English
Senarai P.U. (A) bagi Tahun :

 

Senarai Perundangan Tambahan A (P.U. (A)) bagi Tahun 2017

 
Bil. Tarikh Pewartaan No. P.U. Tajuk Status Perundangan Perundangan Yang Berkaitan Muat Turun
1 07-12-2017 P.U. (A) 380/2017 PERINTAH KANUN TANAH NEGARA (UBAH SUAIAN) 2014 (PINDAAN) 2017
- Akta Kanun Tanah Negara 1965
PINDAAN P.U. (A) 220/2014  
2 07-12-2017 P.U. (A) 379/2017 PERINTAH KANUN TANAH NEGARA (UBAHSUAIAN) 1997 (PINDAAN) 2017
- Akta Kanun Tanah Negara 1965
PINDAAN P.U. (A) 204/1997  
3 07-12-2017 P.U. (A) 378/2017 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 9) 2017
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
4 07-12-2017 P.U. (A) 377/2017 PERATURAN-PERATURAN KANUN TANAH NEGARA (TANAH BAWAH TANAH) (KEDALAMAN MINIMUM) 2017
- Akta Kanun Tanah Negara 1965
IBU  
5 06-12-2017 P.U. (A) 376/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 36) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
6 05-12-2017 P.U. (A) 375/2017 PERATURAN-PERATURAN OPTIK (PINDAAN) (NO. 2) 2017
- Akta Optik 1991
PINDAAN P.U. (A) 210/1994  
7 30-11-2017 P.U. (A) 374/2017 KAEDAH-KAEDAH PENGAMBILAN TANAH (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2017
- Akta Pengambilan Tanah 1960
IBU  
8 30-11-2017 P.U. (A) 373/2017 KAEDAH-KAEDAH PENGAMBILAN TANAH (BORANG ELEKTRONIK) 2017
- Akta Pengambilan Tanah 1960
IBU  
9 30-11-2017 P.U. (A) 372/2017 KAEDAH-KAEDAH PENGAMBILAN TANAH 2017
- Akta Pengambilan Tanah 1960
IBU  
10 30-11-2017 P.U. (A) 371/2017 PERATURAN-PERATURAN BANTUAN GUAMAN (FI DAN SUMBANGAN ) 2017
- Akta Bantuan Guaman 1971
IBU  
11 30-11-2017 P.U. (A) 370/2017 PERATURAN-PERATURAN BANTUAN GUAMAN (KRITERIA DAN UJIAN KEMAMPUAN) 2017
- Akta Akta Bantuan Guaman 1971
IBU  
12 30-11-2017 P.U. (A) 369/2017 PERATURAN-PERATURAN BANTUAN GUAMAN 2017
- Akta Bantuan Guaman 1971
IBU  
13 29-11-2017 P.U. (A) 368/2017 PERINTAH HAKMILIK STRATA (PINDAAN JADUAL KELIMA) 2017
- Akta Hakmilik Strata 1985
IBU  
14 29-11-2017 P.U. (A) 367/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 35) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
15 29-11-2017 P.U. (A) 366/2017 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) (NO. 7) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
16 28-11-2017 P.U. (A) 365/2017 PERINTAH WARISAN KEBANGSAAN (PERISYTIHARAN WARISAN KEBANGSAAN) (OBJEK WARISAN) 2017
- Akta Warisan Kebangsaan 2005
IBU  
17 28-11-2017 P.U. (A) 364/2017 PERINTAH WARISAN KEBANGSAAN (PERISYTIHARAN WARISAN KEBANGSAAN) (TAPAK WARISAN) 2017
- Akta Warisan Kebangsaan 2005
IBU  
18 27-11-2017 P.U. (A) 363/2017 PERATURAN-PERATURAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA (PENGENDALIAN KURSUS PENGAJIAN) (PINDAAN) 2017
- Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996
PINDAAN P.U. (A) 546/1997  
19 27-11-2017 P.U. (A) 362/2017 PERATURAN-PERATURAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA (PERTUKARAN ATAU PERUBAHAN BERKENAAN DENGAN SYARIKAT) 2017
- Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996
IBU  
20 27-11-2017 P.U. (A) 361/2017 PERATURAN-PERATURAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) (PINDAAN) 2017
- Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996
PINDAAN P.U. (A) 548/1997  
21 27-11-2017 P.U. (A) 360/2017 PERATURAN-PERATURAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA (PERMIT MENGAJAR) (PINDAAN) 2017
- Akta Pendidikan Tinggi Swasta 1996
PINDAAN P.U. (A) 547/1997  
22 24-11-2017 P.U. (A) 359/2017 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 7) 2017
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 401/1989  
23 24-11-2017 P.U. (A) 358/2017 PERINTAH MENTERI-MENTERI KERAJAAN PERSEKUTUAN (NO. 2) (PINDAAN) 2017
- Akta Fungsi-fungsi Menteri 1969
PINDAAN P.U. (A) 184/2013  
24 23-11-2017 P.U. (A) 357/2017 PERINTAH SURUHANJAYA SEKURITI MALAYSIA (PINDAAN JADUAL 2) 2017
- Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993
IBU  
25 22-11-2017 P.U. (A) 356/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 34) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
26 21-11-2017 P.U. (A) 355/2017 PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEBANGSAAN (PENEPIAN FI KEPADA PELATIH DI PUSAT LATIHAN GURNEY, KUALA LUMPUR) 2017
- Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006
IBU  
27 21-11-2017 P.U. (A) 354/2017 PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEBANGSAAN (PENEPIAN FI KEPADA PELATIH SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL DI JABATAN PENJARA MALAYSIA) 2017
- Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006
IBU  
28 16-11-2017 P.U. (A) 353/2017 PERINTAH DUTI KASTAM (PENGECUALIAN) (PINDAAN) (NO. 5) 2017
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 371/2013  
29 15-11-2017 P.U. (A) 352/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 33) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
30 15-11-2017 P.U. (A) 351/2017 KAEDAH-KAEDAH INSOLVENSI (FI) 1969
- Akta Akta Insolvensi 1967
IBU  
31 15-11-2017 P.U. (A) 350/2017 KAEDAH-KAEDAH INSOLVENSI (KOS) 1969
- Akta Akta Insolvensi 1967
IBU  
32 15-11-2017 P.U. (A) 349/2017 PERATURAN-PERATURAN BANK NEGARA MALAYSIA (PELAKSANAAN KETETAPAN MAJLIS KESELAMATAN BANGSA-BANGSA BERSATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN REPUBLIK IRAQ) 2017
- Akta Bank Negara Malaysia 2009
IBU  
33 15-11-2017 P.U. (A) 348/2017 PERATURAN-PERATURAN PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (SISTEM PREMIUM BERBEZA BERKENAAN DENGAN ANGGOTA PENERIMA DEPOSIT) (PINDAAN) 2017
- Akta Perbadanan Insurans Deposit Malaysia 2011
PINDAAN P.U. (A) 34/2011  
34 14-11-2017 P.U. (A) 347/2017 UNDANG-UNDANG KECIL KERJA TANAH (WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA) 2017
- Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974
IBU  
35 14-11-2017 P.U. (A) 346/2017 PERINTAH PENDAFTARAN AHLI FARMASI (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2017
- Akta Pendaftaran Ahli Farmasi 1951
IBU  
36 14-11-2017 P.U. (A) 345/2017 PERINTAH SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (TARIKH PELETAKHAKAN) 2017
- Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2007
IBU  
37 14-11-2017 P.U. (A) 344/2017 PERINTAH PASPORT (PENGECUALIAN VISA KEPADA WARGANEGARA MAGHRIBI) 2017
- Akta Pasport 1966
IBU  
38 13-11-2017 P.U. (A) 343/2017 KAEDAH-KAEDAH SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM 2017
- Akta Perlembagaan Persekutuan
IBU  
39 10-11-2017 P.U. (A) 342/2017 PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN) (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 2) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
PINDAAN P.U. (A) 462//1991  
40 09-11-2017 P.U. (A) 341/2017 KAEDAH-KAEDAH PERANCANGAN BANDAR DAN DESA (CAJ PEMAJUAN) (WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA) 2017
- Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976
IBU  
41 08-11-2017 P.U. (A) 340/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 32) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
42 07-11-2017 P.U. (A) 339/2017 PERINTAH PERANTI PERUBATAN (PERISYTIHARAN) 2017
- Akta Peranti Perubatan 2012
IBU  
43 01-11-2017 P.U. (A) 338/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 31) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
44 01-11-2017 P.U. (A) 337/2017 PERATURAN-PERATURAN PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (TERMA DAN SYARAT KEANGGOTAAN) (PINDAAN) 2017
- Akta Perbadanan Insurans Deposit Malaysia 2011
PINDAAN P.U. (A) 314/2008  
