English
Senarai P.U (A) bagi tahun :

 

Senarai Perundangan Tambahan A (P.U. (A)) bagi Tahun 2014

 
Bil. Tarikh Pewartaan No. P.U. Tajuk Status Perundangan Perundangan Yang Berkaitan Muat Turun
1 23-04-2014 P.U. (A) 114/2014 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUHRAYA SHAH ALAM) (PINDAAN) 2014
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN  
2 23-04-2014 P.U. (A) 113/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (LEBUH RAYA SHAH ALAM) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
IBU  
3 23-04-2014 P.U. (A) 112/2014 PERINTAH HAD LAJU (LEBUH RAYA SHAH ALAM) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
4 22-04-2014 P.U. (A) 111/2014 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 4) 2014
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
5 21-04-2014 P.U. (A) 110/2014 PERINTAH PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BERHAD (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2014
- Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad 2001
IBU  
6 21-04-2014 P.U. (A) 109/2014 KAEDAH-KAEDAH PENDAFTARAN PERNIAGAAN (PENEPIAN FI) 2014
- Akta Pendaftaran Perniagaan 1956
IBU  
7 17-04-2014 P.U. (A) 108/2014 PERINTAH PEMULIHARAAN HIDUPAN LIAR (PINDAAN JADUAL) 2014
- Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010
IBU  
8 16-04-2014 P.U. (A) 107/2014 PERATURAN-PERATURAN PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (SISTEM PREMIUM BERBEZA BERKENAAN DENGAN ANGGOTA PENERIMA DEPOSIT) (PINDAAN) 2014
- Akta Perbadanan Insurans Deposit Malaysia 2011
PINDAAN  
9 16-04-2014 P.U. (A) 106/2014 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (BANDARAYA KUALA LUMPUR) (NO. 2) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
10 14-04-2014 P.U. (A) 105/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 5) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
IBU  
11 14-04-2014 P.U. (A) 104/2014 PERINTAH PEMBAYARAN DAN ADJUDIKASI INDUSTRI PEMBINAAN (PENGECUALIAN) 2014
- Akta Pembayaran Dan Adjudikasi Industri Pembinaan
IBU  
12 14-04-2014 P.U. (A) 103/2014 PERATURAN-PERATURAN PEMBAYARAN DAN ADJUDIKASI INDUSTRI PEMBINAAN 2014
- Akta Pembayaran Dan Adjudikasi Industri Pembinaan
IBU  
13 14-04-2014 P.U. (A) 102/2014 PERINTAH HAD LAJU (LEBUH RAYA SUNGAI BESI) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
14 14-04-2014 P.U. (A) 101/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (LEBUH RAYA SUNGAI BESI) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
IBU  
15 14-04-2014 P.U. (A) 100/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (LEBUHRAYA SUNGAI BESI) (PEMBATALAN) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PEMBATALAN  
16 14-04-2014 P.U. (A) 99/2014 PERATURAN-PERATURAN JUALAN LANGSUNG (PINDAAN) 2014
- Akta Jualan Langsung 1993
PINDAAN  
17 09-04-2014 P.U. (A) 98/2014 PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN MINERAL (KESELAMATAN SEMASA PENJELAJAHAN DAN PERLOMBONGAN PERMUKAAN) 2014
- Akta Pembangunan Mineral 1994
IBU  
18 09-04-2014 P.U. (A) 97/2014 PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEBANGSAAN (PENEPIAN FI KEPADA PENGAJAR JABATAN TENAGA MANUSIA) 2014
- Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006
IBU  
19 08-04-2014 P.U. (A) 96/2014 PERATURAN-PERATURAN KILANG DAN JENTERA (SKIM PEMERIKSAAN KHAS) (PEMERIKSAAN BERASASKAN RISIKO) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
20 08-04-2014 P.U. (A) 95/2014 PERINTAH AUDIT (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2014
- Akta Audit 1957
IBU  
21 08-04-2014 P.U. (A) 94/2014 PERINTAH KAWALAN BEKALAN (PENGECUALIAN) 2014
- Akta Kawalan Bekalan 1961
IBU  
22 07-04-2014 P.U. (A) 93/2014 PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) 2014
- Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram Dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001
