English
Senarai P.U. (A) bagi Tahun :

 

Senarai Perundangan Tambahan A (P.U. (A)) bagi Tahun 2014

 
Bil. Tarikh Pewartaan No. P.U. Tajuk Status Perundangan Perundangan Yang Berkaitan Muat Turun
1 12-09-2014 P.U. (A) 259/2014 PERINTAH DUTI KASTAM (BARANG-BARANG BERASAL DARI NEGERI-NEGERI ASEAN) (TATANAMA TARIF BERHARMONIS ASEAN DAN PERJANJIAN PERDAGANGAN BARANGAN ASEAN) (PINDAAN) 2014 - PEMBETULAN
- Akta Kastam 1967
PEMBETULAN  
2 12-09-2014 P.U. (A) 258/2014 PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) (KAJIAN SEMULA DIPERCEPAT) (NO. 2) 2014
- Akta Duti Timbal Balas Dan Anti-Lambakan 1993 dan
- Akta Kastam 1967
IBU  
3 12-09-2014 P.U. (A) 257/2014 PERATURAN-PERATURAN KAWALAN DADAH DAN KOSMETIK (PINDAAN) 2014
- Akta Jualan Dadah 1952
PINDAAN  
4 12-09-2014 P.U. (A) 256/2014 PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEBANGSAAN (PENEPIAN FI KEPADA AHLI PERSATUAN BAGI ORANG BUTA MALAYSIA) 2014
- Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006
IBU  
5 10-09-2014 P.U. (A) 255/2014 PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (RESOLUSI MAJLIS KESELAMATAN) (AL-QAIDA DAN TALIBAN) (PINDAAN) 2014
- Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan Dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001
PINDAAN P.U. (A) 402/2011  
6 09-09-2014 P.U. (A) 254/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS PENAPISAN (TERENGGANU) SDN. BHD., KERTIH, TERENGGANU) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
7 09-09-2014 P.U. (A) 253/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS CARIGALI SDN. BHD., KERTIH, TERENGGANU) (NO. 2) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
8 09-09-2014 P.U. (A) 252/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS GAS BERHAD, PUSAT OPERASI SERANTAU SHAH ALAM, SELANGOR) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
9 09-09-2014 P.U. (A) 251/2014 KAEDAH-KAEDAH INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR (RETIKULASI AIR DAN PEMASANGAN PAIP) (PINDAAN) 2014
- Akta Industri Perkhidmatan Air 2006
PINDAAN P.U. (A) 36/2014  
10 09-09-2014 P.U. (A) 250/2014 PERATURAN-PERATURAN KASTAM (PINDAAN) (NO. 4) 2014
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 162/1977  
11 09-09-2014 P.U. (A) 249/2014 PERINTAH WARISAN KEBANGSAAN (PERISYTIHARAN ORANG HIDUP SEBAGAI WARISAN KEBANGSAAN) 2014
- Akta Warisan Kebangsaan 2005
IBU  
12 29-08-2014 P.U. (A) 248/2014 PERINTAH DUTI KASTAM (BARANG-BARANG DI BAWAH PERJANJIAN RANGKA KERJA KERJASAMA EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA ASEAN DAN CHINA) (TATANAMA TARIF BERHARMONIS ASEAN) 2014
- Akta Kastam 1967
IBU  
13 29-08-2014 P.U. (A) 247/2014 PERINTAH DUTI KASTAM (BARANG-BARANG BERASAL DARI NEGERI-NEGERI ASEAN) (TATANAMA TARIF BERHARMONIS ASEAN DAN PERJANJIAN PERDAGANGAN BARANGAN ASEAN) (PINDAAN) 2014
- Akta Kastam 1967
CORRIGENDUM  
14 29-08-2014 P.U. (A) 246/2014 PERATURAN-PERATURAN PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (TEMPOH PENGGANTUNGAN SEMENTARA) (PINDAAN) 2014
- Akta Perbadanan Insurans Deposit Malaysia 2011
PINDAAN P.U. (A) 432/2012  
15 26-08-2014 P.U. (A) 245/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 7) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN  
16 26-08-2014 P.U. (A) 244/2014 PERATURAN-PERATURAN SARAAN HAKIM (PINDAAN JADUAL KEDUA DAN JADUAL KELIMA) 2014
- Akta Saraan Hakim 1971
IBU  
17 25-08-2014 P.U. (A) 243/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA MALAYSIA LNG SDN. BHD., BINTULU, SARAWAK) (NO. 4) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
18 25-08-2014 P.U. (A) 242/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA MALAYSIA LNG SDN. BHD., BINTULU, SARAWAK) (NO. 3) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
19 25-08-2014 P.U. (A) 241/2014 PERINTAH PERGIGIAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) (NO. 3) 2014
- Akta Pergigian 1971
IBU  
20 22-08-2014 P.U. (A) 240/2014 PERATURAN-PERATURAN SKIM SIMPANAN PENDIDIKAN NASIONAL (PINDAAN) 2014
- Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 1997
PINDAAN P.U. (A) 268/2004  
21 20-08-2014 P.U. (A) 239/2014 PERINTAH KEANGGOTAAN MAHKAMAH TINGGI (PESURUHJAYA KEHAKIMAN) (NO. 4) 2014
- Akta Perlembagaan Persekutuan
IBU  
22 19-08-2014 P.U. (A) 238/2014 PERINTAH KEANGGOTAAN MAHKAMAH TINGGI (PESURUHJAYA KEHAKIMAN) (NO. 3) 2014
- Akta Perlembagaan Persekutuan
IBU  
23 13-08-2014 P.U. (A) 237/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA LOTTE CHEMICAL TITAN (M) SDN. BHD., PASIR GUDANG, JOHOR) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
24 13-08-2014 P.U. (A) 236/2014 PERINTAH DUTI KASTAM (PENGECUALIAN) (PINDAAN) 2014
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 371/2013  
25 13-08-2014 P.U. (A) 235/2014 PERATURAN-PERATURAN KASTAM (PINDAAN) (NO. 3) 2014
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 162/1977  
26 12-08-2014 P.U. (A) 234/2014 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 8) 2014
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
27 12-08-2014 P.U. (A) 233/2014 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 7) 2014
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
28 12-08-2014 P.U. (A) 232/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA SHELL MDS (MALAYSIA) SDN. BHD., BINTULU, SARAWAK) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
29 12-08-2014 P.U. (A) 231/2014 PERINTAH OPTIK (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2014
- Akta Optik 1991
IBU  
