English
Senarai P.U. (A) bagi Tahun :

 

Senarai Perundangan Tambahan A (P.U. (A)) bagi Tahun 2018

 
Bil. Tarikh Pewartaan No. P.U. Tajuk Status Perundangan Perundangan Yang Berkaitan Muat Turun
1 23-02-2018 P.U. (A) 57/2018 PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) (PINDAAN) 2018
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 103/2017  
2 23-02-2018 P.U. (A) 56/2018 PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI EKSPORT) (PINDAAN) 2018
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 102/2017  
3 23-02-2018 P.U. (A) 55/2018 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PENETAPAN PERTUBUHAN PERBADANAN) (MyHSR CORPORATION SDN. BHD.) 2018
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
4 23-02-2018 P.U. (A) 54/2018 PERINTAH PERKHIDMATAN KEWANGAN (PENGECUALIAN) 2018
- Akta Perkhidmatan Kewangan 2013
IBU  
5 22-02-2018 P.U. (A) 53/2018 PERATURAN-PERATURAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA (PENUBUHAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA DAN CAWANGAN) 2018
- Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996
IBU  
6 22-02-2018 P.U. (A) 52/2018 PROKLAMASI - MEMANGGIL PARLIMEN
- Akta Perlembagaan Persekutuan
IBU  
7 22-02-2018 P.U. (A) 51/2018 PROKLAMASI - MEMPROROG PARLIMEN
- Akta Perlembagaan Persekutuan
IBU  
8 21-02-2018 P.U. (A) 50/2018 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 8) 2018
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
9 21-02-2018 P.U. (A) 49/2018 PERATURAN-PERATURAN IMIGRESEN (PINDAAN) 2018
- Akta Imigresen 1959/63
IBU  
10 21-02-2018 P.U. (A) 48/2018 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 2) 2018
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
11 20-02-2018 P.U. (A) 47/2018 PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KEWANGAN DAN SEKURITI LABUAN (PINDAAN) 2018
- Akta Perkhidmatan Kewangan Dan Sekuriti Labuan 2010
PINDAAN P.U. (A) 416/2010  
12 20-02-2018 P.U. (A) 46/2018 PERINTAH INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR (UBAH SUAIAN PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN (CAJ) 1994) 2018
- Akta Industri Perkhidmatan Air 2006
IBU  
13 15-02-2018 P.U. (A) 45/2018 PERATURAN-PERATURAN PENERBANGAN AWAM (FI DAN CAJ) (PINDAAN) 2018
- Akta Penerbangan Awam 1969
PINDAAN P.U. (A) 99/2016  
14 15-02-2018 P.U. (A) 44/2018 PERATURAN-PERATURAN PENERBANGAN AWAM (PENGENDALIAN AERODROM) (PINDAAN) 2018
- Akta Penerbangan Awam 1969
PINDAAN P.U. (A) 98/2016  
15 15-02-2018 P.U. (A) 43/2018 PERATURAN-PERATURAN PENERBANGAN AWAM (PINDAAN) 2018
- Akta Penerbangan Awam 1969
PINDAAN P.U. (A) 97/2016  
16 15-02-2018 P.U. (A) 42/2018 PERINTAH FI (PENDAFTARAN SYARIKAT DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN) (PINDAAN) 2018
- Akta Fi 1951
PINDAAN P.U. (A) 30/2017  
17 14-02-2018 P.U. (A) 41/2018 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 7) 2018
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
18 14-02-2018 P.U. (A) 40/2018 PERATURAN-PERATURAN BIOKESELAMATAN (TATACARA PENSAMPELAN) 2018
- Akta Biokeselamatan 2007
IBU  
19 14-02-2018 P.U. (A) 39/2018 PERATURAN-PERATURAN BIOKESELAMATAN (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2018
- Akta Biokeselamatan 2007
IBU  
20 14-02-2018 P.U. (A) 38/2018 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) 2018
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
21 13-02-2018 P.U. (A) 37/2018 PERINTAH PAMPASAN PEKERJA (SKIM PAMPASAN PEKERJA ASING) (INSURANS) (PINDAAN) 2018
- Akta Pampasan Pekerja 1952
PINDAAN P.U. (A) 45/2005  
22 13-02-2018 P.U. (A) 36/2018 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (BANDARAYA KUALA LUMPUR) (PINDAAN) 2018
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
23 12-02-2018 P.U. (A) 35/2018 KAEDAH-KAEDAH LALU LINTAS JALAN (LARANGAN PEMANDUAN KENDERAAN BARANGAN) 2018
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
24 12-02-2018 P.U. (A) 34/2018 PERINTAH LATIHAN KHIDMAT NEGARA ORANG YANG DIKEHENDAKI MENJALANI LATIHAN KHIDMAT NEGARA) 2018
- Akta Latihan Khidmat Negara 2003
IBU  
25 12-02-2018 P.U. (A) 33/2018 PROKLAMASI
- Akta Latihan Khidmat Negara 2003
IBU  
26 09-02-2018 P.U. (A) 32/2018 PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) 2018
- Akta Kawalan Bekalan 1961
IBU  
27 09-02-2018 P.U. (A) 31/2018 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) 2018
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
28 09-02-2018 P.U. (A) 30/2018 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) 2018
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