IBU  
23 04-04-2014 P.U. (A) 92/2014 PERATURAN-PERATURAN KAWALAN PADI DAN BERAS (PELESENAN PEMBELI PADI) (PINDAAN) 2014
- Akta Kawalan Padi Dan Beras 1994
PINDAAN  
24 04-04-2014 P.U. (A) 91/2014 PERATURAN-PERATURAN KAWALAN PADI DAN BERAS (PELESENAN PENGIMPORT DAN PENGEKSPORT) (PINDAAN) 2014
- Akta Kawalan Padi Dan Beras 1994
PINDAAN  
25 04-04-2014 P.U. (A) 90/2014 PERATURAN-PERATURAN KAWALAN PADI DAN BERAS (PELESENAN KILANG-KILANG PADI) (PINDAAN) 2014
- Akta Kawalan Padi Dan Beras 1994
PINDAAN  
26 04-04-2014 P.U. (A) 89/2014 PERATURAN-PERATURAN KAWALAN PADI DAN BERAS (PELESENAN PEMBORONG DAN PERUNCIT) (PINDAAN) 2014
- Akta Kawalan Padi Dan Beras 1994
PINDAAN  
27 04-04-2014 P.U. (A) 88/2014 PERINTAH PERDAGANGAN STRATEGIK (PENGGUNA AKHIR TERHAD DAN PENGGUNA AKHIR TERLARANG) (PINDAAN) 2014
- Akta Perdagangan Strategik 2010
PINDAAN  
28 03-04-2014 P.U. (A) 87/2014 PERATURAN-PERATURAN PENCEGAHAN JENAYAH (ORANG TAHANAN) 2014
- Akta Pencegahan Jenayah 1959
IBU  
29 02-04-2014 P.U. (A) 86/2014 PERATURAN-PERATURAN PENCEGAHAN JENAYAH (TATACARA LEMBAGA PENASIHAT) 2014
- Akta Pencegahan Jenayah 1959
IBU  
30 02-04-2014 P.U. (A) 85/2014 PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (RESOLUSI MAJLIS KESELAMATAN) (AL-QAIDA DAN TALIBAN) (PINDAAN) 2014
- Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram Dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001
PINDAAN P.U. (A) 402/2011  
31 31-03-2014 P.U. (A) 84/2014 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (JAMBATAN SULTAN ABDUL HALIM MU’ADZAM SHAH) 2014
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
IBU  
32 31-03-2014 P.U. (A) 83/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (JAMBATAN KEDUA PULAU PINANG) (PINDAAN) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 51/2014  
33 31-03-2014 P.U. (A) 82/2014 PERINTAH HAD LAJU (JAMBATAN KEDUA PULAU PINANG) (PINDAAN) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
PINDAAN P.U. (A) 52/2014  
34 27-03-2014 P.U. (A) 81/2014 PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) 2014
- Akta Duti Timbal Balas Dan Anti-Lambakan 1993 dan
- Akta Kastam 1967
IBU  
35 25-03-2014 P.U. (A) 80/2014 PERATURAN-PERATURAN BANK NEGARA MALAYSIA (PELAKSANAAN KETETAPAN-KETETAPAN MAJLIS KESELAMATAN BANGSA-BANGSA BERSATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN REPUBLIK DEMOKRATIK CONGO) 2014
- Akta Bank Negara Malaysia 2009
IBU  
36 24-03-2014 P.U. (A) 79/2014 PERINTAH FI (PAS PENGGAJIAN, PAS LAWATAN (KERJA SEMENTARA) DAN PAS KERJA) (PINDAAN) 2014
- Akta Fi 1951
PINDAAN P.U. (A) 479/1998  
37 21-03-2014 P.U. (A) 78/2014 KAEDAH-KAEDAH PENDAFTARAN PERNIAGAAN (PINDAAN) 2014
- Akta Pendaftaran Perniagaan 1956
PINDAAN P.U. (A) L.N. 282/1957  
38 21-03-2014 P.U. (A) 77/2014 PERINTAH MENTERI-MENTERI KERAJAAN PERSEKUTUAN (NO. 2) (PINDAAN) 2014
- Akta Fungsi-fungsi Menteri 1969
PINDAAN P.U. (A) 184/2013  
39 18-03-2014 P.U. (A) 76/2014 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 3) 2014
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
40 18-03-2014 P.U. (A) 75/2014 PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) (PELANJUTAN TEMPOH) 2014
- Akta Duti Timbal Balas Dan Anti-Lambakan 1993 dan
- Akta Kastam 1967
IBU  
41 17-03-2014 P.U. (A) 74/2014 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 2) 2014
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
42 14-03-2014 P.U. (A) 73/2014 PERATURAN-PERATURAN ELEKTRIK (PINDAAN) 2014
- Akta Bekalan Elektrik 1990
PINDAAN P.U. (A) 38/1994  
43 13-03-2014 P.U. (A) 72/2014 PERINTAH RACUN (PINDAAN SENARAI RACUN) 2014
- Akta Racun 1952
IBU  
44 12-03-2014 P.U. (A) 71/2014 PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA (PERBEKALAN) 2014
- Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969
