English
Senarai P.U. (A) bagi Tahun :

 

Senarai Perundangan Tambahan A (P.U. (A)) bagi Tahun 2018

 
Bil. Tarikh Pewartaan No. P.U. Tajuk Status Perundangan Perundangan Yang Berkaitan Muat Turun
1 24-04-2018 P.U. (A) 109/2018 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 4) 2018
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
2 24-04-2018 P.U. (A) 108/2018 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 3) 2018
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
3 24-04-2018 P.U. (A) 107/2018 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 2) 2018
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
4 24-04-2018 P.U. (A) 106/2018 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI 2018
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
5 20-04-2018 P.U. (A) 105/2018 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 2) 2018
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 401/1989  
6 19-04-2018 P.U. (A) 104/2018 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 2) 2018
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
7 16-04-2018 P.U. (A) 103/2018 PERINTAH PERIZABAN MELAYU (WILAYAH PERSEKUTUAN) (PINDAAN JADUAL KETIGA) 2018
- Akta Enakmen Perizaban Melayu
IBU  
8 16-04-2018 P.U. (A) 102/2018 PERINTAH PERIZABAN MELAYU (WILAYAH PERSEKUTUAN) (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2018
- Akta Enakmen Perizaban Melayu
IBU  
9 13-04-2018 P.U. (A) 101/2018 KAEDAH-KAEDAH INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR (RETIKULASI AIR DAN PEMASANGAN PAIP) (PINDAAN) 2018
- Akta Industri Perkhidmatan Air 2006
PINDAAN P.U. (A) 36/2014  
10 13-04-2018 P.U. (A) 100/2018 KAEDAH-KAEDAH KENDERAAN MOTOR (PENDAFTARAN DAN PELESENAN) (PINDAAN) 2018
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
PINDAAN P.U. (A) 173/1959  
11 13-04-2018 P.U. (A) 99/2018 PERATURAN-PERATURAN PENERBANGAN AWAM (PENGECUALIAN) 2018
- Akta Penerbangan Awam 1969
IBU  
12 12-04-2018 P.U. (A) 98/2018 PERINTAH PASPORT (PENGECUALIAN VISA KEPADA EKSPATRIAT WARGANEGARA INDIA) 2018
- Akta Pasport 1966
IBU  
13 12-04-2018 P.U. (A) 97/2018 PERINTAH PASPORT (PENGECUALIAN VISA KEPADA PELANCONG WARGANEGARA INDIA) 2018
- Akta Pasport 1966
IBU  
14 09-04-2018 P.U. (A) 96/2018 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) (NO. 4) 2018
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
15 09-04-2018 P.U. (A) 95/2018 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA JURU-JALAN DUTA-BUKIT RAJA, LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KUALA LUMPUR-JOHOR BAHRU) (PINDAAN) 2018
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 171/2002  
16 09-04-2018 P.U. (A) 94/2018 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KLIA) (PINDAAN) 2018
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 437/2002  
17 09-04-2018 P.U. (A) 93/2018 PERINTAH HAD LAJU (PERSIMPANGAN BERTINGKAT SOUTHVILLE CITY) 2018
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
18 09-04-2018 P.U. (A) 92/2018 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (PERSIMPANGAN BERTINGKAT SOUTHVILLE CITY) 2018
- Akta Jalan Persekutuan 1959
IBU  
19 06-04-2018 P.U. (A) 91/2018 PROKLAMASI - PEMBUBARAN PARLIMEN
- Akta Perlembagaan Persekutuan
IBU  
20 05-04-2018 P.U. (A) 90/2018 PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEBANGSAAN (PENEPIAN FI KEPADA PUSAT BERTAULIAH) 2018
- Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006
IBU  
21 04-04-2018 P.U. (A) 89/2018 PERINTAH PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (PINDAAN JADUAL 6 DAN 7) 2018
- Akta Pasaran Modal Dan Perkhidmatan 2007
IBU  
