English
Senarai P.U. (A) bagi Tahun :

 

Senarai Perundangan Tambahan A (P.U. (A)) bagi Tahun 2017

 
Bil. Tarikh Pewartaan No. P.U. Tajuk Status Perundangan Perundangan Yang Berkaitan Muat Turun
1 29-03-2017 P.U. (A) 89/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
2 28-03-2017 P.U. (A) 88/2017 PERINTAH PERUBATAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2017
- Akta Perubatan 1971
IBU  
3 23-03-2017 P.U. (A) 87/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 10) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
4 23-03-2017 P.U. (A) 86/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 9) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
5 23-03-2017 P.U. (A) 85/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 8) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
6 23-03-2017 P.U. (A) 84/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 7) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
7 23-03-2017 P.U. (A) 83/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 6) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
8 22-03-2017 P.U. (A) 82/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 5) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
9 22-03-2017 P.U. (A) 81/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 4) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
10 21-03-2017 P.U. (A) 80/2017 PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) (NO. 5) 2017
- Akta Umur Persaraan Minimum 2012
IBU  
11 20-03-2017 P.U. (A) 79/2017 PERINTAH DUTI KASTAM (PENGECUALIAN) (PINDAAN) (NO. 2) 2017
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 371/2013  
12 16-03-2017 P.U. (A) 78/2017 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) 2017
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
13 16-03-2017 P.U. (A) 77/2017 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PENETAPAN PERTUBUHAN PERBADANAN) (BANK SIMPANAN NASIONAL) 2017
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
14 15-03-2017 P.U. (A) 76/2017 UNDANG-UNDANG KECIL LARANGAN MELUDAH (WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR) 2017
- Akta Kerajaan Tempatan 1976
IBU  
15 14-03-2017 P.U. (A) 75/2017 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA ASEAN BINTULU FERTILIZER SDN. BHD., BINTULU, SARAWAK) 2017
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
16 13-03-2017 P.U. (A) 74/2017 PERINTAH OPTIK (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2017
- Akta Optik 1991
IBU  
17 13-03-2017 P.U. (A) 73/2017 KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (POTONGAN BAGI PERBELANJAAN BERHUBUNG DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN VENDOR) (PINDAAN) 2017
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
18 10-03-2017 P.U. (A) 72/2017 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS GAS BERHAD, LOJI PEMPROSESAN GAS SANTONG, PAKA, TERENGGANU) 2017
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
19 09-03-2017 P.U. (A) 71/2017 PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) (NO. 4) 2017
- Akta Umur Persaraan Minimum 2012
IBU  
20 07-03-2017 P.U. (A) 70/2017 PERINTAH HAD LAJU (TANJAKAN HUBUNGAN KUCHAI) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
21 07-03-2017 P.U. (A) 69/2017 PERINTAH PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BERHAD (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2017
- Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad 2001
IBU  
22 07-03-2017 P.U. (A) 68/2017 PERINTAH PEMULIHARAAN HIDUPAN LIAR (PENGECUALIAN) 2017
- Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010
IBU  
23 02-03-2017 P.U. (A) 67/2017 PERINTAH SARAAN PEGUAM CARA (PINDAAN) 2017
- Akta Profesion Undang - Undang 1976
PINDAAN P.U. (A) 520/2005  
24 01-03-2017 P.U. (A) 66/2017 PERATURAN-PERATURAN ANTIPEMERDAGANGAN ORANG DAN ANTIPENYELUDUPAN MIGRAN (BAYARAN ELAUN KEPADA ORANG YANG DIPERDAGANGKAN) 2017
- Akta Antipemerdagangan Orang Dan Antipenyeludupan Migran 2007
IBU  
25 28-02-2017 P.U. (A) 65/2017 KAEDAH-KAEDAH PERIKANAN (AKUAKULTUR PERIKANAN DARAT) (WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN) 2017
- Akta Perikanan 1985
IBU  
26 28-02-2017 P.U. (A) 64/2017 PERINTAH FI (AGENSI ANGKASA NEGARA) 2017
