English
Senarai P.U. (A) bagi Tahun :

 

Senarai Perundangan Tambahan A (P.U. (A)) bagi Tahun 2014

 
Bil. Tarikh Pewartaan No. P.U. Tajuk Status Perundangan Perundangan Yang Berkaitan Muat Turun
1 22-12-2014 P.U. (A) 338/2014 KAEDAH-KAEDAH KENDERAAN MOTOR (PEMBINAAN DAN PENGGUNAAN) (PINDAAN) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
2 18-12-2014 P.U. (A) 337/2014 PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEBANGSAAN (PENEPIAN FI KEPADA AHLI PERTUBUHAN ORANG CACAT PENGLIHATAN MALAYSIA, CAWANGAN SARAWAK) 2014
- Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006
IBU  
3 17-12-2014 P.U. (A) 336/2014 KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (POTONGAN BAGI PERBELANJAAN BERHUBUNG DENGAN YURAN KESETIAUSAHAAN DAN YURAN PEMFAILAN CUKAI) 2014
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
4 17-12-2014 P.U. (A) 335/2014 PERINTAH TENAGA BOLEH BAHARU (PINDAAN JADUAL) (NO. 2) 2014
- Akta Tenaga Boleh Baharu 2011
IBU  
5 17-12-2014 P.U. (A) 334/2014 KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (POTONGAN BAGI KOS YANG BERHUBUNGAN DENGAN LATIHAN UNTUK PEKERJA BAGI PELAKSANAAN CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN) 2014
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
6 16-12-2014 P.U. (A) 333/2014 PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (PENGGAL INSTITUSI PENDIDIKAN TAHUN 2015) 2014
- Akta Pendidikan 1996
IBU  
7 16-12-2014 P.U. (A) 332/2014 PERATURAN-PERATURAN PELINDUNG (LANGKAH PERLINDUNGAN) (PERJANJIAN PENUBUHAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN–AUSTRALIA–NEW ZEALAND) 2014
- Akta Pelindung 2006
IBU  
8 12-12-2014 P.U. (A) 331/2014 PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KEWANGAN (FI) 2014
- Akta Perkhidmatan Kewangan 2013
IBU  
9 12-12-2014 P.U. (A) 330/2014 PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KEWANGAN ISLAM (FI) 2014
- Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013
IBU  
10 12-12-2014 P.U. (A) 329/2014 PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KEWANGAN [PERATURAN-PERATURAN INSURANS (PINDAAN) 2014] 2014
- Akta Perkhidmatan Kewangan 2013
IBU  
11 12-12-2014 P.U. (A) 328/2014 PERATURAN-PERATURAN PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (DANA PAMPASAN PASARAN MODAL) (CARUMAN) (PINDAAN) 2014
- Akta Pasaran Modal Dan Perkhidmatan 2007
PINDAAN P.U. (A) 482/2012  
12 11-12-2014 P.U. (A) 327/2014 PERINTAH KASTAM (DUTI PELINDUNG SEMENTARA) 2014
- Akta Pelindung 2006 dan
- Akta Kastam 1967
IBU  
13 10-12-2014 P.U. (A) 326/2014 PERINTAH LEMBAGA PERKHIDMATAN KEWANGAN LABUAN (FI PEMPROSESAN DAN KELULUSAN) (INSTITUSI KEWANGAN LABUAN) (PINDAAN) 2014
- Akta Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan 1996
PINDAAN P.U. (A) 495/2012  
14 08-12-2014 P.U. (A) 325/2014 PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PINDAAN JADUAL KEDUA) (NO. 2) 2014
- Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan Dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001
IBU  
15 08-12-2014 P.U. (A) 324/2014 PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGGUNAAN BAHAGIAN IV) (NO. 2) 2014
- Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan Dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001
IBU  
16 03-12-2014 P.U. (A) 323/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS GAS BERHAD, LOJI MEMPROSES GAS (GPP5), PAKA, TERENGGANU) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
17 02-12-2014 P.U. (A) 322/2014 PERATURAN-PERATURAN EKSAIS (PINDAAN) (NO. 2) 2014
- Akta Eksais 1976
PINDAAN P.U. (A) 161/1977  
18 02-12-2014 P.U. (A) 321/2014 PERATURAN-PERATURAN BEKALAN GAS (PINDAAN) 2014
- Akta Bekalan Gas 1993
PINDAAN P.U. (A) 287/1997  
19 28-11-2014 P.U. (A) 320/2014 PERATURAN-PERATURAN INDUSTRI BIOBAHAN API MALAYSIA (PERATUSAN ADUNAN DAN PENGGUNAAN MANDATORI) 2014
- Akta Industri Biobahan Api Malaysia 2007
IBU  
20 28-11-2014 P.U. (A) 319/2014 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (BANDARAYA KUALA LUMPUR) (NO. 4) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
21 28-11-2014 P.U. (A) 318/2014 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (BANDARAYA KUALA LUMPUR) (NO. 3) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
22 25-11-2014 P.U. (A) 317/2014 PERATURAN-PERATURAN PETROLEUM (CUKAI PENDAPATAN) (MEDAN MARGINAL PETRONAS) 2014
- Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967
IBU  
23 25-11-2014 P.U. (A) 316/2014 PERATURAN-PERATURAN KAWALAN HASIL TEMBAKAU (PINDAAN) 2014
- Akta Makanan 1983
PINDAAN P.U. (A) 324/2004  
24 24-11-2014 P.U. (A) 315/2014 PERATURAN-PERATURAN PELINDUNG (LANGKAH PERLINDUNGAN) (PERJANJIAN PERKONGSIAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA JEPUN DAN NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERTUBUHAN BAGI NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA) 2014
- Akta Pelindung 2006
IBU  
25 20-11-2014 P.U. (A) 314/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (LEBUH RAYA PANTAI TIMUR – FASA 2) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
IBU  
26 20-11-2014 P.U. (A) 313/2014 PERINTAH PERDAGANGAN STRATEGIK (PENGGUNA AKHIR TERHAD DAN PENGGUNA AKHIR TERLARANG) (PINDAAN) (NO. 2) 2014
- Akta Perdagangan Strategik 2010
PINDAAN P.U. (A) 484/2010  
27 19-11-2014 P.U. (A) 312/2014 PERATURAN-PERATURAN KASTAM (PINDAAN) (NO. 5) 2014
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 162/1977  
28 17-11-2014 P.U. (A) 311/2014 PERINTAH INSTITUSI KEWANGAN PEMBANGUNAN (SMALL MEDIUM ENTERPRISE DEVELOPMENT BANK MALAYSIA BERHAD) (PENGECUALIAN) 2014
- Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002
IBU  
29 17-11-2014 P.U. (A) 310/2014 PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KEWANGAN DAN SEKURITI LABUAN (PINDAAN) 2014
- Akta Perkhidmatan Kewangan Dan Sekuriti Labuan 2010
PINDAAN P.U. (A) 416/2010  
30 17-11-2014 P.U. (A) 309/2014 PERATURAN-PERATURAN SYARIKAT LABUAN (PINDAAN) 2014
- Akta Syarikat Labuan 1990
PINDAAN P.U. (A) 414/2010  
31 17-11-2014 P.U. (A) 308/2014 PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KEWANGAN DAN SEKURITI ISLAM LABUAN (PINDAAN) 2014
- Akta Perkhidmatan Kewangan Dan Sekuriti Islam Labuan 2010
PINDAAN P.U. (A) 417/2010  
32 14-11-2014 P.U. (A) 307/2014 PERINTAH DI BAWAH SEKSYEN 5
- Akta Pertubuhan 1966
IBU  
33 14-11-2014 P.U. (A) 306/2014 PERATURAN-PERATURAN PELINDUNG (LANGKAH PERLINDUNGAN) (PERJANJIAN PERDAGANGAN BARANGAN DI BAWAH PERJANJIAN RANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA KERAJAAN NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERTUBUHAN BAGI NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA) 2014
- Akta Pelindung 2006
IBU  
34 13-11-2014 P.U. (A) 305/2014 PERINTAH PETROLEUM (CUKAI PENDAPATAN) (PENGECUALIAN) 2014
- Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967
IBU  
35 13-11-2014 P.U. (A) 304/2014 KAEDAH-KAEDAH PETROLEUM (CUKAI PENDAPATAN) (ELAUN MODAL DIPERCEPAT) (MEDAN MARGINAL PETRONAS) 2014
- Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967
IBU  
36 13-11-2014 P.U. (A) 303/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS GAS BERHAD, PAKA, TERENGGANU) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
37 13-11-2014 P.U. (A) 302/2014 PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN SEMENTARA) (NO. 2) 2014
- Akta Duti Timbal Balas Dan Anti-Lambakan 1993 dan