30 11-08-2014 P.U. (A) 230/2014 PERINTAH DUTI SETEM (PENGECUALIAN) (NO. 2) 2014
- Akta Setem 1949
IBU  
31 11-08-2014 P.U. (A) 229/2014 PERINTAH CUKAI KEUNTUNGAN HARTA TANAH (PENGECUALIAN) 2014
- Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976
IBU  
32 11-08-2014 P.U. (A) 228/2014 PERATURAN-PERATURAN TAMAN NEGARA (TATACARA MESYUARAT MAJLIS PENASIHAT) 2014
- Akta Taman Negara 1980
IBU  
33 07-08-2014 P.U. (A) 227/2014 KAEDAH-KAEDAH INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR (PERJANJIAN PERKHIDMATAN BEKALAN AIR ANTARA PENGGUNA DENGAN PEMEGANG LESEN PENGAGIHAN AIR) 2014
- Akta Industri Perkhidmatan Air 2006
IBU  
34 06-08-2014 P.U. (A) 226/2014 PERATURAN-PERATURAN KEBERSIHAN MAKANAN (PINDAAN) 2014
- Akta Makanan 1983
PINDAAN P.U. (A) 95/2009  
35 06-08-2014 P.U. (A) 225/2014 PERINTAH DUTI EKSAIS (PENGECUALIAN) (PINDAAN) 2014
- Akta Eksais 1976
PINDAAN P.U. (A) 379/2013  
36 31-07-2014 P.U. (A) 224/2014 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA PENYURAIAN TIMUR (EDL)) 2014
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
IBU  
37 31-07-2014 P.U. (A) 223/2014 PERINTAH HAD LAJU (LEBUH RAYA PENYURAIAN TIMUR (EDL)) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
38 31-07-2014 P.U. (A) 222/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (LEBUH RAYA PENYURAIAN TIMUR (EDL)) (PINDAAN) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN  
39 25-07-2014 P.U. (A) 221/2014 PERINTAH KANUN TANAH NEGARA (UBAH SUAIAN) (PINDAAN) 2014
- Akta Kanun Tanah Negara 1965
PINDAAN P.U. (A) 204/1997  
40 24-07-2014 P.U. (A) 220/2014 PERINTAH KANUN TANAH NEGARA (UBAH SUAIAN) 2014
- Akta Kanun Tanah Negara 1965
IBU  
41 24-07-2014 P.U. (A) 219/2014 KAEDAH-KAEDAH LALU LINTAS JALAN (LARANGAN PEMANDUAN KENDERAAN BARANGAN) (NO. 2) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
42 24-07-2014 P.U. (A) 218/2014 PERATURAN-PERATURAN KASTAM (PINDAAN) (NO. 2) 2014
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 162/1977  
43 21-07-2014 P.U. (A) 217/2014 KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (ELAUN MODAL DIPERCEPAT) (KELENGKAPAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI) 2014
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
44 18-07-2014 P.U. (A) 216/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (LEBUH RAYA KL-KUALA SELANGOR) (PINDAAN) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 201/2011  
45 18-07-2014 P.U. (A) 215/2014 PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) (NO. 4) 2014
- Akta Kawalan Bekalan 1961
IBU  
46 18-07-2014 P.U. (A) 214/2014 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) (NO. 4) 2014
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
47 18-07-2014 P.U. (A) 213/2014 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 4) 2014
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
48 17-07-2014 P.U. (A) 212/2014 PERINTAH KOPERASI (PENGAMBILALIHAN KAWALAN) (PELANTIKAN) 2014
- Akta Koperasi 1993
IBU  
49 17-07-2014 P.U. (A) 211/2014 PERATURAN-PERATURAN PERTUBUHAN PELADANG (PINDAAN) 2014
- Akta Pertubuhan Peladang 1973
PINDAAN P.U. (A) 303/1983  
50 16-07-2014 P.U. (A) 210/2014 PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN) (LARANGAN MASA TERTENTU) (NO. 2) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
51 16-07-2014 P.U. (A) 209/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (LEBUH RAYA PANTAI TIMUR-FASA 2) (PINDAAN) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 1/2014  
52 16-07-2014 P.U. (A) 208/2014 PERINTAH HAD LAJU KEBANGSAAN (PEMBERHENTIAN SEMENTARA) (NO. 2) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
53 16-07-2014 P.U. (A) 207/2014 PERINTAH HAD LAJU KEBANGSAAN (PINDAAN) (NO. 2) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
PINDAAN P.U. (A) 18/1989  
54 14-07-2014 P.U. (A) 206/2014 KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (POTONGAN BAGI PERBELANJAAN BERHUBUNG DENGAN GAJI MINIMUM) 2014
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
55 11-07-2014 P.U. (A) 205/2014 PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) (NO. 3) 2014
- Akta Kawalan Bekalan 1961
IBU  
56 11-07-2014 P.U. (A) 204/2014 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) (NO. 2) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
57 10-07-2014 P.U. (A) 203/2014 PERINTAH PELINDUNGAN PENGGUNA (KONTRAK PERKHIDMATAN HADAPAN) (PINDAAN) 2014
- Akta Pelindungan Pengguna 1999
PINDAAN P.U. (A) 400/2002  
58 08-07-2014 P.U. (A) 202/2014 PERINTAH SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (TARIKH PELETAKHAKAN) 2014
- Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2007
IBU  
59 08-07-2014 P.U. (A) 201/2014 PERINTAH MENTERI-MENTERI KERAJAAN PERSEKUTUAN (NO. 2) (PINDAAN) (NO. 2) (PINDAAN) 2014
- Akta Fungsi-fungsi Menteri 1969
PINDAAN P.U. (A) 154/2014  
60 08-07-2014 P.U. (A) 200/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA MALAYSIA LNG SDN. BHD., BINTULU, SARAWAK) (NO. 2) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
61 08-07-2014 P.U. (A) 199/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS CARIGALI SDN. BHD., KERTIH, TERENGGANU) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
62 07-07-2014 P.U. (A) 198/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS PENAPISAN (MELAKA) SDN. BHD., SUNGAI UDANG, MELAKA) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
63 04-07-2014 P.U. (A) 197/2014 PERATURAN-PERATURAN PEMELIHARAAN KESELAMATAN AWAM (PINDAAN) 2014
