English
Senarai P.U. (A) bagi Tahun :

 

Senarai Perundangan Tambahan A (P.U. (A)) bagi Tahun 2016

 
Bil. Tarikh Pewartaan No. P.U. Tajuk Status Perundangan Perundangan Yang Berkaitan Muat Turun
1 29-07-2016 P.U. (A) 217/2016 PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEBANGSAAN (PENEPIAN FI KEPADA PELATIH DI MONTFORT YOUTH CENTRE, MELAKA) 2016
- Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006
IBU  
2 29-07-2016 P.U. (A) 216/2016 KAEDAH-KAEDAH KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (AKAUN SIMPANAN SHARIAH) 2016
- Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991
IBU  
3 29-07-2016 P.U. (A) 215/2016 PERATURAN-PERATURAN KASTAM (PINDAAN) (NO. 4) 2016
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 162/1977  
4 29-07-2016 P.U. (A) 214/2016 PERATURAN-PERATURAN KASTAM (PINDAAN) (NO. 3) 2016
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 162/1977  
5 29-07-2016 P.U. (A) 213/2016 PERATURAN-PERATURAN KASTAM (PINDAAN) (NO. 2) 2016
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 162/1977  
6 29-07-2016 P.U. (A) 212/2016 PERATURAN-PERATURAN MAJLIS KESELAMATAN NEGARA (TINDAKAN DAN AKTIVITI YANG DILARANG DALAM KAWASAN KESELAMATAN) 2016
- Akta Majlis Keselamatan Negara 2016
IBU  
7 29-07-2016 P.U. (A) 211/2016 PERATURAN-PERATURAN MAJLIS KESELAMATAN NEGARA (PENGAMBILMILIKAN SEMENTARA (TANAH, BANGUNAN ATAU HARTA ALIH), PERMINTAAN PENGGUNAAN SUMBER DAN PEMUSNAHAN BANGUNAN ATAU STRUKTUR) 2016
- Akta Majlis Keselamatan Negara 2016
IBU  
8 22-07-2016 P.U. (A) 210/2016 PERINTAH SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (TARIKH PELETAKHAKAN) 2016
- Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2007
IBU  
9 21-07-2016 P.U. (A) 209/2016 PERATURAN-PERATURAN OPTIK (PINDAAN) 2016
- Akta Optik 1991
PINDAAN P.U. (A) 210/1994  
10 18-07-2016 P.U. (A) 208/2016 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 22) 2016
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
11 18-07-2016 P.U. (A) 207/2016 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 21) 2016
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
12 18-07-2016 P.U. (A) 206/2016 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 20) 2016
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
13 18-07-2016 P.U. (A) 205/2016 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 19) 2016
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
14 18-07-2016 P.U. (A) 204/2016 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 18) 2016
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
15 18-07-2016 P.U. (A) 203/2016 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 17) 2016
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
16 18-07-2016 P.U. (A) 202/2016 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 16) 2016
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
17 18-07-2016 P.U. (A) 201/2016 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 15) 2016
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
18 15-07-2016 P.U. (A) 200/2016 PERATURAN-PERATURAN KASTAM (FI LESEN IMPORT KENDERAAN BERMOTOR) (PINDAAN) 2016
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 491/2009  
19 15-07-2016 P.U. (A) 199/2016 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 3) 2016
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
20 15-07-2016 P.U. (A) 198/2016 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PENETAPAN PERTUBUHAN PERBADANAN) (LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM) 2016
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
21 14-07-2016 P.U. (A) 197/2016 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 2) 2016
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
22 13-07-2016 P.U. (A) 196/2016 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (PERUNTUKAN TEMPAT LETAK KERETA) WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 2016
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
23 11-07-2016 P.U. (A) 195/2016 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA PANTAI TIMUR-FASA 2) 2016
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
IBU  
24 11-07-2016 P.U. (A) 194/2016 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA PANTAI TIMUR-FASA 1) 2016
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
IBU  
25 11-07-2016 P.U. (A) 193/2016 PERINTAH LEMBAGA LEBUH RAYA MALAYSIA (PERBADANAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA PANTAI TIMUR-FASA 2) (PEMBATALAN) 2016
- Akta Lembaga Lebuhraya Malaysia (Perbadanan) 1980
IBU  
26 04-07-2016 P.U. (A) 192/2016 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 14) 2016
