English
Senarai P.U. (A) bagi Tahun :

 

Senarai Perundangan Tambahan A (P.U. (A)) bagi Tahun 2015

 
Bil. Tarikh Pewartaan No. P.U. Tajuk Status Perundangan Perundangan Yang Berkaitan Muat Turun
1 09-10-2015 P.U. (A) 228/2015 KAEDAH-KAEDAH MEMBAHARUI UNDANG-UNDANG (PERKAHWINAN DAN PERCERAIAN) (PINDAAN) 2015
- Akta Membaharui Undang-undang (Perkahwinan Dan Perceraian) 1976
PINDAAN P.U. (A) 53/1982  
2 09-10-2015 P.U. (A) 227/2015 PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI EKSPORT) (PINDAAN) (NO. 3) 2015
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 491/2012  
3 09-10-2015 P.U. (A) 226/2015 PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) (PINDAAN) (NO. 7) 2015
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 490/2012  
4 09-10-2015 P.U. (A) 225/2015 PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) (PINDAAN) (NO. 6) 2015
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 490/2012  
5 08-10-2015 P.U. (A) 224/2015 PERINTAH MENTERI-MENTERI KERAJAAN PERSEKUTUAN (NO. 2) (PINDAAN) (NO. 2) 2015
- Akta Fungsi-fungsi Menteri 1969
IBU P.U. (A) 184/2013  
6 06-10-2015 P.U. (A) 223/2015 PERATURAN-PERATURAN PENDAFTARAN NEGARA (PINDAAN) 2015
- Akta Pendaftaran Negara 1959
IBU  
7 02-10-2015 P.U. (A) 222/2015 PERATURAN-PERATURAN PERPUSTAKAAN NEGARA (BAYARAN DAN DENDA) (PINDAAN) 2015
- Akta Perpustakaan Negara 1972
PINDAAN P.U. (A) 295/1993  
8 01-10-2015 P.U. (A) 221/2015 PERINTAH PASPORT (VISA KEPADA PELANCONG DARIPADA REPUBLIK RAKYAT CHINA) (PENGECUALIAN) 2015
- Akta Pasport 1966
IBU  
9 30-09-2015 P.U. (A) 220/2015 PERINTAH DUTI KASTAM (BARANG-BARANG DI BAWAH PERJANJIAN PENUBUHAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ANTARA ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND) (PINDAAN) 2015
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 378/2013  
10 30-09-2015 P.U. (A) 219/2015 PERINTAH LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA (PERBADANAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA PANTAI TIMUR-FASA 2) (PINDAAN) 2015
- Akta Lembaga Lebuhraya Malaysia (Perbadanan) 1980
PINDAAN P.U. (A) 136/2015  
11 23-09-2015 P.U. (A) 218/2015 PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN SEMENTARA) 2015
- Akta Duti Timbal Balas Dan Anti-Lambakan 1993 dan
- Akta Kastam 1967
IBU  
12 22-09-2015 P.U. (A) 217/2015 PERINTAH SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (TARIKH PELETAKHAKAN) 2015
- Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2007
IBU  
13 22-09-2015 P.U. (A) 216/2015 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 5) 2015
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 401/1989  
14 18-09-2015 P.U. (A) 215/2015 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) (NO. 2) 2015
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
15 15-09-2015 P.U. (A) 214/2015 PERINTAH PASPORT (VISA KEPADA PELANCONG DARIPADA REPUBLIK CHINA (TAIWAN)) (PENGECUALIAN) 2015
- Akta Pasport 1966
IBU  
16 15-09-2015 P.U. (A) 213/2015 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 4) 2015
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 401/1989  
17 14-09-2015 P.U. (A) 212/2015 PERINTAH PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (PINDAAN JADUAL 3) 2015
- Akta Pasaran Modal Dan Perkhidmatan 2007
IBU  
18 11-09-2015 P.U. (A) 211/2015 PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KEWANGAN (SKIM OMBUDSMAN KEWANGAN) 2015
- Akta Perkhidmatan Kewangan 2013
IBU  
19 11-09-2015 P.U. (A) 210/2015 PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KEWANGAN ISLAM (SKIM OMBUDSMAN KEWANGAN) 2015
- Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013
IBU  
20 11-09-2015 P.U. (A) 209/2015 PERATURAN-PERATURAN PENGANGKUTAN AWAM DARAT [KAEDAH-KAEDAH LEMBAGA PELESENAN KENDERAAN PERDAGANGAN (KADAR TAMBANG) (PINDAAN) (NO. 3) 2015] 2015
- Akta Pengangkutan Awam Darat 2010
PINDAAN P.U. (A) 242/2000  
21 08-09-2015 P.U. (A) 208/2015 PERINTAH RELIEF CUKAI DUA KALI (NEW ZEALAND) (PINDAAN) 2015
- Akta Cukai Pendapatan 1967 dan
- Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967
PINDAAN P.U. (A) 276/1976  
22 07-09-2015 P.U. (A) 207/2015 PERINTAH IMIGRESEN DAN PASPORT (ANGGOTA PROJEK PENANDAAN DAN PENGUKURAN SEMPADAN ANTARABANGSA MALAYSIA DAN BRUNEI DARUSSALAM) (PENGECUALIAN) 2015
- Akta Imigresen 1959/63 dan
- Akta Pasport 1966
IBU  
23 03-09-2015 P.U. (A) 206/2015 PERATURAN-PERATURAN PENCEGAHAN KEGANASAN (ORANG TAHANAN) 2015
- Akta Pencegahan Keganasan 2015
IBU  
24 03-09-2015 P.U. (A) 205/2015 PERATURAN-PERATURAN PENCEGAHAN JENAYAH (TATACARA LEMBAGA PENASIHAT) (PINDAAN) 2015
- Akta Pencegahan Jenayah 1959
PINDAAN P.U. (A) 86/2014  
25 02-09-2015 P.U. (A) 204/2015 PERATURAN-PERATURAN PENJARA (PINDAAN) 2015
- Akta Penjara 1995
PINDAAN P.U. (A) 325/2000  
26 02-09-2015 P.U. (A) 203/2015 PERATURAN-PERATURAN PENCEGAHAN KEGANASAN (TATACARA LEMBAGA PENASIHAT) 2015
- Akta Pencegahan Keganasan 2015
IBU  
27 02-09-2015 P.U. (A) 202/2015 PERATURAN-PERATURAN PENCEGAHAN KEGANASAN (LEMBAGA PENCEGAHAN KEGANASAN) 2015