- Akta Ordinan Pemeliharaan Keselamatan Awam, 1962
IBU  
64 04-07-2014 P.U. (A) 196/2014 PERATURAN-PERATURAN SURUHANJAYA PILIHAN RAYA (PINDAAN JADUAL) (NO. 2) 2014
- Akta Suruhanjaya Pilihan Raya 1957
IBU  
65 04-07-2014 P.U. (A) 195/2014 PERINTAH PERSAINGAN (PENGECUALIAN BLOK BAGI PERJANJIAN PERKONGSIAN VESEL DAN PERJANJIAN PERBINCANGAN SUKARELA BERKENAAN DENGAN PERKHIDMATAN PELAYARAN TETAP) 2014
- Akta Persaingan 2010
IBU  
66 03-07-2014 P.U. (A) 194/2014 PERINTAH AKAUNTAN (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2014
- Akta Akauntan 1967
IBU  
67 02-07-2014 P.U. (A) 193/2014 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
68 01-07-2014 P.U. (A) 192/2014 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 6) 2014
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
69 01-07-2014 P.U. (A) 191/2014 PERINTAH PERUBATAN (PENGECUALIAN TEMPOH PERKHIDMATAN AWAM) 2014
- Akta Perubatan 1971
IBU  
70 01-07-2014 P.U. (A) 190/2014 PERATURAN-PERATURAN CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN 2014
- Akta Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014
IBU  
71 01-07-2014 P.U. (A) 189/2014 PERATURAN-PERATURAN CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (KAJIAN SEMULA DAN RAYUAN) 2014
- Akta Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014
IBU  
72 30-06-2014 P.U. (A) 188/2014 PERATURAN-PERATURAN CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (KETETAPAN AWAL) 2014
- Akta Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014
IBU  
73 30-06-2014 P.U. (A) 187/2014 PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PENGENAAN CUKAI BAGI PEMBEKALAN BERKENAAN DENGAN KAWASAN DITETAPKAN) 2014
- Akta Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014
IBU  
74 30-06-2014 P.U. (A) 186/2014 PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (FI PERMOHONAN EJEN CUKAI) 2014
- Akta Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014
IBU  
75 30-06-2014 P.U. (A) 185/2014 PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PEMAKAIAN KEPADA KERAJAAN) 2014
- Akta Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014
IBU  
76 30-06-2014 P.U. (A) 184/2014 PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (KADAR CUKAI) 2014
- Akta Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014
IBU  
77 30-06-2014 P.U. (A) 183/2014 PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (AMAUN PEMBEKALAN BERCUKAI) 2014
- Akta Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014
IBU  
78 30-06-2014 P.U. (A) 182/2014 PERATURAN-PERATURAN PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (FI DAN CAJ) (PINDAAN) 2014
- Akta Penduduk Dan Pembangunan Keluarga 1966
PINDAAN P.U. (A) 142/2008  
79 27-06-2014 P.U. (A) 181/2014 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JAMBATAN SULTAN ABDUL HALIM MU’ADZAM SHAH) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
80 27-06-2014 P.U. (A) 180/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA SHELL REFINING COMPANY (FOM) BERHAD, PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
81 27-06-2014 P.U. (A) 179/2014 PERATURAN-PERATURAN PENAPISAN FILEM (FI) (PINDAAN) 2014
- Akta Penapisan Filem 2002
PINDAAN P.U. (A) 16/2011  
82 26-06-2014 P.U. (A) 178/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA TORAY BASF PBT RESIN SDN. BHD., KUANTAN, PAHANG) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
83 26-06-2014 P.U. (A) 177/2014 PERINTAH KEANGGOTAAN MAHKAMAH TINGGI (PESURUHJAYA KEHAKIMAN) (NO. 2) 2014
- Akta Perlembagaan Persekutuan
IBU  
84 26-06-2014 P.U. (A) 176/2014 PERINTAH KEANGGOTAAN MAHKAMAH TINGGI (PESURUHJAYA KEHAKIMAN) 2014
- Akta Perlembagaan Persekutuan
IBU  
85 26-06-2014 P.U. (A) 175/2014 KAEDAH-KAEDAH PENGANGKUTAN JALAN (FI DAN CAJ BAGI MENDIRIKAN STRUKTUR BAGI PAPAN IKLAN DI JALAN PERSEKUTUAN) (PINDAAN) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
PINDAAN P.U. (A) 405/2010  
86 25-06-2014 P.U. (A) 174/2014 PERINTAH KOPERASI (PENGAMBILALIHAN KAWALAN) (PELANTIKAN SEMULA) (NO. 2) 2014
- Akta Koperasi 1993
IBU  
87 25-06-2014 P.U. (A) 173/2014 PERINTAH KOPERASI (PENGAMBILALIHAN KAWALAN) (PELANTIKAN SEMULA) 2014
- Akta Koperasi 1993
IBU  
88 25-06-2014 P.U. (A) 172/2014 PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) (PINDAAN) (NO. 2) 2014
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 490/2012  
89 24-06-2014 P.U. (A) 171/2014 PERATURAN-PERATURAN PAJAKAN CUKAI PENDAPATAN (PINDAAN) 2014
- Akta Cukai Pendapatan 1967
PINDAAN P.U. (A) 131/1986  
90 24-06-2014 P.U. (A) 170/2014 PERATURAN-PERATURAN CUKAI PENDAPATAN (PENSEKURITIAN BERSANDARKAN ASET) 2014
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
91 24-06-2014 P.U. (A) 169/2014 KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (POTONGAN BAGI PERBELANJAAN BERHUBUNG DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN VENDOR) 2014
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
92 23-06-2014 P.U. (A) 168/2014 PERINTAH PELEPASAN CUKAI DUA KALI (KERAJAAN REPUBLIK POLAND) 2014
- Akta Cukai Pendapatan 1967 dan
- Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967
IBU  
93 20-06-2014 P.U. (A) 167/2014 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 3) 2014
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
94 20-06-2014 P.U. (A) 166/2014 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 2) 2014
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
95 20-06-2014 P.U. (A) 165/2014 PERATURAN–PERATURAN EKSAIS (KAWALAN TODI DAN KEDAI TODI) (PINDAAN) 2014