- Akta Fi 1951
IBU  
27 28-02-2017 P.U. (A) 63/2017 PERATURAN-PERATURAN SKIM KEPENTINGAN 2017 - PEMBETULAN
- Akta Skim Kepentingan 2016
PEMBETULAN P.U. (A) 36/2017  
28 28-02-2017 P.U. (A) 62/2017 PERATURAN-PERATURAN SYARIKAT 2017 - PEMBETULAN
- Akta Companies Act 2016
PEMBETULAN P.U. (A) 37/2017  
29 28-02-2017 P.U. (A) 61/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 2) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
30 27-02-2017 P.U. (A) 60/2017 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PENETAPAN PERTUBUHAN PERBADANAN) (MALAYSIA RAIL LINK SDN. BHD.) 2017
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
31 27-02-2017 P.U. (A) 59/2017 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PENETAPAN PERTUBUHAN PERBADANAN) (SURIA STRATEGIC ENERGY RESOURCES SDN. BHD.) 2017
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
32 27-02-2017 P.U. (A) 58/2017 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (PERIZABAN JALAN SEBAGAI TEMPAT LETAK KERETA BAGI KENDERAAN ORANG KURANG UPAYA) (WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
33 22-02-2017 P.U. (A) 57/2017 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) (NO. 2) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
34 20-02-2017 P.U. (A) 56/2017 PERINTAH RACUN MAKHLUK PEROSAK (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2017
- Akta Racun Makhluk Perosak 1974
IBU  
35 16-02-2017 P.U. (A) 55/2017 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 2) 2017
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 401/1989  
36 16-02-2017 P.U. (A) 54/2017 PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) (NO. 3) 2017
- Akta Umur Persaraan Minimum 2012
IBU  
37 16-02-2017 P.U. (A) 53/2017 PERATURAN-PERATURAN BEKALAN GAS (PINDAAN) 2017
- Akta Bekalan Gas 1993
PINDAAN P.U. (A) 287/1997  
38 15-02-2017 P.U. (A) 52/2017 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) 2017
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
39 14-02-2017 P.U. (A) 51/2017 PERATURAN-PERATURAN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (PELESENAN SETIAUSAHA) 2017
- Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001
IBU  
40 13-02-2017 P.U. (A) 50/2017 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) 2017
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 401/1989  
41 10-02-2017 P.U. (A) 49/2017 PERINTAH LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PINDAAN JADUAL KETIGA) 2017
- Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994
IBU  
42 07-02-2017 P.U. (A) 48/2017 PERINTAH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (SUBSIDIARI PERBADANAN) (PEMAKAIAN) 2017
- Akta Perbadanan Insurans Deposit Malaysia 2011
IBU  
43 01-02-2017 P.U. (A) 47/2017 PERINTAH FI (PERUBATAN) (PINDAAN) 2017
- Akta Fi 1951
PINDAAN P.U. (A) 359/1982  
44 31-01-2017 P.U. (A) 46/2017 PERINTAH PERNIAGAAN PERKHIDMATAN WANG (PENGECUALIAN) 2017
- Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011
IBU  
45 31-01-2017 P.U. (A) 45/2017 PERINTAH PERKHIDMATAN KEWANGAN ISLAM (PENGECUALIAN) 2017
- Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013
IBU  
46 31-01-2017 P.U. (A) 44/2017 PERINTAH PERKHIDMATAN KEWANGAN (PENGECUALIAN) 2017
- Akta Perkhidmatan Kewangan 2013
IBU  
47 31-01-2017 P.U. (A) 43/2017 PERINTAH PASPORT (VISA KEPADA WARGANEGARA REPUBLIK SUDAN) (PENGECUALIAN) 2017
- Akta Pasport 1966
IBU  
48 27-01-2017 P.U. (A) 42/2017 PERINTAH PERINDUSTRIAN NANAS (SES KE ATAS EKSPORT) (PEMBATALAN) 2017
- Akta Perindustrian Nanas 1957
IBU  
49 27-01-2017 P.U. (A) 41/2017 PERATURAN-PERATURAN SENJATA (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2017
- Akta Senjata 1960
IBU  
50 27-01-2017 P.U. (A) 40/2017 PERINTAH DUTI SETEM (PENGECUALIAN) 2017
- Akta Setem 1949
IBU  
51 27-01-2017 P.U. (A) 39/2017 PERINTAH ZON BEBAS (PENGECUALIAN BARANG DAN PERKHIDMATAN) (PINDAAN) 2017
- Akta Zon Bebas 1990
IBU  
52 27-01-2017 P.U. (A) 38/2017 PERATURAN-PERATURAN ORGANISASI ANTARABANGSA (KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN) (ASEAN) 2017
- Akta Organisasi Antarabangsa (Keistimewaan Dan Kekebalan) 1992
IBU  
53 26-01-2017 P.U. (A) 37/2017 PERATURAN-PERATURAN SYARIKAT 2017
- Akta Akta Syarikat 2016
PRINCIPAL PEMBETULAN P.U. (A) 62/2017
 