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
27 04-07-2016 P.U. (A) 191/2016 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO.13) 2016
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
28 30-06-2016 P.U. (A) 190/2016 PERINTAH DUTI KASTAM (PINDAAN) (NO. 2) 2016
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 275/2012  
29 30-06-2016 P.U. (A) 189/2016 PERINTAH DUTI KASTAM (BARANG-BARANG BERASAL DARI NEGERI-NEGERI ASEAN) (TATANAMA TARIF BERHARMONIS ASEAN DAN PERJANJIAN PERDAGANGAN BARANGAN ASEAN) (PINDAAN) (NO. 3) 2016
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 277/2012  
30 30-06-2016 P.U. (A) 188/2016 PERINTAH PENYELARASAN PENCEN (PENCEN TERENDAH SEKALI) 2016
- Akta Penyelarasan Pencen 1980
IBU  
31 30-06-2016 P.U. (A) 187/2016 PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (SENAT KOLEJ VOKASIONAL) 2016
- Akta Pendidikan 1996
IBU  
32 30-06-2016 P.U. (A) 186/2016 KAEDAH-KAEDAH LALU LINTAS JALAN (LARANGAN PEMANDUAN KENDERAAN BARANGAN) (NO. 2) 2016
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
33 30-06-2016 P.U. (A) 185/2016 KAEDAH-KAEDAH KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA (KADAR) (PEMBATALAN) 2016
- Akta Komunikasi Dan Multimedia 1998
IBU  
34 28-06-2016 P.U. (A) 184/2016 PERINTAH KOPERASI (PENGAMBILALIHAN KAWALAN) (PELANTIKAN) 2016
- Akta Koperasi 1993
IBU  
35 28-06-2016 P.U. (A) 183/2016 PERINTAH HAD LAJU KEBANGSAAN (PEMBERHENTIAN SEMENTARA) (NO. 2) 2016
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
36 28-06-2016 P.U. (A) 182/2016 PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN) (LARANGAN MASA TERTENTU) (NO. 2) 2016
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
37 28-06-2016 P.U. (A) 181/2016 KAEDAH-KAEDAH PENGANGKUTAN JALAN (FI DAN CAJ BAGI MENDIRIKAN STRUKTUR BAGI PAPAN IKLAN DI JALAN PERSEKUTUAN) (PINDAAN) 2016
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
PINDAAN P.U. (A) 405/2010  
38 24-06-2016 P.U. (A) 180/2016 PERATURAN-PERATURAN KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (MEKANISME UNTUK MENENTUKAN KEUNTUNGAN TINGGI YANG TIDAK MUNASABAH) (MARGIN KEUNTUNGAN BERSIH) (PINDAAN) 2016
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
39 24-06-2016 P.U. (A) 179/2016 PERATURAN-PERATURAN PEMINDAHAN ANTARABANGSA BANDUAN 2016
- Akta Pemindahan Antarabangsa Banduan 2012
IBU  
40 24-06-2016 P.U. (A) 178/2016 PERINTAH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (HAD INSURANS DEPOSIT) (PINDAAN) 2016
- Akta Perbadanan Insurans Deposit Malaysia 2011
PINDAAN P.U. (A) 26/2011  
41 20-06-2016 P.U. (A) 177/2016 PERINTAH PERDAGANGAN STRATEGIK (PENGGUNA AKHIR TERHAD DAN PENGGUNA AKHIR TERLARANG) (PINDAAN) 2016
- Akta Perdagangan Strategik 2010
PINDAAN P.U. (A) 484/2010  
42 17-06-2016 P.U. (A) 176/2016 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) 2016
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
43 15-06-2016 P.U. (A) 175/2016 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) (NO. 4) 2016
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
44 15-06-2016 P.U. (A) 174/2016 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 4) 2016
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
45 15-06-2016 P.U. (A) 173/2016 PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) (NO. 4) 2016
- Akta Kawalan Bekalan 1961
IBU  
46 14-06-2016 P.U. (A) 172/2016 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 12) 2016
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
47 14-06-2016 P.U. (A) 171/2016 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 11) 2016
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
48 14-06-2016 P.U. (A) 170/2016 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 10) 2016
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
49 14-06-2016 P.U. (A) 169/2016 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 9) 2016
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
50 14-06-2016 P.U. (A) 168/2016 KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (POTONGAN BAGI PERBELANJAAN UNTUK MENDAPATKAN PENSIJILAN 1-INNOCERT) 2016
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
51 13-06-2016 P.U. (A) 167/2016 PERINTAH PERIKANAN (PELANTIKAN PEGAWAI DIBERI KUASA) 2016
- Akta Perikanan 1985
IBU  
52 13-06-2016 P.U. (A) 166/2016 KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (POTONGAN BAGI PELABURAN DALAM AKTIVITI YANG LAYAK) 2016
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
53 13-06-2016 P.U. (A) 165/2016 KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (POTONGAN BAGI PENAJAAN ACARA TERSOHOR) 2016