- Akta Pencegahan Keganasan 2015
IBU  
28 01-09-2015 P.U. (A) 201/2015 PERINTAH PENCEGAHAN JENAYAH (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2015
- Akta Pencegahan Jenayah 1959
IBU  
29 28-08-2015 P.U. (A) 200/2015 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 22) 2015
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
30 28-08-2015 P.U. (A) 199/2015 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA PANTAI TIMUR–FASA 1) (PINDAAN) (NO. 3) 2015
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 250/2007  
31 28-08-2015 P.U. (A) 198/2015 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA KUALA LUMPUR-KARAK) (PINDAAN) (NO. 3) 2015
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 369/1994  
32 28-08-2015 P.U. (A) 197/2015 PERINTAH HAD LAJU (LEBUH RAYA DUTA-ULU KELANG) (PINDAAN) 2015
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
PINDAAN P.U. (A) 8/2009  
33 28-08-2015 P.U. (A) 196/2015 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA DUTA-ULU KELANG) (PINDAAN) 2015
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 51/2009  
34 28-08-2015 P.U. (A) 195/2015 PERINTAH KUALITI ALAM SEKELILING (AKTIVITI YANG DITETAPKAN) (PENILAIAN KESAN KEPADA ALAM SEKELILING) 2015
- Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974
IBU  
35 27-08-2015 P.U. (A) 194/2015 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA SKIM PENYURAIAN TRAFIK KUALA LUMPUR BARAT-HUBUNGAN KERINCHI DAN HUBUNGAN DAMANSARA) (PINDAAN) (NO. 2) 2015
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 274/2001  
36 27-08-2015 P.U. (A) 193/2015 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA DAMANSARA-PUCHONG) (PINDAAN) (NO. 2) 2015
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 27/1999  
37 27-08-2015 P.U. (A) 192/2015 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA LEMBAH KLANG SELATAN) (PINDAAN) (NO. 2) 2015
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 309/2013  
38 27-08-2015 P.U. (A) 191/2015 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA CHERAS-KAJANG) (PINDAAN) (NO. 2) 2015
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 15/1999  
39 27-08-2015 P.U. (A) 190/2015 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA KORIDOR GUTHRIE) (NO. 2) (PINDAAN) (NO. 2) 2015
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 298/2005  
40 27-08-2015 P.U. (A) 189/2015 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA SENAI-PASIR GUDANG-DESARU) (PINDAAN) (NO. 2) 2015
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 231/2011  
41 27-08-2015 P.U. (A) 188/2015 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA LINGKARAN LUAR BUTTERWORTH) (PINDAAN) (NO. 3) 2015
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 12/2007  
42 20-08-2015 P.U. (A) 187/2015 PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) (PINDAAN) (NO. 4) 2015 - PEMBETULAN
- Akta Kastam 1967
PEMBETULAN 842305  
43 17-08-2015 P.U. (A) 186/2015 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 21) 2015
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
44 17-08-2015 P.U. (A) 185/2015 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 20) 2015
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
45 17-08-2015 P.U. (A) 184/2015 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 19) 2015
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
46 13-08-2015 P.U. (A) 183/2015 KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (POTONGAN BAGI BELANJA PRAPERMULAAN BERHUBUNG DENGAN PEMBANGUNAN INTEGRASI KILANG PENAPISAN MINYAK DAN PETROKIMIA) (PINDAAN) 2015
- Akta Cukai Pendapatan 1967
PINDAAN P.U. (A) 43/2013  
47 12-08-2015 P.U. (A) 182/2015 PERATURAN-PERATURAN SKIM SIMPANAN PENDIDIKAN NASIONAL (PINDAAN) 2015
- Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 1997
PINDAAN P.U. (A) 268/2004  
48 10-08-2015 P.U. (A) 181/2015 PERINTAH WARISAN KEBANGSAAN (PERISYTIHARAN ORANG HIDUP SEBAGAI WARISAN KEBANGSAAN) 2015
- Akta Warisan Kebangsaan 2005
IBU  
49 06-08-2015 P.U. (A) 180/2015 PERINTAH PAMPASAN PEKERJA (SKIM PAMPASAN PEKERJA ASING) (INSURANS) (PINDAAN) (NO. 2) 2015
- Akta Pampasan Pekerja 1952
PINDAAN P.U. (A) 45/2005  
50 06-08-2015 P.U. (A) 179/2015 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN PERAKUAN KELAYAKAN BAGI MESIN ANGKAT) 2015
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
51 04-08-2015 P.U. (A) 178/2015 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) 2015
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
52 03-08-2015 P.U. (A) 177/2015 UNDANG-UNDANG KECIL LEMBAGA PELABUHAN KELANG (SKALA KADAR, DIUS DAN CAJ) (PINDAAN) (PINDAAN) 2015
- Akta Lembaga Pelabuhan 1963
PINDAAN P.U. (A) 123/2015  
53 31-07-2015 P.U. (A) 176/2015 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA LINGKARAN LUAR BUTTERWORTH) (PINDAAN) (NO. 2) 2015
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 12/2007  
54 31-07-2015 P.U. (A) 175/2015 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA PANTAI TIMUR–FASA 1) (PINDAAN) (NO. 2) 2015