22 04-04-2018 P.U. (A) 88/2018 PERINTAH PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (PENETAPAN TAWARAN DAN PELAWAAN TERKECUALI DAN TERBITAN TERKECUALI BAGI BON SEDIA ADA) 2018
- Akta Pasaran Modal Dan Perkhidmatan 2007
IBU  
23 04-04-2018 P.U. (A) 87/2018 PERATURAN-PERATURAN PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (FI) (PINDAAN) 2018
- Akta Pasaran Modal Dan Perkhidmatan 2007
PINDAAN P.U. (A) 483/2012  
24 04-04-2018 P.U. (A) 86/2018 PERINTAH DUTI KASTAM (PENGECUALIAN) (PINDAAN) 2018
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 445/2017  
25 30-03-2018 P.U. (A) 85/2018 PERATURAN-PERATURAN PERBADANAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA MALAYSIA (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT DAN PENAMATAN PERKHIDMATAN) 2018
- Akta Perbadanan Perusahaan Kecil Dan Sederhana Malaysia 1995
IBU  
26 30-03-2018 P.U. (A) 84/2018 PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) (KAJIAN SEMULA DIPERCEPAT) 2018
- Akta Duti Timbal Balas Dan Anti-lambakan 1993
IBU  
27 29-03-2018 P.U. (A) 83/2018 PERINTAH PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN (PERSEMPADANAN BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA) (NEGERI-NEGERI TANAH MELAYU) 2018
- Akta Perlembagaan Persekutuan
IBU  
28 27-03-2018 P.U. (A) 82/2018 PERATURAN-PERATURAN ORGANISASI ANTARABANGSA (KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN) (PERTUBUHAN GERAKAN PENGAKAP SEDUNIA) 2018 - PEMBETULAN
- Akta Organisasi Antarabangsa (Keistimewaan Dan Kekebalan) 1992
PEMBETULAN P.U. (A) 72/2018  
29 23-03-2018 P.U. (A) 81/2018 PERATURAN-PERATURAN SURUHANJAYA PENERBANGAN MALAYSIA (CAJ PERKHIDMATAN PENGAWALSELIAAN) 2018
- Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015
IBU  
30 21-03-2018 P.U. (A) 80/2018 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 12) 2018
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
31 16-03-2018 P.U. (A) 79/2018 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (BANDARAYA KUALA LUMPUR) (NO. 3) 2018
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
32 15-03-2018 P.U. (A) 78/2018 PERATURAN-PERATURAN PERDAGANGAN STRATEGIK (RESOLUSI MAJLIS KESELAMATAN PERTUBUHAN BANGSA-BANGSA BERSATU) (PINDAAN) 2018
- Akta Perdagangan Strategik 2010
PINDAAN P.U. (A) 481/2010  
33 14-03-2018 P.U. (A) 77/2018 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 11) 2018
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
34 14-03-2018 P.U. (A) 76/2018 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (SKIM FELDA) (PINDAAN) 2018
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 449/1991  
35 13-03-2018 P.U. (A) 75/2018 PERATURAN-PERATURAN STANDARD MALAYSIA (FI) 2018
- Akta Standard Malaysia 1996
IBU  
36 08-03-2018 P.U. (A) 74/2018 PERINTAH PASPORT (PENGECUALIAN VISA KEPADA PEMEGANG PASPORT BAGI KEGUNAAN RASMI REPUBLIK RAKYAT CHINA) 2018
- Akta Pasport 1966
IBU  
37 07-03-2018 P.U. (A) 73/2018 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCITMAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 10) 2018
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
38 07-03-2018 P.U. (A) 72/2018 PERATURAN-PERATURAN ORGANISASI ANTARABANGSA (KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN) (PERTUBUHAN GERAKAN PENGAKAP SEDUNIA) 2018
- Akta Organisasi Antarabangsa (Keistimewaan Dan Kekebalan) 1992
PRINCIPAL PEMBETULAN P.U. (A) 82/2018
 
39 06-03-2018 P.U. (A) 71/2018 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 4) 2017 - PEMBETULAN
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PEMBETULAN P.U. (A) 202/2017  
40 06-03-2018 P.U. (A) 70/2018 PERINTAH PENYELARASAN PENCEN (PENCEN TERENDAH SEKALI) 2018