- Akta Eksais 1976
PINDAAN P.U. (A) 157/1977  
96 20-06-2014 P.U. (A) 164/2014 PERATURAN-PERATURAN EKSAIS (PINDAAN) 2014
- Akta Eksais 1976
PINDAAN P.U. (A) 161/1977  
97 20-06-2014 P.U. (A) 163/2014 PERATURAN-PERATURAN EKSAIS (LEMBAGA PELESEN) (PINDAAN) 2014
- Akta Eksais 1976
PINDAAN P.U. (A) 155/1977  
98 20-06-2014 P.U. (A) 162/2014 PERATURAN-PERATURAN EKSAIS (MEMBOTOL DAN MEMINDAH LIQUOR YANG MEMABUKKAN) (PINDAAN) 2014
- Akta Eksais 1976
PINDAAN P.U. (A) 158/1977  
99 20-06-2014 P.U. (A) 161/2014 PERINTAH EKSAIS (PENJUALAN RUNCIT LIQUOR YANG MEMABUKKAN OLEH AHLI KIMIA) (PINDAAN) 2014
- Akta Eksais 1976
PINDAAN P.U. (A) 154/1977  
100 19-06-2014 P.U. (A) 160/2014 PERATURAN-PERATURAN KASTAM (PINDAAN) 2014
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 162/1977  
101 17-06-2014 P.U. (A) 159/2014 PERATURAN-PERATURAN KASTAM (FI LESEN IMPORT KENDERAAN BERMOTOR) (PINDAAN) 2014
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 491/2009  
102 16-06-2014 P.U. (A) 158/2014 PERINTAH KOPERASI (KOPERASI USAHA MAWAH BERHAD) (PENGECUALIAN) 2014
- Akta Koperasi 1993
IBU  
103 13-06-2014 P.U. (A) 157/2014 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA SENAI-PASIR GUDANG-DESARU) (PINDAAN) 2014
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 231/2011  
104 09-06-2014 P.U. (A) 156/2014 PERATURAN-PERATURAN PENDAFTARAN NEGARA (PINDAAN) 2014
- Akta Pendaftaran Negara 1959
PINDAAN P.U. (A) 472/1990  
105 05-06-2014 P.U. (A) 155/2014 PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) (KAJIAN SEMULA DIPERCEPAT) 2014
- Akta Duti Timbal Balas Dan Anti-Lambakan 1993 dan
- Akta Kastam 1967
IBU  
106 05-06-2014 P.U. (A) 154/2014 PERINTAH MENTERI-MENTERI KERAJAAN PERSEKUTUAN (NO. 2) (PINDAAN) (NO. 2) 2014
- Akta Fungsi-fungsi Menteri 1969
PINDAAN  
107 05-06-2014 P.U. (A) 153/2014 PERATURAN-PERATURAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN (PINDAAN JADUAL) 2014
- Akta Suruhanjaya Perkhidmatan 1957
IBU  
108 05-06-2014 P.U. (A) 152/2014 PERATURAN-PERATURAN SURUHANJAYA PILIHAN RAYA (PINDAAN JADUAL) 2014
- Akta Pilihan Raya 1958
IBU  
109 04-06-2014 P.U. (A) 151/2014 PERATURAN-PERATURAN KUALITI ALAM SEKELILING (UDARA BERSIH) 2014
- Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974
IBU  
110 04-06-2014 P.U. (A) 150/2014 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) 2014
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
111 03-06-2014 P.U. (A) 149/2014 PERINTAH PERKHIDMATAN KEWANGAN ISLAM (TARIKH YANG DITETAPKAN BAGI DEPOSIT ISLAM) 2014
- Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013
IBU  
112 02-06-2014 P.U. (A) 148/2014 KAEDAH-KAEDAH PROFESION UNDANG-UNDANG (PELESENAN PERKONGSIAN ANTARABANGSA DAN FIRMA GUAMAN ASING BERKELAYAKAN DAN PENDAFTARAN PEGUAM ASING) 2014
- Akta Profesion Undang - Undang 1976
IBU  
113 30-05-2014 P.U. (A) 147/2014 PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN) (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 2) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
114 29-05-2014 P.U. (A) 146/2014 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA KORIDOR GUTHRIE) (NO. 2) (PINDAAN) 2014
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 298/2005  
115 28-05-2014 P.U. (A) 145/2014 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA LEMBAH KLANG SELATAN) (PINDAAN) 2014
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 309/2013  
116 27-05-2014 P.U. (A) 144/2014 PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PENGGUNAAN BAHAGIAN IV) 2014
- Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram Dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001
IBU  
117 27-05-2014 P.U. (A) 143/2014 PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2014
- Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram Dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001
IBU  
118 23-05-2014 P.U. (A) 142/2014 PERATURAN–PERATURAN AGENSI PELAPORAN KREDIT (PENDAFTARAN) 2014
- Akta Agensi Pelaporan Kredit 2010
IBU  
119 23-05-2014 P.U. (A) 141/2014 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) (NO. 3) 2014
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
120 23-05-2014 P.U. (A) 140/2014 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 3) 2014
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
121 23-05-2014 P.U. (A) 139/2014 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) (NO. 2) 2014
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
122 23-05-2014 P.U. (A) 138/2014 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 2) 2014
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
123 23-05-2014 P.U. (A) 137/2014 PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) (NO. 2) 2014
- Akta Kawalan Bekalan 1961
IBU  
124 22-05-2014 P.U. (A) 136/2014 PERATURAN-PERATURAN ELEKTRIK (PINDAAN) (NO. 2) 2014
- Akta Bekalan Elektrik 1990
PINDAAN P.U. (A) 38/1994  
125 21-05-2014 P.U. (A) 135/2014 PERINTAH DOKTOR VETERINAR (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2014
- Akta Doktor Veterinar 1974
IBU  
126 21-05-2014 P.U. (A) 134/2014 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 5) 2014
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
127 20-05-2014 P.U. (A) 133/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS CHEMICALS AMMONIA SDN. BHD., KERTEH, TERENGGANU) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
128 20-05-2014 P.U. (A) 132/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS GAS BERHAD, CENTRALISED UTILITY FACILITIES, KUANTAN, PAHANG) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