IBU  
45 12-03-2014 P.U. (A) 70/2014 PERINTAH TENAGA BOLEH BAHARU (PINDAAN JADUAL) 2014
- Akta Tenaga Boleh Baharu 2011
IBU  
46 11-03-2014 P.U. (A) 69/2014 PERATURAN-PERATURAN PETROLEUM (CUKAI PENDAPATAN) (ELAUN PELABURAN) (PINDAAN) 2014
- Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967
PINDAAN P.U. (A) 120/2013  
47 07-03-2014 P.U. (A) 68/2014 PERINTAH PERGIGIAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) (NO. 2) 2014
- Akta Pergigian 1971
IBU  
48 07-03-2014 P.U. (A) 67/2014 PERATURAN-PERATURAN TABUNG HAJI (JAWATANKUASA TATATERTIB DAN JAWATANKUASA RAYUAN TATATERTIB) (PINDAAN) 2014
- Akta Tabung Haji 1995
PINDAAN P.U. (A) 282/2010  
49 07-03-2014 P.U. (A) 66/2014 PERATURAN-PERATURAN TATATERTIB TABUNG HAJI (PINDAAN) 2014
- Akta Tabung Haji 1995
PINDAAN P.U. (A) 281/2010  
50 06-03-2014 P.U. (A) 65/2014 PERINTAH KASTAM (NILAI-NILAI) (MINYAK MENTAH PETROLEUM) (NO. 6) 2014
- Akta Kastam 1967
IBU  
51 03-03-2014 P.U. (A) 64/2014 PERATURAN-PERATURAN OPTIK (PINDAAN) 2014
- Akta Optik 1991
PINDAAN P.U. (A) 210/1994  
52 28-02-2014 P.U. (A) 63/2014 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN)(PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA JURU-JALAN DUTA-BUKIT RAJA, LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KUALA LUMPUR-JOHOR BAHRU) (PINDAAN) (NO. 3) 2014
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 171/2002  
53 28-02-2014 P.U. (A) 62/2014 PERINTAH KASTAM (NILAI-NILAI) (ISIRONG KELAPA SAWIT) (NO. 2) 2014
- Akta Kastam 1967
IBU  
54 28-02-2014 P.U. (A) 61/2014 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KLIA) (PINDAAN) (NO. 3) 2014
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 437/2002  
55 28-02-2014 P.U. (A) 60/2014 PERINTAH PERDAGANGAN STRATEGIK (BARANG STRATEGIK) (PINDAAN) 2014
- Akta Perdagangan Strategik 2010
PINDAAN  
56 28-02-2014 P.U. (A) 59/2014 PERINTAH KASTAM (NILAI-NILAI) (MINYAK KELAPA SAWIT) (NO. 2) 2014
- Akta Kastam 1967
IBU  
57 27-02-2014 P.U. (A) 58/2014 KAEDAH-KAEDAH PETROLEUM (CUKAI PENDAPATAN) (ELAUN MODAL DIPERCEPATKAN) (MEDAN MARGINAL) (PINDAAN) 2014
- Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967
PINDAAN P.U. (A) 119/2013  
58 27-02-2014 P.U. (A) 57/2014 PERINTAH PETROLEUM (CUKAI PENDAPATAN) (PENGECUALIAN) (PINDAAN) 2014
- Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967
PINDAAN P.U. (A) 122/2013  
59 27-02-2014 P.U. (A) 56/2014 PERINTAH SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (PENGUBAHAN PERATUSAN BAYARAN KEPADA KUMPULAN WANG DISATUKAN PERSEKUTUAN) 2014
- Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001
IBU  
60 27-02-2014 P.U. (A) 55/2014 PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN) (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
PINDAAN P.U. (A) 462/1991  
61 27-02-2014 P.U. (A) 54/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 4) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 401/1989  
62 27-02-2014 P.U. (A) 53/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 3) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 401/1989  
63 27-02-2014 P.U. (A) 52/2014 PERINTAH HAD LAJU (JAMBATAN KEDUA PULAU PINANG) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
64 27-02-2014 P.U. (A) 51/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (JAMBATAN KEDUA PULAU PINANG) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
IBU  
65 25-02-2014 P.U. (A) 50/2014 PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) 2014
- Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
IBU  
66 25-02-2014 P.U. (A) 49/2014 PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (RESOLUSI MAJLIS KESELAMATAN) (AL-QAIDA DAN TALIBAN) 2011 - PEMBETULAN
- Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram Dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001