- Akta Kastam 1967
IBU  
38 12-11-2014 P.U. (A) 301/2014 PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) (PINDAAN) 2014
- Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan Dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001
PINDAAN P.U. (A) 93/2014  
39 12-11-2014 P.U. (A) 300/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS GAS BERHAD, KERTIH, TERENGGANU) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
40 11-11-2014 P.U. (A) 299/2014 PERINTAH LATIHAN KHIDMAT NEGARA (ORANG YANG DIKEHENDAKI MENJALANI LATIHAN KHIDMAT NEGARA) 2014
- Akta Latihan Khidmat Negara 2003
IBU  
41 11-11-2014 P.U. (A) 298/2014 PROKLAMASI
- Akta Latihan Khidmat Negara 2003
IBU  
42 10-11-2014 P.U. (A) 297/2014 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 4) 2014
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
43 10-11-2014 P.U. (A) 296/2014 PERATURAN-PERATURAN SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (AKAUN DEPOSIT KOPERASI) 2014
- Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2007
IBU  
44 10-11-2014 P.U. (A) 295/2014 PERINTAH PERGIGIAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) (NO. 4) 2014
- Akta Pergigian 1971
IBU  
45 07-11-2014 P.U. (A) 294/2014 PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2014
- Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan Dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001
IBU  
46 07-11-2014 P.U. (A) 293/2014 PERINTAH PERUBATAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) (NO. 2) 2014
- Akta Perubatan 1971
PINDAAN  
47 07-11-2014 P.U. (A) 292/2014 PERATURAN-PERATURAN PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (LAPORAN PEMEGANGAN SYER YANG SUBSTANSIAL) (PEMBATALAN) 2014
- Akta Pengurupan Wang 1998
PEMBATALAN  
48 05-11-2014 P.U. (A) 291/2014 PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2014
- Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan Dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001
IBU  
49 04-11-2014 P.U. (A) 290/2014 PERATURAN-PERATURAN PERDAGANGAN STRATEGIK (PENCAIRAN HARTA BERHUBUNG DENGAN PENGGUNA AKHIR TERLARANG) 2014
- Akta Perdagangan Strategik 2010
IBU  
50 04-11-2014 P.U. (A) 289/2014 PERATURAN-PERATURAN PERDAGANGAN STRATEGIK (PENYAHSENARAIAN PENGGUNA AKHIR TERLARANG) 2014
- Akta Perdagangan Strategik 2010
IBU  
51 03-11-2014 P.U. (A) 288/2014 PERINTAH DI BAWAH SEKSYEN 5
- Akta Pertubuhan 1966
IBU  
52 31-10-2014 P.U. (A) 287/2014 PERINTAH DUTI EKSAIS (PINDAAN) 2014
- Akta Eksais 1976
PINDAAN P.U. (A) 350/2012  
53 31-10-2014 P.U. (A) 286/2014 PERINTAH KASTAM (PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) (NO. 4) 2013) (PEMBATALAN) 2014
- Akta Duti Timbal Balas Dan Anti-Lambakan 1993 dan
- Akta Kastam 1967
PEMBATALAN 390/2013  
54 31-10-2014 P.U. (A) 285/2014 PERINTAH PERIHAL DAGANGAN (PENANDAAN PASANGAN PELAPIK BREK GANTIAN) 2014
- Akta Perihal Dagangan 2011
IBU  
55 31-10-2014 P.U. (A) 284/2014 PERINTAH PEMULIHARAAN HIDUPAN LIAR (MUSIM TERBUKA, KAEDAH DAN MASA MEMBURU) 2014
- Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010
IBU  
56 24-10-2014 P.U. (A) 283/2014 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 10) 2014
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
57 17-10-2014 P.U. (A) 282/2014 PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEBANGSAAN (PENEPIAN FI KEPADA PELATIH DI MONTFORT BOYS TOWN, SHAH ALAM, SELANGOR) 2014
- Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006
IBU  
58 17-10-2014 P.U. (A) 281/2014 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) (NO. 5) 2014
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
59 17-10-2014 P.U. (A) 280/2014 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 5) 2014
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
60 17-10-2014 P.U. (A) 279/2014 PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) (NO. 5) 2014
- Akta Kawalan Bekalan 1961
IBU  
61 17-10-2014 P.U. (A) 278/2014 PERINTAH PERGIGIAN (PENGURANGAN TEMPOH PERKHIDMATAN AWAM) 2014
- Akta Pergigian 1971
IBU  
62 17-10-2014 P.U. (A) 277/2014 PERINTAH PERGIGIAN (PENGECUALIAN TEMPOH PERKHIDMATAN AWAM) 2014
- Akta Pergigian 1971
IBU  
63 16-10-2014 P.U. (A) 276/2014 PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN SEMENTARA) 2014
- Akta Duti Timbal Balas Dan Anti-Lambakan 1993 dan
- Akta Kastam 1967
IBU  
64 15-10-2014 P.U. (A) 275/2014 PERATURAN-PERATURAN AGENSI PELAPORAN KREDIT (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2014
- Akta Agensi Pelaporan Kredit 2010
IBU  
65 14-10-2014 P.U. (A) 274/2014 PERINTAH KUALITI ALAM SEKELILING (PEWAKILAN KUASA) (PENYIASATAN KE ATAS KAWALAN HAKISAN DAN KELODAKAN) (PINDAAN) 2014
- Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974
PINDAAN P.U. (A) 436/2012  
66 13-10-2014 P.U. (A) 273/2014 PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PELEPASAN) 2014
- Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014
IBU  
67 13-10-2014 P.U. (A) 272/2014 PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PEMBEKALAN BERKADAR SIFAR) 2014
- Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014
IBU  
68 13-10-2014 P.U. (A) 271/2014 PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PEMBEKALAN DIKECUALIKAN) 2014
- Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014
IBU  
69 10-10-2014 P.U. (A) 270/2014 PERATURAN-PERATURAN KILANG DAN JENTERA (ORANG-ORANG MENJAGA) (PINDAAN) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
70 09-10-2014 P.U. (A) 269/2014 PERINTAH KOPERASI (PENGAMBILALIHAN KAWALAN) (PELANTIKAN) 2014
- Akta Koperasi 1993
IBU  
71 08-10-2014 P.U. (A) 268/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 9) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 401/1989  
72 03-10-2014 P.U. (A) 267/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA BASF PETRONAS CHEMICALS SDN. BHD., KUANTAN, PAHANG) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
73 01-10-2014 P.U. (A) 266/2014 PERINTAH DUTI KASTAM (BARANG-BARANG DI BAWAH PERJANJIAN PERKONGSIAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA NEGERI-NEGERI ANGGOTA ASEAN DENGAN JEPUN) (PINDAAN) 2014
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 476/2008  
74 30-09-2014 P.U. (A) 265/2014 PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PERISYTIHARAN WANG TUNAI DAN INSTRUMEN BOLEH NIAGA PEMBAWA) 2014
- Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan Dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001
IBU  
75 26-09-2014 P.U. (A) 264/2014 PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) (PINDAAN) (NO. 3) 2014
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 490/2012  
76 25-09-2014 P.U. (A) 263/2014 PERINTAH KEANGGOTAAN MAHKAMAH TINGGI (PESURUHJAYA KEHAKIMAN) (NO. 5) 2014
- Akta Perlembagaan Persekutuan
IBU  
77 22-09-2014 P.U. (A) 262/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 8) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 401/1989  
78 22-09-2014 P.U. (A) 261/2014 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 9) 2014
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
79 17-09-2014 P.U. (A) 260/2014 PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PENGENAAN CUKAI BAGI PEMBEKALAN BERKENAAN DENGAN KAWASAN DITETAPKAN) (PINDAAN) 2014
- Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014