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
54 13-06-2016 P.U. (A) 164/2016 PERINTAH DUTI SETEM (PENGECUALIAN) (NO. 2) 2016
- Akta Setem 1949
IBU  
55 13-06-2016 P.U. (A) 163/2016 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 10) 2016
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
56 13-06-2016 P.U. (A) 162/2016 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 9) 2016
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
57 13-06-2016 P.U. (A) 161/2016 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 8) 2016
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
58 13-06-2016 P.U. (A) 160/2016 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 7) 2016
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
59 13-06-2016 P.U. (A) 159/2016 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 6) 2016
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
60 13-06-2016 P.U. (A) 158/2016 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 5) 2016
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
61 13-06-2016 P.U. (A) 157/2016 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 4) 2016
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
62 13-06-2016 P.U. (A) 156/2016 PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) (NO. 3) 2016
- Akta Kawalan Bekalan 1961
IBU  
63 10-06-2016 P.U. (A) 155/2016 PERINTAH MENTERI-MENTERI KERAJAAN PERSEKUTUAN (PINDAAN) 2016
- Akta Fungsi-fungsi Menteri 1969
PINDAAN P.U. (A) 184/2013  
64 09-06-2016 P.U. (A) 154/2016 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (BANDARAYA KUALA LUMPUR) (NO. 2) 2016
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
65 06-06-2016 P.U. (A) 153/2016 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA JURU-JALAN DUTA-BUKIT RAJA, LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KUALA LUMPUR-JOHOR BAHRU) (PINDAAN) (NO. 2) 2016
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
IBU  
66 06-06-2016 P.U. (A) 152/2016 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KLIA) (PINDAAN) (NO. 2) 2016
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
IBU  
67 06-06-2016 P.U. (A) 151/2016 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (PERSIMPANGAN BERTINGKAT ALOR PONGSU) 2016
- Akta Jalan Persekutuan 1959
IBU  
68 06-06-2016 P.U. (A) 150/2016 PERINTAH HAD LAJU (PERSIMPANGAN BERTINGKAT ALOR PONGSU) 2016
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
69 06-06-2016 P.U. (A) 149/2016 PERINTAH WARISAN KEBANGSAAN (PERISYTIHARAN WARISAN KEBANGSAAN) (TAPAK WARISAN) 2016
- Akta Warisan Kebangsaan 2005
IBU  
70 31-05-2016 P.U. (A) 148/2016 PERINTAH PASPORT (VISA KEPADA WARGANEGARA REPUBLIK MALDIVES) (PENGECUALIAN) 2016
- Akta Pasport 1966
IBU  
71 31-05-2016 P.U. (A) 147/2016 PERINTAH PASPORT (VISA KEPADA PELANCONG DARIPADA REPUBLIK RAKYAT CHINA) (PENGECUALIAN) (PINDAAN) 2016
- Akta Pasport 1966
PINDAAN P.U. (A) 46/2016  
72 27-05-2016 P.U. (A) 146/2016 PERATURAN-PERATURAN KEBERSIHAN MAKANAN (PINDAAN) 2016
- Akta Makanan 1983
PINDAAN P.U. (A) 95/2009  
73 27-05-2016 P.U. (A) 145/2016 PERATURAN-PERATURAN MAKANAN (PINDAAN) 2016
- Akta Makanan 1983
PINDAAN P.U. (A) 437/1985  
74 23-05-2016 P.U. (A) 144/2016 PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) (NO. 2) 2016
- Akta Duti Timbal Balas Dan Anti-Lambakan 1993 dan
- Akta Kastam 1967
IBU  
75 20-05-2016 P.U. (A) 143/2016 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) (NO. 3) 2016
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
76 20-05-2016 P.U. (A) 142/2016 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) (NO. 2) 2016
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
77 20-05-2016 P.U. (A) 141/2016 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 3) 2016
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
78 20-05-2016 P.U. (A) 140/2016 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 2) 2016
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
79 20-05-2016 P.U. (A) 139/2016 PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) (NO. 2) 2016
- Akta Kawalan Bekalan 1961
IBU  
80 20-05-2016 P.U. (A) 138/2016 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS CHEMICALS DERIVATIVES SDN. BHD., KERTIH, TERENGGANU) (NO. 2) 2016
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
81 20-05-2016 P.U. (A) 137/2016 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS CHEMICALS GLYCOLS SDN. BHD., KERTIH, TERENGGANU) 2016
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
