English
Senarai P.U. (A) bagi Tahun :

 

Senarai Perundangan Tambahan A (P.U. (A)) bagi Tahun 2015

 
Bil. Tarikh Pewartaan No. P.U. Tajuk Status Perundangan Perundangan Yang Berkaitan Muat Turun
1 22-05-2015 P.U. (A) 95/2015 PERATURAN-PERATURAN PENGANGKUTAN AWAM DARAT [KAEDAH-KAEDAH LEMBAGA PELESENAN KENDERAAN PERDAGANGAN (KADAR TAMBANG) (PINDAAN) (NO. 2) 2015] 2015
- Akta Pengangkutan Awam Darat 2010
PINDAAN  
2 22-05-2015 P.U. (A) 94/2015 PERINTAH BADAN-BADAN BERKANUN (TATATERTIB DAN SURCAJ) (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2015
- Akta Badan-badan Berkanun (Tatatertib Dan Surcaj) 2000
IBU  
3 21-05-2015 P.U. (A) 93/2015 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) (NO. 3) 2015
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
4 21-05-2015 P.U. (A) 92/2015 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 3) 2015
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
5 21-05-2015 P.U. (A) 91/2015 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) (NO. 2) 2015
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
6 21-05-2015 P.U. (A) 90/2015 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 2) 2015
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
7 21-05-2015 P.U. (A) 89/2015 PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) (NO. 2) 2015
- Akta Kawalan Bekalan 1961
IBU  
8 21-05-2015 P.U. (A) 88/2015 PERINTAH TENAGA BOLEH BAHARU (PINDAAN JADUAL) 2015 - PEMBETULAN
- Akta Tenaga Boleh Baharu 2011
PEMBETULAN  
9 20-05-2015 P.U. (A) 87/2015 PERINTAH FI (PERUBATAN) (PESAKIT BAYAR PENUH) (PINDAAN) 2015
- Akta Fi 1951
PINDAAN  
10 15-05-2015 P.U. (A) 86/2015 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 2) 2015
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
11 14-05-2015 P.U. (A) 85/2015 KAEDAH-KAEDAH MAHKAMAH PERUSAHAAN (PEREKODAN DIGITAL BAGI PROSIDING) 2015
- Akta Perhubungan Perusahaan 1967
IBU  
12 08-05-2015 P.U. (A) 84/2015 PERATURAN-PERATURAN ARKIB NEGARA (FI) 2015
- Akta Arkib Negara 2003
IBU  
13 05-05-2015 P.U. (A) 83/2015 PERATURAN-PERATURAN KASTAM (PINDAAN) (NO. 2) 2015
- Akta Kastam 1967
PINDAAN  
14 05-05-2015 P.U. (A) 82/2015 PERINTAH TENAGA BOLEH BAHARU (PINDAAN JADUAL) 2015
- Akta Tenaga Boleh Baharu 2011
IBU  
15 28-04-2015 P.U. (A) 81/2015 PERATURAN-PERATURAN INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR (KADAR PERKHIDMATAN BEKALAN AIR) (NEGERI SEMBILAN) 2015
- Akta Industri Perkhidmatan Air 2006
IBU  
16 28-04-2015 P.U. (A) 80/2015 PERATURAN-PERATURAN INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR (KADAR PERKHIDMATAN BEKALAN AIR) (NEGERI MELAKA) (PINDAAN) 2015
- Akta Industri Perkhidmatan Air 2006
PINDAAN  
17 23-04-2015 P.U. (A) 79/2015 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN CAJ PERKHIDMATAN BAGI HOTEL DAN RESTORAN) 2015
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
18 14-04-2015 P.U. (A) 78/2015 PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN POS (PELESENAN) 2015
- Akta Perkhidmatan Pos 2012
IBU  
19 14-04-2015 P.U. (A) 77/2015 PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN POS (PERKHIDMATAN SEJAGAT) 2015
- Akta Perkhidmatan Pos 2012
IBU  
20 14-04-2015 P.U. (A) 76/2015 KAEDAH-KAEDAH INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR (RETIKULASI AIR DAN PEMASANGAN PAIP) (PINDAAN) 2015
- Akta Industri Perkhidmatan Air 2006
PINDAAN P.U. (A) 36/2014  
21 10-04-2015 P.U. (A) 75/2015 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 10) 2015
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
22 10-04-2015 P.U. (A) 74/2015 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 9) 2015
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
23 10-04-2015 P.U. (A) 73/2015 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 8) 2015
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
24 10-04-2015 P.U. (A) 72/2015 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 7) 2015
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
25 10-04-2015 P.U. (A) 71/2015 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 6) 2015