129 20-05-2014 P.U. (A) 131/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS GAS BERHAD BAGI LOJI MEMPROSES GAS 5, KOMPLEKS B, PAKA, TERENGGANU) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
130 20-05-2014 P.U. (A) 130/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 6) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 401/1989  
131 19-05-2014 P.U. (A) 129/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRON MALAYSIA REFINING & MARKETING BERHAD, PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
132 19-05-2014 P.U. (A) 128/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA FPG OLEOCHEMICALS SDN. BHD., KUANTAN, PAHANG) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
133 15-05-2014 P.U. (A) 127/2014 PERINTAH FI (VISA SEMASA KETIBAAN) 2014
- Akta Fi 1951
IBU  
134 12-05-2014 P.U. (A) 126/2014 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA SUNGAI BESI) 2014
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
IBU  
135 07-05-2014 P.U. (A) 125/2014 PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN BOMBA (PEGAWAI BOMBA BANTUAN) 2014
- Akta Perkhidmatan Bomba 1988
IBU  
136 05-05-2014 P.U. (A) 124/2014 PERINTAH PERDAGANGAN ANTARABANGSA MENGENAI SPESIES TERANCAM (PENGECUALIAN FI PENDAFTARAN) 2014
- Akta Perdagangan Antarabangsa Mengenai Spesis Terancam 2008
IBU  
137 02-05-2014 P.U. (A) 123/2014 PERINTAH BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2014
- Akta Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Peruntukan Khas) 1978
IBU  
138 30-04-2014 P.U. (A) 122/2014 PERINTAH PENCEGAHAN JENAYAH (PINDAAN JADUAL PERTAMA DAN KEDUA) 2014
- Akta Pencegahan Jenayah 1959
IBU  
139 30-04-2014 P.U. (A) 121/2014 KAEDAH-KAEDAH TENAGA BOLEH BAHARU (MENDAPATKAN WANG OLEH PEMEGANG LESEN PENGAGIHAN) (PINDAAN) 2014
- Akta Tenaga Boleh Baharu 2011
PINDAAN P.U. (A) 388/2011  
140 30-04-2014 P.U. (A) 120/2014 KAEDAH-KAEDAH TENAGA BOLEH BAHARU (KEHENDAK TEKNIKAL DAN PENGENDALIAN) (PINDAAN) 2014
- Akta Tenaga Boleh Baharu 2011
PINDAAN P.U. (A) 387/2011  
141 30-04-2014 P.U. (A) 119/2014 PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA GETAH MALAYSIA (PELESENAN DAN PERMIT) 2014
- Akta Lembaga Getah Malaysia (Perbadanan) 1996
IBU  
142 29-04-2014 P.U. (A) 118/2014 PERINTAH PENCETAKAN TEKS AL-QUR’AN (PENGECUALIAN) 2014
- Akta Pencetakan Teks Al-qur’an 1986
IBU  
143 29-04-2014 P.U. (A) 117/2014 PERATURAN-PERATURAN SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (KUMPULAN WANG LIKUIDITI PUSAT) (PINDAAN) 2014
- Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2007
PINDAAN P.U. (A) 292/2010  
144 29-04-2014 P.U. (A) 116/2014 PERINTAH RACUN (PINDAAN SENARAI RACUN) (NO. 2) 2014
- Akta Racun 1952
IBU  
145 24-04-2014 P.U. (A) 115/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA MALAYSIA LNG SDN. BHD., BINTULU, SARAWAK) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
146 23-04-2014 P.U. (A) 114/2014 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUHRAYA SHAH ALAM) (PINDAAN) 2014
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 69/1999  
147 23-04-2014 P.U. (A) 113/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (LEBUH RAYA SHAH ALAM) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
IBU  
148 23-04-2014 P.U. (A) 112/2014 PERINTAH HAD LAJU (LEBUH RAYA SHAH ALAM) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
149 22-04-2014 P.U. (A) 111/2014 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 4) 2014
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
150 21-04-2014 P.U. (A) 110/2014 PERINTAH PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BERHAD (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2014
- Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad 2001
IBU  
151 21-04-2014 P.U. (A) 109/2014 KAEDAH-KAEDAH PENDAFTARAN PERNIAGAAN (PENEPIAN FI) 2014
- Akta Pendaftaran Perniagaan 1956
IBU  
152 17-04-2014 P.U. (A) 108/2014 PERINTAH PEMULIHARAAN HIDUPAN LIAR (PINDAAN JADUAL) 2014
- Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010
IBU  
153 16-04-2014 P.U. (A) 107/2014 PERATURAN-PERATURAN PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (SISTEM PREMIUM BERBEZA BERKENAAN DENGAN ANGGOTA PENERIMA DEPOSIT) (PINDAAN) 2014
- Akta Perbadanan Insurans Deposit Malaysia 2011
PINDAAN P.U. (A) 34/2011  
154 16-04-2014 P.U. (A) 106/2014 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (BANDARAYA KUALA LUMPUR) (NO. 2) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
155 14-04-2014 P.U. (A) 105/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 5) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
IBU  
156 14-04-2014 P.U. (A) 104/2014 PERINTAH PEMBAYARAN DAN ADJUDIKASI INDUSTRI PEMBINAAN (PENGECUALIAN) 2014
- Akta Pembayaran Dan Adjudikasi Industri Pembinaan
IBU  
157 14-04-2014 P.U. (A) 103/2014 PERATURAN-PERATURAN PEMBAYARAN DAN ADJUDIKASI INDUSTRI PEMBINAAN 2014
- Akta Pembayaran Dan Adjudikasi Industri Pembinaan
IBU  
158 14-04-2014 P.U. (A) 102/2014 PERINTAH HAD LAJU (LEBUH RAYA SUNGAI BESI) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
159 14-04-2014 P.U. (A) 101/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (LEBUH RAYA SUNGAI BESI) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
IBU  
160 14-04-2014 P.U. (A) 100/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (LEBUHRAYA SUNGAI BESI) (PEMBATALAN) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