45 31-10-2017 P.U. (A) 336/2017 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 6) 2017
- Akta Jalan Persekutuan 1959
IBU  
46 31-10-2017 P.U. (A) 335/2017 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA BUKIT KAYU HITAM-JITRA) (PINDAAN) 2017
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
IBU  
47 31-10-2017 P.U. (A) 334/2017 PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA (PERBEKALAN TAMBAHAN) (2016) 2017
- Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969
IBU  
48 31-10-2017 P.U. (A) 333/2017 PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA (PERBEKALAN) 2017
- Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969
IBU  
49 31-10-2017 P.U. (A) 332/2017 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) (NO. 6) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
50 31-10-2017 P.U. (A) 331/2017 PERINTAH KOPERASI (PENGAMBILALIHAN KAWALAN) (PEMBATALAN PELANTIKAN) 2017
- Akta Koperasi 1993
IBU  
51 26-10-2017 P.U. (A) 330/2017 PERINTAH WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN (PEMERLUASAN DAN UBAH SUAIAN AKTA HAD MASA 1953) 2017
- Akta Perlembagaan (Pindaan) (No. 2) 1984
IBU  
52 25-10-2017 P.U. (A) 329/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 30) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
53 25-10-2017 P.U. (A) 328/2017 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 8) 2017
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
54 24-10-2017 P.U. (A) 327/2017 PERATURAN-PERATURAN BEKALAN ELEKTRIK (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2017
- Akta Bekalan Elektrik 1990
IBU  
55 24-10-2017 P.U. (A) 326/2017 PERINTAH PERIHAL DAGANGAN (PENANDAAN KACA KESELAMATAN BAGI KENDERAAN MOTOR) (PINDAAN) 2017
- Akta Perihal Dagangan 2011
IBU  
56 24-10-2017 P.U. (A) 325/2017 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (SKIM FELDA) (PINDAAN) 2017
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 449/1991  
57 24-10-2017 P.U. (A) 324/2017 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 5) 2017
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 401/1989  
58 24-10-2017 P.U. (A) 323/2017 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 9) 2017
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
59 20-10-2017 P.U. (A) 322/2017 PERATURAN-PERATURAN PERLINDUNGAN PENGGUNA (JUALAN KREDIT) 2017
- Akta Perlindungan Pengguna 1999
IBU  
60 20-10-2017 P.U. (A) 321/2017 PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI EKSPORT) (PINDAAN) 2017
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 102/2017  
61 19-10-2017 P.U. (A) 320/2017 PERATURAN-PERATURAN PENERBANGAN AWAM (PENGECUALIAN) 2017
- Akta Penerbangan Awam 1969
IBU  
62 18-10-2017 P.U. (A) 319/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 29) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
63 17-10-2017 P.U. (A) 318/2017 PERATURAN-PERATURAN BANK NEGARA MALAYSIA (PELAKSANAAN KETETAPAN MAJLIS KESELAMATAN BANGSA-BANGSA BERSATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN LIBYA) 2017
- Akta Bank Negara Malaysia 2009
IBU  
64 17-10-2017 P.U. (A) 317/2017 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA DUTA-ULU KELANG FASA 2 SRI DAMANSARA LINK) 2017
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
IBU  
65 17-10-2017 P.U. (A) 316/2017 PERINTAH HAD LAJU (LEBUH RAYA DUTA-ULU KELANG FASA 2 SRI DAMANSARA LINK) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
66 17-10-2017 P.U. (A) 315/2017 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (LEBUH RAYA DUTA-ULU KELANG FASA 2 SRI DAMANSARA LINK) 2017
- Akta Jalan Persekutuan 1959
IBU  
67 12-10-2017 P.U. (A) 314/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) (NO. 6) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
68 12-10-2017 P.U. (A) 313/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 7) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
69 12-10-2017 P.U. (A) 312/2017 PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) (NO. 5) 2017
- Akta Kawalan Bekalan 1961
IBU  
70 11-10-2017 P.U. (A) 311/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 28) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
71 11-10-2017 P.U. (A) 310/2017 PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN SEMENTARA) 2017
- Akta Duti Timbal Balas Dan Anti-Lambakan 1993 dan
- Akta Kastam 1967
IBU  
72 11-10-2017 P.U. (A) 309/2017 PERINTAH KOPERASI (PENGAMBILALIHAN KAWALAN) (PELANTIKAN) (NO. 2) 2017
- Akta Koperasi 1993
IBU  
73 10-10-2017 P.U. (A) 308/2017 PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA (KELAKUAN DAN TATATERTIB) (PINDAAN) 2017
- Akta Tabung Angkatan Tentera 1973
IBU  
74 10-10-2017 P.U. (A) 307/2017 PERATURAN-PERATURAN ORGANISASI ANTARABANGSA (KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN) (PERMANENT COURT OF ARBITRATION) 2017
- Akta Organisasi Antarabangsa (Keistimewaan Dan Kekebalan) 1992
IBU  
75 09-10-2017 P.U. (A) 306/2017 PERATURAN-PERATURAN PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (FI) (PINDAAN) 2017
- Akta Pasaran Modal Dan Perkhidmatan 2007
PINDAAN P.U. (A) 483/2012  
76 06-10-2017 P.U. (A) 305/2017 KAEDAH-KAEDAH INSOLVENSI 2017
- Akta Akta Insolvensi 1967
IBU  
77 06-10-2017 P.U. (A) 304/2017 KAEDAH-KAEDAH INSOLVENSI (PERKIRAAN SUKARELA) 2017
- Akta Kebankrapan 1967
IBU  
78 05-10-2017 P.U. (A) 303/2017 KAEDAH-KAEDAH INSOLVENSI (KOS) (PINDAAN) 2017
- Akta Akta Insolvensi 1967
PINDAAN P.U. (A) 200/1969  
79 05-10-2017 P.U. (A) 302/2017 KAEDAH-KAEDAH INSOLVENSI (FI) (PINDAAN) 2017
- Akta Akta Insolvensi 1967
PINDAAN P.U. (A) 201/1969  
80 05-10-2017 P.U. (A) 301/2017 KAEDAH-KAEDAH KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (KELAKUAN DAN TATATERTIB) (PINDAAN) 2017
- Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991
IBU  
81 04-10-2017 P.U. (A) 300/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 27) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
82 03-10-2017 P.U. (A) 299/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 34) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
83 02-10-2017 P.U. (A) 298/2017 PERATURAN-PERATURAN PEMBANTU PERUBATAN (PENDAFTARAN) (PINDAAN) 2017
- Akta Pembantu Perubatan (Pendaftaran) 1977
PINDAAN P.U. (A) 185/1979  
84 02-10-2017 P.U. (A) 297/2017 PERINTAH UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (KAMPUS) (CAWANGAN KUALA LUMPUR) 2017
- Akta Universiti Dan Kolej Universiti 1971
IBU  
85 02-10-2017 P.U. (A) 296/2017 PERINTAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (KAMPUS) (CAWANGAN PAGOH) 2017
- Akta Universiti Dan Kolej Universiti 1971
IBU  
86 02-10-2017 P.U. (A) 295/2017 PERINTAH PERIHAL DAGANGAN (PENANDAAN KACA KESELAMATAN BAGI KENDERAAN MOTOR) 2017
- Akta Perihal Dagangan 2011
IBU  
87 30-09-2017 P.U. (A) 294/2017 PERINTAH AUDIT (AKAUN SYARIKAT) 2017
- Akta Audit 1957
IBU  
88 29-09-2017 P.U. (A) 293/2017 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 7) 2017
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
89 29-09-2017 P.U. (A) 292/2017 PERATURAN-PERATURAN KANAK-KANAK (TEMPAT PERLINDUNGAN) 2017
- Akta Kanak-kanak 2001
IBU  
90 29-09-2017 P.U. (A) 291/2017 PERATURAN-PERATURAN KANAK-KANAK (TEMPAT SELAMAT) 2017
- Akta Kanak-kanak 2001
IBU  
91 29-09-2017 P.U. (A) 290/2017 PERATURAN-PERATURAN KANAK-KANAK (SEKOLAH DILULUSKAN) 2017
- Akta Kanak-kanak 2001
IBU  
92 29-09-2017 P.U. (A) 289/2017 PERATURAN-PERATURAN KANAK-KANAK (ASRAMA AKHLAK) 2017
- Akta Kanak-kanak 2001
IBU  