54 26-01-2017 P.U. (A) 36/2017 PERATURAN-PERATURAN SKIM KEPENTINGAN 2017
- Akta Skim Kepentingan 2016
PRINCIPAL PEMBETULAN P.U. (A) 63/2017
 
55 26-01-2017 P.U. (A) 35/2017 PERINTAH LEMBAGA PELABUHAN BINTULU (PELUASAN FUNGSI) 2017
- Akta Lembaga Pelabuhan Bintulu 1981
IBU  
56 25-01-2017 P.U. (A) 34/2017 PERINTAH PAMPASAN PEKERJA (SKIM PAMPASAN PEKERJA ASING) (INSURANS) (PINDAAN) 2017
- Akta Pampasan Pekerja 1952
IBU  
57 25-01-2017 P.U. (A) 33/2017 KAEDAH-KAEDAH LALU LINTAS JALAN (LARANGAN PEMANDUAN KENDERAAN BARANGAN) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
58 24-01-2017 P.U. (A) 32/2017 PERATURAN-PERATURAN KAWALAN HASIL TEMBAKAU (PINDAAN) 2017
- Akta Makanan 1983
PINDAAN P.U. (A) 324/2004  
59 24-01-2017 P.U. (A) 31/2017 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS GAS BERHAD (UTILITI KERTIH), KERTIH, TERENGGANU) 2017
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
60 24-01-2017 P.U. (A) 30/2017 PERINTAH FI (PENDAFTARAN SYARIKAT DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN) 2017
- Akta Fi 1951
IBU  
61 23-01-2017 P.U. (A) 29/2017 PERATURAN-PERATURAN PENCETAKAN TEKS AL-QUR’AN (PINDAAN) 2017
- Akta Pencetakan Teks Al-qur’an 1986
PINDAAN P.U. (A) 488/1986  
62 20-01-2017 P.U. (A) 28/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
63 20-01-2017 P.U. (A) 27/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
64 20-01-2017 P.U. (A) 26/2017 PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) 2017
- Akta Kawalan Bekalan 1961
IBU  
65 20-01-2017 P.U. (A) 25/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 3) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
66 20-01-2017 P.U. (A) 24/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 2) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
67 20-01-2017 P.U. (A) 23/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
68 20-01-2017 P.U. (A) 22/2017 KAEDAH-KAEDAH HAKMILIK STRATA (WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA) 2017
- Akta Hakmilik Strata 1985
IBU  
69 19-01-2017 P.U. (A) 21/2017 PROKLAMASI - MEMANGGIL PARLIMEN
- Akta Perlembagaan Persekutuan
IBU  
70 19-01-2017 P.U. (A) 20/2017 PROKLAMASI - MEMPROROG PARLIMEN
- Akta Perlembagaan Persekutuan
IBU  
71 18-01-2017 P.U. (A) 19/2017 PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN) (LARANGAN MASA TERTENTU) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
72 18-01-2017 P.U. (A) 18/2017 PERINTAH HAD LAJU KEBANGSAAN (PEMBERHENTIAN SEMENTARA) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
73 18-01-2017 P.U. (A) 17/2017 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
74 17-01-2017 P.U. (A) 16/2017 PERINTAH DUTI KASTAM (PENGECUALIAN) (PINDAAN) 2017
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 371/2013  
75 10-01-2017 P.U. (A) 15/2017 PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BERHAD (PENDAFTARAN MAJIKAN DAN PEMBAYARAN LEVI) (PINDAAN) 2017
- Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad 2001
PINDAAN P.U. (A) 141/2001  
76 10-01-2017 P.U. (A) 14/2017 PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (KAEDAH-KAEDAH KUMPULAN WANG SIMPANAN GURU 1962) (PEMBATALAN) 2017
- Akta Pendidikan 1996
IBU  
77 10-01-2017 P.U. (A) 13/2017 PERINTAH PENDIDIKAN (KUMPULAN WANG SIMPANAN GURU) (PENGGULUNGAN) 2017
- Akta Pendidikan 1996
IBU  
78 10-01-2017 P.U. (A) 12/2017 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS CHEMICALS AMMONIA SDN. BHD., KERTEH, TERENGGANU) 2017
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
79 10-01-2017 P.U. (A) 11/2017 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA BP PETRONAS ACETYLS SDN. BHD., KERTIH, TERENGGANU) 2017
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
80 10-01-2017 P.U. (A) 10/2017 PERATURAN-PERATURAN PENDAFTARAN NEGARA (PINDAAN) 2017
- Akta Pendaftaran Negara 1959
PINDAAN P.U. (A) 472/1990  
81 09-01-2017 P.U. (A) 9/2017 PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) (NO. 2) 2017
- Akta Umur Persaraan Minimum 2012
IBU  
82 09-01-2017 P.U. (A) 8/2017 PERATURAN-PERATURAN TEKNOLOGIS DAN JURUTEKNIK (FI) 2017
- Akta Teknologis Dan Juruteknik 2015 - Akta 768
IBU  
83 05-01-2017 P.U. (A) 7/2017 PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) 2017
- Akta Umur Persaraan Minimum 2012
IBU  
84 04-01-2017 P.U. (A) 6/2017 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS CHEMICALS OLEFINS SDN. BHD., KERTIH, TERENGGANU) 2017
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
85 03-01-2017 P.U. (A) 5/2017 PERINTAH DUTI KASTAM 2017
- Akta Kastam 1967
IBU  
86 03-01-2017 P.U. (A) 4/2017 PERINTAH FI (TAMAN LAUT MALAYSIA) 2017
- Akta Fi 1951
IBU  
87 03-01-2017 P.U. (A) 3/2017 PERINTAH LATIHAN KHIDMAT NEGARA (ORANG YANG DIKEHENDAKI MENJALANI LATIHAN KHIDMAT NEGARA) 2017
- Akta Latihan Khidmat Negara 2003
IBU  
88 03-01-2017 P.U. (A) 2/2017 PROKLAMASI
- Akta Latihan Khidmat Negara 2003
IBU  
89 01-01-2017 P.U. (A) 1/2017 PERINTAH FI (PAS PENGGAJIAN, PAS LAWATAN (KERJA SEMENTARA) DAN PAS KERJA) (PINDAAN) 2017
- Akta Fi 1951
PINDAAN P.U. (A) 479/1998