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 250/2007  
55 31-07-2015 P.U. (A) 174/2015 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA KUALA LUMPUR-KARAK) (PINDAAN) (NO. 2) 2015
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 369/1994  
56 30-07-2015 P.U. (A) 173/2015 PERATURAN-PERATURAN PENDAFTARAN JURUTERA (PINDAAN) 2015
- Akta Pendaftaran Jurutera 1967
PINDAAN P.U. (A) 128/1990  
57 30-07-2015 P.U. (A) 172/2015 PERATURAN-PERATURAN KAWALAN HASIL TEMBAKAU (PINDAAN) 2015
- Akta Makanan 1983
PINDAAN P.U. (A) 324/2004  
58 28-07-2015 P.U. (A) 171/2015 KAEDAH-KAEDAH (PERANCANGAN) WILAYAH PERSEKUTUAN (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2015
- Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan 1982
IBU  
59 27-07-2015 P.U. (A) 170/2015 PERATURAN-PERATURAN INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR (KADAR PERKHIDMATAN BEKALAN AIR) (WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN) 2015
- Akta Industri Perkhidmatan Air 2006
IBU  
60 27-07-2015 P.U. (A) 169/2015 PERATURAN-PERATURAN INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR (KADAR PERKHIDMATAN BEKALAN AIR) (NEGERI JOHOR) (PINDAAN) 2015
- Akta Industri Perkhidmatan Air 2006
PINDAAN P.U. (A) 371/2010  
61 16-07-2015 P.U. (A) 168/2015 PERINTAH DUTI KASTAM (BARANG-BARANG DI BAWAH PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS MALAYSIA-TURKI) (TATANAMA TARIF BERHARMONIS ASEAN) 2015
- Akta Kastam 1967
IBU  
62 14-07-2015 P.U. (A) 167/2015 UNDANG-UNDANG KECIL KERAJAAN TEMPATAN (DATARAN MERDEKA) (WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR) (PINDAAN) 2015
- Akta Kerajaan Tempatan 1976
PINDAAN P.U. (A) 304/1992  
63 14-07-2015 P.U. (A) 166/2015 KAEDAH-KAEDAH LALU LINTAS JALAN (LARANGAN PEMANDUAN KENDERAAN BARANGAN) (NO. 2) 2015
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
64 13-07-2015 P.U. (A) 165/2015 PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) (PINDAAN) (NO. 5) 2015
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 490/2012  
65 13-07-2015 P.U. (A) 164/2015 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA KORIDOR GUTHRIE) (NO. 2) (PINDAAN) 2015
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 298/2005  
66 13-07-2015 P.U. (A) 163/2015 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA CHERAS-KAJANG) (PINDAAN) 2015
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 15/1999  
67 13-07-2015 P.U. (A) 162/2015 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA LEMBAH KLANG SELATAN) (PINDAAN) 2015
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 309/2013  
68 13-07-2015 P.U. (A) 161/2015 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA SENAI-PASIR GUDANG-DESARU) (PINDAAN) 2015
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 231/2011  
69 13-07-2015 P.U. (A) 160/2015 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA SKIM PENYURAIAN TRAFIK KUALA LUMPUR BARAT-HUBUNGAN KERINCHI DAN HUBUNGAN DAMANSARA) (PINDAAN) 2015
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 274/2001  
70 13-07-2015 P.U. (A) 159/2015 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA DAMANSARA-PUCHONG) (PINDAAN) 2015
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 27/1999  
71 13-07-2015 P.U. (A) 158/2015 PERINTAH HAD LAJU KEBANGSAAN (PINDAAN) (NO. 3) 2015
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
PINDAAN P.U. (A) 89/1989  
72 13-07-2015 P.U. (A) 157/2015 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (LEBUH RAYA PANTAI TIMUR-FASA 2) 2015
- Akta Jalan Persekutuan 1959
IBU  
73 10-07-2015 P.U. (A) 156/2015 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 3) 2015
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 401/1989  
74 10-07-2015 P.U. (A) 155/2015 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 2) 2015
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 401/1989  
75 09-07-2015 P.U. (A) 154/2015 PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN) (LARANGAN MASA TERTENTU) (NO. 2) 2015
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
76 09-07-2015 P.U. (A) 153/2015 PERINTAH HAD LAJU KEBANGSAAN (PEMBERHENTIAN SEMENTARA) (NO. 2) 2015
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
77 09-07-2015 P.U. (A) 152/2015 PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) 2015
- Akta Umur Persaraan Minimum 2012
IBU  
78 09-07-2015 P.U. (A) 151/2015 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUHRAYA JURU-JALAN DUTA-BUKIT RAJA, LEBUHRAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUHRAYA KUALA LUMPUR-JOHOR BAHRU) (PINDAAN) 2015
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 171/2002  
79 09-07-2015 P.U. (A) 150/2015 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KLIA) (PINDAAN) 2015
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 437/2002  
80 09-07-2015 P.U. (A) 149/2015 PERINTAH HAD LAJU (PERSIMPANGAN BERTINGKAT BANDAR AINSDALE) 2015
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
