English
Senarai P.U. (A) bagi Tahun :

 

Senarai Perundangan Tambahan A (P.U. (A)) bagi Tahun 2016

 
Bil. Tarikh Pewartaan No. P.U. Tajuk Status Perundangan Perundangan Yang Berkaitan Muat Turun
1 05-02-2016 P.U. (A) 37/2016 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) 2016
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
2 05-02-2016 P.U. (A) 36/2016 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) 2016
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 401/1989  
3 05-02-2016 P.U. (A) 35/2016 PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEBANGSAAN (PENEPIAN FI KEPADA PELATIH DI PUSAT BERTAULIAH) 2016
- Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006
IBU  
4 05-02-2016 P.U. (A) 34/2016 KAEDAH-KAEDAH KENDERAAN MOTOR (LARANGAN MENGENAI JENIS-JENIS KACA TERTENTU) (PINDAAN) 2016
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
PINDAAN P.U. (A) 39/1991  
5 03-02-2016 P.U. (A) 33/2016 KAEDAH-KAEDAH LALU LINTAS JALAN (LARANGAN PEMANDUAN KENDERAAN BARANGAN) 2016
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
6 02-02-2016 P.U. (A) 32/2016 PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN) (LARANGAN MASA TERTENTU) 2016
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
7 02-02-2016 P.U. (A) 31/2016 PERINTAH HAD LAJU KEBANGSAAN (PEMBERHENTIAN SEMENTARA) 2016
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
8 02-02-2016 P.U. (A) 30/2016 PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) 2016
- Akta Kawalan Bekalan 1961
IBU  
9 02-02-2016 P.U. (A) 29/2016 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) 2016
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
10 02-02-2016 P.U. (A) 28/2016 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) 2016
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
11 02-02-2016 P.U. (A) 27/2016 PERINTAH KOPERASI (PENGAMBILALIHAN KAWALAN) (PELANTIKAN) 2016
- Akta Koperasi 1993
IBU  
12 02-02-2016 P.U. (A) 26/2016 PERINTAH PERIKANAN (PELANTIKAN PEGAWAI DIBERI KUASA) 2016
- Akta Perikanan 1985
IBU  
13 02-02-2016 P.U. (A) 25/2016 PERINTAH KOPERASI (PENGAMBILALIHAN KAWALAN) (PELANTIKAN) 2016
- Akta Koperasi 1993
IBU  
14 02-02-2016 P.U. (A) 24/2016 PERINTAH KOPERASI (PENGAMBILALIHAN KAWALAN) (PELANTIKAN) 2016
- Akta Koperasi 1993
IBU  
15 02-02-2016 P.U. (A) 23/2016 PERINTAH KOPERASI (PENGAMBILALIHAN KAWALAN) (PELANTIKAN) 2016
- Akta Koperasi 1993
IBU  
16 02-02-2016 P.U. (A) 22/2016 PERINTAH KOPERASI (PENGAMBILALIHAN KAWALAN) (PELANTIKAN) 2016
- Akta Koperasi 1993
IBU  
17 02-02-2016 P.U. (A) 21/2016 PERINTAH KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (PINDAAN JADUAL KETIGA) 2016
- Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991
IBU  
18 29-01-2016 P.U. (A) 20/2016 PERINTAH DUTI KASTAM (BARANG-BARANG BERASAL DARI NEGERI-NEGERI ASEAN) (TATANAMA TARIF BERHARMONIS ASEAN DAN PERJANJIAN PERDAGANGAN BARANGAN ASEAN) (PINDAAN) 2016
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 277/2012  
19 29-01-2016 P.U. (A) 19/2016 PERINTAH DUTI KASTAM (PINDAAN) 2016
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 275/2012  