82 20-05-2016 P.U. (A) 136/2016 PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) (NO. 3) 2016
- Akta Umur Persaraan Minimum 2012
IBU  
83 20-05-2016 P.U. (A) 135/2016 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) [LEBUH RAYA JITRA-SUNGAI DUA (BUTTERWORTH)] (PINDAAN) 2016
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 229/1993  
84 20-05-2016 P.U. (A) 134/2016 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (JAMBATAN DAN LEBUH RAYA LALUAN KEDUA MALAYSIA-SINGAPURA DAN LEBUH RAYA PERLING) (PINDAAN) 2016
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 97/1998  
85 20-05-2016 P.U. (A) 133/2016 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (TAMBAK JOHOR-LEBUH RAYA JOHOR BAHRU-TAMPOI) (PINDAAN) 2016
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 14/1989  
86 20-05-2016 P.U. (A) 132/2016 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA BUKIT KAYU HITAM-JITRA) (PINDAAN) 2016
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 16/1989  
87 20-05-2016 P.U. (A) 131/2016 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA BUTTERWORTH-KULIM) (PINDAAN) 2016
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 564/1996  
88 20-05-2016 P.U. (A) 130/2016 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA SEREMBAN-PORT DICKSON) (PINDAAN) 2016
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 326/2004  
89 20-05-2016 P.U. (A) 129/2016 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA PERSEKUTUAN LALUAN 2) (PINDAAN) 2016
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 372/1993  
90 17-05-2016 P.U. (A) 128/2016 PERATURAN-PERATURAN KASTAM (PINDAAN) 2016
- Akta Kastam 1967
IBU  
91 17-05-2016 P.U. (A) 127/2016 PERINTAH PERUBATAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2016
- Akta Perubatan 1971
IBU  
92 13-05-2016 P.U. (A) 126/2016 PERINTAH PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (PENETAPAN SEKURITI DAN SEKURITI ISLAM) (NOTA PELABURAN DAN NOTA PELABURAN ISLAM) 2016
- Akta Pasaran Modal Dan Perkhidmatan 2007
IBU  
93 12-05-2016 P.U. (A) 125/2016 PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI EKSPORT) (PINDAAN) 2016
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 491/2012  
94 12-05-2016 P.U. (A) 124/2016 PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) (PINDAAN) 2016
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 490/2012  
95 05-05-2016 P.U. (A) 123/2016 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS GAS BERHAD, LOJI MEMPROSES GAS 2, KOMPLEKS KERTIH, TERENGGANU) 2016
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
96 05-05-2016 P.U. (A) 122/2016 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS CHEMICALS DERIVATIVES SDN. BHD., KERTIH, TERENGGANU) 2016
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
97 04-05-2016 P.U. (A) 121/2016 PERINTAH WARISAN KEBANGSAAN (PERISYTIHARAN WARISAN KEBANGSAAN) (OBJEK WARISAN) (NO. 3) 2016
- Akta Warisan Kebangsaan 2005
IBU  
98 04-05-2016 P.U. (A) 120/2016 PERINTAH WARISAN KEBANGSAAN (PERISYTIHARAN WARISAN KEBANGSAAN) (OBJEK WARISAN) (NO. 2) 2016
- Akta Warisan Kebangsaan 2005
IBU  
99 04-05-2016 P.U. (A) 119/2016 PERATURAN-PERATURAN ANTIPEMERDAGANGAN ORANG DAN ANTIPENYELUDUPAN MIGRAN (KEBENARAN UNTUK BERGERAK BEBAS DAN UNTUK BEKERJA) (WARGANEGARA ASING) 2016
- Akta Antipemerdagangan Orang Dan Antipenyeludupan Migran 2007
IBU  
100 04-05-2016 P.U. (A) 118/2016 PERATURAN-PERATURAN ANTIPEMERDAGANGAN ORANG DAN ANTIPENYELUDUPAN MIGRAN (PELEPASAN ORANG YANG DIPERDAGANGKAN) (WARGANEGARA ASING) 2016
- Akta Antipemerdagangan Orang Dan Antipenyeludupan Migran 2007
IBU  
101 03-05-2016 P.U. (A) 117/2016 PERATURAN-PERATURAN CUKAI AKTIVITI PERNIAGAAN LABUAN (BORANG) (PEMBATALAN) 2016
- Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990
IBU  
102 29-04-2016 P.U. (A) 116/2016 PERINTAH GAJI MINIMUM 2016
- Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011
IBU  
103 28-04-2016 P.U. (A) 115/2016 PERINTAH DUTI KASTAM (BARANG-BARANG DI BAWAH PERJANJIAN RANGKA KERJA KERJASAMA EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA ASEAN DAN CHINA)(TATANAMA TARIF BERHARMONIS ASEAN) (PINDAAN) 2016
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 277/2012  
104 28-04-2016 P.U. (A) 114/2016 PERINTAH DUTI KASTAM (BARANG-BARANG BERASAL DARI NEGERI-NEGERI ASEAN) (TATANAMA TARIF BERHARMONIS ASEAN DAN PERJANJIAN PERDAGANGAN BARANGAN ASEAN) (PINDAAN) (NO. 2) 2016
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 277/2012  
105 26-04-2016 P.U. (A) 113/2016 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 3) 2016
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