PINDAAN P.U. (A) 187/2014  
80 12-09-2014 P.U. (A) 259/2014 PERINTAH DUTI KASTAM (BARANG-BARANG BERASAL DARI NEGERI-NEGERI ASEAN) (TATANAMA TARIF BERHARMONIS ASEAN DAN PERJANJIAN PERDAGANGAN BARANGAN ASEAN) (PINDAAN) 2014 - PEMBETULAN
- Akta Kastam 1967
PEMBETULAN P.U. (A) 187/2014  
81 12-09-2014 P.U. (A) 258/2014 PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) (KAJIAN SEMULA DIPERCEPAT) (NO. 2) 2014
- Akta Duti Timbal Balas Dan Anti-Lambakan 1993 dan
- Akta Kastam 1967
IBU  
82 12-09-2014 P.U. (A) 257/2014 PERATURAN-PERATURAN KAWALAN DADAH DAN KOSMETIK (PINDAAN) 2014
- Akta Jualan Dadah 1952
PINDAAN P.U. (A) 223/1984  
83 12-09-2014 P.U. (A) 256/2014 PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEBANGSAAN (PENEPIAN FI KEPADA AHLI PERSATUAN BAGI ORANG BUTA MALAYSIA) 2014
- Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006
IBU  
84 10-09-2014 P.U. (A) 255/2014 PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (RESOLUSI MAJLIS KESELAMATAN) (AL-QAIDA DAN TALIBAN) (PINDAAN) 2014
- Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan Dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001
PINDAAN P.U. (A) 402/2011  
85 09-09-2014 P.U. (A) 254/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS PENAPISAN (TERENGGANU) SDN. BHD., KERTIH, TERENGGANU) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
86 09-09-2014 P.U. (A) 253/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS CARIGALI SDN. BHD., KERTIH, TERENGGANU) (NO. 2) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
87 09-09-2014 P.U. (A) 252/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS GAS BERHAD, PUSAT OPERASI SERANTAU SHAH ALAM, SELANGOR) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
88 09-09-2014 P.U. (A) 251/2014 KAEDAH-KAEDAH INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR (RETIKULASI AIR DAN PEMASANGAN PAIP) (PINDAAN) 2014
- Akta Industri Perkhidmatan Air 2006
PINDAAN P.U. (A) 36/2014  
89 09-09-2014 P.U. (A) 250/2014 PERATURAN-PERATURAN KASTAM (PINDAAN) (NO. 4) 2014
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 162/1977  
90 09-09-2014 P.U. (A) 249/2014 PERINTAH WARISAN KEBANGSAAN (PERISYTIHARAN ORANG HIDUP SEBAGAI WARISAN KEBANGSAAN) 2014
- Akta Warisan Kebangsaan 2005
IBU  
91 29-08-2014 P.U. (A) 248/2014 PERINTAH DUTI KASTAM (BARANG-BARANG DI BAWAH PERJANJIAN RANGKA KERJA KERJASAMA EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA ASEAN DAN CHINA) (TATANAMA TARIF BERHARMONIS ASEAN) 2014
- Akta Kastam 1967
IBU  
92 29-08-2014 P.U. (A) 247/2014 PERINTAH DUTI KASTAM (BARANG-BARANG BERASAL DARI NEGERI-NEGERI ASEAN) (TATANAMA TARIF BERHARMONIS ASEAN DAN PERJANJIAN PERDAGANGAN BARANGAN ASEAN) (PINDAAN) 2014
- Akta Kastam 1967
CORRIGENDUM  
93 29-08-2014 P.U. (A) 246/2014 PERATURAN-PERATURAN PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (TEMPOH PENGGANTUNGAN SEMENTARA) (PINDAAN) 2014
- Akta Perbadanan Insurans Deposit Malaysia 2011
PINDAAN P.U. (A) 432/2012  
94 26-08-2014 P.U. (A) 245/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 7) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN  
95 26-08-2014 P.U. (A) 244/2014 PERATURAN-PERATURAN SARAAN HAKIM (PINDAAN JADUAL KEDUA DAN JADUAL KELIMA) 2014
- Akta Saraan Hakim 1971
IBU  
96 25-08-2014 P.U. (A) 243/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA MALAYSIA LNG SDN. BHD., BINTULU, SARAWAK) (NO. 4) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
97 25-08-2014 P.U. (A) 242/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA MALAYSIA LNG SDN. BHD., BINTULU, SARAWAK) (NO. 3) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
98 25-08-2014 P.U. (A) 241/2014 PERINTAH PERGIGIAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) (NO. 3) 2014
- Akta Pergigian 1971
IBU  
99 22-08-2014 P.U. (A) 240/2014 PERATURAN-PERATURAN SKIM SIMPANAN PENDIDIKAN NASIONAL (PINDAAN) 2014
- Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 1997
PINDAAN P.U. (A) 268/2004  
100 20-08-2014 P.U. (A) 239/2014 PERINTAH KEANGGOTAAN MAHKAMAH TINGGI (PESURUHJAYA KEHAKIMAN) (NO. 4) 2014
- Akta Perlembagaan Persekutuan
IBU  
101 19-08-2014 P.U. (A) 238/2014 PERINTAH KEANGGOTAAN MAHKAMAH TINGGI (PESURUHJAYA KEHAKIMAN) (NO. 3) 2014
- Akta Perlembagaan Persekutuan
IBU  
102 13-08-2014 P.U. (A) 237/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA LOTTE CHEMICAL TITAN (M) SDN. BHD., PASIR GUDANG, JOHOR) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
103 13-08-2014 P.U. (A) 236/2014 PERINTAH DUTI KASTAM (PENGECUALIAN) (PINDAAN) 2014
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 371/2013  
104 13-08-2014 P.U. (A) 235/2014 PERATURAN-PERATURAN KASTAM (PINDAAN) (NO. 3) 2014
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 162/1977  
105 12-08-2014 P.U. (A) 234/2014 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 8) 2014
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
106 12-08-2014 P.U. (A) 233/2014 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 7) 2014
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
107 12-08-2014 P.U. (A) 232/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA SHELL MDS (MALAYSIA) SDN. BHD., BINTULU, SARAWAK) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
108 12-08-2014 P.U. (A) 231/2014 PERINTAH OPTIK (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2014
- Akta Optik 1991
IBU  
109 11-08-2014 P.U. (A) 230/2014 PERINTAH DUTI SETEM (PENGECUALIAN) (NO. 2) 2014
- Akta Setem 1949
IBU  
110 11-08-2014 P.U. (A) 229/2014 PERINTAH CUKAI KEUNTUNGAN HARTA TANAH (PENGECUALIAN) 2014
- Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976
IBU  
111 11-08-2014 P.U. (A) 228/2014 PERATURAN-PERATURAN TAMAN NEGARA (TATACARA MESYUARAT MAJLIS PENASIHAT) 2014
- Akta Taman Negara 1980
IBU  
112 07-08-2014 P.U. (A) 227/2014 KAEDAH-KAEDAH INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR (PERJANJIAN PERKHIDMATAN BEKALAN AIR ANTARA PENGGUNA DENGAN PEMEGANG LESEN PENGAGIHAN AIR) 2014
- Akta Industri Perkhidmatan Air 2006
IBU  
113 06-08-2014 P.U. (A) 226/2014 PERATURAN-PERATURAN KEBERSIHAN MAKANAN (PINDAAN) 2014
- Akta Makanan 1983
PINDAAN P.U. (A) 95/2009  
114 06-08-2014 P.U. (A) 225/2014 PERINTAH DUTI EKSAIS (PENGECUALIAN) (PINDAAN) 2014
- Akta Eksais 1976
PINDAAN P.U. (A) 379/2013  
115 31-07-2014 P.U. (A) 224/2014 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA PENYURAIAN TIMUR (EDL)) 2014
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
IBU  
116 31-07-2014 P.U. (A) 223/2014 PERINTAH HAD LAJU (LEBUH RAYA PENYURAIAN TIMUR (EDL)) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
117 31-07-2014 P.U. (A) 222/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (LEBUH RAYA PENYURAIAN TIMUR (EDL)) (PINDAAN) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN  
118 25-07-2014 P.U. (A) 221/2014 PERINTAH KANUN TANAH NEGARA (UBAH SUAIAN) (PINDAAN) 2014
- Akta Kanun Tanah Negara 1965
PINDAAN P.U. (A) 204/1997  
119 24-07-2014 P.U. (A) 220/2014 PERINTAH KANUN TANAH NEGARA (UBAH SUAIAN) 2014
- Akta Kanun Tanah Negara 1965
IBU  
120 24-07-2014 P.U. (A) 219/2014 KAEDAH-KAEDAH LALU LINTAS JALAN (LARANGAN PEMANDUAN KENDERAAN BARANGAN) (NO. 2) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
121 24-07-2014 P.U. (A) 218/2014 PERATURAN-PERATURAN KASTAM (PINDAAN) (NO. 2) 2014