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
26 06-04-2015 P.U. (A) 70/2015 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 5) 2015
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
27 06-04-2015 P.U. (A) 69/2015 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 4) 2015
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
28 06-04-2015 P.U. (A) 68/2015 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 3) 2015
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
29 01-04-2015 P.U. (A) 67/2015 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 2) 2015
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
30 31-03-2015 P.U. (A) 66/2015 PERINTAH IMIGRESEN DAN PASPORT (ZON ALIRAN BEBAS WANG KELIAN) (PENGECUALIAN) (PEMBATALAN) 2015
- Akta Imigresen 1959/63 dan
- Akta Pasport 1966
PEMBATALAN P.U. (A) 243/2009  
31 31-03-2015 P.U. (A) 65/2015 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA KUALA LUMPUR-KARAK) (PINDAAN) 2015
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 369/1994  
32 31-03-2015 P.U. (A) 64/2015 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA LINGKARAN LUAR BUTTERWORTH) (PINDAAN) 2015
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 12/2007  
33 31-03-2015 P.U. (A) 63/2015 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA PANTAI TIMUR-FASA 1) (PINDAAN) 2015
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 250/2007  
34 31-03-2015 P.U. (A) 62/2015 PERATURAN-PERATURAN PELINDUNG (LANGKAH PERLINDUNGAN) (PERJANJIAN PERDAGANGAN BARANGAN DI BAWAH PERJANJIAN RANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PERTUBUHAN BAGI NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA) 2015
- Akta Pelindung 2006
IBU  
35 30-03-2015 P.U. (A) 61/2015 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 3) 2015
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
36 30-03-2015 P.U. (A) 60/2015 PERINTAH MENTERI-MENTERI KERAJAAN PERSEKUTUAN (NO. 2) (PINDAAN) 2015
- Akta Fungsi-fungsi Menteri 1969
PINDAAN P.U. (A) 184/2013  
37 27-03-2015 P.U. (A) 59/2015 PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PELEPASAN) (PINDAAN) 2015
- Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014
PINDAAN P.U. (A) 273/2014  
38 27-03-2015 P.U. (A) 58/2015 PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PEMBEKALAN BERKADAR SIFAR) (PINDAAN) 2015
- Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014
PINDAAN P.U. (A) 272/2014  
39 27-03-2015 P.U. (A) 57/2015 PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PEMBEKALAN DIKECUALIKAN) (PINDAAN) 2015
- Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014
PINDAAN P.U. (A) 271/2014  
40 27-03-2015 P.U. (A) 56/2015 PERATURAN-PERATURAN CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PINDAAN) 2015
- Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014
PINDAAN P.U. (A) 190/2014  
41 27-03-2015 P.U. (A) 55/2015 PERINTAH PENGHASILAN BERSIH PERJANJIAN KEWANGAN (TEMPOH PENANGGUHAN) 2015
- Akta Penghasilan Bersih Perjanjian Kewangan 2015
IBU  
42 25-03-2015 P.U. (A) 54/2015 PERATURAN-PERATURAN PERUBATAN (MENETAPKAN PEPERIKSAAN BAGI PENDAFTARAN SEMENTARA) 2015
- Akta Perubatan 1971
IBU  
43 24-03-2015 P.U. (A) 53/2015 KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (POTONGAN BAGI KOS LATIHAN DI BAWAH SKIM LATIHAN 1MALAYSIA BAGI GRADUAN MENGANGGUR) (PINDAAN) 2015
- Akta Cukai Pendapatan 1967
PINDAAN P.U. (A) 260/2013  
44 24-03-2015 P.U. (A) 52/2015 PERATURAN-PERATURAN ZON BEBAS (PINDAAN) 2015
- Akta Zon Bebas 1990
PINDAAN P.U. (A) 321/1991  
45 24-03-2015 P.U. (A) 51/2015 PERATURAN-PERATURAN KASTAM (PINDAAN) 2015
- Akta Kastam 1967
PINDAAN  
46 19-03-2015 P.U. (A) 50/2015 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 2) 2015
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
47 18-03-2015 P.U. (A) 49/2015 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) 2015
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
48 18-03-2015 P.U. (A) 48/2015 PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA (PERBEKALAN) 2015
- Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969
IBU  
49 18-03-2015 P.U. (A) 47/2015 PERATURAN-PERATURAN PENGANGKUTAN AWAM DARAT [KAEDAH-KAEDAH KENDERAAN MOTOR (PENGANGKUTAN PERDAGANGAN) (PINDAAN) 2015] 2015
- Akta Pengangkutan Awam Darat 2010
PINDAAN  
50 18-03-2015 P.U. (A) 46/2015 PERATURAN-PERATURAN PENGANGKUTAN AWAM DARAT [KAEDAH-KAEDAH LEMBAGA PELESENAN KENDERAAN PERDAGANGAN (KADAR TAMBANG) (PINDAAN) 2015] 2015
- Akta Pengangkutan Awam Darat 2010
PINDAAN P.U. (A) 242/2000  
51 13-03-2015 P.U. (A) 45/2015 PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) (NO. 2) 2015
- Akta Duti Timbal Balas Dan Anti-lambakan 1993
IBU  
52 09-03-2015 P.U. (A) 44/2015 PERINTAH DUTI KASTAM (BARANG-BARANG DI BAWAH PERJANJIAN RANGKA KERJA KERJASAMA EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA ASEAN DAN CHINA) (TATANAMA TARIF BERHARMONIS ASEAN) (PINDAAN) 2015
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 248/2014  
53 09-03-2015 P.U. (A) 43/2015 PERINTAH DUTI KASTAM (BARANG-BARANG BERASAL DARI NEGERI-NEGERI ASEAN) (TATANAMA TARIF BERHARMONIS ASEAN DAN PERJANJIAN PERDAGANGAN BARANGAN ASEAN) (PINDAAN) 2015
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 277/2012  
54 09-03-2015 P.U. (A) 42/2015 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (PINDAAN) 2015
- Akta Cukai Pendapatan 1967
PINDAAN P.U. (A) 167/2014  
55 05-03-2015 P.U. (A) 41/2015 PERINTAH PERUBATAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) (NO. 2) 2015
- Akta Perubatan 1971
IBU  
56 05-03-2015 P.U. (A) 40/2015 PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) 2015
- Akta Cukai Pendapatan 1967
IBU  
57 05-03-2015 P.U. (A) 39/2015 PERINTAH DUTI KASTAM (PINDAAN) 2015
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 275/2012  
58 04-03-2015 P.U. (A) 38/2015 PERINTAH AHLI PARLIMEN (SARAAN) (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2015
- Akta Ahli Parlimen (Saraan) 1980
IBU  
59 27-02-2015 P.U. (A) 37/2015 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) 2015
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
60 18-02-2015 P.U. (A) 36/2015 PERATURAN-PERATURAN PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (SISTEM PREMIUM BERBEZA BERKENAAN DENGAN ANGGOTA PENERIMA DEPOSIT) (PINDAAN) 2015
- Akta Perbadanan Insurans Deposit Malaysia 2011
PINDAAN P.U. (A) 34/2011  
61 18-02-2015 P.U. (A) 35/2015 PERINTAH KEANGGOTAAN MAHKAMAH TINGGI (PESURUHJAYA KEHAKIMAN) 2015
- Akta Perlembagaan Persekutuan
IBU  
62 16-02-2015 P.U. (A) 34/2015 PERINTAH PERTUBUHAN YANG MENYALAHI UNDANG-UNDANG 2015
- Akta Pertubuhan 1966
IBU  
63 16-02-2015 P.U. (A) 33/2015 PERINTAH PERUBATAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2015
- Akta Perubatan 1971
IBU  
64 13-02-2015 P.U. (A) 32/2015 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) 2015
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
65 13-02-2015 P.U. (A) 31/2015 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) 2015
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
66 13-02-2015 P.U. (A) 30/2015 PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) 2015
- Akta Kawalan Bekalan 1961
IBU  
67 13-02-2015 P.U. (A) 29/2015 PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI-PEGAWAI DIPLOMAT DAN KONSUL(SUMPAH DAN FI) (PEREMITAN FI) (NO. 2) 2015
- Akta Fi 1951
IBU  
68 13-02-2015 P.U. (A) 28/2015 PERINTAH FI (PASPORT DAN VISA) (PEREMITAN FI) (NO. 2) 2015
- Akta Fi 1951
IBU  
69 13-02-2015 P.U. (A) 27/2015 PERATURAN-PERATURAN INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR (KADAR PERKHIDMATAN BEKALAN AIR) (NEGERI PULAU PINANG) (PINDAAN) 2015
- Akta Industri Perkhidmatan Air 2006
PINDAAN P.U. (A) 334/2010  
70 12-02-2015 P.U. (A) 26/2015 KAEDAH-KAEDAH LALU LINTAS JALAN (LARANGAN PEMANDUAN KENDERAAN BARANGAN) 2015
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
71 12-02-2015 P.U. (A) 25/2015 PERINTAH HAD LAJU KEBANGSAAN (PINDAAN) (NO. 2) 2015
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
PINDAAN P.U. (A) 18/1989  
