English
Senarai P.U. (A) bagi Tahun :

 

Senarai Perundangan Tambahan A (P.U. (A)) bagi Tahun 2017

 
Bil. Tarikh Pewartaan No. P.U. Tajuk Status Perundangan Perundangan Yang Berkaitan Muat Turun
1 22-02-2017 P.U. (A) 57/2017 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) (NO. 2) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
2 20-02-2017 P.U. (A) 56/2017 PERINTAH RACUN MAKHLUK PEROSAK (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2017
- Akta Racun Makhluk Perosak 1974
IBU  
3 16-02-2017 P.U. (A) 55/2017 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 2) 2017
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 401/1989  
4 16-02-2017 P.U. (A) 54/2017 PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) (NO. 3) 2017
- Akta Umur Persaraan Minimum 2012
IBU  
5 16-02-2017 P.U. (A) 53/2017 PERATURAN-PERATURAN BEKALAN GAS (PINDAAN) 2017
- Akta Bekalan Gas 1993
PINDAAN P.U. (A) 287/1997  
6 15-02-2017 P.U. (A) 52/2017 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) 2017
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
7 14-02-2017 P.U. (A) 51/2017 PERATURAN-PERATURAN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (PELESENAN SETIAUSAHA) 2017
- Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001
IBU  
8 13-02-2017 P.U. (A) 50/2017 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) 2017
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 401/1989  
9 10-02-2017 P.U. (A) 49/2017 PERINTAH LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PINDAAN JADUAL KETIGA) 2017
- Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994
IBU  
10 07-02-2017 P.U. (A) 48/2017 PERINTAH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (SUBSIDIARI PERBADANAN) (PEMAKAIAN) 2017
- Akta Perbadanan Insurans Deposit Malaysia 2011
IBU  
11 01-02-2017 P.U. (A) 47/2017 PERINTAH FI (PERUBATAN) (PINDAAN) 2017
- Akta Fi 1951
PINDAAN P.U. (A) 359/1982  
12 31-01-2017 P.U. (A) 46/2017 PERINTAH PERNIAGAAN PERKHIDMATAN WANG (PENGECUALIAN) 2017
- Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011
IBU  
13 31-01-2017 P.U. (A) 45/2017 PERINTAH PERKHIDMATAN KEWANGAN ISLAM (PENGECUALIAN) 2017
- Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013
IBU  
14 31-01-2017 P.U. (A) 44/2017 PERINTAH PERKHIDMATAN KEWANGAN (PENGECUALIAN) 2017
- Akta Perkhidmatan Kewangan 2013
IBU  
15 31-01-2017 P.U. (A) 43/2017 PERINTAH PASPORT (VISA KEPADA WARGANEGARA REPUBLIK SUDAN) (PENGECUALIAN) 2017
- Akta Pasport 1966
IBU  
16 27-01-2017 P.U. (A) 42/2017 PERINTAH PERINDUSTRIAN NANAS (SES KE ATAS EKSPORT) (PEMBATALAN) 2017
- Akta Perindustrian Nanas 1957
IBU  
17 27-01-2017 P.U. (A) 41/2017 PERATURAN-PERATURAN SENJATA (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2017
- Akta Senjata 1960
IBU  
18 27-01-2017 P.U. (A) 40/2017 PERINTAH DUTI SETEM (PENGECUALIAN) 2017
- Akta Setem 1949
IBU  
19 27-01-2017 P.U. (A) 39/2017 PERINTAH ZON BEBAS (PENGECUALIAN BARANG DAN PERKHIDMATAN) (PINDAAN) 2017
- Akta Zon Bebas 1990
IBU  
20 27-01-2017 P.U. (A) 38/2017 PERATURAN-PERATURAN ORGANISASI ANTARABANGSA (KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN) (ASEAN) 2017
- Akta Organisasi Antarabangsa (Keistimewaan Dan Kekebalan) 1992
IBU  
21 26-01-2017 P.U. (A) 37/2017 PERATURAN-PERATURAN SYARIKAT 2017
- Akta Akta Syarikat 2016
IBU  
22 26-01-2017 P.U. (A) 36/2017 PERATURAN-PERATURAN SKIM KEPENTINGAN 2017
- Akta Skim Kepentingan 2016
IBU  
23 26-01-2017 P.U. (A) 35/2017 PERINTAH LEMBAGA PELABUHAN BINTULU (PELUASAN FUNGSI) 2017
- Akta Lembaga Pelabuhan Bintulu 1981
IBU  
24 25-01-2017 P.U. (A) 34/2017 PERINTAH PAMPASAN PEKERJA (SKIM PAMPASAN PEKERJA ASING) (INSURANS) (PINDAAN) 2017
- Akta Pampasan Pekerja 1952
IBU  
25 25-01-2017 P.U. (A) 33/2017 KAEDAH-KAEDAH LALU LINTAS JALAN (LARANGAN PEMANDUAN KENDERAAN BARANGAN) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
26 24-01-2017 P.U. (A) 32/2017 PERATURAN-PERATURAN KAWALAN HASIL TEMBAKAU (PINDAAN) 2017
- Akta Makanan 1983
PINDAAN P.U. (A) 324/2004  
27 24-01-2017 P.U. (A) 31/2017 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS GAS BERHAD (UTILITI KERTIH), KERTIH, TERENGGANU) 2017