93 29-09-2017 P.U. (A) 288/2017 PERATURAN-PERATURAN KANAK-KANAK (ORANG YANG LAYAK DAN SESUAI) (PINDAAN) 2017
- Akta Kanak-kanak 2001
PINDAAN P.U. (A) 100/2009  
94 29-09-2017 P.U. (A) 287/2017 PERATURAN-PERATURAN KANAK-KANAK (PEMELIHARAAN BERASASKAN KELUARGA) 2017
- Akta Kanak-kanak 2001
IBU  
95 28-09-2017 P.U. (A) 286/2017 PERINTAH UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI (PERLEMBAGAAN UNIVERSITI UTARA MALAYSIA) (PINDAAN) 2017
- Akta Universiti Dan Kolej Universiti 1971
PINDAAN P.U. (A) 152/1998  
96 28-09-2017 P.U. (A) 285/2017 PERINTAH UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI (PENGECUALIAN DARIPADA, PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN KEPADA, PERLEMBAGAAN) (UNIVERSITI UTARA MALAYSIA) (PINDAAN) 2017
- Akta Universiti Dan Kolej Universiti 1971
PINDAAN P.U. (A) 148/1998  
97 28-09-2017 P.U. (A) 284/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 33) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
98 28-09-2017 P.U. (A) 283/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 32) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
99 28-09-2017 P.U. (A) 282/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 31) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
100 28-09-2017 P.U. (A) 281/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 30) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
101 28-09-2017 P.U. (A) 280/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 29) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
102 28-09-2017 P.U. (A) 279/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 28) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
103 28-09-2017 P.U. (A) 278/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 27) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
104 28-09-2017 P.U. (A) 277/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 26) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
105 28-09-2017 P.U. (A) 276/2017 PERATURAN-PERATURAN KAUNSELOR (FI) 2017
- Akta Kaunselor 1998
IBU  
106 28-09-2017 P.U. (A) 275/2017 PERINTAH PERIZABAN MELAYU (WILAYAH PERSEKUTUAN) (PINDAAN JADUAL KETIGA) 2017
- Akta Enakmen Perizaban Melayu
IBU  
107 28-09-2017 P.U. (A) 274/2017 PERINTAH PERIZABAN MELAYU (WILAYAH PERSEKUTUAN) (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2017
- Akta Enakmen Perizaban Melayu
IBU  
108 27-09-2017 P.U. (A) 273/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 26) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
109 27-09-2017 P.U. (A) 272/2017 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA DUTA-ULU KELANG FASA 2 TUN RAZAK LINK) 2017
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
IBU  
110 27-09-2017 P.U. (A) 271/2017 PERINTAH HAD LAJU (LEBUH RAYA DUTA-ULU KELANG FASA 2 TUN RAZAK LINK) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
111 27-09-2017 P.U. (A) 270/2017 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN)
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
112 26-09-2017 P.U. (A) 269/2017 KAEDAH-KAEDAH KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (PINDAAN) 2017
- Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991
PINDAAN P.U. (A) 493/1991  
113 25-09-2017 P.U. (A) 268/2017 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 6) 2017
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
114 21-09-2017 P.U. (A) 267/2017 PERINTAH DADAH BERBAHAYA (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2017
- Akta Dadah Berbahaya 1952
IBU  
115 20-09-2017 P.U. (A) 266/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 25) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
116 18-09-2017 P.U. (A) 265/2017 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 5) 2017
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
117 18-09-2017 P.U. (A) 264/2017 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PENETAPAN PERTUBUHAN PERBADANAN) (MKD KENCANA SDN. BHD.) 2017
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
118 15-09-2017 P.U. (A) 263/2017 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 4) 2017
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
119 15-09-2017 P.U. (A) 262/2017 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PENETAPAN PERTUBUHAN PERBADANAN) (SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD) 2017
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
120 14-09-2017 P.U. (A) 261/2017 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN PERAKUAN KELAYAKAN BAGI BEJANA TEKANAN TIDAK BERAPI) 2017
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
121 14-09-2017 P.U. (A) 260/2017 PERINTAH CUKAI PELANCONGAN (PENGECUALIAN) 2017 - PEMBETULAN
- Akta Cukai Pelancongan 2017
PEMBETULAN P.U. (A) 240/2017  
122 13-09-2017 P.U. (A) 259/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 24) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
123 12-09-2017 P.U. (A) 258/2017 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 3) 2017
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
124 08-09-2017 P.U. (A) 257/2017 PERATURAN-PERATURAN MAKANAN (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2017
- Akta Makanan 1983
IBU  
125 08-09-2017 P.U. (A) 256/2017 PERATURAN-PERATURAN MAKANAN (PINDAAN) (NO. 4) 2017
- Akta Makanan 1983
PINDAAN P.U. (A) 437/1985  
126 06-09-2017 P.U. (A) 255/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 23) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
127 30-08-2017 P.U. (A) 254/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 22) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
128 30-08-2017 P.U. (A) 253/2017 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 8) 2017
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
129 30-08-2017 P.U. (A) 252/2017 KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (ELAUN MODAL DIPERCEPAT) (KELENGKAPAN AUTOMASI) 2017
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
130 29-08-2017 P.U. (A) 250/2017 PERINTAH DUTI EKSAIS (PINDAAN) (NO. 2) 2017
- Akta Eksais 1976
PINDAAN P.U. (A) 92/2017  
131 29-08-2017 P.U. (A) 251/2017 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) (NO. 4) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
132 29-08-2017 P.U. (A) 249/2017 PERINTAH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (PENGAGIHAN PERBELANJAAN, KOS ATAU KERUGIAN) (PINDAAN) 2017
- Akta Perbadanan Insurans Deposit Malaysia 2011
PINDAAN P.U. (A) 288/2011  
133 29-08-2017 P.U. (A) 248/2017 PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN) (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
PINDAAN P.U. (A) 462/1991  
134 28-08-2017 P.U. (A) 247/2017 PERINTAH KANUN TANAH NEGARA (PINDAAN JADUAL PERTAMA DAN KELIMA) 2017
- Akta Kanun Tanah Negara 1965
IBU  
135 28-08-2017 P.U. (A) 246/2017 PERINTAH FI (PASPORT DAN VISA) (PEREMITAN FI) (NO. 2) 2017
- Akta Fi 1951
IBU  
136 23-08-2017 P.U. (A) 245/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 21) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
137 23-08-2017 P.U. (A) 244/2017 PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PEMBEKALAN DIKECUALIKAN) (PINDAAN) 2017
- Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014
PINDAAN P.U. (A) 271/2014  
138 22-08-2017 P.U. (A) 243/2017 PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI-PEGAWAI DIPLOMAT DAN KONSUL (SUMPAH DAN FI) (PEREMITAN FI) 2017
- Akta Pegawai-pegawai Diplomat Dan Konsul (Sumpah Dan Fee) 1959
IBU  
