37/2017  
179 28-02-2017 P.U. (A) 61/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 2) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
180 27-02-2017 P.U. (A) 60/2017 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PENETAPAN PERTUBUHAN PERBADANAN) (MALAYSIA RAIL LINK SDN. BHD.) 2017
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
181 27-02-2017 P.U. (A) 59/2017 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PENETAPAN PERTUBUHAN PERBADANAN) (SURIA STRATEGIC ENERGY RESOURCES SDN. BHD.) 2017
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
182 27-02-2017 P.U. (A) 58/2017 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (PERIZABAN JALAN SEBAGAI TEMPAT LETAK KERETA BAGI KENDERAAN ORANG KURANG UPAYA) (WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
183 22-02-2017 P.U. (A) 57/2017 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) (NO. 2) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
184 20-02-2017 P.U. (A) 56/2017 PERINTAH RACUN MAKHLUK PEROSAK (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2017
- Akta Racun Makhluk Perosak 1974
IBU  
185 16-02-2017 P.U. (A) 55/2017 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 2) 2017
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 401/1989  
186 16-02-2017 P.U. (A) 54/2017 PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) (NO. 3) 2017
- Akta Umur Persaraan Minimum 2012
IBU  
187 16-02-2017 P.U. (A) 53/2017 PERATURAN-PERATURAN BEKALAN GAS (PINDAAN) 2017
- Akta Bekalan Gas 1993
PINDAAN P.U. (A) 287/1997  
188 15-02-2017 P.U. (A) 52/2017 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) 2017
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
189 14-02-2017 P.U. (A) 51/2017 PERATURAN-PERATURAN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (PELESENAN SETIAUSAHA) 2017
- Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001
IBU  
190 13-02-2017 P.U. (A) 50/2017 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) 2017
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 401/1989  
191 10-02-2017 P.U. (A) 49/2017 PERINTAH LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PINDAAN JADUAL KETIGA) 2017
- Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994
IBU  
192 07-02-2017 P.U. (A) 48/2017 PERINTAH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (SUBSIDIARI PERBADANAN) (PEMAKAIAN) 2017
- Akta Perbadanan Insurans Deposit Malaysia 2011
IBU  
193 01-02-2017 P.U. (A) 47/2017 PERINTAH FI (PERUBATAN) (PINDAAN) 2017
- Akta Fi 1951
PINDAAN P.U. (A) 359/1982  
194 31-01-2017 P.U. (A) 46/2017 PERINTAH PERNIAGAAN PERKHIDMATAN WANG (PENGECUALIAN) 2017
- Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011
IBU  
195 31-01-2017 P.U. (A) 45/2017 PERINTAH PERKHIDMATAN KEWANGAN ISLAM (PENGECUALIAN) 2017
- Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013
IBU  
196 31-01-2017 P.U. (A) 44/2017 PERINTAH PERKHIDMATAN KEWANGAN (PENGECUALIAN) 2017
- Akta Perkhidmatan Kewangan 2013
IBU  
197 31-01-2017 P.U. (A) 43/2017 PERINTAH PASPORT (VISA KEPADA WARGANEGARA REPUBLIK SUDAN) (PENGECUALIAN) 2017
- Akta Pasport 1966
IBU  
198 27-01-2017 P.U. (A) 42/2017 PERINTAH PERINDUSTRIAN NANAS (SES KE ATAS EKSPORT) (PEMBATALAN) 2017
- Akta Perindustrian Nanas 1957
IBU  
199 27-01-2017 P.U. (A) 41/2017 PERATURAN-PERATURAN SENJATA (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2017
- Akta Senjata 1960
IBU  
200 27-01-2017 P.U. (A) 40/2017 PERINTAH DUTI SETEM (PENGECUALIAN) 2017
- Akta Setem 1949
IBU  
201 27-01-2017 P.U. (A) 39/2017 PERINTAH ZON BEBAS (PENGECUALIAN BARANG DAN PERKHIDMATAN) (PINDAAN) 2017
- Akta Zon Bebas 1990
IBU  
202 27-01-2017 P.U. (A) 38/2017 PERATURAN-PERATURAN ORGANISASI ANTARABANGSA (KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN) (ASEAN) 2017
- Akta Organisasi Antarabangsa (Keistimewaan Dan Kekebalan) 1992
IBU  
203 26-01-2017 P.U. (A) 37/2017 PERATURAN-PERATURAN SYARIKAT 2017
- Akta Akta Syarikat 2016
PRINCIPAL PEMBETULAN P.U. (A) 62/2017
 
204 26-01-2017 P.U. (A) 36/2017 PERATURAN-PERATURAN SKIM KEPENTINGAN 2017
- Akta Skim Kepentingan 2016
PRINCIPAL PEMBETULAN P.U. (A) 63/2017
 