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 162/1977  
122 21-07-2014 P.U. (A) 217/2014 KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (ELAUN MODAL DIPERCEPAT) (KELENGKAPAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI) 2014
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
123 18-07-2014 P.U. (A) 216/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (LEBUH RAYA KL-KUALA SELANGOR) (PINDAAN) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 201/2011  
124 18-07-2014 P.U. (A) 215/2014 PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) (NO. 4) 2014
- Akta Kawalan Bekalan 1961
IBU  
125 18-07-2014 P.U. (A) 214/2014 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) (NO. 4) 2014
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
126 18-07-2014 P.U. (A) 213/2014 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 4) 2014
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
127 17-07-2014 P.U. (A) 212/2014 PERINTAH KOPERASI (PENGAMBILALIHAN KAWALAN) (PELANTIKAN) 2014
- Akta Koperasi 1993
IBU  
128 17-07-2014 P.U. (A) 211/2014 PERATURAN-PERATURAN PERTUBUHAN PELADANG (PINDAAN) 2014
- Akta Pertubuhan Peladang 1973
PINDAAN P.U. (A) 303/1983  
129 16-07-2014 P.U. (A) 210/2014 PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN) (LARANGAN MASA TERTENTU) (NO. 2) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
130 16-07-2014 P.U. (A) 209/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (LEBUH RAYA PANTAI TIMUR-FASA 2) (PINDAAN) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 1/2014  
131 16-07-2014 P.U. (A) 208/2014 PERINTAH HAD LAJU KEBANGSAAN (PEMBERHENTIAN SEMENTARA) (NO. 2) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
132 16-07-2014 P.U. (A) 207/2014 PERINTAH HAD LAJU KEBANGSAAN (PINDAAN) (NO. 2) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
PINDAAN P.U. (A) 18/1989  
133 14-07-2014 P.U. (A) 206/2014 KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (POTONGAN BAGI PERBELANJAAN BERHUBUNG DENGAN GAJI MINIMUM) 2014
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
134 11-07-2014 P.U. (A) 205/2014 PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) (NO. 3) 2014
- Akta Kawalan Bekalan 1961
IBU  
135 11-07-2014 P.U. (A) 204/2014 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) (NO. 2) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
136 10-07-2014 P.U. (A) 203/2014 PERINTAH PELINDUNGAN PENGGUNA (KONTRAK PERKHIDMATAN HADAPAN) (PINDAAN) 2014
- Akta Pelindungan Pengguna 1999
PINDAAN P.U. (A) 400/2002  
137 08-07-2014 P.U. (A) 202/2014 PERINTAH SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (TARIKH PELETAKHAKAN) 2014
- Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2007
IBU  
138 08-07-2014 P.U. (A) 201/2014 PERINTAH MENTERI-MENTERI KERAJAAN PERSEKUTUAN (NO. 2) (PINDAAN) (NO. 2) (PINDAAN) 2014
- Akta Fungsi-fungsi Menteri 1969
PINDAAN P.U. (A) 154/2014  
139 08-07-2014 P.U. (A) 200/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA MALAYSIA LNG SDN. BHD., BINTULU, SARAWAK) (NO. 2) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
140 08-07-2014 P.U. (A) 199/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS CARIGALI SDN. BHD., KERTIH, TERENGGANU) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
141 07-07-2014 P.U. (A) 198/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS PENAPISAN (MELAKA) SDN. BHD., SUNGAI UDANG, MELAKA) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
142 04-07-2014 P.U. (A) 197/2014 PERATURAN-PERATURAN PEMELIHARAAN KESELAMATAN AWAM (PINDAAN) 2014
- Akta Ordinan Pemeliharaan Keselamatan Awam, 1962
IBU  
143 04-07-2014 P.U. (A) 196/2014 PERATURAN-PERATURAN SURUHANJAYA PILIHAN RAYA (PINDAAN JADUAL) (NO. 2) 2014
- Akta Suruhanjaya Pilihan Raya 1957
IBU  
144 04-07-2014 P.U. (A) 195/2014 PERINTAH PERSAINGAN (PENGECUALIAN BLOK BAGI PERJANJIAN PERKONGSIAN VESEL DAN PERJANJIAN PERBINCANGAN SUKARELA BERKENAAN DENGAN PERKHIDMATAN PELAYARAN TETAP) 2014
- Akta Persaingan 2010
IBU  
145 03-07-2014 P.U. (A) 194/2014 PERINTAH AKAUNTAN (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2014
- Akta Akauntan 1967
IBU  
146 02-07-2014 P.U. (A) 193/2014 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
147 01-07-2014 P.U. (A) 192/2014 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 6) 2014
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
148 01-07-2014 P.U. (A) 191/2014 PERINTAH PERUBATAN (PENGECUALIAN TEMPOH PERKHIDMATAN AWAM) 2014
- Akta Perubatan 1971
IBU  
149 01-07-2014 P.U. (A) 190/2014 PERATURAN-PERATURAN CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN 2014
- Akta Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014
IBU  
150 01-07-2014 P.U. (A) 189/2014 PERATURAN-PERATURAN CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (KAJIAN SEMULA DAN RAYUAN) 2014
- Akta Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014
IBU  
151 30-06-2014 P.U. (A) 188/2014 PERATURAN-PERATURAN CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (KETETAPAN AWAL) 2014
- Akta Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014
IBU  
152 30-06-2014 P.U. (A) 187/2014 PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PENGENAAN CUKAI BAGI PEMBEKALAN BERKENAAN DENGAN KAWASAN DITETAPKAN) 2014
- Akta Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014
PRINCIPAL AMENDED P.U. (A) 260/2014
 
153 30-06-2014 P.U. (A) 186/2014 PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (FI PERMOHONAN EJEN CUKAI) 2014
- Akta Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014
IBU  
154 30-06-2014 P.U. (A) 185/2014 PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PEMAKAIAN KEPADA KERAJAAN) 2014
- Akta Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014
IBU  
155 30-06-2014 P.U. (A) 184/2014 PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (KADAR CUKAI) 2014
- Akta Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014
IBU  
156 30-06-2014 P.U. (A) 183/2014 PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (AMAUN PEMBEKALAN BERCUKAI) 2014
- Akta Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014
IBU  
157 30-06-2014 P.U. (A) 182/2014 PERATURAN-PERATURAN PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (FI DAN CAJ) (PINDAAN) 2014
- Akta Penduduk Dan Pembangunan Keluarga 1966
PINDAAN  
158 27-06-2014 P.U. (A) 181/2014 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JAMBATAN SULTAN ABDUL HALIM MU’ADZAM SHAH) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
159 27-06-2014 P.U. (A) 180/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA SHELL REFINING COMPANY (FOM) BERHAD, PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
160 27-06-2014 P.U. (A) 179/2014 PERATURAN-PERATURAN PENAPISAN FILEM (FI) (PINDAAN) 2014
- Akta Penapisan Filem 2002
PINDAAN  
161 26-06-2014 P.U. (A) 178/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA TORAY BASF PBT RESIN SDN. BHD., KUANTAN, PAHANG) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
162 26-06-2014 P.U. (A) 177/2014 PERINTAH KEANGGOTAAN MAHKAMAH TINGGI (PESURUHJAYA KEHAKIMAN) (NO. 2) 2014
- Akta Perlembagaan Persekutuan
IBU  
163 26-06-2014 P.U. (A) 176/2014 PERINTAH KEANGGOTAAN MAHKAMAH TINGGI (PESURUHJAYA KEHAKIMAN) 2014
- Akta Perlembagaan Persekutuan
IBU  