106 26-04-2016 P.U. (A) 112/2016 PERINTAH SURUHANJAYA SEKURITI MALAYSIA (PINDAAN JADUAL 1) 2016
- Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993
IBU  
107 26-04-2016 P.U. (A) 111/2016 PERATURAN-PERATURAN PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (PINDAAN) 2016
- Akta Pasaran Modal Dan Perkhidmatan 2007
IBU  
108 22-04-2016 P.U. (A) 110/2016 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 8) 2016
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
109 22-04-2016 P.U. (A) 109/2016 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 7) 2016
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
110 22-04-2016 P.U. (A) 108/2016 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 6) 2016
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
111 21-04-2016 P.U. (A) 107/2016 PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) (PELANJUTAN) 2016
- Akta Duti Timbal Balas Dan Anti-Lambakan 1993 dan
- Akta Kastam 1967
IBU  
112 20-04-2016 P.U. (A) 106/2016 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (PINDAAN) (NO. 3) 2016
- Akta Cukai Pendapatan 1967
PINDAAN P.U. (A) 150/2014  
113 20-04-2016 P.U. (A) 105/2016 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (PINDAAN) (NO. 2) 2016
- Akta Cukai Pendapatan 1967
PINDAAN P.U. (A) 255/2008  
114 20-04-2016 P.U. (A) 104/2016 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (PINDAAN) 2016
- Akta Cukai Pendapatan 1967
PINDAAN P.U. (A) 199/2007  
115 18-04-2016 P.U. (A) 103/2016 PERINTAH PERANTI PERUBATAN (PENGECUALIAN) 2016
- Akta Peranti Perubatan 2012
IBU  
116 18-04-2016 P.U. (A) 102/2016 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (BANDARAYA KUALA LUMPUR) 2016
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
117 15-04-2016 P.U. (A) 101/2016 PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) (NO. 2) 2016
- Akta Umur Persaraan Minimum 2012
IBU  
118 14-04-2016 P.U. (A) 100/2016 PERATURAN-PERATURAN SURUHANJAYA PENERBANGAN MALAYSIA (CAJ PERKHIDMATAN PENERBANGAN) 2016
- Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015
IBU  
119 14-04-2016 P.U (A) 99/2016 PERATURAN-PERATURAN PENERBANGAN AWAM (FI DAN CAJ) 2016
- Akta Penerbangan Awam 1969
IBU  
120 14-04-2016 P.U. (A) 98/2016 PERATURAN-PERATURAN PENERBANGAN AWAM (PENGENDALIAN AERODROM) 2016
- Akta Penerbangan Awam 1969
IBU  
121 14-04-2016 P.U. (A) 97/2016 PERATURAN-PERATURAN PENERBANGAN AWAM 2016
- Akta Penerbangan Awam 1969
IBU  
122 14-04-2016 P.U. (A) 96/2016 PERINTAH LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENGENAAN LEVI) 2016
- Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994
IBU  
123 14-04-2016 P.U. (A) 95/2016 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KLIA) (PINDAAN) 2016
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 437/2002  
124 14-04-2016 P.U. (A) 94/2016 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA SHAH ALAM) (PINDAAN) 2016
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 69/1999  
125 14-04-2016 P.U. (A) 93/2016 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA JURU-JALAN DUTA-BUKIT RAJA, LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KUALA LUMPUR-JOHOR BAHRU) (PINDAAN) 2016
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 171/2002  
126 12-04-2016 P.U. (A) 92/2016 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) 2016
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
127 11-04-2016 P.U. (A) 91/2016 PERINTAH AKAUNTAN (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2016
- Akta Akauntan 1967
IBU  
128 11-04-2016 P.U. (A) 90/2016 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 2) 2016
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
129 04-04-2016 P.U. (A) 89/2016 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 5) 2016
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
130 04-04-2016 P.U. (A) 88/2016 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 4) 2016
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
131 04-04-2016 P.U. (A) 87/2016 PERINTAH PERGIGIAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2016
- Akta Pergigian 1971
IBU  
132 04-04-2016 P.U. (A) 86/2016 PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEBANGSAAN (FI DAN CAJ) 2016
- Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006
IBU  
133 04-04-2016 P.U. (A) 85/2016 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 3) 2016
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
134 31-03-2016 P.U. (A) 84/2016 PERINTAH LEMBAGA LEBUH RAYA MALAYSIA (PERBADANAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA PANTAI TIMUR–FASA 2) (PINDAAN) 2016