81 09-07-2015 P.U. (A) 148/2015 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (PERSIMPANGAN BERTINGKAT BANDAR AINSDALE) 2015
- Akta Jalan Persekutuan 1959
IBU  
82 08-07-2015 P.U. (A) 147/2015 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) 2015
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 401/1989  
83 06-07-2015 P.U. (A) 146/2015 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) (NO. 4) 2015
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
84 06-07-2015 P.U. (A) 145/2015 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 5) 2015
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
85 06-07-2015 P.U. (A) 144/2015 PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) (NO. 4) 2015
- Akta Kawalan Bekalan 1961
IBU  
86 03-07-2015 P.U. (A) 143/2015 PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) (NO. 3) 2015
- Akta Kawalan Bekalan 1961
IBU  
87 02-07-2015 P.U. (A) 142/2015 PERINTAH HAKMILIK STRATA (PINDAAN BORANG) 2015 - PEMBETULAN
- Akta Hakmilik Strata 1985
PEMBETULAN 842244  
88 01-07-2015 P.U. (A) 141/2015 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 18) 2015
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
89 01-07-2015 P.U. (A) 140/2015 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 17) 2015
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
90 01-07-2015 P.U. (A) 139/2015 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 16) 2015
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
91 01-07-2015 P.U. (A) 138/2015 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 15) 2015
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
92 01-07-2015 P.U. (A) 137/2015 PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) (PINDAAN) (NO. 4) 2015
- Akta Kastam 1967
CORRIGENDUM P.U. (A) 105/2015  
93 30-06-2015 P.U. (A) 136/2015 PERINTAH LEMBAGA LEBUH RAYA MALAYSIA (PERBADANAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA PANTAI TIMUR–FASA 2) 2015
- Akta Lembaga Lebuhraya Malaysia (Perbadanan) 1980
PRINCIPAL AMENDED P.U. (A) 219/2015
 
94 30-06-2015 P.U. (A) 135/2015 PERINTAH PERANTI PERUBATAN (PENGECUALIAN) 2015
- Akta Peranti Perubatan 2012
IBU  
95 29-06-2015 P.U. (A) 134/2015 KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (POTONGAN BAGI KOS PERUNDINGAN DAN LATIHAN BAGI PELAKSANAAN PENGATURAN KERJA FLEKSIBEL) 2015
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
96 29-06-2015 P.U. (A) 133/2015 PERINTAH KASTAM (DUTI PELINDUNG MUKTAMAD) 2015
- Akta Pelindung 2006 dan
- Akta Kastam 1967
IBU  
97 29-06-2015 P.U. (A) 132/2015 KAEDAH-KAEDAH PETROLEUM (CUKAI PENDAPATAN) (POTONGAN BAGI KOS PERUNDINGAN DAN LATIHAN BAGI PELAKSANAAN PENGATURAN KERJA FLEKSIBEL) 2015
- Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967
IBU  
98 29-06-2015 P.U. (A) 131/2015 PERINTAH PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BERHAD (PENGECUALIAN LEVI) 2015
- Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad 2001
IBU  
99 29-06-2015 P.U. (A) 130/2015 PERATURAN-PERATURAN LEVI KEUNTUNGAN LUAR BIASA (PINDAAN) 2015
- Akta Levi Keuntungan Luar Biasa 1998
PINDAAN P.U. (A) 493/1998  
100 23-06-2015 P.U. (A) 129/2015 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 14) 2015
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
101 23-06-2015 P.U. (A) 128/2015 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 13) 2015
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
102 18-06-2015 P.U. (A) 127/2015 KAEDAH-KAEDAH HAKMILIK STRATA (WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR) 2015
- Akta Hakmilik Strata 1985
IBU  
103 18-06-2015 P.U. (A) 126/2015 PERINTAH PERGIGIAN (PENGURANGAN TEMPOH PERKHIDMATAN AWAM) 2015
- Akta Pergigian 1971
IBU  
104 17-06-2015 P.U. (A) 125/2015 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 4) 2015
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
105 15-06-2015 P.U. (A) 124/2015 PERINTAH INSTITUSI-INSTITUSI PELAJARAN (TATATERTIB) (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2015
- Akta Institusi-institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976
IBU  
106 12-06-2015 P.U. (A) 123/2015 UNDANG-UNDANG KECIL LEMBAGA PELABUHAN KELANG (SKALA KADAR, DIUS DAN CAJ) (PINDAAN) 2015
- Akta Lembaga Pelabuhan 1963
PRINCIPAL AMENDED P.U. (A) 177/2015
 
107 12-06-2015 P.U. (A) 122/2015 PERATURAN-PERATURAN PENGANGKUTAN AWAM DARAT (FI BAGI PENGALIHAN DAN PENAHANAN KENDERAAN YANG BERKAITAN) 2015
- Akta Pengangkutan Awam Darat 2010
IBU  
108 12-06-2015 P.U. (A) 121/2015 PERATURAN-PERATURAN PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (INDUSTRI SKIM PERSARAAN SWASTA) (FI) (PINDAAN) 2015
- Akta Pasaran Modal Dan Perkhidmatan 2007
PINDAAN P.U. (A) 211/2012  
109 12-06-2015 P.U. (A) 120/2015 PERINTAH PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (KETIDAKPAKAIAN PENGGAL 5 BAHAGIAN VI) (DANA BORONG) (PINDAAN) 2015
- Akta Pasaran Modal Dan Perkhidmatan 2007
PINDAAN P.U. (A) 477/2012  
110 12-06-2015 P.U. (A) 119/2015 PERINTAH PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (PINDAAN JADUAL 5, 6, 7 DAN 8) 2015