164 26-06-2014 P.U. (A) 175/2014 KAEDAH-KAEDAH PENGANGKUTAN JALAN (FI DAN CAJ BAGI MENDIRIKAN STRUKTUR BAGI PAPAN IKLAN DI JALAN PERSEKUTUAN) (PINDAAN) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
PINDAAN  
165 25-06-2014 P.U. (A) 174/2014 PERINTAH KOPERASI (PENGAMBILALIHAN KAWALAN) (PELANTIKAN SEMULA) (NO. 2) 2014
- Akta Koperasi 1993
IBU  
166 25-06-2014 P.U. (A) 173/2014 PERINTAH KOPERASI (PENGAMBILALIHAN KAWALAN) (PELANTIKAN SEMULA) 2014
- Akta Koperasi 1993
IBU  
167 25-06-2014 P.U. (A) 172/2014 PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) (PINDAAN) (NO. 2) 2014
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 490/2012  
168 24-06-2014 P.U. (A) 171/2014 PERATURAN-PERATURAN PAJAKAN CUKAI PENDAPATAN (PINDAAN) 2014
- Akta Cukai Pendapatan 1967
PINDAAN P.U. (A) 131/1986  
169 24-06-2014 P.U. (A) 170/2014 PERATURAN-PERATURAN CUKAI PENDAPATAN (PENSEKURITIAN BERSANDARKAN ASET) 2014
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
170 24-06-2014 P.U. (A) 169/2014 KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (POTONGAN BAGI PERBELANJAAN BERHUBUNG DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN VENDOR) 2014
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
171 23-06-2014 P.U. (A) 168/2014 PERINTAH PELEPASAN CUKAI DUA KALI (KERAJAAN REPUBLIK POLAND) 2014
- Akta Cukai Pendapatan 1967 dan
- Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967
IBU  
172 20-06-2014 P.U. (A) 167/2014 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 3) 2014
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
173 20-06-2014 P.U. (A) 166/2014 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 2) 2014
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
174 20-06-2014 P.U. (A) 165/2014 PERATURAN–PERATURAN EKSAIS (KAWALAN TODI DAN KEDAI TODI) (PINDAAN) 2014
- Akta Eksais 1976
PINDAAN P.U. (A) 157/1977  
175 20-06-2014 P.U. (A) 164/2014 PERATURAN-PERATURAN EKSAIS (PINDAAN) 2014
- Akta Eksais 1976
PINDAAN P.U. (A) 161/1977  
176 20-06-2014 P.U. (A) 163/2014 PERATURAN-PERATURAN EKSAIS (LEMBAGA PELESEN) (PINDAAN) 2014
- Akta Eksais 1976
PINDAAN P.U. (A) 155/1977  
177 20-06-2014 P.U. (A) 162/2014 PERATURAN-PERATURAN EKSAIS (MEMBOTOL DAN MEMINDAH LIQUOR YANG MEMABUKKAN) (PINDAAN) 2014
- Akta Eksais 1976
PINDAAN P.U. (A) 158/1977  
178 20-06-2014 P.U. (A) 161/2014 PERINTAH EKSAIS (PENJUALAN RUNCIT LIQUOR YANG MEMABUKKAN OLEH AHLI KIMIA) (PINDAAN) 2014
- Akta Eksais 1976
PINDAAN P.U. (A) 154/1977  
179 19-06-2014 P.U. (A) 160/2014 PERATURAN-PERATURAN KASTAM (PINDAAN) 2014
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 162/1977  
180 17-06-2014 P.U. (A) 159/2014 PERATURAN-PERATURAN KASTAM (FI LESEN IMPORT KENDERAAN BERMOTOR) (PINDAAN) 2014
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 491/2009  
181 16-06-2014 P.U. (A) 158/2014 PERINTAH KOPERASI (KOPERASI USAHA MAWAH BERHAD) (PENGECUALIAN) 2014
- Akta Koperasi 1993
IBU  
182 13-06-2014 P.U. (A) 157/2014 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA SENAI-PASIR GUDANG-DESARU) (PINDAAN) 2014
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 231/2011  
183 09-06-2014 P.U. (A) 156/2014 PERATURAN-PERATURAN PENDAFTARAN NEGARA (PINDAAN) 2014
- Akta Pendaftaran Negara 1959
PINDAAN P.U. (A) 472/1990  
184 05-06-2014 P.U. (A) 155/2014 PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) (KAJIAN SEMULA DIPERCEPAT) 2014
- Akta Duti Timbal Balas Dan Anti-Lambakan 1993 dan
- Akta Kastam 1967
IBU  
185 05-06-2014 P.U. (A) 154/2014 PERINTAH MENTERI-MENTERI KERAJAAN PERSEKUTUAN (NO. 2) (PINDAAN) (NO. 2) 2014
- Akta Fungsi-fungsi Menteri 1969
PINDAAN  
186 05-06-2014 P.U. (A) 153/2014 PERATURAN-PERATURAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN (PINDAAN JADUAL) 2014
- Akta Suruhanjaya Perkhidmatan 1957
IBU  
187 05-06-2014 P.U. (A) 152/2014 PERATURAN-PERATURAN SURUHANJAYA PILIHAN RAYA (PINDAAN JADUAL) 2014
- Akta Pilihan Raya 1958
IBU  
188 04-06-2014 P.U. (A) 151/2014 PERATURAN-PERATURAN KUALITI ALAM SEKELILING (UDARA BERSIH) 2014
- Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974
IBU  
189 04-06-2014 P.U. (A) 150/2014 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) 2014
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
190 03-06-2014 P.U. (A) 149/2014 PERINTAH PERKHIDMATAN KEWANGAN ISLAM (TARIKH YANG DITETAPKAN BAGI DEPOSIT ISLAM) 2014
- Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013
IBU  
191 02-06-2014 P.U. (A) 148/2014 KAEDAH-KAEDAH PROFESION UNDANG-UNDANG (PELESENAN PERKONGSIAN ANTARABANGSA DAN FIRMA GUAMAN ASING BERKELAYAKAN DAN PENDAFTARAN PEGUAM ASING) 2014
- Akta Profesion Undang - Undang 1976
IBU  
192 30-05-2014 P.U. (A) 147/2014 PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN) (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 2) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
193 29-05-2014 P.U. (A) 146/2014 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA KORIDOR GUTHRIE) (NO. 2) (PINDAAN) 2014
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 298/2005  
194 28-05-2014 P.U. (A) 145/2014 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA LEMBAH KLANG SELATAN) (PINDAAN) 2014
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 309/2013  
195 27-05-2014 P.U. (A) 144/2014 PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PENGGUNAAN BAHAGIAN IV) 2014
- Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram Dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001
IBU  
196 27-05-2014 P.U. (A) 143/2014 PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2014
- Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram Dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001
IBU  
197 23-05-2014 P.U. (A) 142/2014 PERATURAN–PERATURAN AGENSI PELAPORAN KREDIT (PENDAFTARAN) 2014
- Akta Agensi Pelaporan Kredit 2010
IBU  
198 23-05-2014 P.U. (A) 141/2014 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) (NO. 3) 2014
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
199 23-05-2014 P.U. (A) 140/2014 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 3) 2014
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
200 23-05-2014 P.U. (A) 139/2014 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) (NO. 2) 2014
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
201 23-05-2014 P.U. (A) 138/2014 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 2) 2014
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
202 23-05-2014 P.U. (A) 137/2014 PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) (NO. 2) 2014
- Akta Kawalan Bekalan 1961
IBU  
203 22-05-2014 P.U. (A) 136/2014 PERATURAN-PERATURAN ELEKTRIK (PINDAAN) (NO. 2) 2014
- Akta Bekalan Elektrik 1990
PINDAAN P.U. (A) 38/1994  
204 21-05-2014 P.U. (A) 135/2014 PERINTAH DOKTOR VETERINAR (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2014
- Akta Doktor Veterinar 1974
IBU  
205 21-05-2014 P.U. (A) 134/2014 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 5) 2014
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
206 20-05-2014 P.U. (A) 133/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS CHEMICALS AMMONIA SDN. BHD., KERTEH, TERENGGANU) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
207 20-05-2014 P.U. (A) 132/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS GAS BERHAD, CENTRALISED UTILITY FACILITIES, KUANTAN, PAHANG) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