- Akta Penyelarasan Pencen 1980
IBU  
41 05-03-2018 P.U. (A) 69/2018 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS GAS BERHAD TERMINAL EKSPORT (TANJUNG SULONG EXPORT TERMINAL), KEMAMAN, TERENGGANU) 2018
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
42 05-03-2018 P.U. (A) 68/2018 KAEDAH-KAEDAH MAHKAMAH PERSEKUTUAN (PINDAAN) 2018 - PEMBETULAN
- Akta Mahkamah Kehakiman 1964
PEMBETULAN P.U. (A) 25/2018  
43 01-03-2018 P.U. (A) 67/2018 KAEDAH-KAEDAH PESURUHJAYA SUMPAH 2018
- Akta Mahkamah Kehakiman 1964
IBU  
44 01-03-2018 P.U. (A) 66/2018 PERINTAH DOKTOR VETERINAR (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2018
- Akta Doktor Veterinar 1974
IBU  
45 01-03-2018 P.U. (A) 65/2018 PERINTAH DUTI SETEM (PENGECUALIAN) 2018
- Akta Setem 1949
IBU  
46 28-02-2018 P.U. (A) 64/2018 KAEDAH-KAEDAH SYARIKAT (MEKANISME PENYELAMAT KORPORAT) 2018
- Akta Syarikat 2016
IBU  
47 28-02-2018 P.U. (A) 63/2018 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 9) 2018
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
48 28-02-2018 P.U. (A) 62/2018 PERINTAH RACUN MAKHLUK PEROSAK (PENGECUALIAN) (NO. 2) 2018
- Akta Racun Makhluk Perosak 1974
IBU  
49 28-02-2018 P.U. (A) 61/2018 PERINTAH RACUN MAKHLUK PEROSAK (PENGECUALIAN) 2018
- Akta Racun Makhluk Perosak 1974
IBU  
50 28-02-2018 P.U. (A) 60/2018 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (BANDARAYA KUALA LUMPUR) (NO. 2) 2018
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
51 28-02-2018 P.U. (A) 59/2018 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (BANDARAYA KUALA LUMPUR) 2018
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
52 26-02-2018 P.U. (A) 58/2018 PERATURAN-PERATURAN PEMEGANG PAJAK GADAI (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2018
- Akta Pemegang Pajak Gadai 1972
IBU  
53 23-02-2018 P.U. (A) 57/2018 PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) (PINDAAN) 2018
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 103/2017  
54 23-02-2018 P.U. (A) 56/2018 PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI EKSPORT) (PINDAAN) 2018
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 102/2017  
55 23-02-2018 P.U. (A) 55/2018 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PENETAPAN PERTUBUHAN PERBADANAN) (MyHSR CORPORATION SDN. BHD.) 2018
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
56 23-02-2018 P.U. (A) 54/2018 PERINTAH PERKHIDMATAN KEWANGAN (PENGECUALIAN) 2018
- Akta Perkhidmatan Kewangan 2013
IBU  
57 22-02-2018 P.U. (A) 53/2018 PERATURAN-PERATURAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA (PENUBUHAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA DAN CAWANGAN) 2018
- Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996
IBU  
58 22-02-2018 P.U. (A) 52/2018 PROKLAMASI - MEMANGGIL PARLIMEN
- Akta Perlembagaan Persekutuan
IBU  
59 22-02-2018 P.U. (A) 51/2018 PROKLAMASI - MEMPROROG PARLIMEN
- Akta Perlembagaan Persekutuan
IBU  
60 21-02-2018 P.U. (A) 50/2018 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 8) 2018
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
61 21-02-2018 P.U. (A) 49/2018 PERATURAN-PERATURAN IMIGRESEN (PINDAAN) 2018
- Akta Imigresen 1959/63
IBU  
62 21-02-2018 P.U. (A) 48/2018 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 2) 2018
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
63 20-02-2018 P.U. (A) 47/2018 PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KEWANGAN DAN SEKURITI LABUAN (PINDAAN) 2018
- Akta Perkhidmatan Kewangan Dan Sekuriti Labuan 2010
PINDAAN P.U. (A) 416/2010  