- Akta Pasaran Modal Dan Perkhidmatan 2007
IBU  
111 12-06-2015 P.U. (A) 118/2015 PERATURAN-PERATURAN PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (FI) (PINDAAN) 2015
- Akta Pasaran Modal Dan Perkhidmatan 2007
PINDAAN P.U. (A) 483/2012  
112 11-06-2015 P.U. (A) 117/2015 PERINTAH KEANGGOTAAN MAHKAMAH TINGGI (PESURUHJAYA KEHAKIMAN) (NO. 2) 2015
- Akta Perlembagaan Persekutuan
IBU  
113 09-06-2015 P.U. (A) 116/2015 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 12) 2015
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
114 09-06-2015 P.U. (A) 115/2015 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 11) 2015
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
115 09-06-2015 P.U. (A) 114/2015 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 3) 2015
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
116 09-06-2015 P.U. (A) 113/2015 PERINTAH AKAUNTAN (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2015
- Akta Akauntan 1967
IBU  
117 08-06-2015 P.U. (A) 112/2015 PERINTAH DUTI KASTAM (BARANG-BARANG BERASAL DARI NEGERI-NEGERI ASEAN) (TATANAMA TARIF BERHARMONIS ASEAN DAN PERJANJIAN PERDAGANGAN BARANGAN ASEAN) (PINDAAN) (NO. 2) 2015
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 277/2012  
118 08-06-2015 P.U. (A) 111/2015 PERINTAH DUTI KASTAM (PINDAAN) (NO. 2) 2015
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 275/2012  
119 08-06-2015 P.U. (A) 110/2015 PERINTAH DUTI KASTAM (PENGECUALIAN) (PINDAAN) (NO. 2) 2015
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 371/2013  
120 08-06-2015 P.U. (A) 109/2015 PERINTAH PAMPASAN PEKERJA (SKIM PAMPASAN PEKERJA ASING) (INSURANS) (PINDAAN) 2015
- Akta Pampasan Pekerja 1952
PINDAAN P.U. (A) 45/2005  
121 05-06-2015 P.U. (A) 108/2015 PERATURAN-PERATURAN (AM) KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA (PINDAAN) 2015
- Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969
PINDAAN P.U. (A) 99/1971  
122 01-06-2015 P.U. (A) 107/2015 PERATURAN-PERATURAN PENGURUSAN STRATA (PENYENGGARAAN DAN PENGURUSAN) 2015
- Akta Akta Pengurusan Strata 2013
IBU  
123 01-06-2015 P.U. (A) 106/2015 PERATURAN-PERATURAN PEMAJUAN PERUMAHAN (KAWALAN DAN PELESENAN)(PINDAAN) 2015
- Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan Dan Pelesenan) 1966
PINDAAN P.U. (A) 58/1989  
124 01-06-2015 P.U. (A) 105/2015 PERINTAH HAKMILIK STRATA (PINDAAN BORANG) 2015
- Akta Hakmilik Strata 1985
IBU  
125 01-06-2015 P.U. (A) 104/2015 PERATURAN-PERATURAN PEMAJUAN PERUMAHAN (AKAUN PEMAJUAN PERUMAHAN) (PINDAAN) 2015
- Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan Dan Pelesenan) 1966
PINDAAN P.U. (A) 231/1991  
126 01-06-2015 P.U. (A) 103/2015 PERATURAN-PERATURAN PENGURUSAN STRATA (TRIBUNAL PENGURUSAN STRATA) 2015
- Akta Akta Pengurusan Strata 2013
IBU  
127 29-05-2015 P.U. (A) 102/2015 PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015
- Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994
IBU  
128 29-05-2015 P.U. (A) 101/2015 PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2015
- Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994
IBU  
129 29-05-2015 P.U. (A) 100/2015 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (BANDARAYA KUALA LUMPUR) 2015
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
130 29-05-2015 P.U. (A) 99/2015 PERINTAH KANUN TANAH NEGARA (BAYARAN UKUR) (PINDAAN) 2015
- Akta Kanun Tanah Negara 1965
PINDAAN L.N. 486/1965  
131 28-05-2015 P.U. (A) 98/2015 PERINTAH DUTI KASTAM (PENGECUALIAN) (PINDAAN) 2015
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 371/2013  
132 26-05-2015 P.U. (A) 97/2015 KAEDAH-KAEDAH DUTI SETEM (SETEM BERPELEKAT) 2015
- Akta Setem 1949
IBU  
133 25-05-2015 P.U. (A) 96/2015 PERATURAN-PERATURAN PERTUBUHAN PELADANG (PINDAAN) 2015
- Akta Pertubuhan Peladang 1973
PINDAAN P.U. (A) 303/1983  
134 22-05-2015 P.U. (A) 95/2015 PERATURAN-PERATURAN PENGANGKUTAN AWAM DARAT [KAEDAH-KAEDAH LEMBAGA PELESENAN KENDERAAN PERDAGANGAN (KADAR TAMBANG) (PINDAAN) (NO. 2) 2015] 2015
- Akta Pengangkutan Awam Darat 2010
PINDAAN P.U. (A) 242/2002  
135 22-05-2015 P.U. (A) 94/2015 PERINTAH BADAN-BADAN BERKANUN (TATATERTIB DAN SURCAJ) (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2015
- Akta Badan-badan Berkanun (Tatatertib Dan Surcaj) 2000
IBU  
136 21-05-2015 P.U. (A) 93/2015 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) (NO. 3) 2015
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
137 21-05-2015 P.U. (A) 92/2015 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 3) 2015
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
138 21-05-2015 P.U. (A) 91/2015 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) (NO. 2) 2015
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
139 21-05-2015 P.U. (A) 90/2015 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 2) 2015
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
140 21-05-2015 P.U. (A) 89/2015 PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) (NO. 2) 2015
- Akta Kawalan Bekalan 1961
IBU  