139 22-08-2017 P.U. (A) 242/2017 PERINTAH FI (PASPORT DAN VISA) (PEREMITAN FI) 2017
- Akta Fi 1951
IBU  
140 22-08-2017 P.U. (A) 241/2017 PERINTAH CUKAI PELANCONGAN (KADAR CUKAI) 2017
- Akta Cukai Pelancongan 2017
IBU  
141 22-08-2017 P.U. (A) 240/2017 PERINTAH CUKAI PELANCONGAN (PENGECUALIAN) 2017
- Akta Cukai Pelancongan 2017
IBU  
142 16-08-2017 P.U. (A) 239/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 20) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
143 15-08-2017 P.U. (A) 238/2017 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 7) 2017
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
144 15-08-2017 P.U. (A) 237/2017 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 6) 2017
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
145 15-08-2017 P.U. (A) 236/2017 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 5) 2017
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
146 15-08-2017 P.U. (A) 235/2017 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 4) 2017
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
147 14-08-2017 P.U. (A) 234/2017 PERINTAH OPTIK (PINDAAN JADUAL KEDUA) (NO. 3) 2017
- Akta Optik 1991
IBU  
148 14-08-2017 P.U. (A) 233/2017 PERATURAN-PERATURAN OPTIK (PINDAAN) 2017
- Akta Optik 1991
IBU  
149 14-08-2017 P.U. (A) 232/2017 PERINTAH PASPORT (PENGECUALIAN VISA KEPADA ATLET, PEGAWAI SUKAN DAN PEGAWAI TEKNIKAL YANG TERLIBAT DALAM SUKAN SEA DAN SUKAN PARA ASEAN KUALA LUMPUR 2017) 2017
- Akta Pasport 1966
IBU  
150 11-08-2017 P.U. (A) 231/2017 PERINTAH EKSTRADISI (UKRAINE) 2017
- Akta Ekstradisi 1992
IBU  
151 09-08-2017 P.U. (A) 230/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 19) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
152 02-08-2017 P.U. (A) 229/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 18) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
153 01-08-2017 P.U. (A) 228/2017 PERATURAN-PERATURAN CUKAI PELANCONGAN 2017
- Akta Cukai Pelancongan 2017
IBU  
154 31-07-2017 P.U. (A) 227/2017 PERATURAN-PERATURAN KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN JAGAAN KESIHATAN SWASTA (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2017
- Akta Kemudahan Dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998
IBU  
155 28-07-2017 P.U. (A) 226/2017 PERINTAH SEKATAN BERAT (JALAN PERSEKUTUAN) (PINDAAN) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
PINDAAN P.U. (A) 478/1989  
156 28-07-2017 P.U. (A) 225/2017 PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) (PINDAAN) 2017
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 103/2017  
157 28-07-2017 P.U. (A) 224/2017 PERINTAH PERUBATAN TRADISIONAL DAN KOMPLEMENTARI (PENETAPAN BADAN PENGAMAL) 2017
- Akta Perubatan Tradisional Dan Komplementari 2016
IBU  
158 28-07-2017 P.U. (A) 223/2017 PERINTAH PERUBATAN TRADISIONAL DAN KOMPLEMENTARI (BIDANG AMALAN DIIKTIRAF) 2017
- Akta Perubatan Tradisional Dan Komplementari 2016
IBU  
159 28-07-2017 P.U. (A) 222/2017 PERINTAH TENAGA BOLEH BAHARU (PINDAAN JADUAL) 2017
- Akta Tenaga Boleh Baharu 2011
IBU  
160 28-07-2017 P.U. (A) 221/2017 KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (POTONGAN BAGI PERBELANJAAN KE ATAS TERBITAN ATAU PENAWARAN SUKUK PELABURAN MAMPAN DAN BERTANGGUNGJAWAB) 2017
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
161 27-07-2017 P.U. (A) 220/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 25) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
162 27-07-2017 P.U. (A) 219/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 24) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
163 27-07-2017 P.U. (A) 218/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 23)2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
164 27-07-2017 P.U. (A) 217/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 22) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
165 27-07-2017 P.U. (A) 216/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 21) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
166 27-07-2017 P.U. (A) 215/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 20) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
167 27-07-2017 P.U. (A) 214/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 19) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
168 27-07-2017 P.U. (A) 213/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 18) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
169 27-07-2017 P.U. (A) 212/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 17) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
170 27-07-2017 P.U. (A) 211/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 16)2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
171 27-07-2017 P.U. (A) 210/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 15) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
172 27-07-2017 P.U. (A) 209/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 14) 2017 IBU  
173 27-07-2017 P.U. (A) 208/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 13) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
174 27-07-2017 P.U. (A) 207/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 12) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
175 27-07-2017 P.U. (A) 206/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 11) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
176 26-07-2017 P.U. (A) 205/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 17) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
177 25-07-2017 P.U. (A) 204/2017 PERINTAH PEMBERI PINJAM WANG (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2017
- Akta Pemberi Pinjam Wang 1951
IBU  
178 21-07-2017 P.U. (A) 203/2017 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 3) 2017
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
179 21-07-2017 P.U. (A) 202/2017 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 4) 2017
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 401/1989  
180 20-07-2017 P.U. (A) 201/2017 PERINTAH KANUN TANAH NEGARA (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2017
- Akta Kanun Tanah Negara 1965
IBU  
181 20-07-2017 P.U. (A) 200/2017 PERATURAN-PERATURAN MAKANAN (PINDAAN) (NO. 3) 2017
- Akta Makanan 1983
PINDAAN P.U. (A) 437/1985  
182 20-07-2017 P.U. (A) 199/2017 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 3) 2017
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 401/1989  
183 14-07-2017 P.U. (A) 198/2017 KAEDAH-KAEDAH KENDERAAN MOTOR (PENGANGKUTAN PERDAGANGAN) (PINDAAN) 2017
- Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan 1987
IBU  
184 14-07-2017 P.U. (A) 197/2017 KAEDAH-KAEDAH PROFESION UNDANG-UNDANG (PROSIDING TATATERTIB) 2017
- Akta Profesion Undang - Undang 1976
IBU  
185 14-07-2017 P.U. (A) 196/2017 PERINTAH DUTI KASTAM (PINDAAN) (NO. 3) 2017
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 5/2017  
186 14-07-2017 P.U. (A) 195/2017 PERATURAN-PERATURAN PERHIMPUNAN AMAN (TEMPAT PERHIMPUNAN YANG DITETAPKAN) (STADIUM DARUL MAKMUR PAHANG) 2017
- Akta Perhimpunan Aman 2012
IBU  
187 12-07-2017 P.U. (A) 194/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 16) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
188 12-07-2017 P.U. (A) 193/2017 KAEDAH-KAEDAH ISYARAT LALU LINTAS (SAIZ, WARNA DAN JENIS) (PINDAAN) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
189 07-07-2017 P.U. (A) 192/2017 PERINTAH INSTITUSI-INSTITUSI PELAJARAN (TATATERTIB) (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2017
