English
Senarai P.U. (A) bagi Tahun :

 

Senarai Perundangan Tambahan A (P.U. (A)) bagi Tahun 2017

 
Bil. Tarikh Pewartaan No. P.U. Tajuk Status Perundangan Perundangan Yang Berkaitan Muat Turun
1 20-01-2017 P.U. (A) 28/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
2 20-01-2017 P.U. (A) 27/2017 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) 2017
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
3 20-01-2017 P.U. (A) 26/2017 PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) 2017
- Akta Kawalan Bekalan 1961
IBU  
4 20-01-2017 P.U. (A) 25/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 3) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
5 20-01-2017 P.U. (A) 24/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 2) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
6 20-01-2017 P.U. (A) 23/2017 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) 2017
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
7 20-01-2017 P.U. (A) 22/2017 KAEDAH-KAEDAH HAKMILIK STRATA (WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA) 2017
- Akta Hakmilik Strata 1985
IBU  
8 19-01-2017 P.U. (A) 21/2017 PROKLAMASI - MEMANGGIL PARLIMEN
- Akta Perlembagaan Persekutuan
IBU  
9 19-01-2017 P.U. (A) 20/2017 PROKLAMASI - MEMPROROG PARLIMEN
- Akta Perlembagaan Persekutuan
IBU  
10 18-01-2017 P.U. (A) 19/2017 PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN) (LARANGAN MASA TERTENTU) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
11 18-01-2017 P.U. (A) 18/2017 PERINTAH HAD LAJU KEBANGSAAN (PEMBERHENTIAN SEMENTARA) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
12 18-01-2017 P.U. (A) 17/2017 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) 2017
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
13 17-01-2017 P.U. (A) 16/2017 PERINTAH DUTI KASTAM (PENGECUALIAN) (PINDAAN) 2017
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 371/2013  
14 10-01-2017 P.U. (A) 15/2017 PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BERHAD (PENDAFTARAN MAJIKAN DAN PEMBAYARAN LEVI) (PINDAAN) 2017
- Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad 2001
PINDAAN P.U. (A) 141/2001  
15 10-01-2017 P.U. (A) 14/2017 PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (KAEDAH-KAEDAH KUMPULAN WANG SIMPANAN GURU 1962) (PEMBATALAN) 2017
- Akta Pendidikan 1996
IBU  
16 10-01-2017 P.U. (A) 13/2017 PERINTAH PENDIDIKAN (KUMPULAN WANG SIMPANAN GURU) (PENGGULUNGAN) 2017
- Akta Pendidikan 1996
IBU  
17 10-01-2017 P.U. (A) 12/2017 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS CHEMICALS AMMONIA SDN. BHD., KERTEH, TERENGGANU) 2017
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
18 10-01-2017 P.U. (A) 11/2017 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA BP PETRONAS ACETYLS SDN. BHD., KERTIH, TERENGGANU) 2017
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
19 10-01-2017 P.U. (A) 10/2017 PERATURAN-PERATURAN PENDAFTARAN NEGARA (PINDAAN) 2017
- Akta Pendaftaran Negara 1959
PINDAAN P.U. (A) 472/1990  
20 09-01-2017 P.U. (A) 9/2017 PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) (NO. 2) 2017
- Akta Umur Persaraan Minimum 2012
IBU  
21 09-01-2017 P.U. (A) 8/2017 PERATURAN-PERATURAN TEKNOLOGIS DAN JURUTEKNIK (FI) 2017
- Akta Teknologis Dan Juruteknik 2015 - Akta 768
IBU  
22 05-01-2017 P.U. (A) 7/2017 PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) 2017
- Akta Umur Persaraan Minimum 2012
IBU  
23 04-01-2017 P.U. (A) 6/2017 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS CHEMICALS OLEFINS SDN. BHD., KERTIH, TERENGGANU) 2017
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
24 03-01-2017 P.U. (A) 5/2017 PERINTAH DUTI KASTAM 2017
- Akta Kastam 1967
IBU  
25 03-01-2017 P.U. (A) 4/2017 PERINTAH FI (TAMAN LAUT MALAYSIA) 2017
- Akta Fi 1951
IBU  
26 03-01-2017 P.U. (A) 3/2017 PERINTAH LATIHAN KHIDMAT NEGARA (ORANG YANG DIKEHENDAKI MENJALANI LATIHAN KHIDMAT NEGARA) 2017
- Akta Latihan Khidmat Negara 2003
IBU  
27 03-01-2017 P.U. (A) 2/2017 PROKLAMASI
- Akta Latihan Khidmat Negara 2003
IBU  
28 01-01-2017 P.U. (A) 1/2017 PERINTAH FI (PAS PENGGAJIAN, PAS LAWATAN (KERJA SEMENTARA) DAN PAS KERJA) (PINDAAN) 2017
- Akta Fi 1951
PINDAAN P.U. (A) 479/1998