141 21-05-2015 P.U. (A) 88/2015 PERINTAH TENAGA BOLEH BAHARU (PINDAAN JADUAL) 2015 - PEMBETULAN
- Akta Tenaga Boleh Baharu 2011
PEMBETULAN P.U. (A) 82/2015  
142 20-05-2015 P.U. (A) 87/2015 PERINTAH FI (PERUBATAN) (PESAKIT BAYAR PENUH) (PINDAAN) 2015
- Akta Fi 1951
PINDAAN P.U. (A) 252/2007  
143 15-05-2015 P.U. (A) 86/2015 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 2) 2015
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
144 14-05-2015 P.U. (A) 85/2015 KAEDAH-KAEDAH MAHKAMAH PERUSAHAAN (PEREKODAN DIGITAL BAGI PROSIDING) 2015
- Akta Perhubungan Perusahaan 1967
IBU  
145 08-05-2015 P.U. (A) 84/2015 PERATURAN-PERATURAN ARKIB NEGARA (FI) 2015
- Akta Arkib Negara 2003
IBU  
146 05-05-2015 P.U. (A) 83/2015 PERATURAN-PERATURAN KASTAM (PINDAAN) (NO. 2) 2015
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 162/1977  
147 05-05-2015 P.U. (A) 82/2015 PERINTAH TENAGA BOLEH BAHARU (PINDAAN JADUAL) 2015
- Akta Tenaga Boleh Baharu 2011
IBU  
148 28-04-2015 P.U. (A) 81/2015 PERATURAN-PERATURAN INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR (KADAR PERKHIDMATAN BEKALAN AIR) (NEGERI SEMBILAN) 2015
- Akta Industri Perkhidmatan Air 2006
IBU  
149 28-04-2015 P.U. (A) 80/2015 PERATURAN-PERATURAN INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR (KADAR PERKHIDMATAN BEKALAN AIR) (NEGERI MELAKA) (PINDAAN) 2015
- Akta Industri Perkhidmatan Air 2006
PINDAAN P.U. (A) 372/2010  
150 23-04-2015 P.U. (A) 79/2015 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN CAJ PERKHIDMATAN BAGI HOTEL DAN RESTORAN) 2015
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
151 14-04-2015 P.U. (A) 78/2015 PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN POS (PELESENAN) 2015
- Akta Perkhidmatan Pos 2012
IBU  
152 14-04-2015 P.U. (A) 77/2015 PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN POS (PERKHIDMATAN SEJAGAT) 2015
- Akta Perkhidmatan Pos 2012
IBU  
153 14-04-2015 P.U. (A) 76/2015 KAEDAH-KAEDAH INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR (RETIKULASI AIR DAN PEMASANGAN PAIP) (PINDAAN) 2015
- Akta Industri Perkhidmatan Air 2006
PINDAAN P.U. (A) 36/2014  
154 10-04-2015 P.U. (A) 75/2015 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 10) 2015
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
155 10-04-2015 P.U. (A) 74/2015 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 9) 2015
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
156 10-04-2015 P.U. (A) 73/2015 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 8) 2015
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
157 10-04-2015 P.U. (A) 72/2015 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 7) 2015
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
158 10-04-2015 P.U. (A) 71/2015 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 6) 2015
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
159 06-04-2015 P.U. (A) 70/2015 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 5) 2015
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
160 06-04-2015 P.U. (A) 69/2015 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 4) 2015
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
161 06-04-2015 P.U. (A) 68/2015 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 3) 2015
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
162 01-04-2015 P.U. (A) 67/2015 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 2) 2015
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
163 31-03-2015 P.U. (A) 66/2015 PERINTAH IMIGRESEN DAN PASPORT (ZON ALIRAN BEBAS WANG KELIAN) (PENGECUALIAN) (PEMBATALAN) 2015
- Akta Imigresen 1959/63 dan
- Akta Pasport 1966
PEMBATALAN P.U. (A) 243/2009  
164 31-03-2015 P.U. (A) 65/2015 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA KUALA LUMPUR-KARAK) (PINDAAN) 2015
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 369/1994  
165 31-03-2015 P.U. (A) 64/2015 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA LINGKARAN LUAR BUTTERWORTH) (PINDAAN) 2015
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 12/2007  
166 31-03-2015 P.U. (A) 63/2015 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA PANTAI TIMUR-FASA 1) (PINDAAN) 2015
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 250/2007  
167 31-03-2015 P.U. (A) 62/2015 PERATURAN-PERATURAN PELINDUNG (LANGKAH PERLINDUNGAN) (PERJANJIAN PERDAGANGAN BARANGAN DI BAWAH PERJANJIAN RANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PERTUBUHAN BAGI NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA) 2015
- Akta Pelindung 2006
IBU  
168 30-03-2015 P.U. (A) 61/2015 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 3) 2015
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
169 30-03-2015 P.U. (A) 60/2015 PERINTAH MENTERI-MENTERI KERAJAAN PERSEKUTUAN (NO. 2) (PINDAAN) 2015
- Akta Fungsi-fungsi Menteri 1969
PINDAAN P.U. (A) 184/2013  
170 27-03-2015 P.U. (A) 59/2015 PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PELEPASAN) (PINDAAN) 2015
- Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014