- Akta Institusi-institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976
IBU  
190 06-07-2017 P.U. (A) 191/2017 PERINTAH PERSAINGAN (PENGECUALIAN BLOK BAGI PERJANJIAN PERKONGSIAN VESEL DAN PERJANJIAN PERBINCANGAN SUKARELA BERKENAAN DENGAN PERKHIDMATAN PELAYARAN TETAP) (PINDAAN) 2017
- Akta Persaingan 2010
PINDAAN P.U. (A) 195/2014  
191 05-07-2017 P.U. (A) 190/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 15) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
192 28-06-2017 P.U. (A) 189/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 14) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
193 28-06-2017 P.U. (A) 188/2017 PERATURAN-PERATURAN PERUBATAN 2017
- Akta Perubatan 1971
IBU  
194 21-06-2017 P.U. (A) 187/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 13) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
195 21-06-2017 P.U. (A) 186/2017 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 2) 2017
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
196 21-06-2017 P.U. (A) 185/2017 KAEDAH-KAEDAH LALU LINTAS JALAN (LARANGAN PEMANDUAN KENDERAAN BARANGAN) (NO. 2) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
197 21-06-2017 P.U. (A) 184/2017 PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PEMBEKALAN BERKADAR SIFAR (PINDAAN) (NO. 2) (PEMBATALAN) 2017
- Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014
PEMBATALAN P.U. (A) 162/2017  
198 20-06-2017 P.U. (A) 183/2017 PERINTAH HAD LAJU (PERSIMPANGAN BERTINGKAT BANDAR TASIK PUTERI) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
199 20-06-2017 P.U. (A) 182/2017 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (PERSIMPANGAN BERTINGKAT BANDAR TASIK PUTERI) 2017
- Akta Jalan Persekutuan 1959
IBU  
200 20-06-2017 P.U. (A) 181/2017 PERINTAH RACUN (PINDAAN SENARAI RACUN) (NO. 3) 2017
- Akta Racun 1952
IBU  
201 19-06-2017 P.U. (A) 180/2017 PERINTAH RACUN (PINDAAN JADUAL KETIGA) 2017
- Akta Racun 1952
IBU  
202 16-06-2017 P.U. (A) 179/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) (NO. 5) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
203 16-06-2017 P.U. (A) 178/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 6) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
204 16-06-2017 P.U. (A) 177/2017 PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) (NO. 4) 2017
- Akta Kawalan Bekalan 1961
IBU  
205 16-06-2017 P.U. (A) 176/2017 PERINTAH HAD LAJU KEBANGSAAN (PEMBERHENTIAN SEMENTARA) (NO. 2) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
206 16-06-2017 P.U. (A) 175/2017 PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN (LARANGAN MASA TERTENTU) (NO. 2) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
207 15-06-2017 P.U. (A) 174/2017 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) (NO. 3) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
208 15-06-2017 P.U. (A) 173/2017 PERATURAN-PERATURAN CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN(PENGEMUKAAN MAKLUMAT) 2017
- Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014
IBU  
209 15-06-2017 P.U. (A) 172/2017 PERINTAH KANUN TANAH NEGARA (PINDAAN JADUAL KEENAM BELAS) 2017
- Akta Kanun Tanah Negara 1965
IBU  
210 14-06-2017 P.U. (A) 171/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 12) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
211 13-06-2017 P.U. (A) 170/2017 PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN SOSIAL PEKERJAAN SENDIRI (KADAR CARUMAN BAGI PEMANDU TEKSI) 2017
- Akta Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017
IBU  
212 09-06-2017 P.U. (A) 169/2017 PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) (NO. 3) 2017
- Akta Kawalan Bekalan 1961
IBU  
213 07-06-2017 P.U. (A) 168/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 11) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
214 07-06-2017 P.U. (A) 167/2017 PERATURAN-PERATURAN BANK NEGARA MALAYSIA (PELAKSANAAN KETETAPAN MAJLIS KESELAMATAN BANGSA-BANGSA BERSATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN REPUBLIK PERSEKUTUAN SOMALIA) 2017
- Akta Bank Negara Malaysia 2009
IBU  
215 07-06-2017 P.U. (A) 166/2017 PERINTAH PERUBATAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) (NO. 2) 2017
- Akta Perubatan 1971
IBU  
216 07-06-2017 P.U. (A) 165/2017 PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2017
- Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan Dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001
IBU  
217 07-06-2017 P.U. (A) 164/2017 PERATURAN-PERATURAN BANK NEGARA MALAYSIA (PELAKSANAAN KETETAPAN MAJLIS KESELAMATAN BANGSA-BANGSA BERSATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN NEGARA ERITREA) 2017
- Akta Bank Negara Malaysia 2009
IBU  
218 06-06-2017 P.U. (A) 163/2017 PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT DAN PENAMATAN PERKHIDMATAN) (PINDAAN) 2017
- Akta Perlembagaan Persekutuan
PINDAAN P.U. (A) 1/2012  
219 06-06-2017 P.U. (A) 162/2017 PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PEMBEKALAN BERKADAR SIFAR) (PINDAAN) (NO. 2) 2017
- Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014
IBU P.U. (A) 272/2014  
220 02-06-2017 P.U. (A) 161/2017 PERINTAH KOPERASI (PENGAMBILALIHAN KAWALAN) (PELANTIKAN) 2017
- Akta Koperasi 1993
IBU  
221 31-05-2017 P.U. (A) 160/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 10) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
222 31-05-2017 P.U. (A) 159/2017 PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PEMBEKALAN BERKADAR SIFAR) (PINDAAN) 2017
- Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014
PINDAAN P.U. (A) 272/2014  
223 31-05-2017 P.U. (A) 158/2017 PERATURAN-PERATURAN KANAK-KANAK (PASUKAN PELINDUNGAN KANAK-KANAK DAN PASUKAN KEBAJIKAN KANAK-KANAK) 2017
- Akta Kanak-kanak 2001
IBU  
224 30-05-2017 P.U. (A) 157/2017 PERINTAH CUKAI AKTIVITI PERNIAGAAN LABUAN (PENGECUALIAN) (NO. 2) 2013 (PINDAAN) 2017
- Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990
IBU  
225 30-05-2017 P.U. (A) 156/2017 PERINTAH CUKAI AKTIVITI PERNIAGAAN LABUAN (PENGECUALIAN) 2013 (PINDAAN) 2017
- Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990
IBU  
226 30-05-2017 P.U. (A) 155/2017 PERINTAH KASTAM (DUTI PELINDUNG MUKTAMAD) (PINDAAN) 2017
- Akta Pelindung 2006 dan
- Akta Kastam 1967
IBU  
227 30-05-2017 P.U. (A) 154/2017 PERATURAN-PERATURAN KANAK-KANAK (PEMBANTU PELINDUNG) 2017
- Akta Kanak-kanak 2001
IBU  
228 25-05-2017 P.U. (A) 153/2017 PERINTAH RACUN (PINDAAN SENARAI RACUN) (NO. 2) 2017
- Akta Racun 1952
IBU  
229 24-05-2017 P.U. (A) 152/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCITMAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 9) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
230 24-05-2017 P.U. (A) 151/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) (NO. 4) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
231 24-05-2017 P.U. (A) 150/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 5) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
232 24-05-2017 P.U. (A) 149/2017 PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) (NO. 2) 2017
- Akta Kawalan Bekalan 1961
IBU  
233 24-05-2017 P.U. (A) 148/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) (NO. 3) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
234 24-05-2017 P.U. (A) 147/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 4) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
235 24-05-2017 P.U. (A) 146/2017 PERINTAH DUTI KASTAM (PENGECUALIAN) (PINDAAN) (NO. 4) 2017