DIBATALKAN OLEH P.U. (A) 198/1999  
161 14-04-2014 P.U. (A) 99/2014 PERATURAN-PERATURAN JUALAN LANGSUNG (PINDAAN) 2014
- Akta Jualan Langsung 1993
PINDAAN P.U. (A) 128/1993  
162 09-04-2014 P.U. (A) 98/2014 PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN MINERAL (KESELAMATAN SEMASA PENJELAJAHAN DAN PERLOMBONGAN PERMUKAAN) 2014
- Akta Pembangunan Mineral 1994
IBU  
163 09-04-2014 P.U. (A) 97/2014 PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEBANGSAAN (PENEPIAN FI KEPADA PENGAJAR JABATAN TENAGA MANUSIA) 2014
- Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006
IBU  
164 08-04-2014 P.U. (A) 96/2014 PERATURAN-PERATURAN KILANG DAN JENTERA (SKIM PEMERIKSAAN KHAS) (PEMERIKSAAN BERASASKAN RISIKO) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
165 08-04-2014 P.U. (A) 95/2014 PERINTAH AUDIT (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2014
- Akta Audit 1957
IBU  
166 08-04-2014 P.U. (A) 94/2014 PERINTAH KAWALAN BEKALAN (PENGECUALIAN) 2014
- Akta Kawalan Bekalan 1961
IBU  
167 07-04-2014 P.U. (A) 93/2014 PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) 2014
- Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram Dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001
IBU  
168 04-04-2014 P.U. (A) 92/2014 PERATURAN-PERATURAN KAWALAN PADI DAN BERAS (PELESENAN PEMBELI PADI) (PINDAAN) 2014
- Akta Kawalan Padi Dan Beras 1994
PINDAAN P.U. (A) 625/1996  
169 04-04-2014 P.U. (A) 91/2014 PERATURAN-PERATURAN KAWALAN PADI DAN BERAS (PELESENAN PENGIMPORT DAN PENGEKSPORT) (PINDAAN) 2014
- Akta Kawalan Padi Dan Beras 1994
PINDAAN  
170 04-04-2014 P.U. (A) 90/2014 PERATURAN-PERATURAN KAWALAN PADI DAN BERAS (PELESENAN KILANG-KILANG PADI) (PINDAAN) 2014
- Akta Kawalan Padi Dan Beras 1994
PINDAAN P.U. (A) 626/1996  
171 04-04-2014 P.U. (A) 89/2014 PERATURAN-PERATURAN KAWALAN PADI DAN BERAS (PELESENAN PEMBORONG DAN PERUNCIT) (PINDAAN) 2014
- Akta Kawalan Padi Dan Beras 1994
PINDAAN P.U. (A) 624/1996  
172 04-04-2014 P.U. (A) 88/2014 PERINTAH PERDAGANGAN STRATEGIK (PENGGUNA AKHIR TERHAD DAN PENGGUNA AKHIR TERLARANG) (PINDAAN) 2014
- Akta Perdagangan Strategik 2010
PINDAAN P.U. (A) 484/2010  
173 03-04-2014 P.U. (A) 87/2014 PERATURAN-PERATURAN PENCEGAHAN JENAYAH (ORANG TAHANAN) 2014
- Akta Pencegahan Jenayah 1959
IBU  
174 02-04-2014 P.U. (A) 86/2014 PERATURAN-PERATURAN PENCEGAHAN JENAYAH (TATACARA LEMBAGA PENASIHAT) 2014
- Akta Pencegahan Jenayah 1959
IBU  
175 02-04-2014 P.U. (A) 85/2014 PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (RESOLUSI MAJLIS KESELAMATAN) (AL-QAIDA DAN TALIBAN) (PINDAAN) 2014
- Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram Dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001
PINDAAN P.U. (A) 402/2011  
176 31-03-2014 P.U. (A) 84/2014 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (JAMBATAN SULTAN ABDUL HALIM MU’ADZAM SHAH) 2014
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
IBU  
177 31-03-2014 P.U. (A) 83/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (JAMBATAN KEDUA PULAU PINANG) (PINDAAN) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 51/2014  
178 31-03-2014 P.U. (A) 82/2014 PERINTAH HAD LAJU (JAMBATAN KEDUA PULAU PINANG) (PINDAAN) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
PINDAAN P.U. (A) 52/2014  
179 27-03-2014 P.U. (A) 81/2014 PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) 2014
- Akta Duti Timbal Balas Dan Anti-Lambakan 1993 dan
- Akta Kastam 1967
IBU  
180 25-03-2014 P.U. (A) 80/2014 PERATURAN-PERATURAN BANK NEGARA MALAYSIA (PELAKSANAAN KETETAPAN-KETETAPAN MAJLIS KESELAMATAN BANGSA-BANGSA BERSATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN REPUBLIK DEMOKRATIK CONGO) 2014
- Akta Bank Negara Malaysia 2009
IBU  
181 24-03-2014 P.U. (A) 79/2014 PERINTAH FI (PAS PENGGAJIAN, PAS LAWATAN (KERJA SEMENTARA) DAN PAS KERJA) (PINDAAN) 2014
- Akta Fi 1951
PINDAAN P.U. (A) 479/1998  
182 21-03-2014 P.U. (A) 78/2014 KAEDAH-KAEDAH PENDAFTARAN PERNIAGAAN (PINDAAN) 2014
- Akta Pendaftaran Perniagaan 1956
PINDAAN P.U. (A) L.N. 282/1957  
183 21-03-2014 P.U. (A) 77/2014 PERINTAH MENTERI-MENTERI KERAJAAN PERSEKUTUAN (NO. 2) (PINDAAN) 2014
- Akta Fungsi-fungsi Menteri 1969
PINDAAN P.U. (A) 184/2013  
184 18-03-2014 P.U. (A) 76/2014 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 3) 2014
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
185 18-03-2014 P.U. (A) 75/2014 PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) (PELANJUTAN TEMPOH) 2014
- Akta Duti Timbal Balas Dan Anti-Lambakan 1993 dan
- Akta Kastam 1967
IBU  
186 17-03-2014 P.U. (A) 74/2014 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 2) 2014
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
187 14-03-2014 P.U. (A) 73/2014 PERATURAN-PERATURAN ELEKTRIK (PINDAAN) 2014
- Akta Bekalan Elektrik 1990
PINDAAN P.U. (A) 38/1994  
188 13-03-2014 P.U. (A) 72/2014 PERINTAH RACUN (PINDAAN SENARAI RACUN) 2014
- Akta Racun 1952
IBU  
189 12-03-2014 P.U. (A) 71/2014 PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA (PERBEKALAN) 2014
- Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969
IBU  
190 12-03-2014 P.U. (A) 70/2014 PERINTAH TENAGA BOLEH BAHARU (PINDAAN JADUAL) 2014
- Akta Tenaga Boleh Baharu 2011
IBU  
191 11-03-2014 P.U. (A) 69/2014 PERATURAN-PERATURAN PETROLEUM (CUKAI PENDAPATAN) (ELAUN PELABURAN) (PINDAAN) 2014
- Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967
PINDAAN P.U. (A) 120/2013  
192 07-03-2014 P.U. (A) 68/2014 PERINTAH PERGIGIAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) (NO. 2) 2014