PINDAAN P.U. (A) 273/2014  
171 27-03-2015 P.U. (A) 58/2015 PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PEMBEKALAN BERKADAR SIFAR) (PINDAAN) 2015
- Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014
PINDAAN P.U. (A) 272/2014  
172 27-03-2015 P.U. (A) 57/2015 PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PEMBEKALAN DIKECUALIKAN) (PINDAAN) 2015
- Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014
PINDAAN P.U. (A) 271/2014  
173 27-03-2015 P.U. (A) 56/2015 PERATURAN-PERATURAN CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PINDAAN) 2015
- Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014
PINDAAN P.U. (A) 190/2014  
174 27-03-2015 P.U. (A) 55/2015 PERINTAH PENGHASILAN BERSIH PERJANJIAN KEWANGAN (TEMPOH PENANGGUHAN) 2015
- Akta Akta Penghasilan Bersih Perjanjian Kewangan 2015
IBU  
175 25-03-2015 P.U. (A) 54/2015 PERATURAN-PERATURAN PERUBATAN (MENETAPKAN PEPERIKSAAN BAGI PENDAFTARAN SEMENTARA) 2015
- Akta Perubatan 1971
IBU  
176 24-03-2015 P.U. (A) 53/2015 KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (POTONGAN BAGI KOS LATIHAN DI BAWAH SKIM LATIHAN 1MALAYSIA BAGI GRADUAN MENGANGGUR) (PINDAAN) 2015
- Akta Cukai Pendapatan 1967
PINDAAN P.U. (A) 260/2013  
177 24-03-2015 P.U. (A) 52/2015 PERATURAN-PERATURAN ZON BEBAS (PINDAAN) 2015
- Akta Zon Bebas 1990
PINDAAN P.U. (A) 321/1991  
178 24-03-2015 P.U. (A) 51/2015 PERATURAN-PERATURAN KASTAM (PINDAAN) 2015
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 162/1977  
179 19-03-2015 P.U. (A) 50/2015 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 2) 2015
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
180 18-03-2015 P.U. (A) 49/2015 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) 2015
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
181 18-03-2015 P.U. (A) 48/2015 PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA (PERBEKALAN) 2015
- Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969
IBU  
182 18-03-2015 P.U. (A) 47/2015 PERATURAN-PERATURAN PENGANGKUTAN AWAM DARAT [KAEDAH-KAEDAH KENDERAAN MOTOR (PENGANGKUTAN PERDAGANGAN) (PINDAAN) 2015] 2015
- Akta Pengangkutan Awam Darat 2010
PINDAAN L.N. 175/1959  
183 18-03-2015 P.U. (A) 46/2015 PERATURAN-PERATURAN PENGANGKUTAN AWAM DARAT [KAEDAH-KAEDAH LEMBAGA PELESENAN KENDERAAN PERDAGANGAN (KADAR TAMBANG) (PINDAAN) 2015] 2015
- Akta Pengangkutan Awam Darat 2010
PINDAAN P.U. (A) 242/2000  
184 13-03-2015 P.U. (A) 45/2015 PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) (NO. 2) 2015
- Akta Duti Timbal Balas Dan Anti-lambakan 1993
IBU  
185 09-03-2015 P.U. (A) 44/2015 PERINTAH DUTI KASTAM (BARANG-BARANG DI BAWAH PERJANJIAN RANGKA KERJA KERJASAMA EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA ASEAN DAN CHINA) (TATANAMA TARIF BERHARMONIS ASEAN) (PINDAAN) 2015
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 248/2014  
186 09-03-2015 P.U. (A) 43/2015 PERINTAH DUTI KASTAM (BARANG-BARANG BERASAL DARI NEGERI-NEGERI ASEAN) (TATANAMA TARIF BERHARMONIS ASEAN DAN PERJANJIAN PERDAGANGAN BARANGAN ASEAN) (PINDAAN) 2015
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 277/2012  
187 09-03-2015 P.U. (A) 42/2015 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (PINDAAN) 2015
- Akta Cukai Pendapatan 1967
PINDAAN P.U. (A) 167/2014  
188 05-03-2015 P.U. (A) 41/2015 PERINTAH PERUBATAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) (NO. 2) 2015
- Akta Perubatan 1971
IBU  
189 05-03-2015 P.U. (A) 40/2015 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) 2015
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
190 05-03-2015 P.U. (A) 39/2015 PERINTAH DUTI KASTAM (PINDAAN) 2015
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 275/2012  
191 04-03-2015 P.U. (A) 38/2015 PERINTAH AHLI PARLIMEN (SARAAN) (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2015
- Akta Ahli Parlimen (Saraan) 1980
IBU  
192 27-02-2015 P.U. (A) 37/2015 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) 2015
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
193 18-02-2015 P.U. (A) 36/2015 PERATURAN-PERATURAN PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (SISTEM PREMIUM BERBEZA BERKENAAN DENGAN ANGGOTA PENERIMA DEPOSIT) (PINDAAN) 2015
- Akta Perbadanan Insurans Deposit Malaysia 2011
PINDAAN P.U. (A) 34/2011  
194 18-02-2015 P.U. (A) 35/2015 PERINTAH KEANGGOTAAN MAHKAMAH TINGGI (PESURUHJAYA KEHAKIMAN) 2015
- Akta Perlembagaan Persekutuan
IBU  
195 16-02-2015 P.U. (A) 34/2015 PERINTAH PERTUBUHAN YANG MENYALAHI UNDANG-UNDANG 2015
- Akta Pertubuhan 1966
IBU  
196 16-02-2015 P.U. (A) 33/2015 PERINTAH PERUBATAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2015
- Akta Perubatan 1971
IBU  
197 13-02-2015 P.U. (A) 32/2015 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) 2015
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
198 13-02-2015 P.U. (A) 31/2015 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) 2015
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