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 371/2013  
236 23-05-2017 P.U. (A) 145/2017 PERINTAH OPTIK (PINDAAN JADUAL KEDUA) (NO. 2) 2017
- Akta Optik 1991
IBU  
237 23-05-2017 P.U. (A) 144/2017 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 12) 2016 (PINDAAN) 2017
- Akta Cukai Pendapatan 1967
PINDAAN P.U. (A) 346/2016  
238 19-05-2017 P.U. (A) 143/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) (NO. 2) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
239 19-05-2017 P.U. (A) 142/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 3) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
240 19-05-2017 P.U. (A) 141/2017 PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA (AMAUN FAEDAH PENGURUSAN MAYAT) 2017
- Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969
IBU  
241 17-05-2017 P.U. (A) 140/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 8) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
242 17-05-2017 P.U. (A) 139/2017 PERINTAH LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (PEMERBADANAN) (PENGECUALIAN) 2017
- Akta Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (Pemerbadanan) 1973
IBU  
243 12-05-2017 P.U. (A) 138/2017 PERINTAH BANK NEGARA MALAYSIA (INSTITUSI KEWANGAN YANG DITETAPKAN) 2017
- Akta Bank Negara Malaysia 2009
IBU  
244 12-05-2017 P.U. (A) 137/2017 PERINTAH BANTUAN BERSAMA DALAM PERKARA JENAYAH (UKRAINE) 2017
- Akta Bantuan Bersama Dalam Perkara Jenayah 2002
IBU  
245 11-05-2017 P.U. (A) 136/2017 PERINTAH DUTI KASTAM (PENGECUALIAN) (PINDAAN) (NO. 3) 2017
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 371/2013  
246 10-05-2017 P.U. (A) 135/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 7) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
247 03-05-2017 P.U. (A) 134/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 6) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
248 03-05-2017 P.U. (A) 133/2017 PERINTAH PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (PINDAAN JADUAL 2 DAN 3) 2017
- Akta Pasaran Modal Dan Perkhidmatan 2007
IBU  
249 28-04-2017 P.U. (A) 132/2017 PERINTAH PERIKANAN (PELANTIKAN PEGAWAI DIBERI KUASA) 2017
- Akta Perikanan 1985
IBU  
250 26-04-2017 P.U. (A) 131/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 5) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
251 26-04-2017 P.U. (A) 130/2017 PERINTAH RACUN (PINDAAN SENARAI RACUN) 2017
- Akta Racun 1952
IBU  
252 19-04-2017 P.U. (A) 129/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 4) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
253 19-04-2017 P.U. (A) 128/2017 PERINTAH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (ASAS PEMASTIAN AMAUN PEMULANGAN BAGI SUMBANGAN TAKAFUL DAN PREMIUM) 2017
- Akta Perbadanan Insurans Deposit Malaysia 2011
IBU  
254 19-04-2017 P.U. (A) 127/2017 PERATURAN-PERATURAN PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (ATURAN KEUTAMAAN BAGI PEMBAYARAN KATEGORI YANG BERLAINAN BAGI DEPOSIT ISLAM, PENENTUAN DAN PENGELASAN ASET DAN PENGGUNAAN HASIL PELUPUSAN ASET DALAM PENGGULUNGAN ANGGOTA PENERIMA DEPOSIT) 2017
- Akta Perbadanan Insurans Deposit Malaysia 2011
IBU  
255 19-04-2017 P.U. (A) 126/2017 PERINTAH PERUBATAN (PENGECUALIAN TEMPOH PERKHIDMATAN AWAM) 2017
- Akta Perubatan 1971
IBU  
256 19-04-2017 P.U. (A) 125/2017 PERINTAH OPTIK (PINDAAN JADUAL PERTAMA DAN KEDUA) 2017
- Akta Optik 1991
IBU  
257 17-04-2017 P.U. (A) 124/2017 PERATURAN-PERATURAN PERSAINGAN (TRIBUNAL RAYUAN) 2017
- Akta Persaingan 2010
IBU  
258 14-04-2017 P.U. (A) 123/2017 PERINTAH KASTAM (DUTI PELINDUNG MUKTAMAD) (NO. 2) 2017
- Akta Pelindung 2006 dan
- Akta Kastam 1967
IBU  
259 13-04-2017 P.U. (A) 122/2017 PERINTAH KASTAM (DUTI PELINDUNG MUKTAMAD) 2017
- Akta Pelindung 2006 dan
- Akta Kastam 1967
IBU  
260 13-04-2017 P.U. (A) 121/2017 PERINTAH OPTIK (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2017
- Akta Optik 1991
IBU  
261 12-04-2017 P.U. (A) 120/2017 PERINTAH DUTI EKSAIS (PINDAAN) 2017
- Akta Eksais 1976
PINDAAN P.U. (A) 92/2017  
262 12-04-2017 P.U. (A) 119/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 3) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
263 12-04-2017 P.U. (A) 118/2017 PERINTAH DUTI KASTAM (PINDAAN) (NO. 2) 2017
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 5/2017  
264 10-04-2017 P.U. (A) 117/2017 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 2) 2017
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
265 07-04-2017 P.U. (A) 116/2017 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS PENAPISAN (TERENGGANU) SDN. BHD., KERTIH, TERENGGANU) 2017
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
266 07-04-2017 P.U. (A) 115/2017 PERINTAH BEKALAN ELEKTRIK (KUMPULAN WANG INDUSTRI ELEKTRIK) (SUMBANGAN OLEH TENAGA NASIONAL BERHAD) 2017
- Akta Bekalan Elektrik 1990
IBU  
267 06-04-2017 P.U. (A) 114/2017 PERINTAH PERKHIDMATAN KEWANGAN (PERINTAH INSURANS (PENGECUALIAN) 2009) (PENGECUALIAN) (PINDAAN) 2017
- Akta Perkhidmatan Kewangan 2013
PINDAAN P.U. (A) 136/2009  
268 06-04-2017 P.U. (A) 113/2017 PERINTAH PERKHIDMATAN KEWANGAN (PENGECUALIAN) (NO. 2) 2017
- Akta Perkhidmatan Kewangan 2013
IBU  
269 06-04-2017 P.U. (A) 112/2017 PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KEWANGAN (BROKER INSURANS MARIN, PENERBANGAN DAN TRANSIT YANG DILULUSKAN) 2017
- Akta Perkhidmatan Kewangan 2013
IBU  
270 06-04-2017 P.U. (A) 111/2017 PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KEWANGAN (PENANGGUNG INSURANS MARIN, PENERBANGAN DAN TRANSIT YANG DILULUSKAN) 2017
- Akta Perkhidmatan Kewangan 2013
IBU  
271 05-04-2017 P.U. (A) 110/2017 KAEDAH-KAEDAH PENGANGKUTAN JALAN (MATA DEMERIT) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
272 05-04-2017 P.U. (A) 109/2017 KAEDAH-KAEDAH PENGANGKUTAN JALAN (KESALAHAN YANG DIRAKAMKAN MELALUI KAMERA) (PINDAAN) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU P.U. (A) 309/2012  
273 05-04-2017 P.U. (A) 108/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 2) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
274 03-04-2017 P.U. (A) 107/2017 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (CAJ JALAN BAGI KENDERAAN MOTOR) (PINDAAN) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
PINDAAN P.U. (A) 38/2016  
275 03-04-2017 P.U. (A) 106/2017 PERATURAN-PERATURAN (DANDANG STIM DAN PENGANDUNG TEKANAN TAK BERAPI) KILANG DAN JENTERA (PINDAAN) 2017
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
PINDAAN P.U. (A) 5/1970  
276 03-04-2017 P.U. (A) 105/2017 PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) (NO. 6) 2017
- Akta Umur Persaraan Minimum 2012
IBU  
277 03-04-2017 P.U. (A) 104/2017 PERATURAN-PERATURAN MAKANAN (PINDAAN) (NO. 2) 2017
- Akta Makanan 1983
PINDAAN P.U. (A) 437/1985  
278 31-03-2017 P.U. (A) 103/2017 PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) 2017
- Akta Kastam 1967
IBU  
279 31-03-2017 P.U. (A) 102/2017 PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI EKSPORT) 2017
- Akta Kastam 1967
PRINCIPAL AMENDED P.U. (A) 321/2017
 
280 31-03-2017 P.U. (A) 101/2017 PERINTAH DUTI KASTAM (PINDAAN) 2017
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 5/2017  
281 31-03-2017 P.U. (A) 100/2017 PERINTAH DUTI KASTAM (BARANG-BARANG BERASAL DARI NEGERI-NEGERI ASEAN) (TATANAMA TARIF BERHARMONIS ASEAN DAN PERJANJIAN PERDAGANGAN BARANGAN ASEAN) 2017
- Akta Kastam 1967
IBU  