- Akta Lembaga Lebuhraya Malaysia (Perbadanan) 1980
PINDAAN P.U. (A) 136/2015  
135 31-03-2016 P.U. (A) 83/2016 PERINTAH PERKHIDMATAN KEWANGAN ISLAM (INSTRUMEN PEMBAYARAN ISLAM YANG DITETAPKAN) (PINDAAN) 2016
- Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013
IBU  
136 31-03-2016 P.U. (A) 82/2016 PERINTAH PERKHIDMATAN KEWANGAN (INSTRUMEN PEMBAYARAN YANG DITETAPKAN) (PINDAAN) 2016
- Akta Perkhidmatan Kewangan 2013
IBU  
137 30-03-2016 P.U. (A) 81/2016 PERATURAN-PERATURAN PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (DANA PAMPASAN PASARAN MODAL) (CARUMAN) (PENGECUALIAN) 2016
- Akta Pasaran Modal Dan Perkhidmatan 2007
IBU  
138 29-03-2016 P.U. (A) 80/2016 PERINTAH KOPERASI (PENGAMBILALIHAN KAWALAN) (PELANTIKAN) 2016
- Akta Koperasi 1993
IBU  
139 29-03-2016 P.U. (A) 79/2016 PERINTAH KEANGGOTAAN MAHKAMAH TINGGI (PESURUHJAYA KEHAKIMAN) (NO. 2) 2016
- Akta Perlembagaan Persekutuan
IBU  
140 29-03-2016 P.U. (A) 78/2016 PERINTAH KEANGGOTAAN MAHKAMAH TINGGI (PESURUHJAYA KEHAKIMAN) 2016
- Akta Perlembagaan Persekutuan
IBU  
141 29-03-2016 P.U. (A) 77/2016 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 2) 2016
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
142 29-03-2016 P.U. (A) 76/2016 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) 2016
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
143 28-03-2016 P.U. (A) 75/2016 PERATURAN-PERATURAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM (SKIM BAGI SISA PEPEJAL ISI RUMAH DAN SISA PEPEJAL YANG SERUPA DENGAN SISA PEPEJAL ISI RUMAH) (PINDAAN) 2016
- Akta Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam 2007
PINDAAN P.U. (A) 307/2011  
144 28-03-2016 P.U. (A) 74/2016 PERATURAN-PERATURAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) (PINDAAN) 2016
- Akta Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam 2007
PINDAAN P.U. (A) 309/2011  
145 25-03-2016 P.U. (A) 73/2016 PERATURAN-PERATURAN BANTUAN DAN NASIHAT GUAMAN (PINDAAN) 2016
- Akta Bantuan Guaman 1971
PINDAAN P.U. (A) 299/1970  
146 24-03-2016 P.U. (A) 72/2016 PERINTAH PERKHIDMATAN KEWANGAN (PENGECUALIAN) 2016
- Akta Perkhidmatan Kewangan 2013
IBU  
147 24-03-2016 P.U. (A) 71/2016 PROKLAMASI
- Akta Latihan Khidmat Negara 2003
IBU  
148 24-03-2016 P.U. (A) 70/2016 PERINTAH LATIHAN KHIDMAT NEGARA (ORANG YANG DIKEHENDAKI MENJALANI LATIHAN KHIDMAT NEGARA) 2016
- Akta Latihan Khidmat Negara 2003
IBU  
149 23-03-2016 P.U (A) 69/2016 PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) 2016
- Akta Umur Persaraan Minimum 2012
IBU  
150 23-03-2016 P.U. (A) 68/2016 PERINTAH DUTI SETEM (PENGECUALIAN) 2016
- Akta Setem 1949
IBU  
151 18-03-2016 P.U. (A) 67/2016 PERINTAH FI (PAS PENGGAJIAN, PAS LAWATAN (KERJA SEMENTARA) DAN PAS KERJA) (PINDAAN) 2016
- Akta Fi 1951
PINDAAN P.U. (A) 479/1998  
152 15-03-2016 P.U. (A) 66/2016 PERINTAH DUTI KASTAM (PENGECUALIAN) (PINDAAN) 2016
- Akta Kastam 1967
IBU  
153 15-03-2016 P.U. (A) 65/2016 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 3) 2016
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 401/1989  
154 15-03-2016 P.U. (A) 64/2016 PERINTAH WARISAN KEBANGSAAN (PERISYTIHARAN WARISAN KEBANGSAAN) (OBJEK WARISAN) 2016
- Akta Warisan Kebangsaan 2005
IBU  
155 15-03-2016 P.U. (A) 63/2016 PERINTAH KOPERASI (KOPERASI BANK PERSATUAN MALAYSIA BERHAD) (PENGECUALIAN) 2016
- Akta Koperasi 1993
IBU  
156 14-03-2016 P.U. (A) 62/2016 PERATURAN-PERATURAN PENJARA (PINDAAN) 2016
- Akta Penjara 1995
PINDAAN P.U. (A) 325/2000  
157 14-03-2016 P.U. (A) 61/2016 PERATURAN-PERATURAN PENJARA (PAROL) (PINDAAN) 2016
- Akta Penjara 1995
PINDAAN P.U. (A) 430/2010  
158 14-03-2016 P.U. (A) 60/2016 PERATURAN-PERATURAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2016
- Akta Perlindungan Data Peribadi 2010
IBU  
159 11-03-2016 P.U. (A) 59/2016 PERATURAN-PERATURAN SARAAN HAKIM (PINDAAN JADUAL PERTAMA DAN KELIMA) 2016
- Akta Saraan Hakim 1971
IBU  
160 09-03-2016 P.U. (A) 58/2016 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (PERSIMPANGAN BERTINGKAT KAJANG UTAMA) 2016
- Akta Jalan Persekutuan 1959
IBU  
161 09-03-2016 P.U. (A) 57/2016 PERINTAH HAD LAJU (PERSIMPANGAN BERTINGKAT KAJANG UTAMA) 2016
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
162 09-03-2016 P.U. (A) 56/2016 PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PEMBEKALAN BERKADAR SIFAR) (PINDAAN) 2016
- Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014
IBU  
163 09-03-2016 P.U. (A) 55/2016 PERATURAN-PERATURAN PERKONGSIAN LIABILITI TERHAD (PINDAAN) 2016
- Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012