20 29-01-2016 P.U. (A) 18/2016 KAEDAH-KAEDAH JURUUKUR BAHAN (PINDAAN) 2016
- Akta Juruukur Bahan (Pindaan) 2015
PINDAAN P.U. (A) 366/1973  
21 28-01-2016 P.U. (A) 17/2016 PERATURAN-PERATURAN PERTUBUHAN PELADANG (PINDAAN) 2016
- Akta Pertubuhan Peladang 1973
PINDAAN P.U. (A) 303/1983  
22 28-01-2016 P.U. (A) 16/2016 PERATURAN-PERATURAN INSTITUSI KEWANGAN PEMBANGUNAN (SKIM OMBUDSMAN KEWANGAN) 2016
- Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002
IBU  
23 28-01-2016 P.U. (A) 15/2016 PERINTAH INSTITUSI KEWANGAN PEMBANGUNAN (BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD) (UBAH SUAIAN) 2016
- Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002
IBU  
24 28-01-2016 P.U. (A) 14/2016 PERINTAH INSTITUSI KEWANGAN PEMBANGUNAN (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2016
- Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002
IBU  
25 27-01-2016 P.U. (A) 13/2016 PERATURAN-PERATURAN PERIKATAN RANGKUMAN KEWANGAN (KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN) 2016
- Akta Organisasi Antarabangsa (Keistimewaan Dan Kekebalan) 1992
IBU  
26 22-01-2016 P.U. (A) 12/2016 PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN SEMENTARA) 2016
- Akta Duti Timbal Balas Dan Anti-Lambakan 1993 dan
- Akta Kastam 1967
IBU  
27 22-01-2016 P.U. (A) 11/2016 PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) 2016
- Akta Duti Timbal Balas Dan Anti-Lambakan 1993 dan
- Akta Kastam 1967
IBU  
28 22-01-2016 P.U. (A) 10/2016 PERINTAH WARISAN KEBANGSAAN (PERISYTIHARAN ORANG HIDUP SEBAGAI WARISAN KEBANGSAAN) 2016
- Akta Warisan Kebangsaan 2005
IBU  
29 22-01-2016 P.U. (A) 9/2016 PERATURAN-PERATURAN VETERAN (PENDAFTARAN VETERAN DAN PENDAFTARAN PERSATUAN VETERAN) 2016
- Akta Veteran 2012
IBU  
30 20-01-2016 P.U. (A) 8/2016 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (PEMBERIKUASAAN UNTUK MEMUNGUT FI BAGI PERKHIDMATAN PEMERIKSAAN KENDERAAN MOTOR) 2016
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
31 20-01-2016 P.U. (A) 7/2016 KAEDAH-KAEDAH PENGANGKUTAN JALAN (FI BAGI PERKHIDMATAN PEMERIKSAAN KENDERAAN MOTOR) 2016
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
32 20-01-2016 P.U. (A) 6/2016 KAEDAH-KAEDAH KENDERAAN MOTOR (PEMBINAAN DAN PENGGUNAAN) (PINDAAN) 2016
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
PINDAAN L.N. 170/1959  
33 19-01-2016 P.U. (A) 5/2016 PERINTAH BANTUAN BERSAMA DALAM PERKARA JENAYAH (REPUBLIK RAKYAT CHINA) 2016
- Akta Bantuan Bersama Dalam Perkara Jenayah 2002
IBU  
34 15-01-2016 P.U. (A) 4/2016 PERINTAH RACUN MAKHLUK PEROSAK (PENGECUALIAN) 2016
- Akta Racun Makhluk Perosak 1974
IBU  
35 12-01-2016 P.U. (A) 3/2016 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA MAJU EXPRESSWAY) 2016
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
IBU  
36 08-01-2016 P.U. (A) 2/2016 PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BERHAD (PENDAFTARAN MAJIKAN DAN PEMBAYARAN LEVI) (PINDAAN) 2016
- Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad 2001
PINDAAN P.U. (A) 141/2001  
37 07-01-2016 P.U. (A) 1/2016 PERINTAH OPTIK (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2016
- Akta Optik 1991
IBU