64 20-02-2018 P.U. (A) 46/2018 PERINTAH INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR (UBAH SUAIAN PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN (CAJ) 1994) 2018
- Akta Industri Perkhidmatan Air 2006
IBU  
65 15-02-2018 P.U. (A) 45/2018 PERATURAN-PERATURAN PENERBANGAN AWAM (FI DAN CAJ) (PINDAAN) 2018
- Akta Penerbangan Awam 1969
PINDAAN P.U. (A) 99/2016  
66 15-02-2018 P.U. (A) 44/2018 PERATURAN-PERATURAN PENERBANGAN AWAM (PENGENDALIAN AERODROM) (PINDAAN) 2018
- Akta Penerbangan Awam 1969
PINDAAN P.U. (A) 98/2016  
67 15-02-2018 P.U. (A) 43/2018 PERATURAN-PERATURAN PENERBANGAN AWAM (PINDAAN) 2018
- Akta Penerbangan Awam 1969
PINDAAN P.U. (A) 97/2016  
68 15-02-2018 P.U. (A) 42/2018 PERINTAH FI (PENDAFTARAN SYARIKAT DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN) (PINDAAN) 2018
- Akta Fi 1951
PINDAAN P.U. (A) 30/2017  
69 14-02-2018 P.U. (A) 41/2018 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 7) 2018
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
70 14-02-2018 P.U. (A) 40/2018 PERATURAN-PERATURAN BIOKESELAMATAN (TATACARA PENSAMPELAN) 2018
- Akta Biokeselamatan 2007
IBU  
71 14-02-2018 P.U. (A) 39/2018 PERATURAN-PERATURAN BIOKESELAMATAN (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2018
- Akta Biokeselamatan 2007
IBU  
72 14-02-2018 P.U. (A) 38/2018 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) 2018
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
73 13-02-2018 P.U. (A) 37/2018 PERINTAH PAMPASAN PEKERJA (SKIM PAMPASAN PEKERJA ASING) (INSURANS) (PINDAAN) 2018
- Akta Pampasan Pekerja 1952
PINDAAN P.U. (A) 45/2005  
74 13-02-2018 P.U. (A) 36/2018 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (BANDARAYA KUALA LUMPUR) (PINDAAN) 2018
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
75 12-02-2018 P.U. (A) 35/2018 KAEDAH-KAEDAH LALU LINTAS JALAN (LARANGAN PEMANDUAN KENDERAAN BARANGAN) 2018
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
76 12-02-2018 P.U. (A) 34/2018 PERINTAH LATIHAN KHIDMAT NEGARA ORANG YANG DIKEHENDAKI MENJALANI LATIHAN KHIDMAT NEGARA) 2018
- Akta Latihan Khidmat Negara 2003
IBU  
77 12-02-2018 P.U. (A) 33/2018 PROKLAMASI
- Akta Latihan Khidmat Negara 2003
IBU  
78 09-02-2018 P.U. (A) 32/2018 PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) 2018
- Akta Kawalan Bekalan 1961
IBU  
79 09-02-2018 P.U. (A) 31/2018 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) 2018
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
80 09-02-2018 P.U. (A) 30/2018 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) 2018
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
81 08-02-2018 P.U. (A) 29/2018 PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN) (LARANGAN MASA TERTENTU) 2018
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
82 08-02-2018 P.U. (A) 28/2018 PERINTAH HAD LAJU KEBANGSAAN (PEMBERHENTIAN SEMENTARA) 2018
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
83 07-02-2018 P.U. (A) 27/2018 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 6) 2018
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
84 07-02-2018 P.U. (A) 26/2018 KAEDAH-KAEDAH MAHKAMAH RAYUAN (PINDAAN) 2018
- Akta Mahkamah Kehakiman 1964
PINDAAN P.U. (A) 524/1994  
85 07-02-2018 P.U. (A) 25/2018 KAEDAH-KAEDAH MAHKAMAH PERSEKUTUAN (PINDAAN) 2018
- Akta Mahkamah Kehakiman 1964
CORRIGENDUM P.U. (A) 68/2018  
86 07-02-2018 P.U. (A) 24/2018 KAEDAH-KAEDAH MAHKAMAH (PINDAAN) 2018
- Akta Mahkamah Kehakiman 1964 dan
- Akta Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1955
PINDAAN P.U. (A) 205/2012  
87 07-02-2018 P.U. (A) 23/2018 PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) 2018