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
28 24-01-2017 P.U. (A) 30/2017 PERINTAH FI (PENDAFTARAN SYARIKAT DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN) 2017
- Akta Fi 1951
IBU  
29 23-01-2017 P.U. (A) 29/2017 PERATURAN-PERATURAN PENCETAKAN TEKS AL-QUR’AN (PINDAAN) 2017
- Akta Pencetakan Teks Al-qur’an 1986
PINDAAN P.U. (A) 488/1986  
30 20-01-2017 P.U. (A) 28/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
31 20-01-2017 P.U. (A) 27/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
32 20-01-2017 P.U. (A) 26/2017 PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) 2017
- Akta Kawalan Bekalan 1961
IBU  
33 20-01-2017 P.U. (A) 25/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 3) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
34 20-01-2017 P.U. (A) 24/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 2) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
35 20-01-2017 P.U. (A) 23/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
36 20-01-2017 P.U. (A) 22/2017 KAEDAH-KAEDAH HAKMILIK STRATA (WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA) 2017
- Akta Hakmilik Strata 1985
IBU  
37 19-01-2017 P.U. (A) 21/2017 PROKLAMASI - MEMANGGIL PARLIMEN
- Akta Perlembagaan Persekutuan
IBU  
38 19-01-2017 P.U. (A) 20/2017 PROKLAMASI - MEMPROROG PARLIMEN
- Akta Perlembagaan Persekutuan
IBU  
39 18-01-2017 P.U. (A) 19/2017 PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN) (LARANGAN MASA TERTENTU) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
40 18-01-2017 P.U. (A) 18/2017 PERINTAH HAD LAJU KEBANGSAAN (PEMBERHENTIAN SEMENTARA) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
41 18-01-2017 P.U. (A) 17/2017 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
42 17-01-2017 P.U. (A) 16/2017 PERINTAH DUTI KASTAM (PENGECUALIAN) (PINDAAN) 2017
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 371/2013  
43 10-01-2017 P.U. (A) 15/2017 PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BERHAD (PENDAFTARAN MAJIKAN DAN PEMBAYARAN LEVI) (PINDAAN) 2017
- Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad 2001
PINDAAN P.U. (A) 141/2001  
44 10-01-2017 P.U. (A) 14/2017 PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (KAEDAH-KAEDAH KUMPULAN WANG SIMPANAN GURU 1962) (PEMBATALAN) 2017
- Akta Pendidikan 1996
IBU  
45 10-01-2017 P.U. (A) 13/2017 PERINTAH PENDIDIKAN (KUMPULAN WANG SIMPANAN GURU) (PENGGULUNGAN) 2017
- Akta Pendidikan 1996
IBU  
46 10-01-2017 P.U. (A) 12/2017 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS CHEMICALS AMMONIA SDN. BHD., KERTEH, TERENGGANU) 2017
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
47 10-01-2017 P.U. (A) 11/2017 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA BP PETRONAS ACETYLS SDN. BHD., KERTIH, TERENGGANU) 2017
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
48 10-01-2017 P.U. (A) 10/2017 PERATURAN-PERATURAN PENDAFTARAN NEGARA (PINDAAN) 2017
- Akta Pendaftaran Negara 1959
PINDAAN P.U. (A) 472/1990  
49 09-01-2017 P.U. (A) 9/2017 PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) (NO. 2) 2017
- Akta Umur Persaraan Minimum 2012
IBU  
50 09-01-2017 P.U. (A) 8/2017 PERATURAN-PERATURAN TEKNOLOGIS DAN JURUTEKNIK (FI) 2017
- Akta Teknologis Dan Juruteknik 2015 - Akta 768
IBU  
51 05-01-2017 P.U. (A) 7/2017 PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) 2017
- Akta Umur Persaraan Minimum 2012
IBU  
52 04-01-2017 P.U. (A) 6/2017 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS CHEMICALS OLEFINS SDN. BHD., KERTIH, TERENGGANU) 2017
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
53 03-01-2017 P.U. (A) 5/2017 PERINTAH DUTI KASTAM 2017
- Akta Kastam 1967
IBU  
54 03-01-2017 P.U. (A) 4/2017 PERINTAH FI (TAMAN LAUT MALAYSIA) 2017
- Akta Fi 1951
IBU  
55 03-01-2017 P.U. (A) 3/2017 PERINTAH LATIHAN KHIDMAT NEGARA (ORANG YANG DIKEHENDAKI MENJALANI LATIHAN KHIDMAT NEGARA) 2017
- Akta Latihan Khidmat Negara 2003
IBU  
56 03-01-2017 P.U. (A) 2/2017 PROKLAMASI
- Akta Latihan Khidmat Negara 2003
IBU  
57 01-01-2017 P.U. (A) 1/2017 PERINTAH FI (PAS PENGGAJIAN, PAS LAWATAN (KERJA SEMENTARA) DAN PAS KERJA) (PINDAAN) 2017
- Akta Fi 1951
PINDAAN P.U. (A) 479/1998