- Akta Pergigian 1971
IBU  
193 07-03-2014 P.U. (A) 67/2014 PERATURAN-PERATURAN TABUNG HAJI (JAWATANKUASA TATATERTIB DAN JAWATANKUASA RAYUAN TATATERTIB) (PINDAAN) 2014
- Akta Tabung Haji 1995
PINDAAN P.U. (A) 282/2010  
194 07-03-2014 P.U. (A) 66/2014 PERATURAN-PERATURAN TATATERTIB TABUNG HAJI (PINDAAN) 2014
- Akta Tabung Haji 1995
PINDAAN P.U. (A) 281/2010  
195 06-03-2014 P.U. (A) 65/2014 PERINTAH KASTAM (NILAI-NILAI) (MINYAK MENTAH PETROLEUM) (NO. 6) 2014
- Akta Kastam 1967
IBU  
196 03-03-2014 P.U. (A) 64/2014 PERATURAN-PERATURAN OPTIK (PINDAAN) 2014
- Akta Optik 1991
PINDAAN P.U. (A) 210/1994  
197 28-02-2014 P.U. (A) 63/2014 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN)(PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA JURU-JALAN DUTA-BUKIT RAJA, LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KUALA LUMPUR-JOHOR BAHRU) (PINDAAN) (NO. 3) 2014
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 171/2002  
198 28-02-2014 P.U. (A) 62/2014 PERINTAH KASTAM (NILAI-NILAI) (ISIRONG KELAPA SAWIT) (NO. 2) 2014
- Akta Kastam 1967
IBU  
199 28-02-2014 P.U. (A) 61/2014 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KLIA) (PINDAAN) (NO. 3) 2014
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 437/2002  
200 28-02-2014 P.U. (A) 60/2014 PERINTAH PERDAGANGAN STRATEGIK (BARANG STRATEGIK) (PINDAAN) 2014
- Akta Perdagangan Strategik 2010
PINDAAN  
201 28-02-2014 P.U. (A) 59/2014 PERINTAH KASTAM (NILAI-NILAI) (MINYAK KELAPA SAWIT) (NO. 2) 2014
- Akta Kastam 1967
IBU  
202 27-02-2014 P.U. (A) 58/2014 KAEDAH-KAEDAH PETROLEUM (CUKAI PENDAPATAN) (ELAUN MODAL DIPERCEPATKAN) (MEDAN MARGINAL) (PINDAAN) 2014
- Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967
PINDAAN P.U. (A) 119/2013  
203 27-02-2014 P.U. (A) 57/2014 PERINTAH PETROLEUM (CUKAI PENDAPATAN) (PENGECUALIAN) (PINDAAN) 2014
- Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967
PINDAAN P.U. (A) 122/2013  
204 27-02-2014 P.U. (A) 56/2014 PERINTAH SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (PENGUBAHAN PERATUSAN BAYARAN KEPADA KUMPULAN WANG DISATUKAN PERSEKUTUAN) 2014
- Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001
IBU  
205 27-02-2014 P.U. (A) 55/2014 PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN) (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
PINDAAN P.U. (A) 462/1991  
206 27-02-2014 P.U. (A) 54/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 4) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 401/1989  
207 27-02-2014 P.U. (A) 53/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 3) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 401/1989  
208 27-02-2014 P.U. (A) 52/2014 PERINTAH HAD LAJU (JAMBATAN KEDUA PULAU PINANG) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
209 27-02-2014 P.U. (A) 51/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (JAMBATAN KEDUA PULAU PINANG) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
IBU  
210 25-02-2014 P.U. (A) 49/2014 PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (RESOLUSI MAJLIS KESELAMATAN) (AL-QAIDA DAN TALIBAN) 2011 - PEMBETULAN
- Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram Dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001
PEMBETULAN  
211 25-02-2014 P.U. (A) 50/2014 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) 2014
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
212 20-02-2014 P.U. (A) 48/2014 PERINTAH PERGIGIAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2014
- Akta Pergigian 1971
IBU  
213 20-02-2014 P.U. (A) 47/2014 PERINTAH KASTAM (NILAI-NILAI) (MINYAK MENTAH PETROLEUM) (NO. 5) 2014
- Akta Kastam 1967
IBU  
214 19-02-2014 P.U. (A) 46/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS GAS BERHAD, LOJI MEMPROSES GAS 1, KERTEH, TERENGGANU) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
215 18-02-2014 P.U. (A) 45/2014 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 3) 2014
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
216 11-02-2014 P.U. (A) 44/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS GAS BERHAD, CENTRALISED UTILITY FACILITIES, KERTEH, TERENGGANU) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
217 10-02-2014 P.U. (A) 43/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA ASEAN BINTULU FERTILIZER SDN. BHD., BINTULU, SARAWAK) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
218 07-02-2014 P.U. (A) 42/2014 PERATURAN-PERATURAN PENGANGKUTAN AWAM DARAT [KAEDAH-KAEDAH KENDERAAN MOTOR (PENGANGKUTAN PERDAGANGAN) (PINDAAN) 2013] 2014 - PEMBETULAN
- Akta Pengangkutan Awam Darat 2010
PEMBETULAN  
219 06-02-2014 P.U. (A) 41/2014 PERINTAH KASTAM (NILAI-NILAI) (MINYAK MENTAH PETROLEUM) (NO. 4) 2014
- Akta Kastam 1967
IBU  
220 30-01-2014 P.U. (A) 40/2014 PERATURAN-PERATURAN (DANDANG STIM DAN PENGANDUNG TEKANAN TIDAK BERAPI) KILANG DAN JENTERA (PINDAAN) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
PINDAAN  
221 30-01-2014 P.U. (A) 39/2014 PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA (GAJI BULANAN PURATA MINIMUM) 2014
- Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969
IBU  
222 30-01-2014 P.U. (A) 38/2014 PERINTAH KASTAM (NILAI-NILAI) (ISIRONG KELAPA SAWIT) 2014
- Akta Kastam 1967
IBU  
223 30-01-2014 P.U. (A) 37/2014 PERATURAN-PERATURAN INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR (DEPOSIT, FI DAN CAJ PERKHIDMATAN AIR) 2014
- Akta Industri Perkhidmatan Air 2006
IBU  