- Akta Duti Timbal Balas Dan Anti-Lambakan 1993 dan
- Akta Kastam 1967
IBU  
88 06-02-2018 P.U. (A) 22/2018 PERINTAH PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (PINDAAN JADUAL 5) 2018
- Akta Pasaran Modal Dan Perkhidmatan 2007
IBU  
89 05-02-2018 P.U. (A) 21/2018 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (KENDERAAN BERGERAK PERLAHAN) (LARANGAN KE ATAS PENGGUNAAN JALAN) (BANDARAYA KUALA LUMPUR) (PINDAAN) 2018
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
PINDAAN P.U. (A) 400/1994  
90 05-02-2018 P.U. (A) 20/2018 PERATURAN-PERATURAN CUKAI AKTIVITI PERNIAGAAN LABUAN (PERTUKARAN AUTOMATIK MAKLUMAT AKAUN KEWANGAN) 2018
- Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990
IBU  
91 31-01-2018 P.U. (A) 19/2018 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 5) 2018
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
92 30-01-2018 P.U. (A) 18/2018 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) (NO. 3) 2018
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
93 30-01-2018 P.U. (A) 17/2018 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) (NO. 2) 2018
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
94 30-01-2018 P.U. (A) 16/2018 PERATURAN-PERATURAN AGENSI PEKERJAAN SWASTA (PEMBATALAN) 2018
- Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981
PEMBATALAN P.U. (A) 214/1981  
95 30-01-2018 P.U. (A) 15/2018 PERATURAN-PERATURAN SYARIKAT (PINDAAN) 2018
- Akta Syarikat 2016
PINDAAN P.U. (A) 37/2017  
96 30-01-2018 P.U. (A) 14/2018 PERINTAH SKIM KEPENTINGAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2018
- Akta Skim Kepentingan 2016
IBU  
97 30-01-2018 P.U. (A) 13/2018 PERINTAH SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2018
- Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001
IBU  
98 25-01-2018 P.U. (A) 12/2018 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) 2018
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
99 24-01-2018 P.U. (A) 11/2018 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 4) 2018
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
100 24-01-2018 P.U. (A) 10/2018 PERINTAH PERGIGIAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2018
- Akta Pergigian 1971
IBU  
101 23-01-2018 P.U. (A) 9/2018 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN CAJ PERKHIDMATAN BAGI HOTEL DAN RESTORAN) (PEMBATALAN) 2018
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
PEMBATALAN P.U. (A) 79/2015  
102 19-01-2018 P.U. (A) 8/2018 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) 2018
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 401/1989  
103 18-01-2018 P.U. (A) 7/2018 PERINTAH PERUBATAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2018
- Akta Perubatan 1971
IBU  
104 17-01-2018 P.U. (A) 6/2018 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 3) 2018
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
105 12-01-2018 P.U. (A) 5/2018 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) 2018
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
106 10-01-2018 P.U. (A) 4/2018 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 2) 2018
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
107 09-01-2018 P.U. (A) 3/2018 PERATURAN-PERATURAN KEGANASAN RUMAH TANGGA (BORANG YANG DITETAPKAN) 2018
- Akta Keganasan Rumah Tangga 1994
IBU  
108 03-01-2018 P.U. (A) 2/2018 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) 2018
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
109 02-01-2018 P.U. (A) 1/2018 PERATURAN-PERATURAN DADAH BERBAHAYA (PINDAAN) 2018
- Akta Dadah Berbahaya 1952
PINDAAN L.N 555/1952