199 13-02-2015 P.U. (A) 30/2015 PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) 2015
- Akta Kawalan Bekalan 1961
IBU  
200 13-02-2015 P.U. (A) 29/2015 PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI-PEGAWAI DIPLOMAT DAN KONSUL(SUMPAH DAN FI) (PEREMITAN FI) (NO. 2) 2015
- Akta Fi 1951
IBU  
201 13-02-2015 P.U. (A) 28/2015 PERINTAH FI (PASPORT DAN VISA) (PEREMITAN FI) (NO. 2) 2015
- Akta Fi 1951
IBU  
202 13-02-2015 P.U. (A) 27/2015 PERATURAN-PERATURAN INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR (KADAR PERKHIDMATAN BEKALAN AIR) (NEGERI PULAU PINANG) (PINDAAN) 2015
- Akta Industri Perkhidmatan Air 2006
PINDAAN P.U. (A) 334/2010  
203 12-02-2015 P.U. (A) 26/2015 KAEDAH-KAEDAH LALU LINTAS JALAN (LARANGAN PEMANDUAN KENDERAAN BARANGAN) 2015
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
204 12-02-2015 P.U. (A) 25/2015 PERINTAH HAD LAJU KEBANGSAAN (PINDAAN) (NO. 2) 2015
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
PINDAAN P.U. (A) 18/1989  
205 12-02-2015 P.U. (A) 24/2015 PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) 2015
- Akta Duti Timbal Balas Dan Anti-Lambakan 1993 dan
- Akta Kastam 1967
IBU  
206 11-02-2015 P.U. (A) 23/2015 PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN) (LARANGAN MASA TERTENTU) 2015
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
207 11-02-2015 P.U. (A) 22/2015 PERINTAH HAD LAJU KEBANGSAAN (PEMBERHENTIAN SEMENTARA) 2015
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
208 10-02-2015 P.U. (A) 21/2015 PERINTAH KAWASAN PEMBANGUNAN KAMPONG BHARU (PERISYTIHARAN) 2015
- Akta Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu 2011
IBU  
209 06-02-2015 P.U. (A) 20/2015 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS GAS BERHAD – TERMINAL EKSPORT (KERTIH SHARED MARINE FACILITIES), KEMAMAN, TERENGGANU) 2015
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
210 06-02-2015 P.U. (A) 19/2015 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS GAS BERHAD, CENTRALISED UTILITY FACILITIES, KERTIH TERENGGANU) 2015
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
211 06-02-2015 P.U. (A) 18/2015 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS GAS BERHAD – TERMINAL EKSPORT (TANJUNG SULONG EXPORT TERMINAL), KEMAMAN, TERENGGANU) 2015
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
212 04-02-2015 P.U. (A) 17/2015 PERINTAH RACUN (PINDAAN SENARAI RACUN) 2015
- Akta Racun 1952
IBU  
213 04-02-2015 P.U. (A) 16/2015 PERINTAH PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BERHAD (PENGECUALIAN) 2015
- Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad 2001
IBU  
214 30-01-2015 P.U. (A) 15/2015 PERINTAH HAD LAJU KEBANGSAAN (PINDAAN) 2015
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
PINDAAN P.U. (A) 18/1989  
215 30-01-2015 P.U. (A) 14/2015 PERINTAH OPTIK (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2015
- Akta Optik 1991
IBU  
216 29-01-2015 P.U. (A) 13/2015 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (LEBUH RAYA PANTAI TIMUR-FASA 2) 2015
- Akta Jalan Persekutuan 1959
IBU  
217 26-01-2015 P.U. (A) 12/2015 PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) (PINDAAN) (NO. 3) 2015
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 490/2012  
218 26-01-2015 P.U. (A) 11/2015 PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) (PINDAAN) (NO. 2) 2015
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 490/2012  
219 26-01-2015 P.U. (A) 10/2015 PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI EKSPORT) (PINDAAN) (NO. 2) 2015
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 491/2012  
220 26-01-2015 P.U. (A) 9/2015 PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) (PINDAAN) 2015
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 490/2012  
221 26-01-2015 P.U. (A) 8/2015 PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI EKSPORT) (PINDAAN) 2015
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 491/2012  
222 23-01-2015 P.U. (A) 7/2015 PERINTAH WARISAN KEBANGSAAN (PERISYTIHARAN WARISAN KEBANGSAAN) (TAPAK WARISAN) (NO. 2) 2015
- Akta Warisan Kebangsaan 2005
IBU  
223 23-01-2015 P.U. (A) 6/2015 PERINTAH WARISAN KEBANGSAAN (PERISYTIHARAN WARISAN KEBANGSAAN) (TAPAK WARISAN) 2015
- Akta Warisan Kebangsaan 2005
IBU  
224 14-01-2015 P.U. (A) 5/2015 PERINTAH FI (PASPORT DAN VISA) (PEREMITAN FI) 2015
- Akta Fi 1951
IBU  
225 14-01-2015 P.U. (A) 4/2015 PERINTAH FI (PASPORT DAN VISA) (PINDAAN) 2015
- Akta Fi 1951
PINDAAN P.U. (A) 189/1967  
226 14-01-2015 P.U. (A) 3/2015 PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI-PEGAWAI DIPLOMAT DAN KONSUL (SUMPAH DAN FI) (PEREMITAN FI) 2015
- Akta Pegawai-pegawai Diplomat Dan Konsul (Sumpah Dan Fee) 1959
IBU  
227 14-01-2015 P.U. (A) 2/2015 PERINTAH PEGAWAI-PEGAWAI DIPLOMAT DAN KONSUL (SUMPAH DAN FI) (FI) (NO. 3) (PINDAAN) 2015
- Akta Pegawai-pegawai Diplomat Dan Konsul (Sumpah Dan Fee) 1959
PINDAAN P.U. (A) 239/1962  
228 14-01-2015 P.U. (A) 1/2015 KAEDAH-KAEDAH PENDAFTARAN PERNIAGAAN (PENEPIAN FI) 2015
- Akta Pendaftaran Perniagaan 1956
IBU