PEMBETULAN P.U. (A) 402/2011  
67 20-02-2014 P.U. (A) 48/2014 PERINTAH PERGIGIAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2014
- Akta Pergigian 1971
IBU  
68 20-02-2014 P.U. (A) 47/2014 PERINTAH KASTAM (NILAI-NILAI) (MINYAK MENTAH PETROLEUM) (NO. 5) 2014
- Akta Kastam 1967
IBU  
69 19-02-2014 P.U. (A) 46/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS GAS BERHAD, LOJI MEMPROSES GAS 1, KERTEH, TERENGGANU) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
70 18-02-2014 P.U. (A) 45/2014 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 3) 2014
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
71 11-02-2014 P.U. (A) 44/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS GAS BERHAD, CENTRALISED UTILITY FACILITIES, KERTEH, TERENGGANU) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
72 10-02-2014 P.U. (A) 43/2014 PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA ASEAN BINTULU FERTILIZER SDN. BHD., BINTULU, SARAWAK) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
IBU  
73 07-02-2014 P.U. (A) 42/2014 PERATURAN-PERATURAN PENGANGKUTAN AWAM DARAT [KAEDAH-KAEDAH KENDERAAN MOTOR (PENGANGKUTAN PERDAGANGAN) (PINDAAN) 2013] 2014 - PEMBETULAN
- Akta Pengangkutan Awam Darat 2010
PEMBETULAN P.U. (A) 299/2013  
74 06-02-2014 P.U. (A) 41/2014 PERINTAH KASTAM (NILAI-NILAI) (MINYAK MENTAH PETROLEUM) (NO. 4) 2014
- Akta Kastam 1967
IBU  
75 30-01-2014 P.U. (A) 40/2014 PERATURAN-PERATURAN (DANDANG STIM DAN PENGANDUNG TEKANAN TIDAK BERAPI) KILANG DAN JENTERA (PINDAAN) 2014
- Akta Kilang Dan Jentera 1967
PINDAAN P.U. (A) 5/1970  
76 30-01-2014 P.U. (A) 39/2014 PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA (GAJI BULANAN PURATA MINIMUM) 2014
- Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969
IBU  
77 30-01-2014 P.U. (A) 38/2014 PERINTAH KASTAM (NILAI-NILAI) (ISIRONG KELAPA SAWIT) 2014
- Akta Kastam 1967
IBU  
78 30-01-2014 P.U. (A) 37/2014 PERATURAN-PERATURAN INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR (DEPOSIT, FI DAN CAJ PERKHIDMATAN AIR) 2014
- Akta Industri Perkhidmatan Air 2006
IBU  
79 30-01-2014 P.U. (A) 36/2014 KAEDAH-KAEDAH INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR (RETIKULASI AIR DAN PEMASANGAN PAIP) 2014
- Akta Industri Perkhidmatan Air 2006
IBU  
80 30-01-2014 P.U. (A) 35/2014 KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (POTONGAN DARIPADA SARAAN) (PINDAAN) 2014
- Akta Cukai Pendapatan 1967
PINDAAN P.U. (A) 507/1994  
81 30-01-2014 P.U. (A) 34/2014 PERINTAH KASTAM (NILAI-NILAI) (MINYAK KELAPA SAWIT) 2014
- Akta Kastam 1967
IBU  
82 24-01-2014 P.U. (A) 33/2014 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) 2014
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
83 24-01-2014 P.U. (A) 32/2014 PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) 2014
- Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011
IBU  
84 24-01-2014 P.U. (A) 31/2014 PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) 2014
- Akta Kawalan Bekalan 1961
IBU  
85 24-01-2014 P.U. (A) 30/2014 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA JURU-JALAN DUTA-BUKIT RAJA, LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KUALA LUMPUR-JOHOR BAHRU) (PINDAAN) (NO. 2) 2014
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 171/2002  
86 24-01-2014 P.U. (A) 29/2014 PROKLAMASI - MEMANGGIL PARLIMEN
- Akta Perlembagaan Persekutuan
IBU  
87 24-01-2014 P.U. (A) 28/2014 PROKLAMASI - MEMPROROG PARLIMEN
- Akta Perlembagaan Persekutuan
IBU  
88 24-01-2014 P.U. (A) 27/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (PERSIMPANGAN BERTINGKAT BUKIT GAMBIR) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
IBU  
89 23-01-2014 P.U. (A) 26/2014 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KLIA) (PINDAAN) (NO. 2) 2014