29 08-02-2018 P.U. (A) 29/2018 PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN) (LARANGAN MASA TERTENTU) 2018
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
30 08-02-2018 P.U. (A) 28/2018 PERINTAH HAD LAJU KEBANGSAAN (PEMBERHENTIAN SEMENTARA) 2018
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
31 07-02-2018 P.U. (A) 27/2018 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 6) 2018
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
32 07-02-2018 P.U. (A) 26/2018 KAEDAH-KAEDAH MAHKAMAH RAYUAN (PINDAAN) 2018
- Akta Mahkamah Kehakiman 1964
PINDAAN P.U. (A) 524/1994  
33 07-02-2018 P.U. (A) 25/2018 KAEDAH-KAEDAH MAHKAMAH PERSEKUTUAN (PINDAAN) 2018
- Akta Mahkamah Kehakiman 1964
PINDAAN P.U. (A) 376/1995  
34 07-02-2018 P.U. (A) 24/2018 KAEDAH-KAEDAH MAHKAMAH (PINDAAN) 2018
- Akta Mahkamah Kehakiman 1964 dan
- Akta Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1955
PINDAAN P.U. (A) 205/2012  
35 07-02-2018 P.U. (A) 23/2018 PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) 2018
- Akta Duti Timbal Balas Dan Anti-Lambakan 1993 dan
- Akta Kastam 1967
IBU  
36 06-02-2018 P.U. (A) 22/2018 PERINTAH PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (PINDAAN JADUAL 5) 2018
- Akta Pasaran Modal Dan Perkhidmatan 2007
IBU  
37 05-02-2018 P.U. (A) 21/2018 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (KENDERAAN BERGERAK PERLAHAN) (LARANGAN KE ATAS PENGGUNAAN JALAN) (BANDARAYA KUALA LUMPUR) (PINDAAN) 2018
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
PINDAAN P.U. (A) 400/1994  
38 05-02-2018 P.U. (A) 20/2018 PERATURAN-PERATURAN CUKAI AKTIVITI PERNIAGAAN LABUAN (PERTUKARAN AUTOMATIK MAKLUMAT AKAUN KEWANGAN) 2018
- Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990
IBU  
39 31-01-2018 P.U. (A) 19/2018 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 5) 2018
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
40 30-01-2018 P.U. (A) 18/2018 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) (NO. 3) 2018
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
41 30-01-2018 P.U. (A) 17/2018 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) (NO. 2) 2018
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
42 30-01-2018 P.U. (A) 16/2018 PERATURAN-PERATURAN AGENSI PEKERJAAN SWASTA (PEMBATALAN) 2018
- Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981
PEMBATALAN P.U. (A) 214/1981  
43 30-01-2018 P.U. (A) 15/2018 PERATURAN-PERATURAN SYARIKAT (PINDAAN) 2018
- Akta Syarikat 2016
PINDAAN P.U. (A) 37/2017  
44 30-01-2018 P.U. (A) 14/2018 PERINTAH SKIM KEPENTINGAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2018
- Akta Skim Kepentingan 2016
IBU  
45 30-01-2018 P.U. (A) 13/2018 PERINTAH SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2018
- Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001
IBU  
46 25-01-2018 P.U. (A) 12/2018 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) 2018
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
47 24-01-2018 P.U. (A) 11/2018 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 4) 2018
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
48 24-01-2018 P.U. (A) 10/2018 PERINTAH PERGIGIAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2018
- Akta Pergigian 1971
IBU  
49 23-01-2018 P.U. (A) 9/2018 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN CAJ PERKHIDMATAN BAGI HOTEL DAN RESTORAN) (PEMBATALAN) 2018
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
PEMBATALAN P.U. (A) 79/2015  
50 19-01-2018 P.U. (A) 8/2018 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) 2018
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 401/1989  
51 18-01-2018 P.U. (A) 7/2018 PERINTAH PERUBATAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2018
- Akta Perubatan 1971
IBU  
52 17-01-2018 P.U. (A) 6/2018 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 3) 2018
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
53 12-01-2018 P.U. (A) 5/2018 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) 2018
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
54 10-01-2018 P.U. (A) 4/2018 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 2) 2018
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
55 09-01-2018 P.U. (A) 3/2018 PERATURAN-PERATURAN KEGANASAN RUMAH TANGGA (BORANG YANG DITETAPKAN) 2018
- Akta Keganasan Rumah Tangga 1994
IBU  
56 03-01-2018 P.U. (A) 2/2018 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) 2018
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
57 02-01-2018 P.U. (A) 1/2018 PERATURAN-PERATURAN DADAH BERBAHAYA (PINDAAN) 2018
- Akta Dadah Berbahaya 1952
PINDAAN L.N 555/1952