282 31-03-2017 P.U. (A) 99/2017 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PENETAPAN PERTUBUHAN PERBADANAN) (PERBADANAN PERUMAHAN RAKYAT 1MALAYSIA) 2017
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
283 31-03-2017 P.U. (A) 98/2017 PERINTAH PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BERHAD (PENGECUALIAN LEVI) 2017
- Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad 2001
IBU  
284 31-03-2017 P.U. (A) 97/2017 PERATURAN-PERATURAN TABUNG HAJI (DEPOSIT DAN PENGELUARAN) (PINDAAN) 2017
- Akta Tabung Haji 1995
PINDAAN P.U. (A) 313/2002  
285 31-03-2017 P.U. (A) 96/2017 PERINTAH PASPORT (VISA KEPADA PELANCONG DARIPADA REPUBLIK RAKYAT CHINA) (PENGECUALIAN) (NO. 2) (PINDAAN) 2017
- Akta Pasport 1966
PINDAAN P.U. (A) 336/2016  
286 31-03-2017 P.U. (A) 95/2017 PERINTAH PASPORT (PENGECUALIAN VISA KEPADA PELANCONG WARGANEGARA INDIA) 2017
- Akta Pasport 1966
IBU  
287 31-03-2017 P.U. (A) 94/2017 PERINTAH PASPORT (PENGECUALIAN VISA KEPADA EKSPATRIAT WARGANEGARA INDIA) 2017
- Akta Pasport 1966
IBU  
288 31-03-2017 P.U. (A) 93/2017 PERINTAH DUTI EKSAIS (KENDERAAN BERMOTOR) (BAYARAN) 2017
- Akta Eksais 1976
IBU  
289 31-03-2017 P.U. (A) 92/2017 PERINTAH DUTI EKSAIS 2017
- Akta Eksais 1976
IBU  
290 31-03-2017 P.U. (A) 91/2017 PERATURAN-PERATURAN MAKANAN (PINDAAN) 2017
- Akta Makanan 1983
PINDAAN P.U. (A) 437/1985  
291 30-03-2017 P.U. (A) 90/2017 PERINTAH PERDAGANGAN STRATEGIK (BARANG STRATEGIK) (PINDAAN) 2017
- Akta Perdagangan Strategik 2010
PINDAAN  
292 29-03-2017 P.U. (A) 89/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
293 28-03-2017 P.U. (A) 88/2017 PERINTAH PERUBATAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2017
- Akta Perubatan 1971
IBU  
294 23-03-2017 P.U. (A) 87/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 10) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
295 23-03-2017 P.U. (A) 86/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 9) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
296 23-03-2017 P.U. (A) 85/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 8) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
297 23-03-2017 P.U. (A) 84/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 7) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
298 23-03-2017 P.U. (A) 83/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 6) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
299 22-03-2017 P.U. (A) 82/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 5) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
300 22-03-2017 P.U. (A) 81/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 4) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
301 21-03-2017 P.U. (A) 80/2017 PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) (NO. 5) 2017
- Akta Umur Persaraan Minimum 2012
IBU  
302 20-03-2017 P.U. (A) 79/2017 PERINTAH DUTI KASTAM (PENGECUALIAN) (PINDAAN) (NO. 2) 2017
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 371/2013  
303 16-03-2017 P.U. (A) 78/2017 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) 2017
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
304 16-03-2017 P.U. (A) 77/2017 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PENETAPAN PERTUBUHAN PERBADANAN) (BANK SIMPANAN NASIONAL) 2017
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
305 15-03-2017 P.U. (A) 76/2017 UNDANG-UNDANG KECIL LARANGAN MELUDAH (WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR) 2017
- Akta Kerajaan Tempatan 1976
IBU  
306 14-03-2017 P.U. (A) 75/2017 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA ASEAN BINTULU FERTILIZER SDN. BHD., BINTULU, SARAWAK) 2017
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
307 13-03-2017 P.U. (A) 74/2017 PERINTAH OPTIK (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2017
- Akta Optik 1991
IBU  
308 13-03-2017 P.U. (A) 73/2017 KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (POTONGAN BAGI PERBELANJAAN BERHUBUNG DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN VENDOR) (PINDAAN) 2017
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
309 10-03-2017 P.U. (A) 72/2017 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS GAS BERHAD, LOJI PEMPROSESAN GAS SANTONG, PAKA, TERENGGANU) 2017
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
310 09-03-2017 P.U. (A) 71/2017 PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) (NO. 4) 2017
- Akta Umur Persaraan Minimum 2012
IBU  
311 07-03-2017 P.U. (A) 70/2017 PERINTAH HAD LAJU (TANJAKAN HUBUNGAN KUCHAI) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
312 07-03-2017 P.U. (A) 69/2017 PERINTAH PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BERHAD (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2017
- Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad 2001
IBU  
313 07-03-2017 P.U. (A) 68/2017 PERINTAH PEMULIHARAAN HIDUPAN LIAR (PENGECUALIAN) 2017
- Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010
IBU  
314 02-03-2017 P.U. (A) 67/2017 PERINTAH SARAAN PEGUAM CARA (PINDAAN) 2017
- Akta Profesion Undang - Undang 1976
PINDAAN P.U. (A) 520/2005  
315 01-03-2017 P.U. (A) 66/2017 PERATURAN-PERATURAN ANTIPEMERDAGANGAN ORANG DAN ANTIPENYELUDUPAN MIGRAN (BAYARAN ELAUN KEPADA ORANG YANG DIPERDAGANGKAN) 2017
- Akta Antipemerdagangan Orang Dan Antipenyeludupan Migran 2007
IBU  
316 28-02-2017 P.U. (A) 65/2017 KAEDAH-KAEDAH PERIKANAN (AKUAKULTUR PERIKANAN DARAT) (WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN) 2017
- Akta Perikanan 1985
IBU  
317 28-02-2017 P.U. (A) 64/2017 PERINTAH FI (AGENSI ANGKASA NEGARA) 2017
- Akta Fi 1951
IBU  
318 28-02-2017 P.U. (A) 63/2017 PERATURAN-PERATURAN SKIM KEPENTINGAN 2017 - PEMBETULAN
- Akta Skim Kepentingan 2016
PEMBETULAN P.U. (A) 36/2017  
319 28-02-2017 P.U. (A) 62/2017 PERATURAN-PERATURAN SYARIKAT 2017 - PEMBETULAN
- Akta Companies Act 2016
PEMBETULAN P.U. (A) 37/2017  
320 28-02-2017 P.U. (A) 61/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 2) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
321 27-02-2017 P.U. (A) 60/2017 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PENETAPAN PERTUBUHAN PERBADANAN) (MALAYSIA RAIL LINK SDN. BHD.) 2017
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
322 27-02-2017 P.U. (A) 59/2017 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PENETAPAN PERTUBUHAN PERBADANAN) (SURIA STRATEGIC ENERGY RESOURCES SDN. BHD.) 2017
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
323 27-02-2017 P.U. (A) 58/2017 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (PERIZABAN JALAN SEBAGAI TEMPAT LETAK KERETA BAGI KENDERAAN ORANG KURANG UPAYA) (WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
324 22-02-2017 P.U. (A) 57/2017 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) (NO. 2) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
325 20-02-2017 P.U. (A) 56/2017 PERINTAH RACUN MAKHLUK PEROSAK (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2017
- Akta Racun Makhluk Perosak 1974
IBU  
326 16-02-2017 P.U. (A) 55/2017 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 2) 2017
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 401/1989  
327 16-02-2017 P.U. (A) 54/2017 PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) (NO. 3) 2017
- Akta Umur Persaraan Minimum 2012
IBU  
328 16-02-2017 P.U. (A) 53/2017 PERATURAN-PERATURAN BEKALAN GAS (PINDAAN) 2017
- Akta Bekalan Gas 1993
PINDAAN P.U. (A) 287/1997  
329 15-02-2017 P.U. (A) 52/2017 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) 2017