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 437/2002  
90 23-01-2014 P.U. (A) 25/2014 PERINTAH HAD LAJU (PERSIMPANGAN BERTINGKAT BUKIT GAMBIR) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
91 23-01-2014 P.U. (A) 24/2014 PERINTAH KASTAM (NILAI-NILAI) (MINYAK MENTAH PETROLEUM) (NO. 3) 2014
- Akta Kastam 1967
IBU  
92 22-01-2014 P.U. (A) 23/2014 PERINTAH HAD LAJU KEBANGSAAN (PEMBERHENTIAN SEMENTARA) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
93 22-01-2014 P.U. (A) 22/2014 PERINTAH FI (PERUBATAN) (PESAKIT BAYAR PENUH) (PINDAAN) 2014
- Akta Fi 1951
PINDAAN P.U. (A) 252/2007  
94 21-01-2014 P.U. (A) 21/2014 KAEDAH-KAEDAH LALU LINTAS JALAN (LARANGAN PEMANDUAN KENDERAAN BARANGAN) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
95 21-01-2014 P.U. (A) 20/2014 PERINTAH KASTAM (LARANGAN PEMINDAHAN) 2014
- Akta Kastam 1967
IBU  
96 21-01-2014 P.U. (A) 19/2014 PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN) (LARANGAN MASA TERTENTU) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
97 20-01-2014 P.U. (A) 18/2014 PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) (PINDAAN) 2014
- Akta Kastam 1967
PINDAAN P.U. (A) 490/2012  
98 16-01-2014 P.U. (A) 17/2014 PERINTAH KASTAM (NILAI-NILAI) (MINYAK MENTAH PETROLEUM) (NO. 2) 2014
- Akta Kastam 1967
IBU  
99 13-01-2014 P.U. (A) 16/2014 PERINTAH DUTI SETEM (PENGECUALIAN) 2014
- Akta Setem 1949
IBU  
100 13-01-2014 P.U. (A) 15/2014 PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (BANDARAYA KUALA LUMPUR) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
101 13-01-2014 P.U. (A) 14/2014 PERINTAH WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN (PEMERLUASAN DAN UBAH SUAIAN AKTA DIUS API PERSEKUTUAN 1953) 2014
- Akta Perlembagaan (Pindaan) (No. 2) 1984
IBU  
102 09-01-2014 P.U. (A) 13/2014 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 2) 2014
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
103 09-01-2014 P.U. (A) 12/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 2) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 401/1989  
104 09-01-2014 P.U. (A) 11/2014 PERINTAH KASTAM (NILAI-NILAI) (MINYAK MENTAH PETROLEUM) 2014
- Akta Kastam 1967
IBU  
105 08-01-2014 P.U. (A) 10/2014 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA JURU-JALAN DUTA-BUKIT RAJA, LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KUALA LUMPUR-JOHOR BAHRU) (PINDAAN) 2014
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 171/2002  
106 08-01-2014 P.U. (A) 9/2014 PERINTAH HAD LAJU (PERSIMPANGAN BERTINGKAT SUNGAI BUAYA) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
IBU  
107 08-01-2014 P.U. (A) 8/2014 PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KLIA) (PINDAAN) 2014
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
PINDAAN P.U. (A) 437/2002  
108 08-01-2014 P.U. (A) 7/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (PERSIMPANGAN BERTINGKAT SUNGAI BUAYA) 2014
- Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984
IBU  
109 08-01-2014 P.U. (A) 6/2014 PERINTAH PUSAT JAGAAN (PENGECUALIAN) 2014
- Akta Pusat Jagaan 1993
IBU  
110 07-01-2014 P.U. (A) 5/2014 PERINTAH PERUBATAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2014
- Akta Perubatan 1971
IBU  
111 06-01-2014 P.U. (A) 4/2014 PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) 2014
- Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984
IBU  
112 02-01-2014 P.U. (A) 3/2014 PERINTAH HAD LAJU KEBANGSAAN (PINDAAN) 2014
- Akta Pengangkutan Jalan 1987
PINDAAN P.U. (A) 18/1989  
113 02-01-2014 P.U. (A) 2/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
PINDAAN P.U. (A) 401/1989  
114 02-01-2014 P.U. (A) 1/2014 PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (LEBUH RAYA PANTAI TIMUR–FASA 2) 2014
- Akta Jalan Persekutuan 1959
IBU