205 26-01-2017 P.U. (A) 35/2017 PERINTAH LEMBAGA PELABUHAN BINTULU (PELUASAN FUNGSI) 2017
- Akta Lembaga Pelabuhan Bintulu 1981
IBU  
206 25-01-2017 P.U. (A) 34/2017 PERINTAH PAMPASAN PEKERJA (SKIM PAMPASAN PEKERJA ASING) (INSURANS) (PINDAAN) 2017
- Akta Pampasan Pekerja 1952
IBU  
207 25-01-2017 P.U. (A) 33/2017 KAEDAH-KAEDAH LALU LINTAS JALAN (LARANGAN PEMANDUAN KENDERAAN BARANGAN) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
208 24-01-2017 P.U. (A) 32/2017 PERATURAN-PERATURAN KAWALAN HASIL TEMBAKAU (PINDAAN) 2017
- Akta Makanan 1983
PINDAAN P.U. (A) 324/2004  
209 24-01-2017 P.U. (A) 31/2017 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS GAS BERHAD (UTILITI KERTIH), KERTIH, TERENGGANU) 2017
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
210 24-01-2017 P.U. (A) 30/2017 PERINTAH FI (PENDAFTARAN SYARIKAT DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN) 2017
- Akta Fi 1951
IBU  
211 23-01-2017 P.U. (A) 29/2017 PERATURAN-PERATURAN PENCETAKAN TEKS AL-QUR’AN (PINDAAN) 2017
- Akta Pencetakan Teks Al-qur’an 1986
PINDAAN P.U. (A) 488/1986  
212 20-01-2017 P.U. (A) 28/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
213 20-01-2017 P.U. (A) 27/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
214 20-01-2017 P.U. (A) 26/2017 PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) 2017
- Akta Kawalan Bekalan 1961
IBU  
215 20-01-2017 P.U. (A) 25/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 3) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
216 20-01-2017 P.U. (A) 24/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 2) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
217 20-01-2017 P.U. (A) 23/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
218 20-01-2017 P.U. (A) 22/2017 KAEDAH-KAEDAH HAKMILIK STRATA (WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA) 2017
- Akta Hakmilik Strata 1985
IBU  
219 19-01-2017 P.U. (A) 21/2017 PROKLAMASI - MEMANGGIL PARLIMEN
- Akta Perlembagaan Persekutuan
IBU  
220 19-01-2017 P.U. (A) 20/2017 PROKLAMASI - MEMPROROG PARLIMEN
- Akta Perlembagaan Persekutuan
IBU  
221 18-01-2017 P.U. (A) 19/2017 PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN) (LARANGAN MASA TERTENTU) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
222 18-01-2017 P.U. (A) 18/2017 PERINTAH HAD LAJU KEBANGSAAN (PEMBERHENTIAN SEMENTARA) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
223 18-01-2017 P.U. (A) 17/2017 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
224 17-01-2017 P.U. (A) 16/2017 PERINTAH DUTI KASTAM (PENGECUALIAN) (PINDAAN) 2017
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 371/2013  
225 10-01-2017 P.U. (A) 15/2017 PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BERHAD (PENDAFTARAN MAJIKAN DAN PEMBAYARAN LEVI) (PINDAAN) 2017
- Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad 2001
PINDAAN P.U. (A) 141/2001  
226 10-01-2017 P.U. (A) 14/2017 PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (KAEDAH-KAEDAH KUMPULAN WANG SIMPANAN GURU 1962) (PEMBATALAN) 2017
- Akta Pendidikan 1996
IBU  
227 10-01-2017 P.U. (A) 13/2017 PERINTAH PENDIDIKAN (KUMPULAN WANG SIMPANAN GURU) (PENGGULUNGAN) 2017
- Akta Pendidikan 1996
IBU  
228 10-01-2017 P.U. (A) 12/2017 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS CHEMICALS AMMONIA SDN. BHD., KERTEH, TERENGGANU) 2017
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
229 10-01-2017 P.U. (A) 11/2017 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA BP PETRONAS ACETYLS SDN. BHD., KERTIH, TERENGGANU) 2017
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
230 10-01-2017 P.U. (A) 10/2017 PERATURAN-PERATURAN PENDAFTARAN NEGARA (PINDAAN) 2017
- Akta Pendaftaran Negara 1959
PINDAAN P.U. (A) 472/1990  
231 09-01-2017 P.U. (A) 9/2017 PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) (NO. 2) 2017
- Akta Umur Persaraan Minimum 2012
IBU  
232 09-01-2017 P.U. (A) 8/2017 PERATURAN-PERATURAN TEKNOLOGIS DAN JURUTEKNIK (FI) 2017
- Akta Teknologis Dan Juruteknik 2015 - Akta 768
IBU  
233 05-01-2017 P.U. (A) 7/2017 PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) 2017
- Akta Umur Persaraan Minimum 2012
IBU  
234 04-01-2017 P.U. (A) 6/2017 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS CHEMICALS OLEFINS SDN. BHD., KERTIH, TERENGGANU) 2017
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
235 03-01-2017 P.U. (A) 5/2017 PERINTAH DUTI KASTAM 2017
- Akta Kastam 1967
PRINCIPAL AMENDED P.U. (A) 196/2017
AMENDED P.U. (A) 101/2017
 
236 03-01-2017 P.U. (A) 4/2017 PERINTAH FI (TAMAN LAUT MALAYSIA) 2017
- Akta Fi 1951
IBU  
237 03-01-2017 P.U. (A) 3/2017 PERINTAH LATIHAN KHIDMAT NEGARA (ORANG YANG DIKEHENDAKI MENJALANI LATIHAN KHIDMAT NEGARA) 2017
- Akta Latihan Khidmat Negara 2003
IBU  
238 03-01-2017 P.U. (A) 2/2017 PROKLAMASI
- Akta Latihan Khidmat Negara 2003
IBU  
239 01-01-2017 P.U. (A) 1/2017 PERINTAH FI (PAS PENGGAJIAN, PAS LAWATAN (KERJA SEMENTARA) DAN PAS KERJA) (PINDAAN) 2017
- Akta Fi 1951
PINDAAN P.U. (A) 479/1998