72 12-02-2015 P.U. (A) 24/2015 PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) 2015
- Akta Duti Timbal Balas Dan Anti-Lambakan 1993 dan
- Akta Kastam 1967
IBU  
73 11-02-2015 P.U. (A) 23/2015 PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN) (LARANGAN MASA TERTENTU) 2015
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
74 11-02-2015 P.U. (A) 22/2015 PERINTAH HAD LAJU KEBANGSAAN (PEMBERHENTIAN SEMENTARA) 2015
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
75 10-02-2015 P.U. (A) 21/2015 PERINTAH KAWASAN PEMBANGUNAN KAMPONG BHARU (PERISYTIHARAN) 2015
- Akta Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu 2011
IBU  
76 06-02-2015 P.U. (A) 20/2015 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS GAS BERHAD TERMINAL EKSPORT (KERTIH SHARED MARINE FACILITIES), KEMAMAN, TERENGGANU) 2015
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
77 06-02-2015 P.U. (A) 19/2015 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS GAS BERHAD, CENTRALISED UTILITY FACILITIES, KERTIH TERENGGANU) 2015
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
78 06-02-2015 P.U. (A) 18/2015 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS GAS BERHAD TERMINAL EKSPORT (TANJUNG SULONG EXPORT TERMINAL), KEMAMAN, TERENGGANU) 2015
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
79 04-02-2015 P.U. (A) 17/2015 PERINTAH RACUN (PINDAAN SENARAI RACUN) 2015
- Akta Racun 1952
IBU  
80 04-02-2015 P.U. (A) 16/2015 PERINTAH PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BERHAD (PENGECUALIAN) 2015
- Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad 2001
IBU  
81 30-01-2015 P.U. (A) 15/2015 PERINTAH HAD LAJU KEBANGSAAN (PINDAAN) 2015
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
PINDAAN P.U. (A) 18/1989  
82 30-01-2015 P.U. (A) 14/2015 PERINTAH OPTIK (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2015
- Akta Optik 1991
IBU  
83 29-01-2015 P.U. (A) 13/2015 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (LEBUH RAYA PANTAI TIMUR-FASA 2) 2015
- Akta Jalan Persekutuan 1959
IBU  
84 26-01-2015 P.U. (A) 12/2015 PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) (PINDAAN) (NO. 3) 2015
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 490/2012  
85 26-01-2015 P.U. (A) 11/2015 PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) (PINDAAN) (NO. 2) 2015
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 490/2012  
86 26-01-2015 P.U. (A) 10/2015 PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI EKSPORT) (PINDAAN) (NO. 2) 2015
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 491/2012  
87 26-01-2015 P.U. (A) 9/2015 PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) (PINDAAN) 2015
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 490/2012  
88 26-01-2015 P.U. (A) 8/2015 PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI EKSPORT) (PINDAAN) 2015
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 491/2012  
89 23-01-2015 P.U. (A) 7/2015 PERINTAH WARISAN KEBANGSAAN (PERISYTIHARAN WARISAN KEBANGSAAN) (TAPAK WARISAN) (NO. 2) 2015
- Akta Warisan Kebangsaan 2005
IBU  
90 23-01-2015 P.U. (A) 6/2015 PERINTAH WARISAN KEBANGSAAN (PERISYTIHARAN WARISAN KEBANGSAAN) (TAPAK WARISAN) 2015
- Akta Warisan Kebangsaan 2005
IBU  
91 14-01-2015 P.U. (A) 5/2015 PERINTAH FI (PASPORT DAN VISA) (PEREMITAN FI) 2015
- Akta Fi 1951
IBU  
92 14-01-2015 P.U. (A) 4/2015 PERINTAH FI (PASPORT DAN VISA) (PINDAAN) 2015
- Akta Fi 1951
PINDAAN P.U. (A) 189/1967  
93 14-01-2015 P.U. (A) 3/2015 PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI-PEGAWAI DIPLOMAT DAN KONSUL (SUMPAH DAN FI) (PEREMITAN FI) 2015
- Akta Pegawai-pegawai Diplomat Dan Konsul (Sumpah Dan Fee) 1959
IBU  
94 14-01-2015 P.U. (A) 2/2015 PERINTAH PEGAWAI-PEGAWAI DIPLOMAT DAN KONSUL (SUMPAH DAN FI) (FI) (NO. 3) (PINDAAN) 2015
- Akta Pegawai-pegawai Diplomat Dan Konsul (Sumpah Dan Fee) 1959
PINDAAN P.U. (A) 239/1962  
95 14-01-2015 P.U. (A) 1/2015 KAEDAH-KAEDAH PENDAFTARAN PERNIAGAAN (PENEPIAN FI) 2015
- Akta Pendaftaran Perniagaan 1956
IBU