224 30-01-2014 P.U. (A) 36/2014 KAEDAH-KAEDAH INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR (RETIKULASI AIR DAN PEMASANGAN PAIP) 2014
- Akta Industri Perkhidmatan Air 2006
PRINCIPAL AMENDED P.U. (A) 251/2014
 
225 30-01-2014 P.U. (A) 35/2014 KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (POTONGAN DARIPADA SARAAN) (PINDAAN) 2014
- Akta Cukai Pendapatan 1967
PINDAAN  
226 30-01-2014 P.U. (A) 34/2014 PERINTAH KASTAM (NILAI-NILAI) (MINYAK KELAPA SAWIT) 2014
- Akta Kastam 1967
IBU  
227 24-01-2014 P.U. (A) 33/2014 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) 2014
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
228 24-01-2014 P.U. (A) 32/2014 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) 2014
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
229 24-01-2014 P.U. (A) 31/2014 PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) 2014
- Akta Kawalan Bekalan 1961
IBU  
230 24-01-2014 P.U. (A) 30/2014 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA JURU-JALAN DUTA-BUKIT RAJA, LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KUALA LUMPUR-JOHOR BAHRU) (PINDAAN) (NO. 2) 2014
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN  
231 24-01-2014 P.U. (A) 29/2014 PROKLAMASI - MEMANGGIL PARLIMEN
- Akta Perlembagaan Persekutuan
IBU  
232 24-01-2014 P.U. (A) 28/2014 PROKLAMASI - MEMPROROG PARLIMEN
- Akta Perlembagaan Persekutuan
IBU  
233 24-01-2014 P.U. (A) 27/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (PERSIMPANGAN BERTINGKAT BUKIT GAMBIR) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
IBU  
234 23-01-2014 P.U. (A) 26/2014 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KLIA) (PINDAAN) (NO. 2) 2014
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN  
235 23-01-2014 P.U. (A) 25/2014 PERINTAH HAD LAJU (PERSIMPANGAN BERTINGKAT BUKIT GAMBIR) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
236 23-01-2014 P.U. (A) 24/2014 PERINTAH KASTAM (NILAI-NILAI) (MINYAK MENTAH PETROLEUM) (NO. 3) 2014
- Akta Kastam 1967
IBU  
237 22-01-2014 P.U. (A) 23/2014 PERINTAH HAD LAJU KEBANGSAAN (PEMBERHENTIAN SEMENTARA) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
238 22-01-2014 P.U. (A) 22/2014 PERINTAH FI (PERUBATAN) (PESAKIT BAYAR PENUH) (PINDAAN) 2014
- Akta Fi 1951
PINDAAN  
239 21-01-2014 P.U. (A) 21/2014 KAEDAH-KAEDAH LALU LINTAS JALAN (LARANGAN PEMANDUAN KENDERAAN BARANGAN) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
240 21-01-2014 P.U. (A) 20/2014 PERINTAH KASTAM (LARANGAN PEMINDAHAN) 2014
- Akta Kastam 1967
IBU  
241 21-01-2014 P.U. (A) 19/2014 PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN) (LARANGAN MASA TERTENTU) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
242 20-01-2014 P.U. (A) 18/2014 PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) (PINDAAN) 2014
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 490/2012  
243 16-01-2014 P.U. (A) 17/2014 PERINTAH KASTAM (NILAI-NILAI) (MINYAK MENTAH PETROLEUM) (NO. 2) 2014
- Akta Kastam 1967
IBU  
244 13-01-2014 P.U. (A) 16/2014 PERINTAH DUTI SETEM (PENGECUALIAN) 2014
- Akta Setem 1949
IBU  
245 13-01-2014 P.U. (A) 15/2014 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (BANDARAYA KUALA LUMPUR) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
246 13-01-2014 P.U. (A) 14/2014 PERINTAH WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN (PEMERLUASAN DAN UBAH SUAIAN AKTA DIUS API PERSEKUTUAN 1953) 2014
- Akta Perlembagaan (Pindaan) (No. 2) 1984
IBU  
247 09-01-2014 P.U. (A) 13/2014 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 2) 2014
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
248 09-01-2014 P.U. (A) 12/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 2) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 401/1989  
249 09-01-2014 P.U. (A) 11/2014 PERINTAH KASTAM (NILAI-NILAI) (MINYAK MENTAH PETROLEUM) 2014
- Akta Kastam 1967
IBU  
250 08-01-2014 P.U. (A) 10/2014 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA JURU-JALAN DUTA-BUKIT RAJA, LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KUALA LUMPUR-JOHOR BAHRU) (PINDAAN) 2014
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 171/2002  
251 08-01-2014 P.U. (A) 9/2014 PERINTAH HAD LAJU (PERSIMPANGAN BERTINGKAT SUNGAI BUAYA) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
252 08-01-2014 P.U. (A) 8/2014 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KLIA) (PINDAAN) 2014
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 437/2002  
253 08-01-2014 P.U. (A) 7/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (PERSIMPANGAN BERTINGKAT SUNGAI BUAYA) 2014
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
IBU  
254 08-01-2014 P.U. (A) 6/2014 PERINTAH PUSAT JAGAAN (PENGECUALIAN) 2014
- Akta Pusat Jagaan 1993
IBU  
255 07-01-2014 P.U. (A) 5/2014 PERINTAH PERUBATAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2014
- Akta Perubatan 1971
IBU  
256 06-01-2014 P.U. (A) 4/2014 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) 2014
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
257 02-01-2014 P.U. (A) 3/2014 PERINTAH HAD LAJU KEBANGSAAN (PINDAAN) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
PINDAAN P.U. (A) 18/1989  
258 02-01-2014 P.U. (A) 2/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 401/1989  
259 02-01-2014 P.U. (A) 1/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (LEBUH RAYA PANTAI TIMUR–FASA 2) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PRINCIPAL AMENDED P.U. (A) 209/2014