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
330 14-02-2017 P.U. (A) 51/2017 PERATURAN-PERATURAN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (PELESENAN SETIAUSAHA) 2017
- Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001
IBU  
331 13-02-2017 P.U. (A) 50/2017 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) 2017
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 401/1989  
332 10-02-2017 P.U. (A) 49/2017 PERINTAH LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PINDAAN JADUAL KETIGA) 2017
- Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994
IBU  
333 07-02-2017 P.U. (A) 48/2017 PERINTAH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (SUBSIDIARI PERBADANAN) (PEMAKAIAN) 2017
- Akta Perbadanan Insurans Deposit Malaysia 2011
IBU  
334 01-02-2017 P.U. (A) 47/2017 PERINTAH FI (PERUBATAN) (PINDAAN) 2017
- Akta Fi 1951
PINDAAN P.U. (A) 359/1982  
335 31-01-2017 P.U. (A) 46/2017 PERINTAH PERNIAGAAN PERKHIDMATAN WANG (PENGECUALIAN) 2017
- Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011
IBU  
336 31-01-2017 P.U. (A) 45/2017 PERINTAH PERKHIDMATAN KEWANGAN ISLAM (PENGECUALIAN) 2017
- Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013
IBU  
337 31-01-2017 P.U. (A) 44/2017 PERINTAH PERKHIDMATAN KEWANGAN (PENGECUALIAN) 2017
- Akta Perkhidmatan Kewangan 2013
IBU  
338 31-01-2017 P.U. (A) 43/2017 PERINTAH PASPORT (VISA KEPADA WARGANEGARA REPUBLIK SUDAN) (PENGECUALIAN) 2017
- Akta Pasport 1966
IBU  
339 27-01-2017 P.U. (A) 42/2017 PERINTAH PERINDUSTRIAN NANAS (SES KE ATAS EKSPORT) (PEMBATALAN) 2017
- Akta Perindustrian Nanas 1957
IBU  
340 27-01-2017 P.U. (A) 41/2017 PERATURAN-PERATURAN SENJATA (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2017
- Akta Senjata 1960
IBU  
341 27-01-2017 P.U. (A) 40/2017 PERINTAH DUTI SETEM (PENGECUALIAN) 2017
- Akta Setem 1949
IBU  
342 27-01-2017 P.U. (A) 39/2017 PERINTAH ZON BEBAS (PENGECUALIAN BARANG DAN PERKHIDMATAN) (PINDAAN) 2017
- Akta Zon Bebas 1990
IBU  
343 27-01-2017 P.U. (A) 38/2017 PERATURAN-PERATURAN ORGANISASI ANTARABANGSA (KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN) (ASEAN) 2017
- Akta Organisasi Antarabangsa (Keistimewaan Dan Kekebalan) 1992
IBU  
344 26-01-2017 P.U. (A) 37/2017 PERATURAN-PERATURAN SYARIKAT 2017
- Akta Akta Syarikat 2016
PRINCIPAL PEMBETULAN P.U. (A) 62/2017
 
345 26-01-2017 P.U. (A) 36/2017 PERATURAN-PERATURAN SKIM KEPENTINGAN 2017
- Akta Skim Kepentingan 2016
PRINCIPAL PEMBETULAN P.U. (A) 63/2017
 
346 26-01-2017 P.U. (A) 35/2017 PERINTAH LEMBAGA PELABUHAN BINTULU (PELUASAN FUNGSI) 2017
- Akta Lembaga Pelabuhan Bintulu 1981
IBU  
347 25-01-2017 P.U. (A) 34/2017 PERINTAH PAMPASAN PEKERJA (SKIM PAMPASAN PEKERJA ASING) (INSURANS) (PINDAAN) 2017
- Akta Pampasan Pekerja 1952
IBU  
348 25-01-2017 P.U. (A) 33/2017 KAEDAH-KAEDAH LALU LINTAS JALAN (LARANGAN PEMANDUAN KENDERAAN BARANGAN) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
349 24-01-2017 P.U. (A) 32/2017 PERATURAN-PERATURAN KAWALAN HASIL TEMBAKAU (PINDAAN) 2017
- Akta Makanan 1983
PINDAAN P.U. (A) 324/2004  
350 24-01-2017 P.U. (A) 31/2017 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS GAS BERHAD (UTILITI KERTIH), KERTIH, TERENGGANU) 2017
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
351 24-01-2017 P.U. (A) 30/2017 PERINTAH FI (PENDAFTARAN SYARIKAT DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN) 2017
- Akta Fi 1951
IBU  
352 23-01-2017 P.U. (A) 29/2017 PERATURAN-PERATURAN PENCETAKAN TEKS AL-QUR’AN (PINDAAN) 2017
- Akta Pencetakan Teks Al-qur’an 1986
PINDAAN P.U. (A) 488/1986  
353 20-01-2017 P.U. (A) 28/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
354 20-01-2017 P.U. (A) 27/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
355 20-01-2017 P.U. (A) 26/2017 PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) 2017
- Akta Kawalan Bekalan 1961
IBU  
356 20-01-2017 P.U. (A) 25/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 3) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
357 20-01-2017 P.U. (A) 24/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 2) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
358 20-01-2017 P.U. (A) 23/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
359 20-01-2017 P.U. (A) 22/2017 KAEDAH-KAEDAH HAKMILIK STRATA (WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA) 2017
- Akta Hakmilik Strata 1985
IBU  
360 19-01-2017 P.U. (A) 21/2017 PROKLAMASI - MEMANGGIL PARLIMEN
- Akta Perlembagaan Persekutuan
IBU  
361 19-01-2017 P.U. (A) 20/2017 PROKLAMASI - MEMPROROG PARLIMEN
- Akta Perlembagaan Persekutuan
IBU  
362 18-01-2017 P.U. (A) 19/2017 PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN) (LARANGAN MASA TERTENTU) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
363 18-01-2017 P.U. (A) 18/2017 PERINTAH HAD LAJU KEBANGSAAN (PEMBERHENTIAN SEMENTARA) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
364 18-01-2017 P.U. (A) 17/2017 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
365 17-01-2017 P.U. (A) 16/2017 PERINTAH DUTI KASTAM (PENGECUALIAN) (PINDAAN) 2017
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 371/2013  
366 10-01-2017 P.U. (A) 15/2017 PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BERHAD (PENDAFTARAN MAJIKAN DAN PEMBAYARAN LEVI) (PINDAAN) 2017
- Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad 2001
PINDAAN P.U. (A) 141/2001  
367 10-01-2017 P.U. (A) 14/2017 PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (KAEDAH-KAEDAH KUMPULAN WANG SIMPANAN GURU 1962) (PEMBATALAN) 2017
- Akta Pendidikan 1996
IBU  
368 10-01-2017 P.U. (A) 13/2017 PERINTAH PENDIDIKAN (KUMPULAN WANG SIMPANAN GURU) (PENGGULUNGAN) 2017
- Akta Pendidikan 1996
IBU  
369 10-01-2017 P.U. (A) 12/2017 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS CHEMICALS AMMONIA SDN. BHD., KERTEH, TERENGGANU) 2017
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
370 10-01-2017 P.U. (A) 11/2017 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA BP PETRONAS ACETYLS SDN. BHD., KERTIH, TERENGGANU) 2017
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
371 10-01-2017 P.U. (A) 10/2017 PERATURAN-PERATURAN PENDAFTARAN NEGARA (PINDAAN) 2017
- Akta Pendaftaran Negara 1959
PINDAAN P.U. (A) 472/1990  
372 09-01-2017 P.U. (A) 9/2017 PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) (NO. 2) 2017
- Akta Umur Persaraan Minimum 2012
IBU  
373 09-01-2017 P.U. (A) 8/2017 PERATURAN-PERATURAN TEKNOLOGIS DAN JURUTEKNIK (FI) 2017
- Akta Teknologis Dan Juruteknik 2015 - Akta 768
IBU  
374 05-01-2017 P.U. (A) 7/2017 PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) 2017
- Akta Umur Persaraan Minimum 2012
IBU  
375 04-01-2017 P.U. (A) 6/2017 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS CHEMICALS OLEFINS SDN. BHD., KERTIH, TERENGGANU) 2017
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
376 03-01-2017 P.U. (A) 5/2017 PERINTAH DUTI KASTAM 2017
- Akta Kastam 1967
PRINCIPAL AMENDED P.U. (A) 196/2017
AMENDED P.U. (A) 101/2017
 
377 03-01-2017 P.U. (A) 4/2017 PERINTAH FI (TAMAN LAUT MALAYSIA) 2017
- Akta Fi 1951
IBU  
378 03-01-2017 P.U. (A) 3/2017 PERINTAH LATIHAN KHIDMAT NEGARA (ORANG YANG DIKEHENDAKI MENJALANI LATIHAN KHIDMAT NEGARA) 2017
- Akta Latihan Khidmat Negara 2003
IBU  
379 03-01-2017 P.U. (A) 2/2017 PROKLAMASI
- Akta Latihan Khidmat Negara 2003
IBU  
380 01-01-2017 P.U. (A) 1/2017 PERINTAH FI (PAS PENGGAJIAN, PAS LAWATAN (KERJA SEMENTARA) DAN PAS KERJA) (PINDAAN) 2017
- Akta Fi 1951
PINDAAN P.U. (A) 479/1998