208 20-05-2014 P.U. (A) 131/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS GAS BERHAD BAGI LOJI MEMPROSES GAS 5, KOMPLEKS B, PAKA, TERENGGANU) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
209 20-05-2014 P.U. (A) 130/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 6) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 401/1989  
210 19-05-2014 P.U. (A) 129/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRON MALAYSIA REFINING & MARKETING BERHAD, PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
211 19-05-2014 P.U. (A) 128/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA FPG OLEOCHEMICALS SDN. BHD., KUANTAN, PAHANG) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
212 15-05-2014 P.U. (A) 127/2014 PERINTAH FI (VISA SEMASA KETIBAAN) 2014
- Akta Fi 1951
IBU  
213 12-05-2014 P.U. (A) 126/2014 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA SUNGAI BESI) 2014
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
IBU  
214 07-05-2014 P.U. (A) 125/2014 PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN BOMBA (PEGAWAI BOMBA BANTUAN) 2014
- Akta Perkhidmatan Bomba 1988
IBU  
215 05-05-2014 P.U. (A) 124/2014 PERINTAH PERDAGANGAN ANTARABANGSA MENGENAI SPESIES TERANCAM (PENGECUALIAN FI PENDAFTARAN) 2014
- Akta Perdagangan Antarabangsa Mengenai Spesis Terancam 2008
IBU  
216 02-05-2014 P.U. (A) 123/2014 PERINTAH BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2014
- Akta Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Peruntukan Khas) 1978
IBU  
217 30-04-2014 P.U. (A) 122/2014 PERINTAH PENCEGAHAN JENAYAH (PINDAAN JADUAL PERTAMA DAN KEDUA) 2014
- Akta Pencegahan Jenayah 1959
IBU  
218 30-04-2014 P.U. (A) 121/2014 KAEDAH-KAEDAH TENAGA BOLEH BAHARU (MENDAPATKAN WANG OLEH PEMEGANG LESEN PENGAGIHAN) (PINDAAN) 2014
- Akta Tenaga Boleh Baharu 2011
PINDAAN P.U. (A) 388/2011  
219 30-04-2014 P.U. (A) 120/2014 KAEDAH-KAEDAH TENAGA BOLEH BAHARU (KEHENDAK TEKNIKAL DAN PENGENDALIAN) (PINDAAN) 2014
- Akta Tenaga Boleh Baharu 2011
PINDAAN P.U. (A) 387/2011  
220 30-04-2014 P.U. (A) 119/2014 PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA GETAH MALAYSIA (PELESENAN DAN PERMIT) 2014
- Akta Lembaga Getah Malaysia (Perbadanan) 1996
IBU  
221 29-04-2014 P.U. (A) 118/2014 PERINTAH PENCETAKAN TEKS AL-QUR’AN (PENGECUALIAN) 2014
- Akta Pencetakan Teks Al-qur’an 1986
IBU  
222 29-04-2014 P.U. (A) 117/2014 PERATURAN-PERATURAN SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (KUMPULAN WANG LIKUIDITI PUSAT) (PINDAAN) 2014
- Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2007
PINDAAN P.U. (A) 292/2010  
223 29-04-2014 P.U. (A) 116/2014 PERINTAH RACUN (PINDAAN SENARAI RACUN) (NO. 2) 2014
- Akta Racun 1952
IBU  
224 24-04-2014 P.U. (A) 115/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA MALAYSIA LNG SDN. BHD., BINTULU, SARAWAK) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
225 23-04-2014 P.U. (A) 114/2014 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUHRAYA SHAH ALAM) (PINDAAN) 2014
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 69/1999  
226 23-04-2014 P.U. (A) 113/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (LEBUH RAYA SHAH ALAM) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
IBU  
227 23-04-2014 P.U. (A) 112/2014 PERINTAH HAD LAJU (LEBUH RAYA SHAH ALAM) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
228 22-04-2014 P.U. (A) 111/2014 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 4) 2014
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
229 21-04-2014 P.U. (A) 110/2014 PERINTAH PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BERHAD (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2014
- Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad 2001
IBU  
230 21-04-2014 P.U. (A) 109/2014 KAEDAH-KAEDAH PENDAFTARAN PERNIAGAAN (PENEPIAN FI) 2014
- Akta Pendaftaran Perniagaan 1956
IBU  
231 17-04-2014 P.U. (A) 108/2014 PERINTAH PEMULIHARAAN HIDUPAN LIAR (PINDAAN JADUAL) 2014
- Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010
IBU  
232 16-04-2014 P.U. (A) 107/2014 PERATURAN-PERATURAN PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (SISTEM PREMIUM BERBEZA BERKENAAN DENGAN ANGGOTA PENERIMA DEPOSIT) (PINDAAN) 2014
- Akta Perbadanan Insurans Deposit Malaysia 2011
PINDAAN P.U. (A) 34/2011  
233 16-04-2014 P.U. (A) 106/2014 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (BANDARAYA KUALA LUMPUR) (NO. 2) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
234 14-04-2014 P.U. (A) 105/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 5) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
IBU  
235 14-04-2014 P.U. (A) 104/2014 PERINTAH PEMBAYARAN DAN ADJUDIKASI INDUSTRI PEMBINAAN (PENGECUALIAN) 2014
- Akta Pembayaran Dan Adjudikasi Industri Pembinaan
IBU  
236 14-04-2014 P.U. (A) 103/2014 PERATURAN-PERATURAN PEMBAYARAN DAN ADJUDIKASI INDUSTRI PEMBINAAN 2014
- Akta Pembayaran Dan Adjudikasi Industri Pembinaan
IBU  
237 14-04-2014 P.U. (A) 102/2014 PERINTAH HAD LAJU (LEBUH RAYA SUNGAI BESI) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
238 14-04-2014 P.U. (A) 101/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (LEBUH RAYA SUNGAI BESI) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
IBU  
239 14-04-2014 P.U. (A) 100/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (LEBUHRAYA SUNGAI BESI) (PEMBATALAN) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PEMBATALAN P.U. (A) 198/1999  
240 14-04-2014 P.U. (A) 99/2014 PERATURAN-PERATURAN JUALAN LANGSUNG (PINDAAN) 2014
- Akta Jualan Langsung 1993
PINDAAN P.U. (A) 128/1993  
241 09-04-2014 P.U. (A) 98/2014 PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN MINERAL (KESELAMATAN SEMASA PENJELAJAHAN DAN PERLOMBONGAN PERMUKAAN) 2014
- Akta Pembangunan Mineral 1994
IBU  
242 09-04-2014 P.U. (A) 97/2014 PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEBANGSAAN (PENEPIAN FI KEPADA PENGAJAR JABATAN TENAGA MANUSIA) 2014
- Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006
IBU  
243 08-04-2014 P.U. (A) 96/2014 PERATURAN-PERATURAN KILANG DAN JENTERA (SKIM PEMERIKSAAN KHAS) (PEMERIKSAAN BERASASKAN RISIKO) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
244 08-04-2014 P.U. (A) 95/2014 PERINTAH AUDIT (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2014
- Akta Audit 1957
IBU  
245 08-04-2014 P.U. (A) 94/2014 PERINTAH KAWALAN BEKALAN (PENGECUALIAN) 2014
- Akta Kawalan Bekalan 1961
IBU  
246 07-04-2014 P.U. (A) 93/2014 PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) 2014
- Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram Dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001
IBU  
247 04-04-2014 P.U. (A) 92/2014 PERATURAN-PERATURAN KAWALAN PADI DAN BERAS (PELESENAN PEMBELI PADI) (PINDAAN) 2014
- Akta Kawalan Padi Dan Beras 1994
PINDAAN P.U. (A) 625/1996  
248 04-04-2014 P.U. (A) 91/2014 PERATURAN-PERATURAN KAWALAN PADI DAN BERAS (PELESENAN PENGIMPORT DAN PENGEKSPORT) (PINDAAN) 2014
- Akta Kawalan Padi Dan Beras 1994
PINDAAN  
249 04-04-2014 P.U. (A) 90/2014 PERATURAN-PERATURAN KAWALAN PADI DAN BERAS (PELESENAN KILANG-KILANG PADI) (PINDAAN) 2014
- Akta Kawalan Padi Dan Beras 1994
PINDAAN P.U. (A) 626/1996  
250 04-04-2014 P.U. (A) 89/2014 PERATURAN-PERATURAN KAWALAN PADI DAN BERAS (PELESENAN PEMBORONG DAN PERUNCIT) (PINDAAN) 2014