IBU  
164 09-03-2016 P.U. (A) 54/2016 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PENETAPAN PERTUBUHAN PERBADANAN) (FIC PROPERTIES SDN. BHD.) 2016
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
165 09-03-2016 P.U. (A) 53/2016 KAEDAH-KAEDAH PENDAFTARAN PERNIAGAAN (PENEPIAN FI) 2016
- Akta Pendaftaran Perniagaan 1956
IBU  
166 07-03-2016 P.U. (A) 52/2016 PERATURAN-PERATURAN (AM) KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA (PINDAAN) 2016
- Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969
PINDAAN P.U. (A) 99/1971  
167 07-03-2016 P.U. (A) 51/2016 PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA (PERBEKALAN) 2016
- Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969
IBU  
168 04-03-2016 P.U. (A) 50/2016 PERATURAN-PERATURAN PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (SISTEM PREMIUM BERBEZA BERKENAAN DENGAN ANGGOTA PENANGGUNG INSURANS) (PINDAAN) 2016
- Akta Perbadanan Insurans Deposit Malaysia 2011
PINDAAN P.U. (A) 496/2012  
169 04-03-2016 P.U. (A) 49/2016 PERINTAH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (PREMIUM PERTAMA DAN PREMIUM TAHUNAN BERKENAAN DENGAN ANGGOTA PENANGGUNG INSURANS) 2016
- Akta Perbadanan Insurans Deposit Malaysia 2011
IBU  
170 01-03-2016 P.U. (A) 48/2016 PERINTAH FI (PASPORT DAN VISA) (PEREMITAN FI) 2016
- Akta Fi 1951
IBU  
171 01-03-2016 P.U. (A) 47/2016 PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI-PEGAWAI DIPLOMAT DAN KONSUL (SUMPAH DAN FI) (PEREMITAN FI) 2016
- Akta Pegawai-pegawai Diplomat Dan Konsul (Sumpah Dan Fee) 1959
IBU  
172 01-03-2016 P.U. (A) 46/2016 PERINTAH PASPORT (VISA KEPADA PELANCONG DARIPADA REPUBLIK RAKYAT CHINA) (PENGECUALIAN) 2016
- Akta Pasport 1966
PRINCIPAL AMENDED P.U. (A) 147/2016
 
173 01-03-2016 P.U. (A) 45/2016 PERINTAH INSTITUSI-INSTITUSI PELAJARAN (TATATERTIB) (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2016
- Akta Institusi-institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976
IBU  
174 29-02-2016 P.U. (A) 44/2016 PERINTAH PERSAINGAN (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2016
- Akta Persaingan 2010
IBU  
175 29-02-2016 P.U. (A) 43/2016 PERINTAH DUTI EKSAIS (PINDAAN) 2016
- Akta Eksais 1976
PINDAAN P.U. (A) 350/2012  
176 26-02-2016 P.U. (A) 42/2016 PERINTAH SYARIKAT (PENGECUALIAN) 2016
- Akta Syarikat 1965
IBU  
177 24-02-2016 P.U. (A) 41/2016 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 2) 2016
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 401/1989  
178 17-02-2016 P.U. (A) 40/2016 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) 2016
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
179 15-02-2016 P.U. (A) 39/2016 PERATURAN-PERATURAN BANK NEGARA MALAYSIA (PELAKSANAAN KETETAPAN MAJLIS KESELAMATAN BANGSA-BANGSA BERSATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN REPUBLIK YEMEN) 2016
- Akta Bank Negara Malaysia 2009
IBU  
180 10-02-2016 P.U. (A) 38/2016 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (CAJ JALAN BAGI KENDERAAN MOTOR) 2016
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
181 05-02-2016 P.U. (A) 37/2016 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) 2016
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
182 05-02-2016 P.U. (A) 36/2016 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) 2016
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 401/1989  
183 05-02-2016 P.U. (A) 35/2016 PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEBANGSAAN (PENEPIAN FI KEPADA PELATIH DI PUSAT BERTAULIAH) 2016
- Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006
IBU  
184 05-02-2016 P.U. (A) 34/2016 KAEDAH-KAEDAH KENDERAAN MOTOR (LARANGAN MENGENAI JENIS-JENIS KACA TERTENTU) (PINDAAN) 2016
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
PINDAAN P.U. (A) 39/1991  
185 03-02-2016 P.U. (A) 33/2016 KAEDAH-KAEDAH LALU LINTAS JALAN (LARANGAN PEMANDUAN KENDERAAN BARANGAN) 2016
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
186 02-02-2016 P.U. (A) 32/2016 PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN) (LARANGAN MASA TERTENTU) 2016
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
187 02-02-2016 P.U. (A) 31/2016 PERINTAH HAD LAJU KEBANGSAAN (PEMBERHENTIAN SEMENTARA) 2016
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
188 02-02-2016 P.U. (A) 30/2016 PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) 2016
- Akta Kawalan Bekalan 1961
IBU  
189 02-02-2016 P.U. (A) 29/2016 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) 2016
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