- Akta Kawalan Padi Dan Beras 1994
PINDAAN P.U. (A) 624/1996  
251 04-04-2014 P.U. (A) 88/2014 PERINTAH PERDAGANGAN STRATEGIK (PENGGUNA AKHIR TERHAD DAN PENGGUNA AKHIR TERLARANG) (PINDAAN) 2014
- Akta Perdagangan Strategik 2010
PINDAAN P.U. (A) 484/2010  
252 03-04-2014 P.U. (A) 87/2014 PERATURAN-PERATURAN PENCEGAHAN JENAYAH (ORANG TAHANAN) 2014
- Akta Pencegahan Jenayah 1959
IBU  
253 02-04-2014 P.U. (A) 86/2014 PERATURAN-PERATURAN PENCEGAHAN JENAYAH (TATACARA LEMBAGA PENASIHAT) 2014
- Akta Pencegahan Jenayah 1959
IBU  
254 02-04-2014 P.U. (A) 85/2014 PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (RESOLUSI MAJLIS KESELAMATAN) (AL-QAIDA DAN TALIBAN) (PINDAAN) 2014
- Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram Dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001
PINDAAN P.U. (A) 402/2011  
255 31-03-2014 P.U. (A) 84/2014 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (JAMBATAN SULTAN ABDUL HALIM MU’ADZAM SHAH) 2014
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
IBU  
256 31-03-2014 P.U. (A) 83/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (JAMBATAN KEDUA PULAU PINANG) (PINDAAN) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 51/2014  
257 31-03-2014 P.U. (A) 82/2014 PERINTAH HAD LAJU (JAMBATAN KEDUA PULAU PINANG) (PINDAAN) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
PINDAAN P.U. (A) 52/2014  
258 27-03-2014 P.U. (A) 81/2014 PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) 2014
- Akta Duti Timbal Balas Dan Anti-Lambakan 1993 dan
- Akta Kastam 1967
IBU  
259 25-03-2014 P.U. (A) 80/2014 PERATURAN-PERATURAN BANK NEGARA MALAYSIA (PELAKSANAAN KETETAPAN-KETETAPAN MAJLIS KESELAMATAN BANGSA-BANGSA BERSATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN REPUBLIK DEMOKRATIK CONGO) 2014
- Akta Bank Negara Malaysia 2009
IBU  
260 24-03-2014 P.U. (A) 79/2014 PERINTAH FI (PAS PENGGAJIAN, PAS LAWATAN (KERJA SEMENTARA) DAN PAS KERJA) (PINDAAN) 2014
- Akta Fi 1951
PINDAAN P.U. (A) 479/1998  
261 21-03-2014 P.U. (A) 78/2014 KAEDAH-KAEDAH PENDAFTARAN PERNIAGAAN (PINDAAN) 2014
- Akta Pendaftaran Perniagaan 1956
PINDAAN P.U. (A) L.N. 282/1957  
262 21-03-2014 P.U. (A) 77/2014 PERINTAH MENTERI-MENTERI KERAJAAN PERSEKUTUAN (NO. 2) (PINDAAN) 2014
- Akta Fungsi-fungsi Menteri 1969
PINDAAN P.U. (A) 184/2013  
263 18-03-2014 P.U. (A) 76/2014 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 3) 2014
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
264 18-03-2014 P.U. (A) 75/2014 PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) (PELANJUTAN TEMPOH) 2014
- Akta Duti Timbal Balas Dan Anti-Lambakan 1993 dan
- Akta Kastam 1967
IBU  
265 17-03-2014 P.U. (A) 74/2014 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 2) 2014
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
266 14-03-2014 P.U. (A) 73/2014 PERATURAN-PERATURAN ELEKTRIK (PINDAAN) 2014
- Akta Bekalan Elektrik 1990
PINDAAN P.U. (A) 38/1994  
267 13-03-2014 P.U. (A) 72/2014 PERINTAH RACUN (PINDAAN SENARAI RACUN) 2014
- Akta Racun 1952
IBU  
268 12-03-2014 P.U. (A) 71/2014 PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA (PERBEKALAN) 2014
- Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969
IBU  
269 12-03-2014 P.U. (A) 70/2014 PERINTAH TENAGA BOLEH BAHARU (PINDAAN JADUAL) 2014
- Akta Tenaga Boleh Baharu 2011
IBU  
270 11-03-2014 P.U. (A) 69/2014 PERATURAN-PERATURAN PETROLEUM (CUKAI PENDAPATAN) (ELAUN PELABURAN) (PINDAAN) 2014
- Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967
PINDAAN P.U. (A) 120/2013  
271 07-03-2014 P.U. (A) 68/2014 PERINTAH PERGIGIAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) (NO. 2) 2014
- Akta Pergigian 1971
IBU  
272 07-03-2014 P.U. (A) 67/2014 PERATURAN-PERATURAN TABUNG HAJI (JAWATANKUASA TATATERTIB DAN JAWATANKUASA RAYUAN TATATERTIB) (PINDAAN) 2014
- Akta Tabung Haji 1995
PINDAAN P.U. (A) 282/2010  
273 07-03-2014 P.U. (A) 66/2014 PERATURAN-PERATURAN TATATERTIB TABUNG HAJI (PINDAAN) 2014
- Akta Tabung Haji 1995
PINDAAN P.U. (A) 281/2010  
274 06-03-2014 P.U. (A) 65/2014 PERINTAH KASTAM (NILAI-NILAI) (MINYAK MENTAH PETROLEUM) (NO. 6) 2014
- Akta Kastam 1967
IBU  
275 03-03-2014 P.U. (A) 64/2014 PERATURAN-PERATURAN OPTIK (PINDAAN) 2014
- Akta Optik 1991
PINDAAN P.U. (A) 210/1994  
276 28-02-2014 P.U. (A) 63/2014 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN)(PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA JURU-JALAN DUTA-BUKIT RAJA, LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KUALA LUMPUR-JOHOR BAHRU) (PINDAAN) (NO. 3) 2014
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 171/2002  
277 28-02-2014 P.U. (A) 62/2014 PERINTAH KASTAM (NILAI-NILAI) (ISIRONG KELAPA SAWIT) (NO. 2) 2014
- Akta Kastam 1967
IBU  
278 28-02-2014 P.U. (A) 61/2014 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KLIA) (PINDAAN) (NO. 3) 2014
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 437/2002  
279 28-02-2014 P.U. (A) 60/2014 PERINTAH PERDAGANGAN STRATEGIK (BARANG STRATEGIK) (PINDAAN) 2014
- Akta Perdagangan Strategik 2010
PINDAAN  
280 28-02-2014 P.U. (A) 59/2014 PERINTAH KASTAM (NILAI-NILAI) (MINYAK KELAPA SAWIT) (NO. 2) 2014
- Akta Kastam 1967
IBU  
281 27-02-2014 P.U. (A) 58/2014 KAEDAH-KAEDAH PETROLEUM (CUKAI PENDAPATAN) (ELAUN MODAL DIPERCEPATKAN) (MEDAN MARGINAL) (PINDAAN) 2014
- Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967
PINDAAN P.U. (A) 119/2013  
282 27-02-2014 P.U. (A) 57/2014 PERINTAH PETROLEUM (CUKAI PENDAPATAN) (PENGECUALIAN) (PINDAAN) 2014
- Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967
PINDAAN P.U. (A) 122/2013  
283 27-02-2014 P.U. (A) 56/2014 PERINTAH SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (PENGUBAHAN PERATUSAN BAYARAN KEPADA KUMPULAN WANG DISATUKAN PERSEKUTUAN) 2014
- Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001
IBU  
284 27-02-2014 P.U. (A) 55/2014 PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN) (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
PINDAAN P.U. (A) 462/1991  
285 27-02-2014 P.U. (A) 54/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 4) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 401/1989  
286 27-02-2014 P.U. (A) 53/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 3) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 401/1989  
287 27-02-2014 P.U. (A) 52/2014 PERINTAH HAD LAJU (JAMBATAN KEDUA PULAU PINANG) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
288 27-02-2014 P.U. (A) 51/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (JAMBATAN KEDUA PULAU PINANG) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
IBU  
289 25-02-2014 P.U. (A) 49/2014 PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (RESOLUSI MAJLIS KESELAMATAN) (AL-QAIDA DAN TALIBAN) 2011 - PEMBETULAN
- Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram Dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001
PEMBETULAN  
290 25-02-2014 P.U. (A) 50/2014 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) 2014
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
291 20-02-2014 P.U. (A) 48/2014 PERINTAH PERGIGIAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2014
- Akta Pergigian 1971
IBU  
292 20-02-2014 P.U. (A) 47/2014 PERINTAH KASTAM (NILAI-NILAI) (MINYAK MENTAH PETROLEUM) (NO. 5) 2014