190 02-02-2016 P.U. (A) 28/2016 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) 2016
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
191 02-02-2016 P.U. (A) 27/2016 PERINTAH KOPERASI (PENGAMBILALIHAN KAWALAN) (PELANTIKAN) 2016
- Akta Koperasi 1993
IBU  
192 02-02-2016 P.U. (A) 26/2016 PERINTAH PERIKANAN (PELANTIKAN PEGAWAI DIBERI KUASA) 2016
- Akta Perikanan 1985
IBU  
193 02-02-2016 P.U. (A) 25/2016 PERINTAH KOPERASI (PENGAMBILALIHAN KAWALAN) (PELANTIKAN) 2016
- Akta Koperasi 1993
IBU  
194 02-02-2016 P.U. (A) 24/2016 PERINTAH KOPERASI (PENGAMBILALIHAN KAWALAN) (PELANTIKAN) 2016
- Akta Koperasi 1993
IBU  
195 02-02-2016 P.U. (A) 23/2016 PERINTAH KOPERASI (PENGAMBILALIHAN KAWALAN) (PELANTIKAN) 2016
- Akta Koperasi 1993
IBU  
196 02-02-2016 P.U. (A) 22/2016 PERINTAH KOPERASI (PENGAMBILALIHAN KAWALAN) (PELANTIKAN) 2016
- Akta Koperasi 1993
IBU  
197 02-02-2016 P.U. (A) 21/2016 PERINTAH KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (PINDAAN JADUAL KETIGA) 2016
- Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991
IBU  
198 29-01-2016 P.U. (A) 20/2016 PERINTAH DUTI KASTAM (BARANG-BARANG BERASAL DARI NEGERI-NEGERI ASEAN) (TATANAMA TARIF BERHARMONIS ASEAN DAN PERJANJIAN PERDAGANGAN BARANGAN ASEAN) (PINDAAN) 2016
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 277/2012  
199 29-01-2016 P.U. (A) 19/2016 PERINTAH DUTI KASTAM (PINDAAN) 2016
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 275/2012  
200 29-01-2016 P.U. (A) 18/2016 KAEDAH-KAEDAH JURUUKUR BAHAN (PINDAAN) 2016
- Akta Juruukur Bahan (Pindaan) 2015
PINDAAN P.U. (A) 366/1973  
201 28-01-2016 P.U. (A) 17/2016 PERATURAN-PERATURAN PERTUBUHAN PELADANG (PINDAAN) 2016
- Akta Pertubuhan Peladang 1973
PINDAAN P.U. (A) 303/1983  
202 28-01-2016 P.U. (A) 16/2016 PERATURAN-PERATURAN INSTITUSI KEWANGAN PEMBANGUNAN (SKIM OMBUDSMAN KEWANGAN) 2016
- Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002
IBU  
203 28-01-2016 P.U. (A) 15/2016 PERINTAH INSTITUSI KEWANGAN PEMBANGUNAN (BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD) (UBAH SUAIAN) 2016
- Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002
IBU  
204 28-01-2016 P.U. (A) 14/2016 PERINTAH INSTITUSI KEWANGAN PEMBANGUNAN (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2016
- Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002
IBU  
205 27-01-2016 P.U. (A) 13/2016 PERATURAN-PERATURAN PERIKATAN RANGKUMAN KEWANGAN (KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN) 2016
- Akta Organisasi Antarabangsa (Keistimewaan Dan Kekebalan) 1992
IBU  
206 22-01-2016 P.U. (A) 12/2016 PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN SEMENTARA) 2016
- Akta Duti Timbal Balas Dan Anti-Lambakan 1993 dan
- Akta Kastam 1967
IBU  
207 22-01-2016 P.U. (A) 11/2016 PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) 2016
- Akta Duti Timbal Balas Dan Anti-Lambakan 1993 dan
- Akta Kastam 1967
IBU  
208 22-01-2016 P.U. (A) 10/2016 PERINTAH WARISAN KEBANGSAAN (PERISYTIHARAN ORANG HIDUP SEBAGAI WARISAN KEBANGSAAN) 2016
- Akta Warisan Kebangsaan 2005
IBU  
209 22-01-2016 P.U. (A) 9/2016 PERATURAN-PERATURAN VETERAN (PENDAFTARAN VETERAN DAN PENDAFTARAN PERSATUAN VETERAN) 2016
- Akta Akta Veteran 2012
IBU  
210 20-01-2016 P.U. (A) 8/2016 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (PEMBERIKUASAAN UNTUK MEMUNGUT FI BAGI PERKHIDMATAN PEMERIKSAAN KENDERAAN MOTOR) 2016
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
211 20-01-2016 P.U. (A) 7/2016 KAEDAH-KAEDAH PENGANGKUTAN JALAN (FI BAGI PERKHIDMATAN PEMERIKSAAN KENDERAAN MOTOR) 2016
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
212 20-01-2016 P.U. (A) 6/2016 KAEDAH-KAEDAH KENDERAAN MOTOR (PEMBINAAN DAN PENGGUNAAN) (PINDAAN) 2016
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
PINDAAN L.N. 170/1959  
213 19-01-2016 P.U. (A) 5/2016 PERINTAH BANTUAN BERSAMA DALAM PERKARA JENAYAH (REPUBLIK RAKYAT CHINA) 2016
- Akta Bantuan Bersama Dalam Perkara Jenayah 2002
IBU  
214 15-01-2016 P.U. (A) 4/2016 PERINTAH RACUN MAKHLUK PEROSAK (PENGECUALIAN) 2016
- Akta Racun Makhluk Perosak 1974
IBU  
215 12-01-2016 P.U. (A) 3/2016 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA MAJU EXPRESSWAY) 2016
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
IBU  
216 08-01-2016 P.U. (A) 2/2016 PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BERHAD (PENDAFTARAN MAJIKAN DAN PEMBAYARAN LEVI) (PINDAAN) 2016
- Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad 2001
PINDAAN P.U. (A) 141/2001  
217 07-01-2016 P.U. (A) 1/2016 PERINTAH OPTIK (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2016
- Akta Optik 1991
IBU