- Akta Kastam 1967
IBU  
293 19-02-2014 P.U. (A) 46/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS GAS BERHAD, LOJI MEMPROSES GAS 1, KERTEH, TERENGGANU) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
294 18-02-2014 P.U. (A) 45/2014 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 3) 2014
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
295 11-02-2014 P.U. (A) 44/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS GAS BERHAD, CENTRALISED UTILITY FACILITIES, KERTEH, TERENGGANU) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
296 10-02-2014 P.U. (A) 43/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA ASEAN BINTULU FERTILIZER SDN. BHD., BINTULU, SARAWAK) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
297 07-02-2014 P.U. (A) 42/2014 PERATURAN-PERATURAN PENGANGKUTAN AWAM DARAT [KAEDAH-KAEDAH KENDERAAN MOTOR (PENGANGKUTAN PERDAGANGAN) (PINDAAN) 2013] 2014 - PEMBETULAN
- Akta Pengangkutan Awam Darat 2010
PEMBETULAN  
298 06-02-2014 P.U. (A) 41/2014 PERINTAH KASTAM (NILAI-NILAI) (MINYAK MENTAH PETROLEUM) (NO. 4) 2014
- Akta Kastam 1967
IBU  
299 30-01-2014 P.U. (A) 40/2014 PERATURAN-PERATURAN (DANDANG STIM DAN PENGANDUNG TEKANAN TIDAK BERAPI) KILANG DAN JENTERA (PINDAAN) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
PINDAAN  
300 30-01-2014 P.U. (A) 39/2014 PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA (GAJI BULANAN PURATA MINIMUM) 2014
- Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969
IBU  
301 30-01-2014 P.U. (A) 38/2014 PERINTAH KASTAM (NILAI-NILAI) (ISIRONG KELAPA SAWIT) 2014
- Akta Kastam 1967
IBU  
302 30-01-2014 P.U. (A) 37/2014 PERATURAN-PERATURAN INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR (DEPOSIT, FI DAN CAJ PERKHIDMATAN AIR) 2014
- Akta Industri Perkhidmatan Air 2006
IBU  
303 30-01-2014 P.U. (A) 36/2014 KAEDAH-KAEDAH INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR (RETIKULASI AIR DAN PEMASANGAN PAIP) 2014
- Akta Industri Perkhidmatan Air 2006
PRINCIPAL AMENDED P.U. (A) 251/2014
 
304 30-01-2014 P.U. (A) 35/2014 KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (POTONGAN DARIPADA SARAAN) (PINDAAN) 2014
- Akta Cukai Pendapatan 1967
PINDAAN  
305 30-01-2014 P.U. (A) 34/2014 PERINTAH KASTAM (NILAI-NILAI) (MINYAK KELAPA SAWIT) 2014
- Akta Kastam 1967
IBU  
306 24-01-2014 P.U. (A) 33/2014 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) 2014
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
307 24-01-2014 P.U. (A) 32/2014 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) 2014
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
308 24-01-2014 P.U. (A) 31/2014 PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) 2014
- Akta Kawalan Bekalan 1961
IBU  
309 24-01-2014 P.U. (A) 30/2014 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA JURU-JALAN DUTA-BUKIT RAJA, LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KUALA LUMPUR-JOHOR BAHRU) (PINDAAN) (NO. 2) 2014
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN  
310 24-01-2014 P.U. (A) 29/2014 PROKLAMASI - MEMANGGIL PARLIMEN
- Akta Perlembagaan Persekutuan
IBU  
311 24-01-2014 P.U. (A) 28/2014 PROKLAMASI - MEMPROROG PARLIMEN
- Akta Perlembagaan Persekutuan
IBU  
312 24-01-2014 P.U. (A) 27/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (PERSIMPANGAN BERTINGKAT BUKIT GAMBIR) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
IBU  
313 23-01-2014 P.U. (A) 26/2014 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KLIA) (PINDAAN) (NO. 2) 2014
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN  
314 23-01-2014 P.U. (A) 25/2014 PERINTAH HAD LAJU (PERSIMPANGAN BERTINGKAT BUKIT GAMBIR) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
315 23-01-2014 P.U. (A) 24/2014 PERINTAH KASTAM (NILAI-NILAI) (MINYAK MENTAH PETROLEUM) (NO. 3) 2014
- Akta Kastam 1967
IBU  
316 22-01-2014 P.U. (A) 23/2014 PERINTAH HAD LAJU KEBANGSAAN (PEMBERHENTIAN SEMENTARA) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
317 22-01-2014 P.U. (A) 22/2014 PERINTAH FI (PERUBATAN) (PESAKIT BAYAR PENUH) (PINDAAN) 2014
- Akta Fi 1951
PINDAAN  
318 21-01-2014 P.U. (A) 21/2014 KAEDAH-KAEDAH LALU LINTAS JALAN (LARANGAN PEMANDUAN KENDERAAN BARANGAN) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
319 21-01-2014 P.U. (A) 20/2014 PERINTAH KASTAM (LARANGAN PEMINDAHAN) 2014
- Akta Kastam 1967
IBU  
320 21-01-2014 P.U. (A) 19/2014 PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN) (LARANGAN MASA TERTENTU) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
321 20-01-2014 P.U. (A) 18/2014 PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) (PINDAAN) 2014
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 490/2012  
322 16-01-2014 P.U. (A) 17/2014 PERINTAH KASTAM (NILAI-NILAI) (MINYAK MENTAH PETROLEUM) (NO. 2) 2014
- Akta Kastam 1967
IBU  
323 13-01-2014 P.U. (A) 16/2014 PERINTAH DUTI SETEM (PENGECUALIAN) 2014
- Akta Setem 1949
IBU  
324 13-01-2014 P.U. (A) 15/2014 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (BANDARAYA KUALA LUMPUR) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
325 13-01-2014 P.U. (A) 14/2014 PERINTAH WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN (PEMERLUASAN DAN UBAH SUAIAN AKTA DIUS API PERSEKUTUAN 1953) 2014
- Akta Perlembagaan (Pindaan) (No. 2) 1984
IBU  
326 09-01-2014 P.U. (A) 13/2014 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 2) 2014
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
327 09-01-2014 P.U. (A) 12/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 2) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 401/1989  
328 09-01-2014 P.U. (A) 11/2014 PERINTAH KASTAM (NILAI-NILAI) (MINYAK MENTAH PETROLEUM) 2014
- Akta Kastam 1967
IBU  
329 08-01-2014 P.U. (A) 10/2014 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA JURU-JALAN DUTA-BUKIT RAJA, LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KUALA LUMPUR-JOHOR BAHRU) (PINDAAN) 2014
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 171/2002  
330 08-01-2014 P.U. (A) 9/2014 PERINTAH HAD LAJU (PERSIMPANGAN BERTINGKAT SUNGAI BUAYA) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
331 08-01-2014 P.U. (A) 8/2014 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KLIA) (PINDAAN) 2014
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 437/2002  
332 08-01-2014 P.U. (A) 7/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (PERSIMPANGAN BERTINGKAT SUNGAI BUAYA) 2014
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
IBU  
333 08-01-2014 P.U. (A) 6/2014 PERINTAH PUSAT JAGAAN (PENGECUALIAN) 2014
- Akta Pusat Jagaan 1993
IBU  
334 07-01-2014 P.U. (A) 5/2014 PERINTAH PERUBATAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2014
- Akta Perubatan 1971
IBU  
335 06-01-2014 P.U. (A) 4/2014 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) 2014
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
336 02-01-2014 P.U. (A) 3/2014 PERINTAH HAD LAJU KEBANGSAAN (PINDAAN) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
PINDAAN P.U. (A) 18/1989  
337 02-01-2014 P.U. (A) 2/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 401/1989  
338 02-01-2014 P.U. (A) 1/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (LEBUH RAYA PANTAI TIMUR–FASA 2) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PRINCIPAL AMENDED P.U. (A) 209/2014